Tarih Kitabı Cevapları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  2. Ünite 1. Konu soru ve cevapları
  1- İstanbul’un tarihte bir çok kavim tarafından kuşatılma nedenleri neler olabilir.
  Cevap: İstanbul Jepolitik olarak çok öenmli bir konumdadır. Asya ve Avrupayı birbirine bağlayan kıtalar arasında yer alması bu önemini daha da artırmaktadır. ipek yolunun üzerinde olması ticaret hataı içinde son derece öenm arzetmektedir. Devletler tarih boyunca hep ticaret merlezlerini ele geçirmeye çalışmışlardır. Bu sebeple İstanbul'da bol miktarda kuşatmaya maruz kalmıştır.
  2- Fatih ve Fetih kavramları size neleri çağrıştırmaktadır
  Cevap: Fatih Kelime manası olarak açan demektir. Fetih ise bir memleketin islam orduları tarafından fethedilmesidir.

  3- yukarıdaki haritayı inceleyerek İstanbul’un fethedilmesinin Ekonomik ve jeopolitik nedenlerinin neler olabileceğini açıklayınız. Sayfa 40
  Cevap: İstanbul İki kıta arasındadır ve Osmanlı devletinin topraklarının birleşmesine engel bir konumdadır. Ekonomik olarak ise ipek yolunun bu kısmı istanbuldan geçmektedir ve boğazlardan ticaret gemileri geçmektedir.

  4- Yukarıda verilen İstanbul'un fethinin nedenlerini inceleyerek dini askeri ve siyasi ile ekonomik olarak sınıflandırınız
  Cevap:
  DİNİ İstanbulun fethi ile alakalı hadisinin olması Siyasi Bizansın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
  Bizansın haçlı seferlerine zemin hazırlaması
  Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantının sağlanabilmesi
  Eski bir kültür ve yerleşim merkezi olması
  Ekonomik Bölge Ticaret yollarını ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi
  5- İstanbul’un içinde Türk sarığı görmek Kardinal külahı görmekten daha iyidir sözünü yorumlayınız. Sayfa 41
  CEvap: Osmanlı devleti Fethettiği yerlere öncelikle adalet ve hoş görü götürmüştür. Daha Önce 1204 yılında haçlıların yağmalanmasına maruz kalan istanbul Osmanlının bu tavrını bildiği için bu sözü söylemiştir.

  6- Fatih sultan Mehmet’in Galata halkına verdiği amannameyi insan hakları açısından değerlendiriniz.
  Cevap: İnsanların hür yaşama ve istediklerine inanma gibi hakları vardır. Bu amanname Gayri müslimlerin bu haklarını güvence altına almıştır.

  7- İstanbul’un kuşatma planını inceleyerek Osmanlı gemilerinin haliçten indirilmesinin İstanbul’un fethine katkısı neler olabilir tartışınız.
  Cevap: Osmanlı devleti haliç tarafında ki surların çok zayıf olduğunu biliyordu ve buraya asker çıkarmak istiyordu. Buraya bir gece de 70 parça geminin çıkarılmış olması Bizans halkını ve yöneticilerinin morallerini bozmuştur ve psikolojik üstünlüğü Osmanlılara geçirmiştir.

  8- Papanın İstanbul’un fethi üzerine dediği Asıl Fetih şimdi gerçekleşti sözüyle ne ifade etmek istemiştir. Sayfa 42
  Cevap: Fatih Sultan mehmet Hristiyan halka verdiği özgürlükleri duyunca aslında şimdi Fatih İstanbulu fathetti. Onların gönüllerine girdi manasında demiştir.

  9- İstanbul’un Panoramik müzesinden alınan görsele bakarak İstanbul’un fethedilmesinde kullanılan savaş aletlerinin neler olduğunu ve savaşa etkisini söyleyiniz.
  Cevap: İstanbulun Fethedilmesinde şüphesiz ki ŞAHİ TOP'unun etkisi büyüktür. Diğerleri de Yürüyen kuleler, Mancınıklar veküçük toplardır.

  10- İstanbul’un fethinin Siyasi, kültürel ve ekonomik sonuçlarının günümüz Avrupa’sına etkilerini değerlendiriniz.
  Cevap:İstanbulun Fethinin Dolaylı olarak Rönesans ve ,derebeylikler üzerinde etkili olduğunu kabul ederek bunu açıklayabiliriz.

  11- İstanbul’un nüfus yapısının çeşitliliğinden yola çıkarak Osmanlı devletinin İstanbul’da uyguladığı yönetim hakkında neler söylenebilir. Sayfa 43
  Cevap: İstanbulda her Milleten insan olması bu şehrin yönetiminin özel olmasını gerektirmiştir.

  12-Haritadan yararlanarak Fatih dönemi kara ve deniz fetihlerinin Osmanlı devletine siyasi ve ekonomik ve askeri alanda ne tür faydalar sağladığını söyleyiniz.
  Cevap: Osmanlı devleti denizlerde fetihler yaparak karadeniz hakimiyeti ele geçirmeye çalışmıştır. Özellikle Kırımın Fethi ile karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. Trabzoun Fethi ile Bizansın son kalıntıları temizlenmiş Amasta ve sinop Fetihleri ile Karadeniz Ticareti ele geçirilmiştir.

  13- Fatihin Bizans ile akrabalık bağları olan Mora ve Trabzon’u fethetmesinin önemi ve sonuçlarını yazınız. Sayfa 44
  Cevap:

  14- Otlukbeli Savaşının kazanılmasının Osmanlı devleti açısından önemi nelerdir.
  15- Osmanlı devletinin Venedik’e ayrıcalıklar vermesinin nedenleri nelerdir.
  16- Kırımın Osmanlı devletine bağlanmasının yararları nelerdir. Sayfa 45
  17- Tarih şeridinde verilen Fatih dönemi askeri faaliyetlerinin aşağıdaki tabloya gruplandırınız. Sayfa 46
 2. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  Tarih 2 2. Ünite 2. Konu soru ve cevapları

  1- Fatih tarafından yaptırılan Topkapı sarayı 14 ve 15 yylar arasında Osmanlı devletinin yönetim merkeziydi. Yukarıdaki verilen görsellerden ve bilgilerden yola çıkılarak sarayın Osmanlı yönetimindeki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir. Sayfa 47.

  Cevap: Saray Osmanlı devletinde Hem bir okul hemde Padişah ve ailesinin yaşadığı yerdir. Hmade devlet yönetim merkezidir.

  2- Osmanlı devletinde yönetimin farklı sınıflar arasında bölünmesinin devlet yönetimine faydaları nelerdir.

  Cevap: Güçler ayrılığı ilkes gereği Faydası olmuş olabilir

  3- Divan-ı hümayun ve Üyeleri (seyfiye ilmiye , Kalemiye)günümüz devlet yönetiminde hangi kurum ve kuruluşlarla benzerlik gösterir. Sayfa 48.

  Cevap: Savunma , Eğitim ve İç ve dış işleri bakanlığı

  4- İstanbul’da özel bir yönetim uygulanmasının nedenleri nelerdir. Sayfa 50

  Cevap: İstanbul Ülkenin başkenti ve Yönetim merkezi olduğu için.

  5- Metne Göre sancak beyinin görevleri nelerdir.

  Cevap: Emrindeki Tımarlı sipahilerle birlikte savaşa katılmak. İdari olarak ise Halkın rahat ve huzurunu sağlamak ve gerekli tedbirleri alamktır. Ayrıca sancağında ki asayişi ve adaleti temin etmektir.

  6- Sancak beyinin yönetimde kadı ile beraber hareket etmesinin nedenleri nelerdir.

  Cevap: Yukarıda anlatılanların teminatı ancak şeri ve örfi hukuk uymakla olur şeri ve Örfi huku ise kadıdan sorulur.

  7- Beylerbeyinin görevleri nelerdir.

  Cevap: Taşra beyleri ve sanak beylerinin komutanıdır. Kendi bölgesinde güvenliği sağlar ve tımaların işleyişi için gerekli tedbirleri alır. Aynı zamanda savaş zamanı sancak beyleri ile savaşa katılmak zorundadır.

  8- Metne Göre hangi beylerbeyliği rütbe olarak üstündür.

  Cevap: Rumeli Beylerbyliği daha Üstündür. Çünkü Anadolu beylerbeyi terfi ettiğinde Rumeli beyler beyi olabilmekte rumeli beyler beyi ise Vezir olmaktadır.

  9- Aşağıda günümüz idari yapısında ki devlet görevlileri verilmiştir. Karşılarına Osmanlı devlet teşkilatlanmasında görevli olan memurlar yazınız. Sayfa 51.

  Kaymakam:

  Jandarma:

  Hakim: Kadı

  Muhtar:

  10- Eyaletlerin bölümlere ayrılmasında belirleyici özellikler nelerdir.

  Cevap: ?

  11- Kuruluş dönemi askeri birlikleri ile yükseliş dönemi karşılaştırıldığında Osmanlı Ordusunda görülen değişmenin nedenleri neler olabilir. Sayfa 52.

  Cevap: Sınırların genişlemesi ile birlikte artan asker ihtiyacı bir tanesi olabilir.

  Ayrıca; Tüm tarih cevapları ve Tarih 2 cevapları sayfamıza bakabilirsiniz.  12- Osmanlı devletinde Eyaletlerin Salyaneli ve Salyenesiz Olarak ayrılmasındaki belirleiyici faktör nedir. sayfa 50

  Cevap: ?

  13- Yukarıdaki Osmanlı devletinde 15 ve 16.yylarda Kullanılan hafif ve ateşli silahlar verilmiştir.Silahların savaştaki etkileri hakkında neler söylenebilir. sayfa 51

  Cevap: Ateşli Silahlar o dönem için en iyi teknoloji olduğundan dolayı savaşlarda kale kuşatmalarında çok etkilidir. VE Osmanlıya büyük avantaj sağlamıştır.

  14- Ateşli Silahların etkin biçimide kullanıldığı 15 ve 16 yylarda Osmanlı savaş teknolojisinin devletin sınırlarının genişlemesine etkisi ne olmuştur.

  Cevap: Olumlu etkisi olmuştur.

  15- Padişah sadraz***** Mısıra sefer düzenleme niyetinde olduğunu ve bu konu ile ilgili gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini bildirdi. Sadrazam sizolsaydınızz safer için gerekli hazırlıkları yapmak amacıyla hangi kişi ve kurumları görevlendiridiniz.
  Ordunun Durumunun Öğrenilmesi Yeniçeri Ağası
  Sefer sırasındaki masraflar için hazinenin gözden geçirilmesi Defterdar
  Sefer için Fetva Çıkarılması Şeyhülislam
  Sefere çıkmadan ve sefer öncesinde bozulan silahların tamiri Cebeci Ocağı
  Sefer sırasında askerlerin su ihtiyacının karşılanması Sakalar
  Savaş meydanına topların getirilmesi ve kullanılması Top arabacılar ve Topcular
  Gerekli görüldüğü hallerde ek asker getirilmesi
  Kale duvarlarının tahrip edilmesi Lağımcılar
  Havan topu ihtiyacını karşılanması kullanımı Humbaracılar
  Savaş sırasında Padişahın korunması Yeniçeriler

  16- Osmanlı savaş düzenini inceleyerek askerlerin bu düzen içinde bulundukları yerleri belirleyen gerekçelerin neler olabileceğini tartışınız. Sayfa 52

  Cevap: ?

  17- Metne göre Osmanlı ordusunun savaşa hazırlık eğitimleri için neler söylenebilir.

  Cevap: Osmanlı Ordusu savaş öncesi talimlerle heran savaşa hazır olmuşlardır.

  18- Lonca teşkilatının mesleki eğitim alanındaki fonksiyonu hakkında neler söylenebilir.

  Cevap: Usta çırak ilişkisinden dolayı heran Mesleki eğitim alınabiliyordu.

  19- Enderun mektebinin Osmanlı devletinde kamu eğitimi açısından önemi hakkında neler söylenebilir tartışınız. sayfa 53

  Cevap: Padişahın özel hizmetini yapacak geçler ile burdan mezunn olunca devlet admı olacak insanlar yetiştiriliyordu.

  20-Haremde sıkı bir eğitim verilmesinin temel nedeni nelerdir. sayfa 54

  Cevap: Haremdeki kızlar ilerde Devlet adamları ile evlenme ihtimali olanlar olduğu için iyi bir eğitim almalarına olanak sağlanmıştır.

  21- Bucbecgin anlatımına göre Osmanlı ordusunun üstün özellikleri nelerdir.

  Cevap: Sürekli savaşa hazır ve talimli inançle ve yenilmez kazanmaya alışkın bir ordu.

  22-Sahnı Seman medreselerinin Osmanlı eğitim sistemindeki önemi nedir.

  Cevap: ?

  23- Aşağıdaki tabloda Osmanlı devletinde eğitim veren bazı kurumlar verilmiştir. Bu kurumların hangi alanda eğitim verdiğini yazınız. sayfa 55

  Cevap:
  Lonca Mektebi Enderun Mektebi Humbarahane Darüttıp medreseleri
  Mesleki Alanda Devlet adamı yetiştirmek Askeri Alanda Tıp alanında
 3. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  Tarih 2 dersi 2. Ünite 3. Konu Soruları ve cevapları

  1- Ekonomik güçlenmenin bilimsel ve kültürel faaliyetlerin gelişmesine katkısı nelerdir.Araştırınız. sayfa 56

  Cevap: Ekonomik gelişmesini tamamlamış toplumlar ya da devletler bu güçlerini bilimsel ve kültürel faaliyetlere harcayabilirler. Ekonomik olarak güçlü olmayan devletler ise tüm enerjilerini ekonomik giç kazanmak için tüketirler

  2- Haritayı inceleyerek coğrafi keşiflerin hangi bölgelerde yoğunlaştığını belirtiniz. sayfa 57

  Cevap: Haritayı inceledikten sonra karşımıza şöyle bir sonuç çıkar. Keşifler avrupalılar tarafından Çoğunlukla Amerika kıtasında ve Uzak doğuda gerçekleştirilmiştir.

  3- Yapılan keşiflerin Akdeniz ticaretini nasıl etkileyebileceğini söyleyiniz.

  Cevap: Zaten çoğrafi keşifler Akdeniz ticaretini dolyısıyla Osmanlı Ticari faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Ticaret yolları Atlas Okyanusu limanlarına kaymıştır.

  4- Yapılan keşiflerin hangilerinin Avrupanın ekonomik gelişimi için daha önemli olduğunu tartışınız.

  Cevap: Uzak doğu ve Amerikada ki keşiflerin tümü Avrupanın ekonomik gelişmesine katkı sağlamıştır. Amerikadaki madenler uzak doğunun ise ticari malları

  5- Coğrafi keşiflerin Avrupaya Siyasi dini ve ekonomik sosyal ve kültürel etkisini aşağıdaki tabloya yazınız sayfa 58

  Siyasi Etkisi:

  Ekonomik Etkisi :

  Sosyal ve Kültürel etkisi :

  Dini Etkisi :

  6- Woltaire göre batı dünyasının gelişimnde doğu medeniyetlerinin etkisi için neler söylenebilir.

  Cevap: Tarih Boyunca Doğu medeniyeti batı medeniyetinden her zaman üstün olmuştur. TÜm buluşlar keşifler ve yenilikler doğu medeniyetinde yayılmıştır.

  7- Matbabanın Rönesansın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur. sayfa 58

  Cevap: Matbaa sayesinde Düşünürlerin ve yazarların fikileri daha geniş kitlelere daha kısa zamanda ulaşma imkanı bulmuştur. Yani olumlu olmuştur

  8- Rönesansın Ortaya çıkmasında doğu medeniyetinin katkıları nelerdir.

  Cevap: Müslüman bilim adamlarının Eski yunan ve roma medeniyetine ait eserleri inceleyip tercüme etmeleri avrupalıları bu eserlerle ve tanıştırmıştır.

  9- Rönensansın gelişmesinde bilim insanlarının katkıları nelerdir.

  Cevap: Bilim insanları yaptıkları işlerle ve ortaya koydukları eserlerle rönesansın gelişmesine etki etmişlerdir.

  10- Rönesans harekatının Osmanlı devletinde yaşanmamasının nedenleri nelerdir. Tartışınız? sayfa 59
 4. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  Tarih 2 dersi 2. Ünite 4. Ve 5. Konu soru ve cevapları

  soru: Halifeliğin Osmanlı devletine geçişinin önemi nedir. Tartışınız

  Cevap: Halifelik Kurumu tüm İslam âleminin temsilcisi olduğu için halifeliği bünyesinde barındıran devletin İslam dünyasındaki itibarı artıyordu. İslam dünyasının lideri olmak Osmanlıya Avrupa ile mücadele de avantajlar sağlamıştır.

  soru:Osmanlı Devletinin yavuz Sultan selim döneminde sadece doğuya sefer düzenlemesinin nedenleri neler olabilir.

  Cevap: kendinden önceki padişahların büyük oranda Batı faaliyetlerini tamamlamaları ve İslam dünyasındaki tek güç olma ve Şii İran’a karşı koyma isteği Yavuzun Kısa Ömründe sadece doğuya sefer yapmasına en azından douya önem vermesine neden olmuştur. Eğer Ömrü biraz daha uzun olsa idi belki de batıya da seferler düzenleyecekti.

  soru:Çaldıran ve Turnadağ savaşlarının Osmanlı Devletinin Toprak bütünlüğüne katkısı neler olabilir. Sayfa 62

  Cevap: Çaldıran seferi ile doğu Anadolu daki Toprak bütünlüğü sağlanmış ve Şii tehlikesi geçiştirilmiştir. Turnadağ savaşı ile ise dulkadiroğulları beyliğine son verilerek toprakları ele geçirilmiştir.

  soru:Tarih şeridinde verilen savaşları aşağıdaki tabloya göre gruplandırınız sayfa 63.

  Cevap:Tarih şeridinde verilen savaşlardan

  İran seferi: Turna dağ ve Çaldıran savaşı

  Mısır seferi: Mercidabık ve Ridaniye savaşları

  soru:Bütçe, Üretim dengesi, ekonomik faaliyetler kavramlarının anlamlarını araştırınız.

  Bütçe, kişilerin, işletmelerin, kurumların veya devletlerin, getir ve gider tahminlerine ilişkin olarak yaptıkları Ekonomik ve rasyonel pl Anlam Aya verilen addır. Bu terimin, Halk arasında, gelir-gider dengelemesinin ötesinde “ödeme gücü”nü ifade etmek için sıkça kullanıldığı da bir gerçektir.

  Ekonomik Faaliyetler : Ekonomik faaliyet, sermaye, emek ve hammadenin birleştirilerek anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denir.

  soru:Osmanlı devletinin sınırları içinde çeşitli etnik grupların uzun yıllar barış içinde yaşamasının nedenleri neler olabilir.

  Cevap: Tarih boyunca pek az devletin bünyesinde çeşitli ırk ve dindeki insanlar barış içinde yaşamıştır. Bunlardan biride şüphesiz ki Osmanlı devletidir. Osmanlı devletinin Bunu başarmasının pek çok nedeni vardır ama en önemlisi adaletli yönetim ve uygulanan hoşgörülü politikadır. Geniş bir coğrafyaya hakim olan Osmanlı devleti eğer bu politikayı uygulamasa idi zaten uzun sürmesi düşünülemezdi.

  soru:paralar dönemsel olarak karşılaştırıldığında Osmanlı ekonomisinin gelişimi hakkında neler söylenebilir.

  Cevap: Devletlerin ekonomik durumunu anlayabilmek için bastırdıkları paranın cinsine bakmak lazımdır. İlk altın para Fatih sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır. Bu daOsmanlının Yıldırım Bayezıd döneminden sonra ekonomik olarak geliştiğinin göstergesidir.

  soru:Üretilen malların halka ulaştırılması konusunda çarşıların önemi nedir. Sayfa 64

  Cevap: Çarşılar her türlü esnafın bulunduğu ya da belirli grup esnafların yoğunlaştığı Pazar yerleridir. Üretici Mallarını burada rahatlıkla satabilirken Tüketici de istediği çeşit ve fiyat ile kalite de malları bu sayede bulabilmektedir.

  soru:Grafikten yararlanarak 1523 - 1582 yılları arasında Osmanlı devletinin bütçesi hakkında nasıl bir yargıya varılabilir.

  Cevap: 1523 yılında itibaren Osmanlı devletinin bütçesi giderek artmasına rağmen bu yıldan itibaren Gelirler biraz daha artarak devam etmiştir.

  soru:Osmanlı devletinde hangi sınıf vergiden muaftır? Niçin?

  Cevap: Askerler görevleri icabı vergiden muaf olan sınıftır.

  Metne göre Avrupa’daki sosyal yapı ile Osmanlı Devletinde ki sosyal yapı arasında belirgin farklar nelerdir. Sayfa 65

  Cevap: Osmanlı devletinde sosyal sınıflaşma olmasa da vergiden muaf olan askeri sınıf ile köylü şehirli ve esnafların oluşturduğu vergi mükellefi sınıf arasında geçiş imkanı vardı.

  Busbecgin anlatımına göre Türklerin mimari anlayışları ve yemek kültürleri için neler söylenebilir.

  Cevap: Türkler Gösterişten uzak ve sade evlerde otururlar ve yemek huşunda ise gayet derece de ekonomik yemek yerler.

  soru:padişahların vakıfların korunması ve geliştirilmesinde ki hassasiyetlerinin nedenleri neler olabilir.

  Cevap: Vakıflar tüm milletin malıdır ve tüm vatandaşların hakkı vardır. Vakıf mallarını korumak düzeni korumakla görevli padişahların görevleri arasındadır. Vebal altında kalmak istemeyen ve bu hayrın senelerce devam etmesini isteyen Osmanlı padişahları vakıflar hususunda gayet derece de hassas davranmışlardır.

  soru:Yukarıdaki metne göre Osmanlı devletinin Sosyal devlet anlayışında vakıfların rolü nelerdir. Sayfa 69

  Cevap: sosyal devlet anlayışı kabaca halkın ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasıdır. Vakıflar bu ihtiyaca maddi kaynak sağlama da önemli bir yere sahiptir.

  Yukarıda verilen görseller ve bilgilerden yararlanarak Osmanlının toplum yapısı ile toplum yapısını karşılaştıran çizelge çalışması yapınız. Sayfa 70
 5. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  Tarih 10 ders kitabı 3.ünite 1.konu ünite içindeki sorular ve cevapları

  1- Bir devletin içeride isyanlarla dışarıda ise düşmanlarla aynı anda mücadele etmek zorunda kalmasını o devlet açısından sakıncaları neler olabilir? Sayfa 90

  Cevap: Bu mücadelenin sakıncası devletin gücünü ve kaynaklarını iki taraflı harcaması ve dışardan gelen tehlikeye karşı güçsüz duruma düşmesidir.

  Soru 2 : Haritaya göre xvıı.yüzyılda Osmanlı devleti’nin Avrupa’da siyasi ve ticari ilişki kurabileceği devletler hangileridir? Sayfa: 90

  Cevap: Avusturya- Macaristan, İtalya, Rusya, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Fransa, vs

  Soru 3: Görsellerden ve gazete haberlerinden hareketle dünya kültür mirasına Türklerin katkıları hakkında neler söylene bilir? Sayfa 91

  Cevap: Türklerin ve Türk devletlerinin Dünya kültür mirasına katkıları Görsellere göre mimari alanda olmuştur. Görsellerdeki Mimari eserler Dünyanın en ünlü mimari eserleri arasındadır. Gazete haberinde ise TAC MAHAL’in Dünyanın yedi harikası arasında sayılmasının önemli olduğu belirtiliyor

  Soru 4: Yazıldığı dönem hakkında Babürname’den hangi bilgileri öğrenebiliriz? Sayfa 91

  Cevap: Babürnamenin Bizzat Babür Şahı tarafından yazılması Babürlüler devleti hakkında bize birinci elden kaynak olduğunu gösterir. Babürlüler devletinin yönetim şekli , Devletin siyasi , ekonomik , kültürel ve soslal yönleri hakkında bilgi edinebiliriz. Bu eser bir hatıra niteleğende olmasından dolayı BABÜRŞAH hakkında da bilgi edinebiliriz.

  Soru 5: Koçi Bey’in açıklamalarından yararlanılarak 17. yüzyılda Osmanlı devletine ait kurumların durumu hakkında neler söylenebilir?tartışınız. Sayfa 92

  Cevap: Koçi Beyin yazdığı bu risaleye göre Osmanlı devleti kurumlarında genel bir bozulma görülmektedir. Bununla ilgili Yetkililerin gerekli düzenlemeleri yapmasını istemektedir.

  Soru 6: Ekber ve erşed sisteminin Osmanlı yönetim sistemine etkileri neler olabilir? Sayfa 92

  Cevap: Şehzadelerin Sancağa çıkma usulünün kaldırılması Halka ile aralarında kopukluk olmasına neden olmuştur. Halkı tanımayan ve dert ve sıkıntılarını bilmeyen yönetimde de tecrübe kazanamayan Şehzadeler Saraya kadınlarının ve devlet adamlarının etkisinde kalmışlardır.

  Soru 7: Haçova meydan muharebesini gösteren minyatürü inceleyerek Osmanlı devleti savaş düzeni hakkında neler söyleye bilirsiniz? Sayfa 93

  Cevap: Osmanlı ordusunun düzeni Padişah ve Yeniçerilyer merkezde onların önünde toplar ve sağ ve sol tarafta Anadolu ve Rumeli beyler beylerbeylerinin kuvvetleri bulunmaktadır

  Soru 8: 1533 istanbul antlaşması ile Osmanlı sadraz***** eşit sayılan Avusturya arşidükünün zitvatorok antlaşmasıyla Osmanlı Padişahına eşit sayılmasını Osmanlı-Avusturya ilişkileri açısından değerlendiriniz. Sayfa: 93

  Cevap: Osmanlı Avusturya Diplomatik İlişkileri genel olarak eşitlenmiştir

  Soru 9: Tabloda verilen nedenler içerisinde hangileri Osmanlı halkının isyan etmesinde etkili olmuş ola bilir?94

  S10:İstanbul ayaklanmalarını halk üzerindeki etkileri neler olabilir?95

  S11:Yukarıdaki metinden hareketle yeni çeri ocağındaki bozulmaların nedenlerineler olabilir?95

  S12: Osmanlı devletinin celali ayaklanmalarının olduğu dönemde iran ve Avusturya ile savaşıyor olmasının etkileri nelerdir?96

  S13: İngiltere ile Fransa arasındaki rekabetin temel nedenleri nedir?97

  S14: Coğrafi keşifler sonrası ticaret yollarının değişmesinin Osmanlı devletine etkileri neler olabilir?97

  S15: Osmanlı devletinin Avrupalı devletlerle rekabet edememesinin sonuçları neler olmuştur.98

  S16: Yukarıdaki metni dikkate alarak merkantilizmi Avrupalı ve Osmanlı tüccarlar açısından değerlendiriniz

  Tarih 10 ders kitabı 3.ünite 2.konu ünite içindeki sorular ve cevapları

  S17: Katip Çelebi’ye göre yöneticileren devletlerin ömrünü uzatabilmesi için yapması gerekenler nelerdir? (Sayfa 99)

  S18:Yukarıdaki metinlerden hareketle IV. Murat’ın tütün içilmesini yasaklaması ve kahvehaneleri kapatması uygulamasının gerekçeleri neler olabilir? (Sayfa 100)

  S19:Tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarını aşağıdaki tabloya yazınız.

  S20: İltizam sisteminin devlet ve vatandaş açısından yararları ve zararları nelerdir?

  S21: Avrupa’da 30 yıl savaşlarının devam etmesinin IV. Murat’ın doğuya sefer düzerlemesine etkisi neler olabilir? (Sayfa 103)

  S22: Etkinliklere verilen 17. Yüzyıldaki bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, bulundukları döneme ve sonraki dönem bilimine nasıl katkı sağlamıştır? (Sayfa 104)

  Tarih 10 ders kitabı 3.ünite 3.konu ünite içindeki sorular ve cevapları

  S23: Yukarıdaki tabloya bakarak XVII.yy Osmanlı ekonomisi için neler söylenebilir.(105)

  S24: Köprülü Mehmet paşa nın görevi kobul etmek için şartlar öne sürmesinin nedenleri nelerdir?(106)

  S25: Şiirden hareketle uyvar kalesinin alınmasının Osmanlı toplumunda meyşdana getirdiği duygular neler?(108)

  S27:Kutsal ittifak karşısında başarızı olan Osmanlı devleti ile ittifak devletleri arasında İngiltere ve Hollanda nın aracılık yapma nedenleri olur?

  S28: Osmanlı devletinin ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetmesinin Osmanlı yönetiçileri ve ordusu üzerinde etkileri.(110)

  S29: Rusyanın istanbulda sürekli elçi bulun durmasını Osmanlı rus ilişkileri açısından değerlendirin.(111)

  S30 : XVIII.YY AVRUPADAKİ BİLİMSEL GELİŞMELERLE OSMANLI DEVLETİNDEKİ BİLİMsel gelişmeleri kıyaslayarak değerlendirme yapınız.(112)

Sayfayı Paylaş