TANZİMAT EDEBİYATI

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. 'Tanzimat birinci dönem tiyatrosu' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tiyatro türünün ilk örneği Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
  B) Şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.
  C) Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.
  D) Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.
  E) İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etkisinde kalır.


  2. 'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Teknikçe kusursuz olduğu
  B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
  C) Romantizmden etkilendiği
  D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
  E) İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu  3. 'İlk'lerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?
  A) İlk roman çevirisi: Yusuf Kamil Paşa - Telemak
  B) İlk öykü denemesi: Ahmet Mithat Efendi - Letai - fi Rivayet
  C) İlk yerli roman: Şemsettin Sami - Taaşşuk - ı Talat ve Fitnat
  D) İlk edebi romar: Namık Kemal - İntibah
  E) İlk köy romanı: Samipaşazade Sezai - Sergüzeşt


  4. 'Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu
  B) Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı
  C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgilenmediği
  D) Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı
  E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamuoyuna yansıttığı


  5. "En önemli yapıtı 'Araba Sevdası'dır. Bu romanında aşırı Batı hayranlığını eleştirir. Çamlıca betimlemeleri gerçekçidir. Bir entrika komedisi olan 'Çok Bilen Çok Yanılır' oyun kurgusunun sağlamlığıyla belirginleşir. Zemzeme, Nijat Ekrem, Nağme - i Seher, Pejmürde adıl şiir kitaplarından başka Muhsin Bey, Şemsa adlı öyküleri vardır. Servet - i Fünun dergisinde yandası gençleri bir araya getirir."
  Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevfik Fikret
  B) Recaizade Ekrem
  C) Muallim Naci
  D) Abdülhak Hamit
  E) E) Cenap Şahabettin


  6. 'Namık Kemal' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunduğu
  B) Tiyatroyu, halkı eğitmede bir araç olarak gördüğü
  C) Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa'da yazdığı
  D) Baskı ve zulme karşı tepkisini eserleriyle yansıttığı
  E) Londra'da Ziya Paşa'yla İbret gazetesini çıkardığı


  7. Aşağıdakilerden hangisi 'Tanzimat nesri'nin özelliklerinden biri değildir?
  A) Bu dönemde süslü Divan cümlesi yerine, düşünce cümlesi geçer.
  B) Özentiye, süslülüğe karşı çıkılır; yeni düzyazı türleri kullanılır.
  C) Öğretmek amaçlanır; cümle özleşir, kısalır.
  D) Seci, hemen hemen hiç kullanılmaz; bağlaçlar atılır.
  E) Dilde yalınlık, anlatımda açıklık amaçlanılır ve başarılır.


  8. 'Ahmet Mithat' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Döneminin en çok okunan yazarıdır.
  B) Romanları teknik yönden kusursuzdur.
  C) Halkı aydınlatmayı, halka bir şeyler öğretmeyi amaçlar.
  D) Halkın okuma alışkanlığı kazanmasında önemli rolü vardır.
  E) Romanlarında kişiliğini gizlemez; kimi kahramanlarını tutar, kimini yerer.


  9. 'Tanzimat gazeteciliği'ni veren aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?
  A) İlk Türkçe gazete Takvim - i Vakayi'dir (1931 - resmi gazete).
  B) Ceride - i Havadis, yarı resmidir (1940).
  C) İlk özel gazete Tercüman - ı Ahval'dir. (1860 - Agah Efendi, Şinasi)
  D) Ahmet Vefik Paşa'nın çıkardığı Hürriyet gazetesi, 'ilk'lerin göründüğü bir gazetedir.
  E) Şinasi'nin çıkardığı Tasvir - i Efkar'ı, sonradan Namık Kemal yönetir, önemli yazılar yayımlar.


  10. 'Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır.
  B) Tahrib - i Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir eleştiridir.
  C) Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir.
  D) Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu - Batı edebiyatlarını karşılaştırır.
  E) Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.


  11. Tanzimat edebiyatında aşağıdaki 'ikileme'lerden hangisi görülmez?
  A) Eski dil - Sade dil
  B) Eski - Yeni düzyazı türleri
  C) Yeni - Eski nazım biçimleri
  D) Hece - Aruz ölçüsü
  E) Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri  12. Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Paşa'nın eserlerinden oluşmuştur?
  A) Zafername, Terkib - i bent, Terci - i Bent, Meraki
  B) Zafername, Harabat, Rüya, Defter - i Amal
  C) Harabat, Rüya, Eşar - ı Ziya, Sergüzeşt
  D) Yeniçeriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rüya
  E) Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar - ı Ziya  13. Aşağıdaki sanatçılar dönem ve sanat anlayışları'na göre öbekleştirilirse hangisi dışta kalır?
  A) Namık Kemal
  B) Ahmet Mithat
  C) Şinasi
  D) Recaizade Mahmut Ekrem
  E) Direktör Ali Bey


  14. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat sürecinde verilmemiştir?
  A) Şair Evlenmesi B) Cezmi
  C) Nesr - i Harp D) Kara Bibik
  E) Araba Sevdası  15. I. - II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.
  B) I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.
  C) I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dönemde konuşma dilinden uzaklaşılır.
  D) I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni biçimler görülür.
  E) I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgilenilmez.


  16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem sanatçısı değildir?
  A) Samipaşasade Sezai
  B) Nabizade Nazım
  C) Recaizade Ekrem
  D) Ahmet Mithat
  E) Abdülhak Hamit  17. Aşağıdakilerden hangisi 'Tanzimat ikinci dönem edebiyatı'nın özelliklerinden biri değildir?
  A) Bireysel konular, toplumsal konuların önüne geçer.
  B) Şiirin tek amacı güzellik olur; güzellikse doğa ve insandır.
  C) Beyit anlayışının yerine anlam bütünlüğü yerleşir.
  D) Bu dönemde, fizikötesi gibi yeni konulara değinilmez.
  E) Sanatçıları, genellikle realizm ve natüralizmden etkilenirler.  18. Aşağıdakilerden hangisinin 'Tanzimat romanı'nın bir özelliği olduğu söylenemez?
  A) Çevre betimlemeleri abartısız, gerçekçidir.
  B) Roman ve öykülerde olaylar abartılarak verilir.
  C) Yazar iyileri tutar, olayın akışına karışır.
  D) Rastlantıya çok yer verildiğinden gerçekçilik duygusu zedelenir.
  E) Kadın kahramanlar genellikle akrabalar, cariyelerdir.  19. 'Namık Kemal'in aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Akif Bey B) Vaveyla
  C) Vatan Mersiyesi D) Vatan Şarkısı
  E) Hürriyet Kasidesi  20. 'Şinasi' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu
  B) Sonuna kadar beyit birimine bağlı kaldığı
  C) Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği
  D) Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı
  E) Duygu cümlesi yerine düşünce cümlesini gerçekleştirdiği


  21. "Şiir ve İnşa yazısında yenileşmeyi, halk kaynaklarına dönmeyi savundu; kendisi eskiye bağlı kaldı. Bir yandan eskinin yıkılmasını savunurken, öte yandan eski şiiri, antolojisinde topladı. Bu yüzden, Namık Kemal'le çelişti."
  Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat sanatçısı' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ziya Paşa
  B) Ahmet Cevdet Paşa
  C) Ahmet Vefik Paşa
  D) Recaizade Ekrem
  E) Şemsettin Sami  22. "Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yöneltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın değerlerini gözetir."
  Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Cevdet Paşa
  B) Ahmet Vefik Paşa
  C) Recaizade Ekrem
  D) Şinasi
  E) Namık Kemal

  TANZİMAT EDEBİYATI Cevap Anahtarı
  1. D
  2. A
  3. E
  4. C
  5. B
  6. E
  7. E
  8. B
  9. D
  10. C
  11. B
  12. B
  13. D
  14. C
  15. E
  16. D
  17. D
  18. A
  19. A
  20. B
  21. A
  22. B

Sayfayı Paylaş