Tanzimat tiyatrosu'na genel bakış...

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde fc525 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. fc525

  fc525 Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  TANZİMAT TİYATROSU’NA GENEL BAKIŞ
  Türk tarihindeki dramatik türün geçmişine ilişkin elimizde kesin bir bilgi
  olmamasına rağmen tiyatronun roman gibi beşeri bir ihtiyaç olduğunu düşünerek
  başlangıcının çok eski dönemlere rastladığını ileri sürebiliriz.
  Eski Yunan’dan batı dünyasına miras kalan zengin tiyatro türü ve tiyatro
  edebiyatı bizim kültürümüzde olmasa bile; “seyretme” ihtiyacını karşılayan
  Karagöz ve Ortaoyunu bu alandaki boşluğu büyük ölçüde doldurmuştur. Nihayet
  tanzimatla birlikte bu türün kapıları Türk milletine açılmış; Türk Edebiyatına da
  yeni bir soluk gelmiştir.
  Tanzimat Edebiyatı’nın hazırlık döneminde tiyatro, türk halkının batı
  medeniyetini tanımasına oldukça yardımcı olmuştur. Tanzimattan önce
  Avrupa’dan gelen bazı tiyatro topluluklarının İstanbul’da bir takım temsiller
  verdikleri bilinmektedir. Bu topluluklar 1839’dan sonra yurdumuzda uzun süre
  kalmaya ve kendi tiyatro binalarını yapmaya başlamışlardır. Daha çok İtalyan ve
  Fransız grupların faaliyet göserdikleri bu ilk yıllarda tiyatronun hemen her çeşidi
  Türk seyircisine sunulmuştur. 1846’dan itibaren yerlilerin kurduğu Hacı Naum,
  Hasköy, Şark ve Ortaköy tiyatrolarını 1867’de Güllü Agop tarafından Gedik
  Paşa’da kurulan Tiyatro-yı Osmani takip etmiştir.
  Osmanlı Tiyatrosu yarı resmi olmasının yanı sıra -Türk tiyatrosunda ilk
  kez- edebi heyete sahip olmasıyla da dikkatleri çekmektedir. Bu modern
  tiyatroda Namık Kemal, Ali Bey, Ahmet Mithat, Ebuzziya Tevfik, Şemseddin
  Sami gibi Türk yazarları ile tanınmış batılı yazarların tiyatro eserleri ve yine
  batının başlıca operaları ile ilk Türk operaları büyük bir ciddiyetle sahneye
  konulmuştur. Sonraları Gedik Paşa Tiyatrosu adıyla tanınan bu tiyatro 1884’te
  Abdülhamit tarafından yıktırılmıştır. Böylece 1908 yılına kadar Türk sahnesi
  “batılı anlamda tiyatro”dan uzak kalmıştır.
  Tanzimatın ilk döneminde büyük bir canlılık taşıyan sahne hayatı kısa
  sürede meyvesini vermiş ve Batılı Türk Tiyatro Geleneği’nin temelleri atılmıştır.
  Batılı edebi türler içinde ilk olarak tiyatroyu tanıyan Türk aydınları batılı
  anlamdaki ilk denemelerini bu türde yapmışlardır. Diğer türlerdeki ilk denemeler
  1860’dan sonra karşımıza çıkarken tiyatroya bu tarihten daha önce rastlarız.
  İlk türkçe piyesin ne zaman ve kim tarafından yazıldığı konusu hala
  netleşmemiştir. Yeni belgeler ele geçinceye kadar Abdülhak Hamid’in babası
  Hayrullah Efendi tarafından 1844te yazıldığı tahmin edilen; ancak ilk kez
  1939’da yayınlanan “Hikaye-i İbrahim Paşa be-İbrahim-i Gülşeni” oyunu ilk
  örnek olarak kabul edilmiştir.
  Bu oyun dört perdeden oluşan bir dramdır. Bağdat seferi(1534) sırasında
  ordu defterdarı İskender Çelebi’yi haksız yere idam ettirdiği ve saltanat hırsına
  kapıldığı için Kanuni tarafından 1536’da idam edilen Sadrazam İbrahim Paşa ile,
  aynı devirde Mısır’da büyük ün salmış mutasavvuflardan İbrahim Gülşeni’nin ve
  Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa’nın şahsiyetleri
  birbirine karıştırılarak Osmanlı İmparatorluğu için asıl tehlikenin sonuncusundan
  geleceği söylenmek istenen bu piyeste tarihi atmosferi tamamlamak için dil ve
  üslup 16. yüzyıla uydurulmaya çalışılmıştır. Piyes tekniği oldukça basit olduğu
  için olayda bir takım aksaklıklar göze çarpmaktadır.
  Bu oyun ve sonrasındaki tanzimat dönemi oyunları incelendiğinde dilin
  ilk eserlerde sade ve anlaşılır olduğu fakat zamanla ağırlaşarak diğer türler gibi
  yabancı kelime ve terkiplerle dolduğu gözlenir. Özellikle Abdülhak Hamit’in
  dili bir süre sonra aydınlar tarafından bile anlaşılamayacak duruma gelmiştir.
  Dönemin eserlerine piyes tekniği açısından yaklaşınca pek çok eksikle
  karşılaşılır. O yılların, Çağdaş Türk Tiyatrosu’nun kuruluş yılları olması teknik
  hakimiyetin yetersizliğine neden olmuş fakat asıl Osmanlı Tiyatrosu’nun
  yıkılmasından sonra “oynamak” için değil “okumak” için kaleme alınan piyesler
  Türk Tiyatro Edebiyatı’nın ilerlemesini durdurmuştur.
  Çağdaş Türk Tiyatrosu’nun ilk ürünleri konu bakımından tanzimatın
  prensiplerine uygunluk göstermişlerdir. Batılı-doğulu ikiciliğini ve onunla gelen
  çelişme ve tartışmaları kendinde barındırmış olan Tanzimat Tiyatrosu genellikle
  fert, aile ve toplum hayatını düzeltmeyi amaçlamıştır. Tanzimat tiyatro yazarları
  “milli tiyatro” adını verdikleri bir tiyatro çeşidi çıkarmış kahramanlık
  duygularını, vatan ve millet sevgisini geliştirip idealist bir sanat anlayışı
  benimsemişlerdir.
  Bu dönemde oyunlar genellikle komedi, trajedi, dram ve melodram
  niteliği taşımıştır. Komedilerde klasisizm akımının, dramlarda ise romantizm
  akımının etkileri görülmüştür.
  Batı tiyatrosu örnek alınmıştır. Yoğun biçimde Moliere, Corneille,
  Goldoni, Shakespeare etkisi görülmüştür. Çeviri ve adapte çalışmaları yaygınlık
  kazanmıştır.


  ŞİNASİ VE TİYATRO…

  Tanzimat devri türk edebiyatının kurucusu.
  1826 yılında istanbul’da doğdu.
  1871 yılında beyin tümöründen öldü.
  1860 yılında Tercüman-ı ahval adlı ilk özel gazetesini çıkardı.
  Noktalama işaretlerini düz yazıda ilk kez o kullanmıştır.
  21 Kasım 1860'da ilk makaleyi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval mukaddimesi)
  İlk tiyatro eserini yazmıştır.
  Şiirlerinde yeni kavramları işlemiş, genç kuşaklara öncülük etmiştir.
  en önemli eseri Şair Evlenmesi 'dir

  Diğer eserleri::
  tercüme-i manzume,durub-u emsali osmaniye,müntehabat-ı eş'ar,mühtebat-ı tasviri efkar


  NAMIK KEMAL(1840-1888)


  Şair ve yazar.
  Batı edebiyatının yazın türlerini ilk kez Türk toplumsal
  yaşamına sokmuştur. 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğmuş, 2 Aralık 1888’de
  Sakız Adası’nda ölmüştür. Asıl adı Mehmed Kemal’dir.
  Tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, altı oyun yazmıştır. Bir
  yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistire yalnız ülke için
  değil, Avrupada’da ilgi uyandırmış ve beş dile çevrilmiştir.
  Namık Kemal’in ilk romanı olan İntibah 1876’da yayımlanmıştır.
  Namık Kemal’in yaşamı boyunca ilgi duyduğu alanlardan birisi de tarihtir.
  Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve yükseliş dönemlerini anlattığı Devr-i
  İstila yayımlandığında büyük ilgi görmüştür.
  Namık Kemal romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat
  eleştirisini de Türkiye’ye ilk getiren kişilerden biri olmuştur. En önemli eleştiri
  yapıtları Tahrib-i Harâbât ile Takip’tir.
  İlk makalasını Tasvir-i Efkar Gazetesinde yazmıştır.
  Namık Kemal gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yer alır.
  Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazmıştır.
  Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek
  çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı beş yüz kadardır. Bunlarda
  düzyazıdaki üstün yeteneğini ortaya koyduğu ve çok etkili bir üslup yarattığı
  kabul edilir.Edebi türlerin hepsinde eserleri vardır. Yurt,ulus,özgürlük,adalet kavramlarını çok iyi işleyen ve 'Vatan Şairi' diye adlandırılan Nanmık Kemal Türk edebiyatında 'romantizmin' ilk temsilcisi sayılmaktadır.

  BAŞLICA ESERLERİ:

  Oyun: Vatan Yahut Silistire,
  Zavallı Çocuk, Akif Bey,
  Celaleddin Harzemşah,Kara Belâ,
  Roman:
  İntibah,Cezmi,
  Eleştiri:
  Tahrib-i Harâbât, Takip, Renan Müdafaanamesi,
  İrfan Paşa’ya Mektup, Mukaddeme-i Celal,
  Tarihsel Yapıt: Devr-i İstila,Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan,
  Kanije, Silistire Muhasarası,  ALİ BEY (1844-1899)


  Tanzimat döneminin yazar ve tiyatrocularındandır.
  Bir diğer adı direktör Ali Bey’dir. Bunun nedeni Duyun-u
  Umumiye idaresinde direktör olarak görev yapmıştır. Yazılarını genellikle
  Diyojen adlı dergide yayınladı. Mizah ve tiyatro edebiyatına bağlılıkta eserler
  vermiş ve piyes sahneye koyulmasına çok önem vermiştir. Piyesleri günümüzde
  de sahnelenmeye devam etmektedir.
  Eserleri::
  Kokona yatıyor,Ayyar Hamza,misafiri İstiskal,lehçetü'i Hakayık.


  AHMED VEFİK PAŞA

  3 Ağustos 1823'te İstanbul'da doğdu. 3 Nisan 1891'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.
  Tahsiline istanbulda başladı.Pariste bir Fransız lisesinde devam etti.istanbula dönüşünde Tercüme Odasına girdi.Tahran ve Paris elçisi,Maarif Nazırlığı,Meclis-i Mebusan Reisliği,Bursa valiliği ve iki kere Sadrazamlık yaptı.
  Avrupada gelişen Türkolojı çalışmalarına paralel olarak bizde dil,tarih ve folklor çalışmalarını sürdürdü.Tanzimat devrinde milliyetçi akımın ilk büyük temsilcisidir.moliereden çok çeşitli çeviri ve adapteler yaptı.Bursa'da vali iken bir tiyatro kurmuştur.


  RECAİZADE MAHMUT EKREM

  İlk piyesi olan Afife Anjelik’i 1870 de yazdı. Yazar gerek dil ve üslup ve
  gerekse teknik bakımlardan çok zayıf olan bu denemesindeki acemilikten , ikinci
  piyesi olan Vuslat-yahut-Süreksiz sevinç’te kurtulur.
  Fransız romancısı Chateaubriand’dan çevirdiği Atala adlı romanı da aynı
  isimle piyes haline getirdi (1874). Bu piyes Türkçe’de, romanı piyese
  çevirmenin de ilk örneğidir. Namık Kemal’in Zavallı Çocuk dramındaki
  ‘evlilikte ana-babanın değil, çocukların söz sahibi olması gerektiği’ görüşünü
  savunan Ekrem, karakterler, olay ve davranışlar bakımından yerli hayatı aks
  ettirdiği için bir ‘milli piyes’ olarak vasıflandırdığı Vuslat’tan başka, dram
  yazmamıştır.
  Onun ölümünden sonra yayınlanan Çok Bilen Çok Yanılır (1914) adlı bir de
  komedisi vardır. İçindeki olayları Bin Bir Gece’nin bir hikayesinden alan eser,
  gerek piyes tekniği gerekse dil ve üslup yönlerinden Tanzimat devri tiyatro
  edebiyatının en başarılı eserleri arasındadır.


  ABDÜLHAK HAMİD ve TİYATRO ESERLERİ

  Tanzimat Devri Edebiyatının en büyük şairi olarak bilinen Abdülhak
  Hamid’in tiyatro türündeki eserleri, şiirlerinden daha geniş bir yer tutar.
  . Hamid’in tiyatroları, fikri tiyatro çeşidinin Türkiye ölçüsündeki
  üstün eserleridir: Zengin hayalli şairin tarihin en eski maceralarından gelecek
  yılların muhtemel hayatına kadar; çeşitli tarih ve hayat; olay ve tasavvurlarını
  sahneye koyması insanlığın uzak ve yakın macerasından edindiği fikirlere bir
  hayat hareket sahası bulmuş olmasındandır: Bunun içindir ki Hamid
  tiyatrolarının kendi zamanında Türk sahnesine konulabilmesi için bir kayıt altına
  girmemiş; eserlerini; zaman; mekan; dekor ve diğer sahne imkanlarını dikkate
  almadan yazmıştır:
  Hamid eserlerinin bir kısmını aruzla bir kısmını hece vezniyle manzum
  olarak yazmış; bir kısmını da nesirle kaleme almıştır: Bir kısmında da nazımla
  nesri bir arada kullanarak; bu eserlerinin bazı yerlerini nazımla; daha büyük
  kısımlarını nesirle yazmıştır: Eserlerinin bir kısmında; olduğu gibi temsil
  edilebilecek sahneler ve hatta doğal bir sahne lisanı vardır: Fakat birer bütün
  olarak Hamid’in eserlerini sahneye konmaktan uzak tutan en önemli engel; bu
  tiyatrolarda çok zor; aşırı derecede yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü ve
  çetin Türkçe’dir.
  Hamid’in ilk tiyatro eseri Macera-yı Aşk’dır (1873) .
  Türk Edebiyatında bir şöhret
  kazanmasını sağlayan ilk sahne eseri Duhter-i Hindu, ilk manzum tiyatro denemesi Sardanapal ,alegorik bir eseri de Liberte dir.
  ESERLERİ

  ŞİİR:
  Sahra (1879)
  Ölü (1886)
  Hacle (1886)
  Bir Sefilenin Hasbihali (1886) ...

  OYUN:
  İçli Kız (1874)
  Sabr ü Sebat (1875)
  Duhter-i Hindu (1875)
  Eşber (1880, 1945)
  Zeynep (1908)
  Macera-yı Aşk (1910)
  İlhan (1913)
  Tarhan (1916)
  Finten (1918, 1964)
  İbn Musa (1919, 1928)
  Yadigar-ı Harb (1919)
  Hakan (1935) ...

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş