tanzimat edebiyatı

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Tanzimat edebiyatı döneminde Batı edebiya-tından pek çok yapıt çevrildi. Bunlardan bir kısmı kitap halinde basılırken, bir kısmı da ga-zetelerde tefrika edildi.
  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döne-minde yapılmış bir çeviri değildir?
  A) Terceme-i Telemak (Fenelon)
  B) Sefiller (Hugo)
  C) Notre Dame de Paris (Hugo)
  D) Monte Kristo (Dumas)
  E) İlahi Komedya (Dante)  2. Servet-i Fünûn edebiyatının kurucusudur. Şiir, roman, hikaye, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat, sanat içindir anlayışına bağlıdır. Üç çocuğunu kaybetmiş bir babadır. Bu ne-denle onun eserlerinde bir hüzün, karamsarlık sezinlenir.
  Yukarıda bahsedilen “Edebiyatımızda ilk realist roman” örneğini veren sanatçı aşağı-dakilerden hangisidir?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Mehmet Rauf
  C) Recaizade Mahmut Ekrem
  D) Sami Paşazade Sezai
  E) Namık Kemal  3. Aşağıdakilerden hangisi “Muallim Naci” için söylenemez?
  A) Tanzimat döneminin, eski edebiyat gele-neğini sürdüren isimlerden biridir.
  B) Recaizade Ekrem ile girdiği edebiyat tar-tışmaları edebiyatımıza ciddi eserler ka-zandırmıştır.
  C) “Ateşpâre, Fürûzan, Şerâre” şiir kitaplarıdır.
  D) “Zemzeme” Recaizade’yle yaptığı tartış-maları içeren bir eserdir.
  E) Divan edebiyatı terimleri hakkında bilgi ve-ren “Istılah-ı Edebiyye” adlı kitabı vardır.
  4. Aşağıdakilerden hangisi Şemsettin Sami’ye ait bir sözlük değildir?
  A) Lehçe-i Osmanî
  B) Kamus-ı Türkî
  C) Kamus-ı Arabî
  D) Kamus-ı Fransevî
  E) Kamusü’l Â’lam  5. “Zor Nikah, Zoraki Takip, Tartüffe” adlı eserle¬rin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Vefik Paşa’ya ait uyarlamala (çeviri) eser olmaları
  B) Sembolist etkiyle yazılmaları
  C) Kendi türlerinin ilk örnekleri olmaları
  D) Tanzimat II. dönem eserlerinden olmaları
  E) Batılı yaşamın çarpıklıklarını ve ahlaki çö-küntüyü işlemeleri  6. I. Çok Bilen Çok Yanılır
  II. Eşbur
  III. Demdeme
  IV. Zemzeme
  V. İçli Kız
  Yukarıda numaralanmış eserlerden hangi ikisi Recaizade Ekrem’e aittir?
  A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
  D) III ve V E) I ve IV
  7. Ülkemizde yayımlanan ilk özel gazete aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) Tasvir-i Efkâr
  B) Hürriyet
  C) Tercüman-ı Ahval
  D) Ceride-i Havadis
  E) Takvim-i Vekayi

  8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döne¬minde yazılmış bir tiyatro eseri değildir?
  A) Körebe
  B) Zavallı Çocuk
  C) Şair Evlenmesi
  D) Finten
  E) Kara Bela

  9. Romanın Batı hayranı tipi “Bihruz Bey”dir. Etrafına caka satmak, Avrupai giyinmek, ara-bayla dolaşmak ve Fransızca konuşmak onun en iyi yapabildiği şeylerdir.
  Bu sözler Tanzimat romanlarından hangi-siyle ilgilidir?
  A) İntibah
  B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
  C) Araba Sevdası
  D) Felatun Bey’le Rakım Efendi
  E) Sergüzeşt
  10. Edebiyatımızda natüralist etkilerin görül¬düğü ilk roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sami Paşazade Sezai – Sergüzeşt
  B) R. Mahmut Ekrem – Araba Sevdası
  C) Halit Ziya – Mai ve Siyah
  D) Nabizade Nazım – Karabibik
  E) H. Rahmi Gürpınar – Gulyabani  11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tümüyle I. dönem Tanzimat sanatçıları verilmiştir?
  A) Ziya Paşa – Namık Kemal – Şinasi – Mu-allim Naci
  B) Nabizade Nazım – Recaizade Ekrem – Muallim Naci – S. Paşazade Sezai
  C) A. Mithat Efendi – A. Vefik Paşa – Namık Kemal – Ziya Paşa
  D) A. Vefik Paşa – Şinasi – S. Paşazade Se-zai – Nabizade Nazım
  E) Şinasi – Namık Kemal – A. Mithat Efendi – A. Hamit Tarhan  12. ziya paşa ,romantizm etkisindedir. En güçlü sesli . “vatan şairimizdirtopum için sanat ilkesine bağlıdır. Edebiyatımızda ilk edebi roman ona aittir.
  Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangi-sinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  1 E
  2 C
  3 D
  4 A
  5 A
  6 E
  7 C
  8 A
  9 C
  10 D
  11 C
  12 A

Sayfayı Paylaş