Tarih Dersi 10.sınıf 2.dönem 1.Yazılı Soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf Y.Sor.' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  —Aşağıdaki cümlelerin karşılarına uygun olan isimleri yazınız.

  İstanbul Antlaşması—Rodos—Girit—Bucaş Antlaşması—Preveze Deniz Savaşı—Cebre Deniz Savaşı —Zitvatoruk Antlaşması

  1)Bu fetih ile Suriye- Mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı
  2)Bu zaferin yıl dönümü günümüzde Donanma Günü olarak kutlanmaktadır.
  3)Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.
  4)Bu fethin 24 yılda gerçekleşmesi Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında gücünü kaybettiğini gösterir.
  5)Osmanlı Devleti’nin Batı’da toprak kazandığı son antlaşmadır.
  6) Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdi.
  7) Bu savaş ile Kuzey Afrika’daki Türk üstünlüğü kesinleşmiş oldu.

  — Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz?

  1) Osmanlı Devleti’nde saray dışından biriyle ilk kez ………………………… evlenmiştir.
  2) Fatih’ten sonra çocuk yaşta Osmanlı Hükümdarı olan Padişah …………………….dir.
  3) Büyük ölçüde bugünkü Türk- İran sınırının çizildiği antlaşma ……………………. Antlaşması’dır.

  —Aşağıdaki cümlelerin karşısına cümlede verilen bilginin doğru/yanlış olduğunu belirtiniz.

  1) Osmanlı Devleti’nde en üst yönetim örgütü Divan-ı Hümayun’dur. ( )
  2) Coğrafi Keşiflerle birlikte Akdeniz limanlarının önemi artmıştır. ( )
  3) Kanuni, en uzun süre tahtta kalan Osmanlı hükümdarıdır. ( )
  4) İstanbul isyanlarını tımarlı sipahiler çıkarmıştır. ( )
  5) 17. yüzyıl ıslahatları başarılı olmuştur. ( )

  — Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplayınız.

  1) Yeniçağ’da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, İspanya ve Portekiz’in gelir kaynaklarını artırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?
  A)Matbaanın bulunması B)Barutun kullanılması
  C)Rönesans hareketleri D)Reform hareketleri
  E)Coğrafya keşifleri  2) Osmanlılarda, Selçuklular gibi hanedan üyesi prensleri iyi bir devlet adamı olarak yetiştirebilmek için sancaklara vali olarak atarlardı.
  Bu geleneğin I. Ahmet döneminde terk edilmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
  A) Halka ve sorunlara yabancı kişilerin tahta geçmesine
  B) Eyaletlerdeki yönetimin güçlenmesine
  C) Merkeziyetçi devlet yapısının güçlenmesine
  D) Taht mücadelelerinin sona ermesine
  E) Ordunun iktidar mücadelesine karışmasının önlenmesine

  3) Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı devletinde duraklamanın sebepleri arasında yer almaz?
  A) Askeri teşkilattaki bozulmalar
  B) Fransız ihtilalinin getirdiği yeni akımlar
  C) Toplum yapısında meydana gelen bozulmalar
  D) Eğitim ve öğretimde meydana gelen bozulmalar
  E) Coğrafi keşiflerle Avrupa’nın zenginleşmesi

  4) Yeniçağ başında;
  — Barutun ateşli silahlarda kullanılması
  — Pusulanın geliştirimsi
  — Kâğıt ve matbaanın yaygınlaşması
  Avrupa’da köklü değişikliklere neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerin sonuçlarından biri değildir?
  A) Din adamlarının gücü artmıştır.
  B) Ekonomik ilerlemeler olmuştur.
  C) Siyasi yapı değişmiştir.
  D) Bilim ve sanat anlayışı değişmiştir.
  E) Coğrafi keşifler yapılmıştır.

  5) Kanuni döneminde;
  —Rodos Adası fethedilmiştir.
  —Preveze Deniz Savaşı kazanılmıştır.
  —Cezayir, Osmanlı ülkesine katılmıştır.
  —Trablusgarp fethedilmiştir.
  —Cerbe Deniz Savaşı kazanılmıştır.
  Yukarıdaki gelişmelerin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupalıların coğrafi keşiflere mecbur edilmesi
  B) Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetinin kurulması
  C) Kuzey Afrika’nın tamamen Osmanlı toprağı olması
  D) Avrupa Hıristiyan birliğinin kurulması
  E) Karadeniz’in Türk hâkimiyetine alınması
 2. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  —Aşağıdaki cümlelerin karşılarına uygun olan isimleri yazınız.

  Amasya Antlaşması—Coğrafi Keşifler—Reform—Ferhat Paşa Antlaşması—Preveze Deniz Savaşı—Karlofça Antlaşması —Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması

  1)İpek ve Baharat Yolları önemini kaybetti
  2)Bu savaş ile Akdeniz’de üstünlük Osmanlı Devleti’ne geçmiş oldu.
  3) Osmanlı Devleti’nin İran’la imzaladığı ilk resmi antlaşmadır.
  4)Bu olayla Avrupa’da mezhep birliği parçalandı.
  5)Osmanlı Devleti Doğu’da en geniş sınırlarına ulaşmıştır..
  6) İlk Osmanlı- Rus antlaşmasıdır.
  7) Osmanlı Devleti’nin Batı’da büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.
  — Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz?

  1) Duraklama döneminde ilk denk bütçeyi yapan devlet adamı……………………….. dır.
  2) İlk kez bir iç ayaklanma sonucu öldürülen Osmanlı Hükümdarı …………………….. dır.
  3) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma ………………….. Antlaşması’dır.
  —Aşağıdaki cümlelerin karşısına cümlede verilen bilginin doğru/yanlış olduğunu belirtiniz.

  1) Zitvatoruk Antlaşması Venedik’le imzalanmıştır. ( )
  2) Ekber ve Erşed sistemini IV. Murad getirmiştir. ( )
  3) Celali isyanları tarım ve ticaret hayatının gerilemesine
  neden olmuştur. ( )
  4) Hint Deniz Seferleri Kanuni Döneminde yapılmıştır. ( )
  5) Tımarlı sipahiler daimi ve düzenli birlikler olduğu için
  devletten maaş alırlardı. ( )

  — Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplayınız.

  1) Reform hareketinin hangi sonucu Osmanlının Avrupa içlerine ilerlemesini kolaylaştırmıştır?
  A) Papaların eski itibarlarını kaybetmesi
  B) Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması ve mezhep savaşlarının başlaması
  C) Eğitim ve öğretimin kiliseden alınarak laik anlayışın benimsenmesi
  D) Katolik kilisesinin kendisine çeki düzen vermek zorunda kalması
  E) Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması

  2) Şehzadelerin sancağa çıkmasının yasaklanması aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?
  A) İç isyanlar önlenmiştir.
  B) Merkezi otorite güçlenmiştir.
  C) Padişahlar tecrübesiz olarak iş başına gelmiştir.
  D) Kadınlar yönetimde söz sahibi olmuştur.
  E) Taşradaki yöneticilerin etkinliği artmıştır.

  3) Duraklama döneminde askerlikle ilgisi olmayanların yeniçeri ocağına alınması ile devletten maaş alan yeniçeri sayısı artmış; ayrıca tımar sisteminin bozulması ile de köylü toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında bu iki durumun daha önemli bir rolü vardır?
  A) Ülke ekonomisinin bozulması
  B) Eğitime önem verilmesi
  C) Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması D) Toprağın elde edilen gelire göre gruplara ayrılması
  E) El sanatlarında gelişme olması

  4) Fransa kralı I. Fransuva, Alman imparatoru Şarlken’e yenilmiş ve esir düşmüştür. Fransa kralı, Şarlken’e karşı Osmanlıdan yardım istedi. Kanuni Fransa kralına yardım etmeye karar verdi.
  Kanuninin Şarlken’e karşı Fransa’yı desteklemesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransız donanmasından Hint deniz seferlerinde yararlanmak
  B) Fransa’nın zenginliklerinden yararlanmak
  C) Fransa’yı güçlendirerek Şarlken’in Avrupa’da egemen olmasını önlemek
  D) Fransa’nın Osmanlı ülkesinde yatırımlar yapmasını sağlamak
  E) Fransa limanlarından Akdeniz’de ki faaliyetlerinde yararlanmak

  5) -İncilin milli dillere çevrilmesi
  —Deney ve gözlem metodunun gelişmesi
  —Aydın din adamlarının Katolik kilisesini eleştirmesi
  Avrupa da aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
  A) Kavimler Göç B) Coğrafi keşiflere
  C) Fransız İhtilaline D) Rönesans hareketlerine
  E) Reform hareketlerine
 3. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  —Aşağıdaki cümlelerin karşılarına uygun olan isimleri yazınız.

  İltizam—Kutsal İttifak—Sekban—İstanbul Antlaşması—Reform—Karlofça Antlaşması —Kasr-ı Şirin Antlaşması

  1)Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak hevesi ile bir araya gelen devletlerin kurduğu birlik.
  2)Papaların ve din adamlarının saygınlığı azaldı.
  3) Osmanlı Devleti’nde bir bölgenin kanunla belirlenmiş vergisini toplayıp hazineye yatırma işinin ihale edilmesi sistemidir.
  4). Osmanlı Devleti’nde sipahi sisteminin bozulması ile devletin kullandığı ücretli asker.
  5) Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.
  6) Bu antlaşma günümüzde geçerli olan Türk- İran sınırının temelini oluşturmuştur.
  7)Türklerin Avrupa’daki ilerleyişi durdu ve geri çekiliş başladı.

  — Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz?

  1) IV. Murad’a risaleler sunan devlet adamı……………………….. dir.
  2) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın 24 yıllık kuşatmadan sonra aldığı ada …………………….. Adası’dır.
  3) ………………….. Antlaşması ile Eğri Kanije ve Estergon Kaleleri alınmıştır..

  —Aşağıdaki cümlelerin karşısına cümlede verilen bilginin doğru/yanlış olduğunu belirtiniz.

  1) Osmanlı Devleti 1532 Almanya Seferi’nden sonra dünya
  liderliğini ele geçirmiştir. ( )
  2) Örfi hukukun uygulandığı alan devlet yönetimidir. ( )
  3) Celali İsyanları bağımsızlık düşüncesi ile çıkartılmıştır. ( )
  4) Duraklama Döneminde sık sık hükümdar ve devlet adamı
  değişikliği yaşanmıştır. ( )
  5) Osmanlı Devleti Duraklama Döneminde Doğu’da Mısır,
  Batı’da İngiltere ile komşu olmuştur. ( )

  — Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplayınız.

  1) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarla İran arasında yapılan Amasya anlaşmasının özelliklerinden biridir?
  A) Osmanlıların doğuda en geniş sınırlara ulaşması
  B) Osmanlı-İran savaşlarının sona ermesi
  C) Osmanlı-İran arasında ilk resmi anlaşma olması
  D) Bugünkü Türkiye-İran sınırlarının çizilmesi
  E) Sasaniler zamanında imzalanması


  2) I- Haçlı seferleri esnasında ilk defa kağıt, pusula, barut ve matbaa gibi teknik buluşları öğrenen Avrupalılar bunları kendi ülkelerine götürerek geliştirmişlerdir.
  II- Ortaçağda karanlık bir dönem yaşayan Avrupa yeniçağda Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform gibi olaylara sahne olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde çıkarılabilecek ortak bir sonuç değildir?
  A) Modern Avrupa’nın ortaya çıkışında İslam dünyası etkili olmuştur.
  B) Teknik buluşların Avrupa’ya ulaşması Avrupa’daki hayat standardını yükseltmiştir.
  C) Teknik buluşlar Avrupa’nın ekonomik ve kültürel çehresini değiştirmiştir.
  D) Skolâstik düşünce etkisini yeniçağda devam ettirmiştir.
  E) Kâğıt ve matbaa Rönesans ve Reformun başlamasında etkili olmuştur.

  3) Osmanlı-İran ilişkileri ilk kez Safevi devletinin saldırgan tutumu yüzünden II. Bayezıd döneminde başlamış Yavuz döneminde yapılan savaşlarla kesintiye uğramıştır. En son Kasr-ı Şirin anlaşması ile şekillenmiştir. Böylece bu günkü Türk –İran sınırı çizilmiştir.
  Buna göre ;
  I- Osmanlı- İran ilişkileri uzun süre devam etmiştir.
  II- İran emellerine kavuşamamıştır.
  III- İran’ın Osmanlıya olan tavrı genelde dostçadır
  IV- Osmanlı- İran ilişkileri ilk kez II. Bayezıd döneminde başlamıştır.
  V- İran, Osmanlıya karşı düşmanca bir siyaset izlemiştir.
  Yargılarından hangisine ulaşılamaz?
  A) I B)II C) III D) IV E) V

  4) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda uygulanan tımar sisteminin sonuçlarından biri değildir?
  A) Her an savaşa hazır büyük bir atlı oluşturmayı sağlamıştır.
  B) Geniş sınırlar içerisinde en ücra köşeye kadar giden bir güvenlik ağı oluşturmuştur.
  C) Bazı yükümlülüklerin ve hizmetlerin karşılanmasını sağlamıştır.
  D) Merkezden toplanması son derece güç olan vergilerin toplanmasını kolaylaştırmıştır.
  E) Dirlik vergilerinin doğrudan devlet hazinesine aktarılması sağlanmıştır.

  5) İlk Osmanlı rasathanesi hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur?

  A) III. Murad B) II. Mehmed C) IV. Murad D) I. Mahmud E) III. Selim
 4. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  —Aşağıdaki cümlelerin karşılarına uygun olan isimleri yazınız.

  Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması —İstanbul Antlaşması—Girit — Preveze Deniz Savaşı —Reform—Karlofça Antlaşması — Amasya Antlaşması

  1). Bu fethin 24 yılda gerçekleşmesi Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında gücünü kaybettiğini gösterir
  2)Katolik kilisesinin otoritesi sarsılmıştır.
  3)Bu zaferin yıl dönümü günümüzde Donanma Günü olarak kutlanmaktadır.
  4) İlk Osmanlı- Rus antlaşmasıdır.
  5) Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.
  6) Osmanlı Devleti’nin İran’la imzaladığı ilk resmi antlaşmadır
  7)Avrupa Osmanlı Devleti’ne karşı savunmadan saldırıya geçti.

  — Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz?

  1) Osmanlı tarihinde köklü ıslahatlar yapmayı hedefleyen ilk Padişah ……………………….. dır.
  2) Osmanlı Devleti’nin ilk tıp medresesi ………………………... tarafından Bursa’da kurulmuştur.
  3) ………………….. Antlaşması ile Osmanlı Devleti Batı’da büyük oranda toprak kaybetmiştir.

  —Aşağıdaki cümlelerin karşısına cümlede verilen bilginin doğru/yanlış olduğunu belirtiniz.

  1) Reform hareketlerinin öncüsü Martin Luther’dir. ( )
  2) 17 yüzyıl ıslahatlarında sorunlara köklü çözümler bulunmuştur. ( )
  3) Duraklama Döneminde Osmanlı gümrük vergileri düşmüştür. ( )
  4) Osmanlı Devleti’nin sınırları, en geniş halini duraklama döneminde almıştır. ( )
  5) Köprülü Mehmet Paşa ıslahat yapan padişahlardandır. ( )

  — Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplayınız.

  1) Aşağıdakilerden hangisi kadıların görevlerinden değildir?

  A) Evlenme, boşanma ve nafaka işleri B) Miras işleri
  C) Ticari davalara bakmak D) Noterlik hizmetleri
  E) Padişahın tuğrasını çekmek  2) 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gümrük gelirlerine bakıldığında XV. ve XVI. yüzyıllara göre daha az olduğu görülmektedir.
  Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saray masraflarının artması B) Avrupa devletleri ile yapılan savaşların kaybedilmesi
  C) Eyalet isyanlarının çıkması D) Ticaret yollarının değişmesi
  E) İltizam sisteminin yaygınlaşması

  3) 17. Yüzyılın başlarında Avusturya ile yapılan savaşlarda başarılı olunsa bile diplomatik alanda başarılı olunamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rusya ile yapılan savaşlar
  B) İltizam usulünün uygulanması
  C) İçerde Celali ayaklanmaları doğuda İran ile uğraşılması
  D) Avrupa’da meydana gelen reform hareketleri
  E) Osmanlıların o bölgeyi yeterince tanımaması

  4)Aşağıdakilerden hangisi, 15351740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?

  A)Her padişahın, sorunları öncekilerine göre çözme yoluna gitmesi
  B)Fransa’nın, bir süre için Osmanlı Devleti’nin desteğine gereksinim duyması
  C)Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi
  D)Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi
  E)Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

  5)Yeni Çağ'da Avrupa'da matbaa geliştirilmiş, İncil Al¬manca, İngilizce ve Fransızca gibi dillere çevrilerek halkın İncil'i kolaylıkla okuması sağlanmıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çık¬masında etkili olmuştur?

  A)Skolâstik düşüncenin
  B)Reform hareketlerinin
  C)Rönesans'ın
  D)Coğrafi Keşiflerin
  E)Hümanizmin

Sayfayı Paylaş