Tanzimat Yazılı Çalışma Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Özel Üye Esra tarafından paylaşıldı.

 1. Özel Üye Esra

  Özel Üye Esra Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2009
  Mesajlar:
  1.272
  Beğenileri:
  465
  Ödül Puanları:
  83

  1) Ne garip bir değişiklikti bu!... Gözünde her şey yavaş yavaş değişiyordu. İnsanlar, hayvanlar, tabiat her şey, her şey... Geceleri yatağına çekilip de aşıkane hayallere daldığı zaman kendini başka bir alemde zannediyor, sabahlara kadar gözüne bir damla uyku girmiyordu.
  Yukarıdaki paragraf edebiyatın hangi bilim dalı ile ilişkisine örnek gösterilebilir?
  A) Toplumbilimi (sosyoloji)
  B)Tarih
  C)Ruh bilimi (psikoloji)
  D)Felsefe
  E)Halk bilimi (folklor)

  2) Edebiyatımız kaç ana bölümde incelenir?

  3) "Sanatçılar, hem çağlarından etkilenen hem de çağı etkileyen insanlardır. Edebî dönemler bu etkileşimlerin sonucunda oluşur." sözünü açıklayınız.

  4) (1)Sanatçıların amacı eserlerinde yalnızca düş gücünü yansıtmaktır.(2)Edebî metinlerde kahramanların psikolojik çözümlemeleri yapılabilir.(3)Edebî metinlerde siyasî ve sosyal olayların etkisine rastlanmaz.(4)Medeniyet değişikliği, edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında etkili değildir.(5)Edebî metinler, toplumsal sorunlara kalıcı çözüm önerileri içerir.
  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğrudur?
  A)1
  B)2
  C)3
  D)4
  E)5

  5) Orta Çağı sona erdiren düşünce akımıdır. Olguculuk olarak da bilinir. Sağlam ve kesin bilginin deney ve gözlem sonucu elde edileceğini savunur. Deneyden başka bir şeye güvenen insan yanılgıya düşer.
  Paragrafta anlatılan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Hümanizm
  B)Romantizm
  C)Pozitivizm
  D)Rönesans
  E)Reform

  6) Osmanlı Devleti'nin Tanzimat'tan önceki siyasî ve sosyal yapısı ile ilgili aşağıdaki yargılar doğru mudur, yanlış mıdır?
  •Yönetim yetkisi padişahın elindedir. ( )
  •Devlet düzeninin oluşturulmasında İslâm dini esas alınır. ( )
  •Devletin en yüksek eğitim kurumu medreselerdir. ( )
  •Medreselerde pozitif düşünceyi temel alan modern eğitim verilir. ( )
  •Halk farklı din, mezhep ve ırklara ait topluluklardan oluşur. ( )

  7) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını doğru olarak eşleştiriniz.
  Tanzimat Fermanı Deney ve gözlem
  Medrese Modern eğitim
  Darülfünun Geleneksel eğitim
  Romantizm Eşitlik

  8) Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
  •Batı'nın .............. ile edindiği düşünsel birikim ............. dönemini doğurmuştur.
  •Aklın, bilimselliğin, gerçeğe verilen önemin öne çıkarılması pozitif bilimlere verilen önem 18. yüzyılın ortalarından itibaren Batı'da .................. 'ni doğurur.

  9) Tanzimat Dönemi'nde gazeteciliğe neden önem verilmiştir? Tanzimat döneminde yayımlanan gazeteler ve özellikleri nelerdir?

  10) Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa'nın yetiştirme tarzları ve aldıkları eğitim nasıldı?

  11) Hürriyet Kasidesi'nin "kaside" nazım şekliyle yazılıp klasik kasidenin yapı özelliklerinden farklılık göstermesinin nedeni nedir?

  12) Divan edebiyatındaki "kaside" nazım şekli ile Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'ni içerik, şekil ve üslûp bakımından karşılaştırınız.

  13) Tanzimat dönemi öğretici metinlerinin özellikleri nelerdir?

  14) Tanzimat döneminde coşku ve heyecanı dile getiren metinlerin özellikleri nelerdir?

  15) Ziya Paşa ............. adlı hiciv yazısında dönemin idarecelerine yönelik eleştiride bulunur.

  16) Aşağıdaki eserlerin kime ait olduklarını belirtiniz.
  Demdeme:
  Zemzeme:
  Tercüme-i Manzume:
  Eş'ar-ı Ziya:

  17) Tanzimat şiiri ile divan şiiri arasındaki en önemli fark ............te olmuştur.

  18) Tanzimat şiirinde .............. şiiri nazım şekilleri kullanılmıştır.

  19) Divan şiirinde ............... güzelliği, Tanzimat şiirinde .............. güzelliği önemsenmiştir.

  20) Moliere'den tiyatro çevirileri yaparak Türk edebiyatına tiyatro türünü kazandıran Tanzimat sanatçısı .................. dır.

  21) N. Kemal'in ................ romanı ilk tarihî roman , .............. ise ilk edebi romanımızdır.

  22) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk sanatçı ................. dır.

  23) Halk için roman anlayışıyla yazı makinesi olarak anılan ................, akım olarak .................. den etkilenmiş, romanlarında olayın akışını keserek okura bilgi vermiştir. .................. adlı eseri Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk gezi kitabıdır.

  24) Tanzimat Fermanı ile yapılan yenilikler nelerdir?

  25) Batıdaki Rönesans ile bizdeki Tanzimat arasında hangi yönlerden benzerlikler vardır?

Sayfayı Paylaş