Tanzimat Edebiyatı

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Tanzimat edebiyatında roman, şemsettin sami ile başladı; ahmet mithat ile gelişti. Konular günlük yaşamdan yada tarihten alındı. Bu dönemde recaizade mahmut ekrem halka dönük; namık kemal aydınlara yönelik yapıtlar verdi.
  Paragrafta numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) V B) IV C) III D) II E) I  2. “Zavallı Çocuk, Hasan Mellah, Makber” adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tiyatro türünde yazılmış olmaları
  B) Konu bakımından aynı olmaları
  C) Kendi türlerinin ilk örnekleri olmaları
  D) Klasizm akımının izlerini taşımaları
  E) Tanzimat birinci dönem eserlerinden ol-maları  3. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir tür-de yazılmıştır?
  A) Zehra
  B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
  C) Letaif-i Rivayat
  D) Henüz On Yedi Yaşında
  E) Araba Sevdası
  4. Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tiyatro bu dönemde halkın eğitilmesinde bir araç olarak kullanılmıştır.
  B) Sosyal eğitim ön plandadır.
  C) Sosyal aksaklıklara değinilerek ahlaki so-nuçlar çıkarmak amaçlanmıştır.
  D) Yayınlanan ilk tiyatro eseri Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre adlı oyunudur.
  E) Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.


  5. ... dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri birbirini tutmuyordu. Londra’da Hürriyet Gazetesi’nde yazdığı ... adlı makalesinde, Divan edebiyatını eleştirmiş; daha sonra yazdığı ... adlı antoloji-de ise Halk şairlerinin şiirlerinin bir eşek anır-ması gibi olduğunu söyleyecek kadar birbirine ters düşünceleri savunmuştur.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) Namık Kemal’in – Takip – Tahrib-i Harabat
  B) Ziya Paşa’nın – Mukaddime – Defter-i Amal
  C) Ziya Paşa’nın – Şiir ve İnşa – Harabat
  D) Namık Kemal’in – Yeni Lisan – Renan Mü¬dafaanamesi
  E) Şinasi’nin – Edebi Mülahazalar – Durub-ı Emsal-i Osmaniye


  6. Türk tiyatrosunun oluşmasında çok büyük katkıları olan yazar, özellikle Moliere’den yap-tığı çeviri ve uyarlamalarda halk diline, yerli ağızlara yer vermiş ve sahnelenen eserlerin halk tarafından sevilmesini sağlamıştır. On altı çeviri eseri olan yazarın “Zor Nikah, Zoraki Tabip” adlı çevirileri çok sevilmiştir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki-lerden hangisidir?
  A) Ali Bey B) Şemsettin Sami
  C) Muallim Naci D) Ahmet Vefik Paşa
  E) Yusuf Kamil Paşa
  7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi-ne ait bir eser değildir?
  A) Nesteren (Tiyatro)
  B) Afife Anjelik (Tiyatro)
  C) Istılahat-ı Edebiyye (Kaynak eser)
  D) Zemzeme (Şiir Kitabı)
  E) Kırk Yıl (Anı)  8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “sanat, sanat içindir” görüşüyle eserler meydana ge-tirmemiştir?
  A) Nabizade Nazım
  B) Şemsettin Sami
  C) Ahmet Vefik Paşa
  D) Abdülhak Hamit Tarhan
  E) Recaizade Mahmut Ekrem  9. – Realist hikaye yazmaya özen gösteren bir romancıdır.
  – Emile Zola, Alphonse Daudet gibi yazmaya özenmiştir.
  – İki önemli eseri vardır: Romandan çok uzun hikaye özeliği gösteren köyle gerçeklerini anlatan bir eser ve psikolojik tahlillere yer veren ilk tezli romanımız.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şemsettin Sami
  B) Sami Paşazade Sezai
  C) Muallim Naci
  D) Nabizade Nazım
  E) Recaizade Mahmut Ekrem
  10. – 11 Kasım 1831’de yayımlanmaya başladı.
  – Amaç, iç ve dış olayları halka zamanında duyurmaktır.
  – Resmi bildiri ve haberler yanında genel haber- ler de halka duyuruldu.
  – Sonradan yalnızca resmi haber ve padişah fermanları yayımlandı.
  – 1879’da bir dizgi yanlışı sonucu kapatıldı.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen “ilk resmi gazete” aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ceride-i Havadis
  B) Tercüman-ı Ahval
  C) Takvim-i Vekayi
  D) Tasvir-i Efkar
  E) Vekayi-i Tıbbiye  11. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait eleştirilerden biri değildir?
  A) Renan Müdafaanamesi
  B) Tahrib-i Harabat
  C) Harabat
  D) Takip
  E) İrfan Paşa’ya Mektuplar  12. Aşağıdakilerden hangisi kendi alanında bir “ilk” değildir?
  A) Sahra
  B) Araba Sevdası
  C) Tercüman-ı Ahval
  D) Karabibik
  E) Sergüzeşt


  1 B
  2 E
  3 C
  4 D
  5 C
  6 D
  7 E
  8 C
  9 D
  10 C
  11 C
  12 E

Sayfayı Paylaş