TANZİMAT EDEBİYATI

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde DWL tarafından paylaşıldı.

 1. DWL

  DWL Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2007
  Mesajlar:
  339
  Beğenileri:
  14
  Ödül Puanları:
  16

  TANZİMAT EDEBİYATI

  I. Dönem

  1- Toplumcu bir yaklaşımı vardır. Halk şiirini örnek almayı, dili arılaştırmayı düşünmüş fakat başaramamıştır.
  2- Divan Edebiyatı nazım biçimleri sürdürülür. ( Kaside, Gazel, Murabbaa, Şarkı…)
  3- İçerik Divan’ a göre değildir. ( Eşitlik, Özg. , Adalet, İns. Hakları ) dış aynı iç farklı hale geldi.
  4- Dil Divan edebiyatına göre sadeleşti. Şiirde konu bütünlüğü sağlandı.
  5- Düz yazı önem kazandı. Batı edebiyatından alınan türlerde örnek verildi.
  6- Romanda Romantizmin etkisinde kalındı. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü.
  7- Esirlik, Görücü Usulü evlilik, Yanlış batılılaşma, Züppelik gibi konular işlendi.
  8- Yazar romanın akışını keserek bilgiler veriyor. Ahmet Mithat Efendi – Namık Kemal.
  9- Tanzimat ikiliklerle doludur. Yeninin yanında eski sürer. Piyano – Ud Kadı – Yargıç Medrese – Okul vb.

  Sanatçıları

  a. Şinasi : İlklerin sanatçısıdır. ( Gazete, Makale, Tiyatro, Atasözü, İmla…) Şinasi şiire düşünce cümlesini getirmiştir. ( Reşit Paşa Kasidesi )
  Eser è Şair Evlenmesi, Durub – u Emsal – i Osmaniye, Tercüme – i Manzume…

  b. Namık Kemal : Tanzimat edebiyatının en coşkun, taşkın, heyecanlı bir başka değişle Lirik şairidir. Birçok alanda eser vermiştir.
  Roman è İntibah, Cezmi
  Tiyatro è Vatan, Celalettin Harzemşah, Gülnihal, Akif Bey, Karabela, Zavallı Çocuk.
  Eleştiri è Tahrib – i Harabat, Takip ( Bunları Ziya Paşaya karşı yazmıştır ).
  Tarih è Kanüe, Silistre, B. İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Hürriyet Kasidesi.

  c. Ziya Paşa : Terk – Bent’ leri ile ünlüdür. Hayatı ikilikleri ile doludur. Şiirlerini tamamen Divan şiiri üslubu ile yazmıştır.
  Divan şiiri Antolojisi è Harabat J.J. Ruso
  Terk-i Bent è Bağdatlı Ruhiye, Nazire çevirileri de
  Tarih è Engizisyon Tarihi, Endülüs Tarihi vardır.
  Diğer Eserleri è Rüya, Zafername, Eşar-ı Ziya, Veraset Mektupları

  d. Ahmet Mithat Efendi : Düz yazı ustasıdır. Yazı makinesi gibidir. Her yazısında insanı bilgilendirir.
  Öykü è Letaif – i Rivayet, Kıssdan Hisse
  Roman è Dürdane Hanım, Yeniçeriler, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Dünyaya İkinci Geliş, Felatun Beyle Rakım Efendi, Henüz On Yedi Yaşında
  Gezi è Avrupa’ da Bir Ceylan
  Not : İnsanımıza okumayı sevdirmiştir.

  e. Ahmet Vefik Paşa : Moliler çevirileri ile ünlüdür.
  Uygulamaları è Zor Nikah, Zoraki Tabip, Kadınlar Okulu, Tartüf
  Dil Çalışmaları è Lehçe – i Osmani, Secere – i Türki

  f. Şemsettin Sami :
  Roman è Taaşuk – u Talat ve Fitnat.
  Dil Çalışmaları è Kamus – u Türki, Fransevi Kamüs – ül Alam.

  II. Dönem

  1- II. Dönem toplumsaldan bireysele geçiş dönemidir.
  2- Romantizm den Realizm’ e geçiş dönemidir.
  3- Dil ağırlaşıyor.
  4- Yani nazım biçimleri denenir.
  5- Aruz ölçüsü sür-ction_end -->

  SANATÇILARI

  a. Recaizade Mahmut Ekrem : Şiirlerinde çok romantik, romanlarında realist öz taşır.
  Roman è Araba Sevdası
  Tiyatro è Afife Anjelik, Vuslat, Atala, Çok Bilen Çok Yanılır.
  Şiir è Nüat Ekrem, Nağme – i Seher, Yadigar – ı Şebap
  Eleştiri è Zemzeme
  Ders Kitabı è Talim – i Edebiyat

  b. Abdülhak Hamit : Şiire biçimsel yenilikler getirmiştir. Okumak için tiyatro yazıyor. İşlediği konular Doğa, ölüm, ölüm karşısında insanın çaresizliği, Tanrıya sığınmadır.
  Tiyatro è Fenten, Eşyer, İbni Musa, Tarık, Tezer, İlhan, Liberte
  Düzyazı è Macera – ı Aşk, Sabr – ü Sebat, İçli Kız, Duhter – u Hindu
  Şiir è Sahra, Belde, Hacle, Ölü, Bunlar Odur

  c. Sami Paşazade Sezai :
  Roman è Sergüzeşt = Esirlik kurumu eleştiriliyor.
  Öykü è Küçük Şeyler = İlk Realist öykülerimizdendir.

  d. Nabizade Nazım :
  Roman è Zehra = Edebiyatımızın ilk Psikolojik romanıdır.
  Öykü è Karabibik = İstanbul dışına çıkıp köyü anlatan ilk natüralist öykü.

  e. Muallim Naci :
  Roman è Ömer’ in Çocukluğu = Otobiyografik
  Tiyatro è Heder
  Eleştiri è Demdeme
  Sözlük è Lugat – ı Naci

  TANZİMAT DÖNEMİNDE İLKLER

  İlk Çeviri : Yusuf Kamil Paşa = Fenelon dan Telemak
  İlk Tiyatro : Şinasi = Şair Evlenmesi. Batılı anlamda ilk Namık Kemal = Vatan Piyesi
  İlk Roman : Şemsettin Sami = Taaşuk – ı Talat ve Fitnat
  İlk Öykü : Ahmet Mithat Efendi = Kıssadan Hisse, Letaf – i Rivayet< BR>İlk Köy Romanı : Nabizade Nazım = Karabibik, Mahmet Rauf = Peyani Safa
  İlk Psikolojik Rom. : Nabizade Nazım = Zehra ( Eylül – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu )
  İlk Folklor Den. : Şinasi = Durub – u Emsal – i Osmaniye
  İlk Realist Öykü : Şami Paşazade Sezai = Küçük Şeyler
  İlk Şiir Çevirisi : Şinasi = Tercüme – i Manzume
  İlk Realist Roman : Recaizade Mahmut Ekrem = Araba Sevdası.

Sayfayı Paylaş