tarih 1.dönem 2.yazılı soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf Y.Sor.' bölümünde selene tarafından paylaşıldı.

 1. selene

  selene Guest


  sınav sorularıdır
 2. selene

  selene Guest

  1-osmanlı ülkesine katılmış olan anadolu beyliklerinden aydınoğulları aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda bağımsızlığını yeniden kazanmıştır?
  a)varna savaşı
  b)niğbolu savaşı
  c)otlukbeli savaşı
  d)ankara savaşı
  e)koyunhisar savaşı


  2-osmanlı devletinin bağımsızlığını ilan ettiği dönemde anadoluda aşağıdaki devletlerden hangisinin varlığından söz edilemez?
  a)timur devleti
  b)anadolu selçuklu devleti
  c)ilhanlı devleti
  d)bizans imparatorluğu
  e)trabzon rum imparatorluğu


  3-fatih sultan mehmetin amaçlarından biri de ipek yolu ticareti üzerinde kontrol sağlamaktı.
  aşağıdaki merkezlerden hangisinin bu amaç doğrultusunda gerçekleştiği söylenemez?
  a)trabzon
  b)kırım
  c)amasra
  d)bartın
  e)sinop
 3. selene

  selene Guest

  4-yükselme devrinde sınırların hızla genişlemesi osmanlı devletinde;
  I.askere duyulan ihityacın artması
  II:taht kavgalarının sona ermesi
  III:hareketli kulelerin yaptırılması
  hazırlıklarından hangileri kuşatma sırasında surları daha kolay aşmaya yöneliktir?
  a)yalnız I
  b)I ve II
  c)I ve III
  d)II ve III
  e)I, II ve III


  5-aşağıdakilerden hangisinin osmalı devletinin diğer türk devletlerine kıyasla uzun ömürlü olmasında daha etkili olduğu söylenebilir?
  a)güçlü bir orduya ve donanmaya sahip olması
  b)ülkeyi yetenekli hükümdarların yönetmesi
  c)topraklarının geniş olması
  d)merkeziyetçiliğe önem vermesi
  e)sağlam bir iskan (yerleştirme)politikası izlemesi


  6-osmanlı devletinde bütün kurumlar padişahın mutlak egemenliği esas alınarak kurulmuştur.
  aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
  a)divanda son sözün padişaha ait olması
  b)padişahların ordunun başkomutanı olması
  c)divan üyelerinin padişah tarafından atanması
  d)kadıların kararlarında bağımsız olması
  e)beylerbeylerin doğrudan padişahtan emir alması
 4. selene

  selene Guest

  7-istanbul fethi yapılan ;
  I.şahi adlı büyük topların döktürülmesi
  II.boğazkesekn hisarının yaptırılması
  III.hareketli kulelerin yaptırılması
  hazırlıklarından hangileri kuşatma sırasında surları daha kolay aşmaya yöneliktir?
  a)yalnız I
  b)I ve II
  c)I ve III
  d)II ve III
  e)I,II ve III


  8-fatih sultan mehmet döneminde eflak,boğdan,sırbistan,bosna ve hersek osmanlı topraklarına katılmıştır.
  fatih sultan mehmetin bu fetihleri yapmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  a)baharat yolunu ele geçirmek
  b)anadolu Türk birliğini sağlamak
  c)balkanlardaki Türk hakimiyetini pekiştirmek
  d)ortodoks kilisesi'ni yönetim altına almakü
  e)Avrupa Hristiyan birliğini bölmek


  9-osmanlı devletinde yaşanan taht kavgalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz ?
  a)yabancı devletlerin osmanlı içişlerine karışmasına
  b)merkezi otoriterin zayıflamasına
  c)parlementler sistemine geçilmesine
  d)taht geçme usulünün değiştirilmesine
  e)güçlü olanın tahta geçmesine


  10-hazine adına iltizama verilen ve geliri doğrudan hazinye eaktarılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
  a)mukataa arazi
  b)paşmaklık arazi
  c)malikane arazi
  d)ocaklık arazi
  e)vakıf arazi
 5. selene

  selene Guest

  11-aşağıdakilerden hanigisi salyanesiz (yıllıksız)eyaletlerden biridir?
  A)kırım
  B)erdel
  C)musul
  D)mısır
  E)trablusgarp


  12-aşağıda verilen temel kavramlardan hangisi osmanlı ekonomisi ile ilgili kavramlardan biri değildir?
  A)ağnam
  B)çiftbozan
  C)kapanlar
  D)müsellem
  E)akçe


  13-aşağıdaki savaşlardan hangisi osmanlı devleti'nin üstünlüğü ile sonuçlanmamıştır?
  A)çirmen savaşı
  B)I.kosova savaşı
  C)palekanon savaşı
  D)sazlıdere savaşı
  E)ploşonik savaşı


  14-osmanlı devleti'nde temel eğitim kurumları medreselerdi. İlk medrese aşağıda verilenlerden hangisinde açılmıştır?
  A)edirne
  B)ahlat
  C)kayseri
  D)izmit
  E)iznik

  15.osmanlı devletinde padişah olabilmenin temel şartı, osmanoğulları ailesinden erkek birey olarak doğmuş olmaktı.
  bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A.padişah olabilmek için askeri desteğe ihtiyaç vardır.
  B.osmanlı'da kızların tahta çıkmadığının
  C.padişahların belirlenmesinde divan'ın etkisinin bulunmadığının
  D.osmanlıda saltanat sisteminin uygulanmadığının
  E.padişah olmak için müslüman olmanın yeterli olduğunu

Sayfayı Paylaş