Tarih Bilimine Giriş - İlk Çağ Uygarlıkları - İslamiyetten Önceki Türk Tarihi

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde By.Morfin tarafından paylaşıldı.

 1. By.Morfin

  By.Morfin Üye

  Katılım:
  21 Mart 2009
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  Soru cevap şeklindedir.. Hepsini tek tek kendim yazdım :p Wordde düzenlenmiştir. Word olarak indirmek isteyenler için link;

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Tarih

  1) Anadolu’nun medeniyetlerin beşiği olması hangi durumlara ortam hazırlamıştır?
   Anadolu’nun medeniyetlerin beşiği olması bu bölgede
  Kültürler arasında etkileşim olmasına
  Ticaretin gelişmesine
  İstilaların yaşanmasına
  Uygarlıkların gelişmesine ortam hazırlamıştır.

  2) Anadolu’nun tarih öncesi devrelerini anlatan belli başlı yerleşim birimleri nelerdir?
   Anadolu’nun tarih öncesi devrelerini anlatan belli başlı yerleşim birimleri; Çayönü, Çatalhöyük, Truva, Alişar, Alacahöyük ve Kültepe’dir.

  3) Hitit’ler kimlerdir?
   Hititler, tarihte Anadolu'da devlet kurmuş bir halk. Hint-Avrupa dil ailesine dâhil bir dil konuştukları için Hint-Avrupa kökenli bir topluluk olduğu kabul edilmektedir. M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'ya göç ederek yerli Hatti Beylikleri üzerinde hâkimiyet kurdukları bilinmektedir.

  4) Hattuşaş, Kadeş, Kültepe, Pankuş, Anal kavramlarını tanımlayınız.
   Hattuşaş; Hitit Devleti’nin başkentidir.
   Kadeş; Mısırlılarla Hititler arasında yapılan tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.
   Kültepe; Anadolu’da bugüne kadar bulunmuş en eski yazıların bulunduğu yerdir.
   Pankuş; Hititlerde kralın yanında soylulardan oluşan meclistir.
   Anal; Hitit krallarının başarı ve yenilgilerinin yazıldığı yıllıklardır.

  5) Friglerin önemli özellikleri nelerdir?
   Frigyalılar ziraatçı bir kavim oldukları için dini inanışlarında tarımın etkisi görülür. Frigyalılar dini konularda Hititlerin etkisinde kalmıştır.
   Frigyalılar tarım ve hayvancılık faaliyetlerini korumak amacıyla sert kanunlar yapmıştır.
   Frigya’da hayvancılık faaliyetlerinin bir sonucu olarak dokumacılık gelişmiş Tapates ismi verilen halı ve kilimler meşhur olmuştur.
   Frigler önemli ticaret yollarının kavşağında yer almıştır. Bu durum Friglerin ticari alanda ilerlemesini sağlamıştır. Batı dünyasıyla geniş çapta ticaret yapmışlardır.

  6) Lidyalıların önemli özellikleri nelerdir?
   Lidya krallıkla yönetilmiş, devlet yönetiminde büyük tüccarların ve arazi sahibi asilzadelerin de önemli bir rolü olmuştur.
   Lidyalılar ordularında ücretli askerler kullanmışlardır. Ücretli askerler vatan sevgisinden yoksun oldukları için savaşlarda başarılı olamamıştır. Bu durum Lidyalıların yıkılmasını hazırlamıştır.
   Lidyalılar denizlerde Fenikeliler ve yunanlılarla başa çıkamayacaklarını bildiklerinden daha çok kara ticaretine önem vermiştir.
   Lidya kralları ticaretin düzen içinde sürmesine özen gösterdiler ve ticareti geliştirmek amacıyla Efes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan kral yolunu yaptılar.
   Lidyalıların insanlık tarihine en büyük katkıları M.Ö. parayı icat etmeleridir.
   Lidyalılar, Kibele, Artemis, Zeus ve Apollo gibi yunan tanrılarına tapmışlardır.

  7) İyonyalıların önemli özelliklerini nelerdir?
   İyon şehirleri, önceleri krallık, M.Ö. 500 yıllarından itibaren asillerin kurduğu oligarşik hükümetler, sonrada demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir. İyonya’nın şehir devletleri tarafından yönetilmesi siyasal birliğin kurulmasını engellemiştir.
   İyonyalılarda din çok tanrılıydı. İyonyalılar, tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir.
   Anadolu’daki bilimsel faaliyetler İyonya’da en yüksek noktasına ulaşmıştır.
   İyonya’da özgür düşüncenin varlığı felsefenin ve bilimin gelişmesini sağlamıştır.

  8) Urartuların önemli özellikleri nelerdir?
   Urartu devleti krallıkla yönetilmiştir. Ülkeyi eyaletlere ayıran Urartular valileri merkezden atayarak merkezi otoriteyi güçlü tutmayı amaçlamışlardır.
   **ümden sonraki hayata inanan Urartular, bu inançların etkisiyle mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmışlar, mezarla ölüyle beraber değerli eşyalarını da koymuşlardır.
   Urartularda halkın önemli bölümü tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşmıştır. Urartular sulama kanalları açarak verimi attırmayı amaçlamışlardır.
   Urartular taş ve maden işletmeciliğinde oldukça ilerlemişlerdir, yaptıkları kaleler, saraylar, tapınaklar ve su kanallarının kalıntıları günümüze kadar gelmiştir.

  9) Kolonilerin oluşmasındaki etkili olan sebepler nelerdir?
   Kolonilerin oluşmasında;
   Ham madde ihtiyaçlarının karşılanması
   Üretim fazlası mallar için pazar bulunması
   Askeri gücün arttırılmak istenmesi
   Diğer devletlere askeri, siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama düşüncesi
  etkili olmuştur.

  10) İyonya’da bilimin gelişmesinde etkili olan sebepler nelerdir?
   İyonya’da bilimin gelişmesinde;
   Denizcilikle uğraşan İyon şehirlerinin gelişmesi
   Uygarlıklarının kesişme noktasında bulunması
   Bilimle uğraşanların zenginler tarafından desteklenmesi
   Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında bulunması
   Düşünce özgürlüğünün gelişmesi
  etkili olmuştur.

  11) Helenistik Medeniyet, Parşömen ve Kral Yolu kavramlarını tanımlayınız.
   Helenistik Medeniyet; Yunan medeniyetlerinin bütününe verilen addır.
   Parşömen; üzerine yazı yazmak veya resim yapmak için kullanılan özel hazırlanmış hayvan derisidir.
   Kral Yolu; Lidyalıların ticareti geliştirmek amacıyla Efes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan yoldur.

  12) Roma İmparatorluğu’nun önemli özellikleri nelerdir?
   Roma İmparatorluğu’nun en önemli faaliyetlerinden biri On İki Levha Kanunlarının yapılmasıdır. Toplumdaki sınıf mücadelelerini önlemek amacıyla Yunan kanunlarını ve Roma geleneklerinden yararlanarak hazırlanan Oniki Levha Kanunları birçok devletin hukukunun temelini oluşturmuştur.
   Romalılar, Fenikeli alfabesinde düzenleme yaparak günümüzde kullanılan Latin alfabesini oluşturmuşlardır. Ayrıca, Mısırlılar tarafından güneşin hareketine göre düzenlenen takvime katkı yaparak miladi takvimin bugünkü haline gelmesini sağlamışlardır.
   Roma İmparatorluğu Hıristiyanlığın yayılmasını önlemek için sert önlemler almıştır. Ancak halk arasında Hıristiyanlığın yayılmasına engel olamamıştır. 313 yılında Milano Fermanıyla Hıristiyanlık serbest bırakılmıştır.
   Romalılar döneminde nüfus artmış, tarım ve ticaret gelişmiştir.
   Romalılar Anadolu şehirlerinde stadyumlar, agoralar tiyatrolar hamamlar ve büyük kütüphaneler yaptırmışlardır.
   Romalılar mimari alanda gelişmişlerdir.

  13) Sümerlilerin yazıyı kullanmaya başlamış olması ne gibi yararlar sağlamıştır?
   Sümerlilerin yazıyı kullanmaya başlamaları;
   Tarih çağlarının başlamasını sağlamıştır
   Bilgi birikimini ve aktarımını kolaylaşmıştır
   Yönetim, ticaret be hukuk alanlarında bazı işlerin kolaylaştırılmasını sağlamıştır
   Eğitim öğretim faaliyetleri kolaylaştırılmıştır.

  14) Yazılı kanunların yapılmaya başlanması ne gibi yararlar sağlamıştır?
   Yazılı kanunların yapılması;
   Aynı suçları işleyenlere farklı cezalar verilmesini engellemiştir
   Toplumda adaletin sağlanmasını kolaylaştırmıştır
   Hukuk anlayışını geliştirmiştir.

  15) Ziggurat, Hammurabi, Urgakina terimlerini açıklayınız.
   Ziggurat; Zigguratlar eski Mezopotamya'da Sümerlerde, Babillerde ve Asurlarda bir çeşit tapınaktır.
   Hammurabi; Babil devletinin en önemli hükümdarıdır.
   Urgakina; Tarihteki ilk yazılı kanunları yapan Sümer kralıdır.

  16) Mısırlıların en önemli özellikleri nelerdir?
   Mısır’da devlet “Firavun” denilen tanrı-krallar tarafından yönetiliyordu.
   Mısırların dini çok tanrılıydı. Mısırlılar tanrılarını hayvan ve insan şeklinde düşündükleri için onlara barınacak evler tapınaklar yapmışlardır. Mısır’da öldükten sonra dirilme inancından dolayı ölen kişilerin vücudu mumyalanmıştır. Bu durum tıp alanında gelişmelerine neden olmuştur.
   Mısırlıların en önemli gelir kaynağını tarım ürünleri oluşturuyordu. Topraklar kral adına işleniyordu.
   Mısırlılar. MÖ IV. Binin sonlarında hiyeroglif yazısını kullanmaya başlamışlar ve bu yazıyı zamanla 24 harflik yazı sistemine dönüştürmüşlerdir.
   Mısırlılar, matematikte ilerlemişlerdir. Tarım ürünlerinden alınan verginin hesaplanması matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması ve Nil’in taşmasıyla arazi sınırlılarının belirlenmesi astronomi ve geometrinin gelişmesinde etki olmuştur. Mısırlılar pi sayısını hesaplamışlar, yılı 365 gün olarak bulmuşlar ve 12 aya bölmüşlerdir.
   Ülkede zengin maden yatakları bulunduğundan maden işletmeciliği gelişmiştir.

  17) Yunan medeniyetinin en önemli özellikleri nelerdir?
   Yunanistan’da her şehir(polis) ayrı bir devletti. Bu şehir devletleri iç ve dış siyasetlerinde bağımsızdı.
   Solon ve Klistenes kanunlarıyla sınıflar arasındaki ayrıcalıklar kaldırılmaya çalışılmıştır.
   Çok tanrılı bir inanışa sahip olan Yunanlılar tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir.
   Yunanistan’da MÖ V. Yüzyılda tarih bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Heradot’la başlamış ve Tukidides ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır.
   Yunanlılar tanrılarının yardımını almak veya öfkesini yatıştırmak için spor müzik ve şiir yarışmalarına önem vermişlerdir. Olimpiyatlar yunan toplumunun kaynaşıp ortak bir kültür oluşturmalarına katkıda bulunmuştur.


  18) Yunanlıların çeşitli yerlerde koloniler kurmaları nasıl bir sonuç ortaya çıkarmıştır?
   Yunanlıların çeşitli yerlerde koloniler kurmaları sonucunda;
   Ticaret faaliyetlerini geliştirmişlerdir. Bunun sonucunda Yunanistan’da güçlü bir tüccar sınıfı ve ticaret filosu ortaya çıkmıştır.
   Yeni topraklar üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır.
   Yunan kültürü değişik bölgelerde tanınmıştır.

  19) Hint medeniyetinin sık sık istilalara uğraşmış olmasının nedeni nedir?
   Hint medeniyetinin sık sık istilalara uğraşmış olmasının nedeni Hindistan’da;
   Toprağın verimli olması
   İklimin gevşeklik veren sıcak ve nemli bir özelliğe sahip olması
   Az besinle yaşama imkânının bulunmasıdır.

  20) Orta Asya’nın coğrafi şartları Türklerin yaşantısını nasıl etkilemiştir?
   Karasal iklime sahip olan Orta Asya bozkırları, tarımdan çok hayvancılığa elverişlidir. Bu nedenler Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur
   Türk boyları sürülerine otlak ve su bulmak için göçeme yaşam biçimini benimsemişlerdir.
   Evcilleştirilen hayvanların beslenmesi için bazı bitkilerinin ekilmesi zorunlu hale gelmiştir.
   Bozkırların zor koşulları Türklerde özgüven güçlü bir irade oluşmasına ve dayanıklılarının artmasına neden olmuştur.

  21) Orta Asya’dan Türk göçlerinin nedenleri nelerdir?
   Orta Asya’dan Türk göçlerinin nedenleri;
   Hayvan hastalıklarının artması
   Otlakların yetersiz hale gelmesi
   Türklerin yeni ülkeler fethetmek istemeleri
   Dış baskılardan dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri
   Türk boyları arasında siyasal anlaşmazlıklar nedeniyle savaşlar çıkması
   İklim koşulları değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkmasıdır.

  22) Orta Asya’dan Türk göçlerinin sonuçları nelerdir?
   Orta Asya’dan Türk göçlerinin sonuçları;
   Türk toplulukları göç ettikleri bölgelerde yeni devletler kurmuş Türk kültürünü yaymışlardır.
   Türkler yerleştikleri topraklarda yerli halk ile kaynaşarak yeni kültürlerin oluşmasını sağlamışlardır.
   Değişik bölgelere göç eden Türk boyları yerleştikleri bölgelerden etkilenerek birbirlerine farklı kültürel özellikler göstermişlerdir. Bu durum Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini zorlaştırmıştır.
   Türk toplulukları önlerine çıkan kavimleri de sürükleyerek büyük göç dalgalarına yol açmış, Avrupa ve Asya’nın siyasal ve kültürel yapısının değişmesine neden olmuştur.
   Türk boylarından bazıları göç ettikleri bölgelerdeki kültürlerin etkisiyle milli benliklerini kaybetmişlerdir.

  23) İstiklerin önemli özellikleri nelerdir?
   İstiklerin yöneticileri Türk, halkın çoğunluğu İranlıdır.
   İstiklerin yaşam tarzları, gelenekleri, dilleri ve sanatları diğer Türk topluluklarına benzemektedir. Orta Asya kökenli olmaları Türk kavmi olduklarını göstermektedir.
   Alp Er Tunga İstiklerin ünlü hükümdarlarından biridir.
   İskitler ile İran’daki Medler ve Persler arasında uzun yıllar savaş yapılmıştır. Bu savaşlar Şehnamede anlatılmaktadır.
   İskitler MS II. Yy sonralarına doğru zayıflayarak Hunların ve diğer kavimlerin arasına karışmışlardır.

  24) Asya Hunlarının önemli özellikleri nelerdir?
   Hunların Teoman döneminde Çin üzerine sürekli akınlar düzenlemesi, Çin Seddi’nin yapılmasında etkili olmuştur.( MÖ 214)
   Asya Hunları en güçlü dönemlerini Mete döneminde yaşamıştır.
   Mete’den sonra yerine geçen oğlu Kiok, Çin ile ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Çin Prensesiyle evlenmiştir. Bu evlilik Türk devleti için olumsuz sonuçlar oluşturmuştur. Çinli prenseslerin himayesinden yararlanan Çinli elçiler ve görevliler Hunlulara bağlı kavimler arasında propaganda yaparak Türkleri birbirine düşürmüştür.
   Orta Asya’daki Türk devletleriyle Çin arasındaki en büyük sorun, İpek Yoluna egemen olma mücadelesi olmuştur. Çinliler bu yola sahip olabilmek için çeşitli entrikalara başvurmuşlardır.

  25) Kavimler Göçünü tanımlayın ve sonuçlarını belirtin.
   Aral Gölü çevresinde toplanan Hun boyları Orta Asya’daki Çin baskısı ve kuraklık yüzünden IV. Yüzyılın ortalarından itibaren batıya doğru göç ettiler. 374 Yılında Volga kıyılarına gelen Türkler Gotlarla karşılaştılar Türklere yenilen Gotların batıya ilerlemesi Roma’ya kadar uzanan geniş bir bölgede karışıklığa sebep olmuştur. 375 yılında meydana gelen bu olaya Kavimler Göçü adı verilmiştir.
   Kavimler Göçü’nün sonuçları;
   Avrupa uzun yıllar karışıklık içinde kalmıştır.
   Barbar kavimlerin topraklarına girmesini önleyemeyen Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. 476 yılında Batı Roma imparatorluğu yıkılmıştır.
   Germen kavimleri arasında Hıristiyanlık yayılmış, Avrupa’da kilise ve papalık güçlenmiştir.
   Avrupa’da ortaya çıkan otorite boşluğu derebeylik rejiminin kurulmasına ve yaygınlaşmasına ortam hazırlamıştır.
   Kavimler Göçü İlk Çağ’ın sonu Orta Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.
   Germen kavimleri Avrupa’nın çeşitli yerlerine yerleşmişler ve buradaki yerli halk ile kaynaşarak bugünkü Avrupa milletlerinin temelini oluşturmuşlardır.
   Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

  26) Atilla kimdir? Hakkında bilgi veriniz.
   Hun İmparatorluğu'nun hükümdarıdır. Babası Muncuk Han'dır. Avrupa kıtasının üçte ikisinden fazlasına hâkim oldu ve devletin sınırlarını Asya'ya taşırdı. Hükümdarlığı boyunca ordusu ile Batı ve Doğu Roma imparatorluklarını sık sık istila eden Attila, Ortaçağ kaynaklarında acımasızlığı ile anılır. Bu nedenle de Avrupa dillerinde "Tanrı'nın Kırbacı” olarak anılır.


  27) I. Göktürk zamanında meydana gelen önemli gelişmeler nelerdir?
   I. Göktürk zamanında meydana gelen önemli gelişmeler şunlardır;
   Bumin Kağan ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırarak yönetmiştir. Ülkenin batı bölümünü Bumin Kağanın kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir.
   Göktürk’ler en parlak zamanlarını Mukan Kağan döneminde yaşamışlardır.
   Göktürk’ler İpek Yoluna egemen olma politikası izlemişlerdir. İpek yoluna egemen olmak amacıyla Sasanilerle ittifak yaparak Akhunlar Devleti’ni yıkmışlardır. Daha sonra da ticaret yolları için Sasanilere karşı Bizans ile ittifak yapmışlardır.

  28) II. Göktürklerin takip ettiği politikanın esasları nelerdir?
   Türklerin Orta Asya’da en büyük rakipleri olan Çin’in baskı altında tutulması
   Orta Asya’daki bütün Türk boylarının Göktürk yönetimi altında toplanması
   Çin’de dağınık halde yaşayan Türklerin Kutluk Devletinin bünyesi altında toplanması
   Halkın yiyecek giyecek ve at gibi gereksinimlerinin karşılanması
  politikaları izlenmiştir.

  29) II. Göktürk Devleti nasıl yıkılmıştır?
   Bilge Kağanın ölümünden sonra iç çekişmeler devleti zayıflatmıştır. Bu durumdan faydalanan Türk boyları Basmiller Karluklar ve Uygurlar isyan etmişlerdir. Bu gelişmeler sonucu II. Göktürk Devleti yıkılmıştır.(774)

  30) Göktürklerin genel özellikleri nelerdir?
   Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet olup, İslam öncesinde kurulan Türk devletlerinin en geniş sınırlarına ulaşan devlettir.
   Göktürkler Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamışlardır.
   Bizans ile Orta Asya’da yaşayan Türklerin ilişkileri Göktürkler döneminde başlamıştır.
   Kendi adlarıyla ilk Türk Alfabesini kullanan Göktürkler, Orhun Kitabelerini hazırlayarak Türk Tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı örneklerini ortaya koymuşlardır.

  31) Uygurların zayıflamasında etkili olan nedenler nelerdir?
   Mani dininin hayvani gıdaları yemeyi yasaklaması sonucunda Uygurların mücadeleci ve savaşçı özelliklerini kaybetmesi
   Çin’in Uygurlar aleyhine olumsuz politikalar izlemesi
   Ülkede hanedan değişikliğinin yaşanması
   Ağır kış şartlarının etkisiyle çok sayıda hayvanın telef olması ve ekonomik sorunların ortaya çıkması gibi nedenler etkili olmuştur.

  32) Uygurların genel özellikleri nelerdir?
   Orta Asya’da kurulan Türk devletleri içinde ilk defa göçebe hayattan yerleşik hayata Uygurlar geçmiştir. Uygurların yerleşik hayata geçmesinde mani dininin önemli etkisi olmuştur.
   Uygurlar şehirler kurarak Türk mimarisinin gelişmesine katkı sağlamışlardır.
   Çinliler ile olan ilişkileri sonucunda Türk devletleri arasında ilk kez kâğıt ve matbaayı kullanmışlardır.
   Bilim ve sanat alanlarında önemli eserler vermişlerdir.
   Çeşitli inançları benimsemişlerdir. Ancak kabul ettikleri dinlere ait terimleri Türkçeleştirerek ulusal benliklerini korumaya çalışmışlardır.
   Siyasi alandan çok kültürel alanda varlık göstermişlerdir.

  33) Kurultay nedir? Sorumlulukları nelerdir?
   Devlet işlerinin yürütülmesinde kurultay ve hatun hükümdarlara yardım etmişlerdir. Türklerde iktidarı ve hükümdarı kontrol eden, savaş, barış gibi devleti ilgilendiren önemli konuları görüşen ve kurultay adı verilen bir meclis bulunuyordu.
   Türkçesi “ Danışma Meclisi “ anl***** gelen Kurultay’a; boy beyleri, ileri gelen devlet memurları, din adamları ve toplumsal hayatta önemli yerlere gelen kadınlar katılıyordu.
   Türklerde Kurultay;
   Törelerde değişiklikler yapabilirdi
   Hükümdar ve veliahdı belirleyebilirdi
   Siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgili kararlar alabilirdi.

  34) Veraset sistemi nedir? Sistem hakkında bilgi veriniz.
   Türklerde hükümdara tanrı tarafından verilen yetkilerin kalıtsal olarak aile içinde devam etmesi veraset sorununu gündeme getirmiştir. Türkerlerde arklı veraset kuralları uygulanmıştır.
   Tahta geçme baş hatunun çocuklarının hakkı sayılmıştır.
   Hükümdarın tahta geçecek olan çocukları küçük yaşta ise töreye göre amcalarının tahta çıkması kabul edilmiştir.
   Tahta hak edebilecek ikinci bir varisin bulunmaması halinde hükümdar soyundan bir kişi doğrudan tahta çıkmıştır.
   Osmanlılara kadar Türk devletinde, “ Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malıdır. “ anlayışı devam etmiştir. Bu uygulamadan dolayı;
   Aile üyeleri arasında sık sık taht kavgaları yaşanmıştır. İç mücadeleler Türk devletlerinin zayıflamasını ve dış mücadelelere ortam hazırlamıştır.
   Türk devletler kısa sürede parçalanmış ve yıkılmıştır. Ayrıca irili ufaklı birçok Türk devleti kurulmuştur.

  35) İkili teşkilat ne anlama gelir?
   Türk devletlerinde ülke sağ-sol veya doğu-batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilirdi. Hükümdar genellikle doğuda oturur batı kanadına ise kardeşini gönderirdi. Hükümdarın oturduğu başkente Ordu denirdi. Batı bölümü iç işlerinde serbest dış işlerinde hakana bağlıydı.

  36) Türk ordusunun başlıca özellikleri nelerdir?
   Türk ordusu ücretli değildir.
   Türk ordusunun temeli atlı askerlerden meydana gelmiştir.

  37) Töre kavramını tanımlayıp Türklerin önemli törelerini yazınız.
   Töre; Türklerin adetleri gelenekleri kurultayda alınan kararlardan oluşan ve toplum hayatını düzenleyen yazısız hukuk kurallarına denirdi.
   Türklerin önemli töreleri şunlardır;
   Adalet iyilik ve eşitlik değişmeyen hükümlerdir.
   Günün ihtiyaçlarına göre kurultayın izniyle hakan tarafından değişiklikler yapılmıştır.
   Hükümdar başta olmak üzere herkes töreye uymak zorundadır.
   Töreye göre devlete baş kaldırma, ordudan kaçma, adam öldürme ve namusa tecavüz etme gibi büyük suçların cezası idamdı. Hırsızlara çaldığı nesnenin on katı ödetilirdi, daha hafif suç işleyenler ise on güne kadar hapis cezasına çarptırılırdı.

  38) İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yönetim şekli nasıldı?
   Türklerde siyasal teşkilatlanmanın en üst basamağını “il” denilen devlet oluşturuyordu. Devlet belli toprağı halkı hukuk düzeni olan siyasal bir topluluktur. Devlet dağıldığında onu oluşturan alt birlikler aynı özellilerini korurlardı. Bu nedenle yıkılan bir Türk devletinin yerine
  yenisinin kurulması kolaylaşmıştır.
  39) İslam öncesi Türk sosyal yaşantısı hakkında bilgi veriniz.
   Hunlar ve Göktürkler dönemlerinde göçebe bir hayat süren halk çadırlarda yaşıyordu. Türklerin yaşadıkları coğrafî şartlar hayvancılık faaliyetlerini öne çıkarmıştır. Göçebe bir yaşam tarzını benimseyen Türklere ait şehir kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Göktürkler döneminde şehirler kurdukları bilinen Türkler, Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçmişlerdir. Kurulan şehirler o dönemin canlı ticaret merkezleri olmuştur. Sade bir hayat yaşayan Türk toplumunda bağımsızlığa önem verilmiştir. Türk devletlerinde kölelik ve soyluluk yoktu. Toplum sınıflara ayrılmamış dini ve ekonomik eşitlik sağlanmıştır.

  40) İslam öncesi Türklerin yaşantısı hakkında bilgi veriniz.
   Hayvancılık: Orta Asya’nın iklimi ve yeryüzü şekilleri Bölgede hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle Türk ekonomisinin temeli hayvancılığa dayanıyordu.
   Tarım: Elverişli bölgelerde tarım faaliyetleriyle uğraşılmıştır. Türkler arpa buğday ve darı gibi tahıllar yetiştirmişlerdir. Yerleşik yaşama geçilmesinden sonraki dönemde Türkler tarımsal faaliyetlere daha fazla önem vermişlerdir.
   Ticaret: Türkler yakın komşularıyla yoğun ticari ilişkilerde bulunmuşlardır. Sattıkları malların karşılığında giyim ve tarım eşyası almışlardır. Türklerin yaşadığı topraklardan geçen İpek ve Kürk yolları Türk devletlerine önemli derecede gelir sağlamıştır. Bu ticaret yollarının Türklerin yaşadığı topraklardan geçmesi ticaretin canlanmasına ve Türklerle Çinliler arasında sık, sık mücadelelere neden olmuştur.

Sayfayı Paylaş