tarih testi cvplarını yarına kdar lütfen

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde gizzem tarafından paylaşıldı.

 1. gizzem

  gizzem Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2007
  Mesajlar:
  56
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  6

  1=Ankara savaşından sonra osmanlı şehzadeleri arasında 11 yıl süren taht kavgalarının yaşanması,
  I=türklerin,balkanlardaki ilerleyişinin durması
  II=hanedan değişikliğinin yaşanması
  III=anadoludaki birlik ve beraberliğin bozulması
  durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir.
  A=yalnız I B=yalnız II C=yalnız III D= I ve III E= II ve III

  2=Osmanlı yönetimin balkanlarda kabul görmesinde,
  I=haçlı seferlerinin sona erdirmesi
  II=halkın güvenliğinin sağlanması
  III=üretim etkinliklerinin gelişmesine önem vermesi
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir ?
  A=yalnız I B=yalnız II C= I ve II D=II ve III E=I,II,III


  3=XIV.yüzyılda osmanlı devletine karşı haçlı ittifaklarının kurulmasında
  I=türklerin balkanlara yerleşmesi
  II=islamiyetin avrupada yayılmasından endişelenilmesi
  III=türklerin fethettikleri ülkelerin halklarını din değiştirmeye zorlaması
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
  A=yalnız I B= yalnız II C= I ve II D=I ve III E=II ve III

  4=Osman bey, hükümdarlığı sırasında anadolu daki türk beylikleriyle mücadele etmemeye özen gösterilmiş; bizans ve tekfurlar ile savaşmayı tercih etmiştir.
  Osman beyin bu politikasının ,
  I=rum tekfurları ile bizans imparatoru arasındaki ittifakın güçlenmesine
  II=anadolu beyliklerinin dikkatini çekmeden osmanlı sınırlarının genişlemesine
  III=anadoluda moğol yönetiminin etkisini kaybetmesine
  durmlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir ?
  A=yalnız I B= yalnız II C=I ve II D= I ve III E=II ve III
 2. gizzem

  gizzem Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2007
  Mesajlar:
  56
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  6
  5=Ankara savaşı ve fetret devirlerinden sonra hükümdar olan çelebi mehmet öncelikle ülkesinin birliğini sağlamaya çalışmıştır.
  çelebi mehmet
  I=saruhan beyliğini egemenlik altına alması
  II=şeyh bedrettin isyanını bastırması
  III=mustafa çelebiyi desteklememesi için bizans a vergi ödemesi
  faaliyetlerinden hangilerinin bu amaca yönelik olduğu savunulabilir?
  A=yalnız I B=yalnız II C =I ve II D =I ve III E=I,II,III

  6=Kuruluş döneminin osmanlı padişahları anadolu da türk siyasal birliğini sağlamaya büyük önem vermişlerdir
  türk siyasal birliğinin sağlanmasının
  I=anadoluda huzur ve güven ortamının güçlenmesi
  II=osmanlıların balkanlarda ilerleyişinin gerilemesi
  III=devşirme sisteminin uygulanması
  durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
  A= yalnız I B=yalnız II C =I ve II D =I ve III E = II ve III

  7=Timur ,ankara savaşından sonra osmanlı topraklarını yıldırım bayezid in oğulları arasında paylaştırmış ve anadolu beyliklerinin yeniden kurulmasını sağlamıştır
  Timur un bu tutumuna dayanarak
  1=anadoluyu doğrudan doğruya kendine bağlama
  2=osmanlı devletini parçalama
  3=bizansın anadoluda ilerlemesini kolaylaştırma
  yaklaşımlarından hangilerini benimsediği söylenebilir ?
  A=yalnız 1 B= yalnız 2 C=yalnız 3 D= 1 ve 2 E=1,2,3

  8=bizans inparatorluğu bazen isyan eden osmanlı şehzadelerini desteklemiş bazen de kendisine sığınan şehzadeleri para karşılığında hapsetmiştir
  bizans ın yalnızca bu tutumuna dayanarak
  1=osmanlı devletinin iç işlerine karışma
  2=osmanlı devletini zayıf duruma düşürme
  3=osmanlı savaş stratejilerini öğrenmeye çalışma
  yaklaşımlarından hangilerini benimsediği savunulabilir?
  A=yalnız 1 B=yalnız 2 C=1 ve 2 D=1 ve 3 E=2ve 3

  9=XIV. yüzyılda balkanlarda siyasi birliğin olmaması
  1=tük ilerleyişinin hızlanmasını
  2=devşirme sisteminin yaygınlaşmasını
  3=osmanlı yönetiminin kabul görmesini
  durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
  A=yalnız 2 B=yalnız 3 C=1 ve 2 D=1ve 3 E=2 ve 3
 3. gizzem

  gizzem Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2007
  Mesajlar:
  56
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  6
  10=Osmanlı yönetiminin fettediği topraklarda kabul görmesini sağlayan etkenler arasında
  1=iskan politikasının başarıyla uygulanması
  2=düzenli ordunun kurulması
  3=tımar sisteminin yaygınlaşması
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
  A=yalnız 1 B=yalnız 2 C=1 ve 2 D= 1 ve 3 E= 1,2,3

  11=kuruluş döneminde osmanlı devleti balkanlarda haçlılar ile yaptığı niğbolu ,varna ve II.kosova savaşlarını kazanmıştır
  bu savaşların osmanlı devletinde
  1=fethedilen toprakların elde tutulması
  2=yeni toprak kazanılması
  3=balkanlarda egemenliğinin pekiştirilmesi
  gelişmelerinden hangilerini kolaylaştırdığı söylenebilir?
  A=yalnız 1 B=yalnız 2 C=1 ve 2 D=2 ve 3 E=1,2,3

  12=orhan bey döneminde ipek sanayisinin merkezi olan bursa fethedilmiştir
  bu durumun
  1=hazine gelirlerinin artması
  2=ipek yolunun ele geçirilmesi
  3=denizcilik faaliyetlerinin başlaması
  sonuçların hangilerine yol açtığı savunulabilir?
  A=yalnız 1 B=yalnız 2 C= 1 ve 2 D= 2ve 3 E=1 ve 3

  13=osmanlı devleti fethettiği bölgelere öncelikle konar-göçer yörükleri ve tatarları yerleştirmeyi tercih etmiştir
  osmanlı devletinin yalnızca bu tutumuna dayanarak
  1=yerleşik hayata geçişi kolaylaştırma
  2=yerli halkı sürgün etme
  3=halk arasındaki sınıf afrkını ortadan kaldırma
  yaklaşımlarından hangilerini benimsediği savunulabilir?
  A=yalnız 1 B=yalnnız 2 C=1 ve 2 D=1 ve 3 E=2 ve 3

  14=orhan bey 1345 te karesioğulları beyliğindeki taht mücadelelerini fırsat bilerek bu beyliğin egemenliğine son verdi .karesi beylerinden hacı ilbey ile evrenos gazi ve karesi beyliğinin deniz gücü osmanlı hizmetine girdi
  bu bilgilere dayanarak osmanlı devleti için
  1=beyliğin ele geçirilmesinde koşullarının uygunluğu dikkate alınmıştır
  2=geliboluya geçiş için donanma gücü elde edilmiştir
  3=anadolu türk siyasi birliğini sağlama yolunda bir adım atılmıştır
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A=yalnız 1 B=yalnız 2 C= 1 ve 2 D= 2 ve 3 E=1,2,3,
 4. cifci

  cifci Üye

  Katılım:
  10 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  1-d
  2-b
  3-c
  4-b
  5-e
  6-a
  7-b
  8-b
  9-d
  gizzem bunu beğendi.
 5. gizzem

  gizzem Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2007
  Mesajlar:
  56
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  6
  çok tşk ederim 4 soro daha var yardım edermisn şimdiden tşk ederim
 6. gizzem

  gizzem Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2007
  Mesajlar:
  56
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  6
  15=I.murat amacı edirneyi fethetmek olduğu halde fetihten önceçorlu malkara ilüleburgaz,ipsala gbi topraklar osmanlıya katmıştır
  I.murat ın bu toprakları osamnlı devletine bağlanmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir
  A=bizansın avrupa ile olan bağlantısını kesmek
  B=rumeliye geçişi kolaylaştırmak
  C=katoliklerle ortodoksların arasını açmak
  D=edirnenin fethine zemin hazırlamak
  E=bizanstan gelecek tehditleri engellemek

  16=aşağıdakilerden hangisi osamnlıların kısa sürede büyümesinin nedenlerinden bir değildir
  A=merkeziyetçi anlayışın benimsemesi
  B=miras geleneğinin devam ettirilmiş olması
  C=adaletli ve hoşgörülü bir politikanın izlenmesi
  D=coğrafi konumunun elverişli olması
  E=doğudan geln türkmen göçleri ile desteklenmesi

  17=aşağıdaki geli,şmelerden hangisi balkanların türkleşmesinde diğrlerine göre daha az etkili olmuş
  A=devşirme sisteminin uygulanması
  B=tımar sisteminin uygulanması
  C=iskan politikasının uygulanması
  D=balkanlara türkmen göçlerinin artması
  E=balkan devletleriyle başarılı savaşların yapılması

  18=ankara savaşı sonrasında yaşanan fetret devrinde anadoluda türk siyasi birliği bozulmuş;türk beylikleri,bağımsızlıklarına yeniden kavuşmuştur
  bu duruma rağmen balkanlarda osmanlı devletinin benzer bir gelişme yaşamaması
  1=bizans tekfurlarının osmanlı devletini desteklemesi
  2=balkanlarda adaletli bir yöntemin uygulanması
  3=yüzyıl savaşlarından dolayı avrupalı devletlerin ittifak kuramamalrı
  durumlarından hangileriyle açıklanabiir
  A=yalnız 1 B= yalnız 2 C=1 ve 2 D=2 ve 3 E=1,2,3
 7. gizzem

  gizzem Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2007
  Mesajlar:
  56
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  6
  bn cplarını yazayım
  1-d
  2-d
  3-c
  4-b
  5-e
  6-a
  7-b
  8-c
  9-d
  10-e
  11-e
  12-a
  13-a
  14-e
  15-a
  16-b
  17-a
  18-b
  19-d

Sayfayı Paylaş