TARİH Konusu

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi (Soru-Cevap-Konu Anlatım)' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  Tarih geçmiş toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini,savaş ve barışlarını,sosyal ekonomik yapılarını belgelere dayanarak yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içersinde objektif olarak açıklayan bilimdir.

   Tarihi Olayların Özellikleri
  # Tarih olayları belli bir yer ve zamanda meydana gelir.
  # Olaylar yazılı ve yazısız belgelere dayanarak açıklanır.
  # Tarihi olaylarının aydınlanmasında deney ve gözlem metodu kullanılamaz.
  # Olaylar arsında sebep-sonuç ilişkisi vardır.

   Takvim ve Çeşitleri
  İnsanların zaman ölçüsü olarak kullandığı çizelgelere takvim denir.Takvimler tarih boyunca ay yada güneşin hareketlerine göre düzenlenmiştir.

   Hicri Takvim:
  Ay yılı esasına göre düzenlenmiştir.Bir ay yılı 354 gündür.Hz. Muhammet’in Mekke’den Medine’ye Hicreti ,Hicri takvimin başlangıcıdır.Hz. Ömer zamanında ilk defa kullanılmıştır.

   Miladi Takvim:
  Güneş yılı esasına göre yapılmıştır.365 gün 6 saattir.İlk kez Mısır kullandı.Hz.İsa nın doğum tarihi başlangıç kabul edilmiştir.

   Tarihin başlangıcı ve çağlar
  Yazının bulunmasından önceki çağlara Tarih Öncesi çağlar,bulunduktan sonra ki çağlar Tarih çağlarıdır.

   Tarih Öncesi Çağlar
  İnsanların kullandıkları araç ve gereçlere göre taş ve maden devri olarak ikiye ayrılır.

   Taş Devri

  • Yontma Taş Devri
  Bu dönemde insanlar taştan kemikten ağaçtan ilk araç ve gereçlerini yaptılar.Mağara duvarlarını resimlerle süslediler.Devrin sonunda ateşi buldular.Bu döneme ait kalıntılar Antalya da Karain ve Beldibi mağaralarında bulunmuştur.

  • Cilalı Taş Devri
  Bu dönemde insanlar taş ve kemikten kullanışlı aletler yaptılar.Ürün yetiştirdiler.Hayvanları evcilleştirdiler.Ekip biçme işi insanları göl ve ırmak kenarlarında evler yapıp yerleşik hayat a geçmelerine neden oldu.Topraktan kap kaçak yapıldı.Seramik sanatı doğdu.İlk kez giysi yaptılar.Ürettikleri ürünleri komşularıyla takas yaparak ticareti başlattılar.Bu döneme ait kalıntılar;Diyarbakır’da Çay önü,Konya da Çatalhöyük,Burdur da Hacılar.

   Maden Devri
  Cilalı taş devri sonlarında tarım sayesinde bakır madenini bularak günlük hayatta kullanmaya başladılar.

  • Bakır Devri
  Bakırı bulan insanlar kap kaçak,silah ve aletler yaptılar,Ancak bakır yeterince sert olmadığı için taşı kullanmaya devam ettiler.


  • Tunç Devri
  Bakırı kalayla karıştıran insanlar çok daha sert ve dayanıklı tuncu elde ettiler. Bu dönemde ilk şehir devletleri kuruldu.(Hititler ve Sümerler)

  • Demir Devri
  Demir tunçtan daha kuvvetli olduğundan insan hayatını çok etkiledi.Tarım,ticaret iyice gelişti.Bu döneme ait yerleşim birimleri Çanakkale’de Truva,Yozgat’ta Ali şar,Çorum’da Alaca höyük,Burdur’da Hacılar.

   Tarih Çağları
  Yazının icadından günümüze kadar olan dönemDİR.Yazı M.Ö 3500 YILINDA Sümerler kullandı.

  a)İlk çağ:Yazının icadından Kavimler göçüne kadar olan dönemdir.(M.Ö 3500-M.S 375)

  b)Orta çağ:Kavimler göçünden İstanbul un fethine kadar olan dönem(375-1453)

  c)Yeni çağ:İstanbul un fethinden Fransız ihtilaline kadar geçen dönem(1453-1789)

  d)Yakın çağ Fransız ihtilalinden günümüze kadar olan dönem.(1789-.....)

   İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları
  Anadolulun coğrafi konumu,verimli toprakları,denizlerle çevrili olması tarih boyunca milletlerin ilgisini çekmiştir. Bir çok uygarlık kurulmuştur.

   Tarih öncesi Anadolunun durumu
  Anadolu da insanların yaşadığı ilk yer Antalyada;Karain ve Beldibi mağaralarıdır.Yontma taş devrine ait.Taştan ve kemikten aletler ve duvarlarda resimler bulunmuştur.Cilalı Taş Devrinde Konya-Çatalhöyük Dünyanın ilk toplu yerleşim merkezidir.Diyarbakır-Çayönünde ilk tarım yapılmıştır.Maden devrinde de Çanakkale’de Truva,Yozgat’ta Alişar Çorum’da Alacahöyük,Burdur’da Hacılar önemli yerleşim merkezidir

   İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları
  Milattan önce 2000 yıllarında Anadolu’ya ticari amaçla gelen Asurlu tüccarlar Sümer çivi yazısını Anadolu’ya getirerek Hititlerle öğretmişlerdir.Böylece Anadolu’da Tarihi çağlar başlamıştır.

  o Hititler
  Milattan önce 2000’de Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelmiştir.Başkenti Hattutaşdır.Anadolu’nun tamamını ele geçirdiler.Suriye yüzünden Mısır’la 16 yıl savaştılar.Üstünlük sağlanamadı ve Asurluların tehdidiyle Kadeş Antlaşmasını yaptılar.Bir süre sonra önce Asur sonra Pers egemenliğine girerek tarihten çekildiler.

  o Frigyalılar
  M.Ö 1200 yıllarda Anadolu ya geldiler.Başkentleri Gordion dur.Frigya krallarına Midas unvanı verilmiştir.Kimmerlerin saldırılarıyla Lidyalıların egemenliğine girmiştir.

  o Lidyalılar
  Frig Devletinin yıkılmasından sonra devletlerini kurdular.Başkentleri Sard şehridir.İlk parayı buldular. Sınırlarını Kızıl ırmağa kadar genişleten Lidyalılar Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral yolunu yaptılar.Ticaretle uğraştılar.Çok zengin bir devlettiler.Lidyalılar İran’dan gelen Perslerin hakimiyetine girdiler.
  o Urartular

  Başkenti Tuşpadır.Önce Kimmer sonra,İskit akınlarıyla zayıfladı.İran’dan gelen Med’ler tarafından yıkıldı.(Tarım ve hayvancılığa önem verdiler Van’a su getirmek için kanallar açtılar.

  o İyonyalılar
  Batı Anadolu’da İzmir,Foça,Efes,Millet ve Bergama şehirlerini kurdular .Denizcilik ve deniz ticaretiyle uğraştılar ve Karadeniz kıyılarına koloniler kurdular.İyonyalılar önce Lidyalılar,Persler,İskenderler,Roma ve Binansın etkisinde kaldılar.

   Kültür ve Uygarlık

   Devlet yönetimi
  Devletlerin başında bir kral vardı.(Tüm makamların başı Kraldı).Tavanna adı verilen Kraliçeninde yetkileri fazlaydı.Asillerden oluşan ve büyük yetkileri olan Pankuş Meclisi,krala yardım ederdi.
  İyonyada ise başlangıçta krallar yönetirdi.Sonra asiller arasından seçilen biri tarafından yönetildiler.İlkel bir demokrasi idaresi kurarak yöneticileri halk seçmeye başlamıştır.

   Din ve İnanış
  Çok tanrılı inanç sistemi vardı.Hititler başka ülke ve şehirlerin Tanrılarını da kutsal saymışlardır.F
  Frig Lidya ve İyonyalılar genelde eski Yunan Tanrılarına tapmışlardır.

   Sosyal ve ekonomik hayat
  İnsanlar arasında eşitlik yoktu.Kral ailesi,Asiller ve halk arısında ayrıcalık vardı.Ancak Hititler kölelere insancıl davranmışlardır.
  Hititler Dünyada ilk kez Aile hukuku yapmışlardır.Hititler tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.
  Frigyalılarda bir tarım toplumudur.Kanunları tarımı koruma amacındadır.
  Lidyalılar kara ticaretiyle uğraşmışlardır.
  İyonyalılar kolonileri kurmuşlardır.
  Urartular ise hayvancılık,madencilik ve tarımla uğraşmışlardır.

   Yazı , Dil ve Edebiyat
  Hititler,Urartular önce Asurlulardan öğrendikleri Sümer çivi yazısını kullandılar.Sonra kendi icatlar olan Hiyeroglif yazısını kullandılar.
  Frig,Lidya ve İyonlular ise Finike alfabesini kullandılar.
  Mezopotamya edebiyatından etkilendiler.Sümerlerin,Yaratılış,Gılgamış ve Tufan destanları vardır.Hititlilerin en önemli eseri Kumarbi destanıdır.Hititler Tanrılarına hesap vermek için Anal adı verilen yıllıklar yazılmıştır.Buda yazıya katkı sağlamıştır.
  İyonlular daha çok yunan edebiyatından etkilenmiştir.

   Bilim ve Sanat
  Anadolu’da bilim ve sanat çevre uygarlıkların etkileiyle gelişmiştir.Özellikle Mezopotamya,Mısır ve Yunan uygarlığının etkisi fazladır.İyonlu Heredot ilk defa modern tarih yazıcılığına başlamıştır.Dünyada ilk kez kaya kabartma sanatında Hititler başlatmıştır.İvris ve Yazılıkaya kabartmalarıdır.İyonya ilk çağın bilim ve sanat merkezlerindendir.Matematik,Tıp ve Tarih Bilimlerinin gelişmesini sağlamıştır.

   Çevre Uygarlıkların Anadolu’ya Etkileri
  Anadolu ticaret,göç ve istilalar yoluyla çevre uygarlıklardan etkilenmiştir.   Mezopotamya Uygarlıkları
  Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Yunanca Mezopotamya denmiştir.Milattan önce 4000 yılında Sümerler bataklıkları kurutarak sulama kanalları açtılar.Yüksek uygarlıklar meydana getirdiler.Lidyalıların kral yolu Mezopotamya da ticareti geliştirdi.

   Mısır Uygarlığı
  Tıp,eczacılık,geometri,takvim,astronomi gibi bilim dalları gelişmiştir.

   Bergamalılar
  Dünyanın ilk sağlık evini kurmuş,büyük bir kütüphane yaptırmış ve Parşömen an kağıdı yapılmıştır.

   Romalılar
  Milattan önce İtalya’da kuruldu.Anadolu’ya hakim oldu.Fatih Sultan Mehmet ‘in İstanbul’u almasına kadar yaşamıştır.

Sayfayı Paylaş