Tarih de bana yardımcı olur musunuz?

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde qüLsümm tarafından paylaşıldı.

 1. qüLsümm

  qüLsümm Üye

  Katılım:
  3 Şubat 2011
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  114-115 ölçme ve değerlendirmenin cevaplarını yazar mısınız? :mad:
 2. ~Deniz~

  ~Deniz~ Üye

  Katılım:
  2 Şubat 2011
  Mesajlar:
  101
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  Soruları yazın?

  Zamanım kalırsa yardımcı olmaya çalışırım.
  Olmazsa, akşama artık :)
 3. qüLsümm

  qüLsümm Üye

  Katılım:
  3 Şubat 2011
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler. işiniz varsa akşama bırakın :)
 4. ~Deniz~

  ~Deniz~ Üye

  Katılım:
  2 Şubat 2011
  Mesajlar:
  101
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  Maalesef var.
  Siz yazın o zaman sorularınızı, akşam geldiğimde bakarım ben :)

  Şimdi çıkıyorum.
  İyi forumlar :)
 5. qüLsümm

  qüLsümm Üye

  Katılım:
  3 Şubat 2011
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Ölçme değerlendirmeyi yaptım.Başka sorular soracağım.
 6. qüLsümm

  qüLsümm Üye

  Katılım:
  3 Şubat 2011
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  1.soru: 17. yüzyılda yapılan ıslahatları yazınız..
  2.soru: Kutsal ittifak karşısında başarısız olan Osmanlı Devleti ile ittifak devletleri arasında İngiltere ve Hollanda'nın aracılık yapma nedenleri neler olabilir?
  3.soru: Osmanlı Devleti'nin ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetmesinin Osmanlı yöneticileri ve ordusu üzerinde etkileri neler olabilir?
  4.soru: Rusya'nın İstanbul'da sürekli elçi bulundurmasını Osmanlı-Rus ilişkileri açısından değerlendiriniz.
  5.soru: 17. yüzyılda Avrupa'daki bilimsel gelişmelerle Osmanlı Devleti'ndeki bilimsel gelişmeleri kıyaslayarak değerlendirme yapınız.
 7. ~Deniz~

  ~Deniz~ Üye

  Katılım:
  2 Şubat 2011
  Mesajlar:
  101
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  1.I. Ahmet Osmanlı Hanedanı içinde en yaşlı ve akıllı olanın (EKBER ve ERŞED) padişah olması esası benimsendi.


  Kuyucu Murat Paşa (1606-1611) 1606'da sadrazam olduğu zaman Murat Paşanın yaptığı en önemli iş, Celâlî İsyanlarını bastırmasıdır. Kuyucu Murat Paşa, aldığı sert önlemlerle devlet otoritesini yeniden sağladı. Ancak, sağlanan güvenlik ortamı, isyanların gerçek nedenlerini ortadan kaldırma şeklinde olmayıp tamamen askerî önlemlere yönelik olduğu için uzun sürmedi. Aslında ıslahatçı de-ğildi .


  Genç (II.)Osman
  1) Şeyhülislâmın fetva vermek dışındaki yetkilerini almak suretiyle ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmalarına engel oldu.
  2) Tamamen bozulan Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye'deki Türklerden oluşan "milli bir ordu" kurmak istedi. (Yeniçeri Ocağını kaldırmak isteyen ilk Osman-lı padişahıdır.)
  3) Kıyafette değişiklik yapmak ve zamana uygun kanunlar çıkarmak düşüncesindeydi.
  4) Yönetimi devşirmelerin etkisinden kurtarmak için başkenti tamamen Türk olan Anadolu’da bir şehre taşımayı düşündü.
  5) Bozulan ahlaki düzeni düzeltmek amacıyla içki yasağı koydu.
  6) Maliyeye önem vererek din adamlarına ve yeniçerilere verilen parayı kesti.
  7) Fatih’ten beri uygulanmayan saray dışı evliliği başlattı. Saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmak istedi(sosyal alanda ilk).


  IV. Murat
   11 yaşında padişah oldu.
  1) Önce, yeniçerileri disiplin altına aldı ve İstanbul’un güvenliğini sağladı
  2) Daha sonra yeniçerilerden destek alarak tımarlı sipahi zorbalarını ortadan kaldırdı.Anadolu’da güvenliği sağladı.
  3) Orduların başında İran’a iki sefere çıktı. Bu seferler sırasında, Anadolu'daki Celalileri ortadan kaldırarak, düzeni yeniden sağladı.
  4) Tütün yasağı koydu. Meyhaneleri kapatıp gece fenersiz sokağa çıkmayı yasakladı. Şiddete dayanan kuvvetli bir disiplin sağladı. Böylece asayişi sağladı. Daha çok topulmsal dü-zeni sağlayacak ıslahatlar yapmıştır.
  5) Haksızlık ve zorbalık yapan devlet memurları engellenerek kanun hakimiyeti kurulmaya çalışılmıştır.
  6) Yönetimdeki bozuklukları düzelterek, yersiz ve fazla harcamaları önledi, gelirleri artırdı.
  7) Tımarlar eskiden olduğu gibi savaşlarda yararlılık gösterenlere verilmiştir.Anadolu ve Rumeli’deki tımarlı sipahilerin gerçek sayısını öğrenmek için yoklamalar yapılmıştır.
  8) Devlet üzerindeki kadınlar ve saray ağaları saltanatına son verdi.
  9) Ülkenin gerilemesi üzerinde de durmuş, devleti gerilemekten kurtarmak için ne gibi ıslahatlar yapılması gerektiğini öğrenmek istemiştir. Bu amaçla devlet ileri gelenlerinin dü-şüncelerine başvurmuştur.
  NOT:Bu raporların en önemlisi KOÇİ BEY tarafından hazırlanmıştır.


   IV. Murat bozulan devlet düzenini baskı ve şiddet yolu ile düzeltmeye çalışan ilk Osmanlı padişahıdır.
  IV. Mehmet (1648-1687 ) Tarhuncu Ahmet Paşa IV.Mehmet tarafından sadrazamlığa getirildi. Tarhuncu Ahmet Paşa sadrazam olduğu sırada devam etmekte olan Girit Savaşı nedeniyle, ordunun ve donanmanın paraya gereksinimi vardı. Maliye ise bir çıkmaz içinde bulunuyordu.
  1) Tarhuncu Ahmet Paşa, yersiz verilmiş olan görevleri kaldırdı.
  2) Divan üyelerinden ve diğer yöneticilerden hazineye para sağladı.
  3) Bu dönemde, malî duruma bir çözüm bulmak için bazı illerin, iltizama verilerek valilerin bu gelirin bir kısmını hazineye göndermesine, dirlik sahiplerinin de gelirlerinin bir kısmı-nı hazineye aktarmalarına karar verildi.
  4) İlk kez mali yılın bütçesini önceden hazırladı.
  5) Bütçeyi denkleştirmek için büyük çaplı bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Devletin maliyesi, ordusu, donanması bozulmuş, saray israfları artmıştı. Bu durumu önlemek için ta-sarruf tedbirlerini uygulamaya koyarak bütçeyi çok sıkı denetim altına almaya çalıştı.Tarhuncu'nun aleyhinde olanlar, Şehzade Süleyman'ı padişah yapmak istiyor, diyerek IV. Mehmet'e duyurunca, Tarhuncu Ahmet Paşa idam edildi.


  Köprülüler Dönemi (1656-1702)
  Köprülü Mehmet Paşa
  (1656- 1661) Tarhuncu'dan sonra işbaşına gelenlerin başarısızlığı üzerine Valide Turhan Sultan'a Vezir Köprülü Mehmet Paşa tavsiye edildi. Köprülü, devleti bu durumdan kurtaracağını, ancak bazı şartları olduğunu söyledi. Köprülü; şu koşullarda görevi kabul edeceğini söyledi:
  a) Sadrazamlık görevine kimsenin karışmaması ( sarayın devlet işlerine karışmaması )
  b) Devlet işleriyle ilgili tekliflerin saray tarafından kabul edilmesi
  c) Devlet memurlarının atanmasında ve görevden alınmasında kendisine baskı yapılmaması
  d) Kendisi hakkında bir şikâyet olursa, soruşturma yapılmadan görevden alınmaması ve ceza-landırılmaması  Bu koşulları istemekteki amacı kendine rahat bir çalışma ortamı oluştur-maktı .
   Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa koşullu olarak gelen ilk sadrazamdır.
   Osmanlı tarihinde Köprülüler Dönemi 1656-1702) di¬ye adlandırılan bir dönem başladı.
  1) Köprülü, ilk olarak ülkenin iç durumunu düzeltti. Yönetim konusunda ihmalleri görülen devlet adamlarını ce¬zalandırdı.
  2) İstanbul'da ulema arasındaki dini tartışmayı sona erdirerek ortalığı yatıştırdı.İlmiye sınıfını düzene soktu.
  3) Devlet kadrolarına ehil olanları atadı
  4) Yönetim konusunda ihmalleri görülen devlet adamlarını cezalandırdı. Görevini yapmayanları ve savaştan kaçan yeniçerileri cezalandırdı.
  5) Sipahilerin ayaklanmasını, yeniçerilerin yardımıyla bastırdı.
  6) Devletten haksız yere alınan paraları keserek hazineye koydu.
  7) Gelir ve gideri dengeli hale getirerek maliyeyi düzene soktu
  8) Bozcaada ve Limni'yi alarak Çanakkale Boğazı'nı Venedik kuşatmasından kurtardı.
  9) Girit'teki orduya yardım gönderdi.
  10) Erdel Beyi Rakoçi’nin isyanını bastırdı.
  11) Köprülü'nün başarıları üzerinde Anadolu'da bağımsız yaşamaya başlamış beylerbeyi ve sancak beyleri onun Erdel'de bulunduğu sırada Abaza Hasan Paşa'nın etrafında topla-narak Padişaha şikâyette bulundular.Halep Valisi Abaza Hasan Paşanın çıkardığı ayaklanmayı bastırıp isyancıları idam ettirdi.
   Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı Devleti'ne, genişleme dönemindeki gücünü yeniden kazandırdı.
   Köprülü Mehmet Paşa'nın politikası da Kuyucu Murat Paşa ve IV. Murat gibi kuvvet ve şiddet yoluyla ülkede asayişi sağlamaktı.
  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (1661-1676)  Köprülü Mehmet Paşanın ölümünden sonra, sadrazamlığa oğlu Fazıl Ahmet Paşa getirildi.Babası gibi tam yetki ile sadrazam oldu.
  1) Fazıl Ahmet Paşa, orduyu düzenledi ve özellikle topçu sınıfına önem verdi.
  2) Bütçe açığını gidermeye çalıştı.
  3) Devlet içinde asayiş ve güvenliği sağladı.
  4) İstanbul Çemberlitaş’ta bir kütüphane kurdurarak tüm klasik eserleri Osmanlıca’ya çevirdi.
  5) Avusturya üzerine sefere çıkarak UYVAR’ı fethetti.Vasvar Ant.yaptı.(1664).
  6) Girit’i Venediklilerden aldı (1669) .
  7) IV.Mehmet ile Lehistan seferine çıkarak Podolya arazisini ele geçirdi.Bucaş Antlaşmasını yaptı.
   Fazıl Ahmet Paşa, Osmanlı Devleti'ni, hemen hemen 16. yüzyıldaki gücüne ulaştırdı. (Duraklama devrinde yükselme döneminin yaşattı) .
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1676-1683) Köprülü Mehmet Paşa’nın damadıdır.
  1) Rusya üzerine sefere çıkarak Cehrin kalesini geri aldı.
  2) II.Viyana kuşatmasında başarısız olduğu için IV.Mehmet’in emri ile Belgrat’ta idam edildi.
  II. Süleyman (16987-1691 )
  II Ahmet (1691-1695 ) II. Mustafa (1695-1703) Köprülü Fazıl Mustafa Paşa (1683-1691) 1) Fazıl Mustafa Paşa, halka ağır gelen vergileri kaldırdı.
  2) Önemli görevlere dürüst ve yetenekli kişileri getirerek, devlet işlerine çabukluk kazandırdı.
  3) Ordunun eğitimi ile ilgili okullar açtırdı.
  4) İstanbul'da, Baruthane-i Âmire ve bazı vilâyetlerde barut imalâthaneleri kurdurdu.
  5) Halkın devlete olan bağlılığını artırmak için, insanların sosyal durumu ile yakından ilgilendi.
  6) Maliyeyi düzeltmeye çalıştı ise de Kutsal İttifak savaşları olduğu için başarılı olamadı.
  7) Avusturya ile yapılan Salen Karmen Savaşı sırasında şehit oldu.
  Amcazade Hüseyin Paşa
  (1691-1702) 1) Halkın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak ekonomiyi iyileştirmeye çalıştı.
  2) Vergileri, herkesin ödeme gücüne göre düzenledi.
  3) Bu dönemde, yerli mallara önem verilip paranın değeri yükseltilmeye çalışıldı.
  4) Askeri kurumlarda düzenlemeler yapıldı.
  5) Kutsal İttifak Savaşlarına son vererek Karlofca ve İstanbul Antlaşmalarını imzaladı.
 8. ~Deniz~

  ~Deniz~ Üye

  Katılım:
  2 Şubat 2011
  Mesajlar:
  101
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  2. ve 3. sorunun cevabı burda karışık biraz :)

  Karlofça Antlaşması

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Devleti'nin batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Karlofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemeye başlamıştır. Böylece duraklama dönemi biterken, gerileme dönemi başlamıştır.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nin barış görüşmelerini kabul etmesinin başlıca sebebi batıda çıkması önlenemez olduğu gayet açık olan savaştı.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nın İspanya kolundan olan İspanya Kralı

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  fiziksel ve akılsal kusurlu idi ve çocuksuzdu. İspanya krallığına varis olarak iki değişik hanedan temsilcisi bulunmaktaydı: Birisi

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  olan Habsburg hanedanından

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  diğeri ise

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'ndan Fransa Kralı

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  . Her ikisi de İspanya İmparatorları

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nin torunu ve sonraki

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'un damatları olup her ikisinin de İspanya tahtı üzerindeki iddiası ayni güçte idi. II. Carlos kendine varis olarak önce I. Leopold'u seçmisti ama sonra fikrini değiştirip XIV. Louis'i varis yapmıştı. Fransa ve İspanya'nin birleşmesi ve (İspanya'yı da idaresine geçiren) Fransa'nın Avrupa'nın ve Amerika ve Asya'da İspanya kolonilerine sahip süper-güçlü ülkesi olarak ortaya çıkması Avusturya'yı olduğu gibi diğer birçok batı Avrupa ülkesini de korkutmaktaydı. Bu karmaşık İspanya veraseti sorunu bir Avrupa savaşı ortaya çıkarması bekleniyordu. Nitekim de Karlofça Antlaşması'ndan 2 yıl geçmeden beklenen oldu ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  -

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  döneminde 13 yıl süren ve ilk büyük Avrupa savaşı olan

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  başladı. Karlofça'ya İngiltere ve Hollandanın arabuluculuk yapmaya çok hevesli olmaları ve Avusturya'nın bu antlaşmaya hemen razı olması hep bu beklenen savaş nedeniyledi.

  3.soru için buraya da bakabilirsin

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  büşra1903 bunu beğendi.
 9. ~Deniz~

  ~Deniz~ Üye

  Katılım:
  2 Şubat 2011
  Mesajlar:
  101
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  4.-Rusya, İstanbul'da elçi bulundurmakla Osmanlı Devleti'ni daha yakından takip etme fırsatını elde etti.
 10. ~Deniz~

  ~Deniz~ Üye

  Katılım:
  2 Şubat 2011
  Mesajlar:
  101
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  5.
  XVI. VE XVI. YÜZYIL AVRUPA’DA GELİŞMELER
  Yeniçağda Avrupa’da bilim ve teknik Alanında Gelişmeler
  a) Barutun ateşli silahlarda kullanılması:
  Tarihte ilk kez Çinlilerin kullandığı barut Türk-İslam dünyası sayesinde, haçlı seferleri ile Avrupa tarafından tanınmıştır. Avrupa’da top ilk kez yüzyıl savaşları sırasında İngilizler tarafından kullanıldı.(1337-1453) Osmanlı devleti ise I. Kosova savaşı sırasında (1389) ilk kez topu kullandı. En etkin biçimde ise İstanbul’un fethinde kullanıldı. Avrupalılar bu büyük topları taklit ederek yıkılması imkansız görülen bir çok şatoyu ortadan kaldırdılar. Bunun sonuçları:
   Büyük derebeylikler yıkıldı.
   Mutlak krallıklar güçlendi.
   Avrupa’nın siyasi yapısında büyük değişme oldu.
   Barutun ateşli silahlarda kullanılması daha çok kralların işine yaramıştır.
  Pusulanın Avrupa’da kullanılması:
  Yine ilk kez Çinlilerin kullandığı pusula daha çok Arap tüccarlar tarafından Avrupa’ya tanıtılmıştır. Haçlı seferleri sırasında kullanımı yaygınlaşmaya başlayan pusula sayesinde daha önce açık denizlere açılmaya cesaret edemeyen denizciler cesaretlendiler. Kristof Kolomb’un sapma açısı üzerinde yaptığı değişiklik sayesinde denizciler daha güvenli yolculuk yapmaya başladılar. Özellikle okyanus kıyısındaki Portekiz ve İspanyolların denize dayanıklı gemiler yapması sayesinde coğrafi keşiflerin önü açıldı.
  Kağıt ve matbaanın kullanılması:
  İlk kez Çinlilerin kullandığı kağıt Türkler ve müslümanlar tarafından Avrupa’ya tanıtıldı. Buğünkü tekniğe çok benzeyen matbaa ilk kez Almanya’da Jan Gutenberg tarafından 1540’da yapıldı.
  Sonuçları:
  1. Bilim ve teknik alanında buluşlar daha hızlı yayılmaya başladı.
  2. Çok sayıda kitap basıldı.
  3. Okuma yazma bilmek ayrıcalık olmaktan çıktı.
  4. Hümanizm, Rönesans ve Reform’un oluşmasına zemin hazırladı.  -Osmanlı Devleti bu gelişmelere ayak uyduramamıştır.

Sayfayı Paylaş