Tarihin Çağlara Ayrılması

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde karapiton tarafından paylaşıldı.

 1. karapiton

  karapiton Üye

  Katılım:
  21 Aralık 2010
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  39
  Ödül Puanları:
  0

  Tarihin Çağlara Ayrılması
  Tarihin Başlangıcı ve Çağlar

  Çağ: Bir toplumda belirli yaşayış özelliklerinin süregeldiği zaman dilimi.
  Tarihin Çağlara Ayrılmasının Sebebi: Tarihi olayları doğru ve çabuk inceleyebilmek.

  Tarihin Çağlara Ayrılmasında Kullanılan Yöntem ve Esaslar.
  1. Çağ tasnifi Ön Asya ve Akdeniz uygarlık bölgelerinde meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak yapılmıştır, dünyanın her yerinde aynı değildir.
  2. Yazının icadından önceki zamana "Tarih öncesi", yazının icadından sonraki döneme ise "Tarih Çağları" denir.
  3. Tarih Öncesi Çağlar , insanların yaptığı araç gereçlerin gelişimi dikkate alınarak kendi içinde bölümlere ayrılır.
  4. Tarih Çağları ise tüm Insanlığı etkileyen evrensel nitelikli olaylar dikkate alınarak tasnif edilmişti.
  5. Çağlar tüm toplumlar tarafından aynı sıra ve aynı zaman diliminde yaşanmamış olabilir.

  TARIH ÖNCESI ÇAÄžLARIN GENEL ÖZELLIKLERI
  Prehistorik Dönem olarak da tanımlanan bu zaman dilimi insanın var oluşu ile başlar ve yazının bulunmasına kadar geçen zaman boyunca sürer. (MÖ. 600.000 - MÖ. 3500).

  TAŞ DEVRI (MÖ. 50.000 - 5500)
  1. Kaba Taş Devri (Eski Taş Devri): Insanın yaratılışı ile başlayan ve en uzun dönemidir.

  Dönem hakkında bilgimiz çok az olup insanların avcılık ve toplayıcılık yaparak mağaralarda yaşadığı sanılmaktadır. Buzul çağının yaşandığı bu dönemde iklim soğuktu.

  Türkiye'de Bulunan Bu Döneme ait Yerleşim Merkezleri
  Antalya: Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaraları.
  Adıyaman: Palanlı
  Istanbul: Pendik ve Küçükçekmece Mağaraları


  2. Yontma Taş Devri (Orta Taş Devri):
  1. Insanlar mağaralarda avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamaya devam ettiler yani a***** bir yaşam sürdüler.
  2. Bu devir içinde çakmak taşını işleyen insan Mikrolit adı verilen küçük aletleri yapmayı başardı bununla birlikte aletler henüz mükemmel değildi.
  3. Doğal olaylar karşısında korkan insan, bu korkularını ve isteklerini ifade etmek için mağara duvarlarına ilk resimleri yapmaya başladı.
  4. Resim yapma düşüncesinin içinde bulunan inanç ihtiyacı, Totemciliğin doğmasına neden oldu.
  5. Klan aile yapısının egemen olduğu bu dönemde insan ilk iş bölümünü yaptı( Kadın toplayıcı, erkek avcı)
  6. Devrin sonlarına doğru insan ateşi buldu.

  Türkiye'de Bulunan Bu Döneme Ait Yerleşim Merkezleri Ise Şunlardır:
  1. Antalya: Öküzini, Karain ve Beldibi ve Belbaşı Mağaraları.
  2. Göller Bölgesi: Baradiz Bölgesi
  3. Ankara: Macunçay Yöresi
  4. Samsun: Tekke Köyü

  3. Cilalı Taş Devri (Yeni Taş Devri)
  1. Insanlar daha düzgün yüzeyli aletler yaptı ve bunları cilaladı.
  2. Havalar ısındı ve iklim düzenli hale geldi.
  3. Iklimdeki değişiklik insanların su kenarlarına inip, tarım ve hayvancılığa başlamasına neden oldu.
  4. Tarımla birlikte insan üretim ekonomisine geçiş yaptı.
  5. Avcılık ve toplayıcılığı bırakıp tarıma başlayan insan göçerliği bıraktı yerleşik yaşama geçti.
  6. Yerleşik yaşama geçen insan barınmak için ilk yapı örnekleri ve ilk köyleri oluşturdu.
  7. Tarım ve hayvancılıkla başlayan üretim, mülkiyet kavramını ortaya çıkardı.
  8. Insanın ihtiyacından fazla ürettiğini takas yapma isteği, ticaretin doğmasına neden oldu
  9. Toplu yaşam ve mülkiyet, hukuk kavramını ortaya çıkardı (Yazısız).
  10. Üretimdeki değişiklik insan gücüne olan ihtiyacı artırdı ve kölelik kurumunun doğmasına neden oldu.
  11. Meslekleşme ve toplumsal işbölümünü .yaygınlaşırken sınıflar oluştu.
  12. Tarıma geçen insan toprağı temsil eden < Ana Tanrıçaya > tapınmaya başladı ve tanrıçayı
  simgeleyen küçük heykelcikler yaptı (Idol).
  13.Dokumanın ilk örnekleri verildi.
  14.Toprak pişirilerek seramik elde edildi.
  15.Tekerlek bulunup kullanıldı.
  16. Dolmen (mezar) ve menhirler (mezartaşı) dikildi.

  AÇIKLAMA:
  1) TÜMÜLÜS: Dolmenlerin toprakla örtülmesi sonunda oluşan tepecikler.
  2) HÜYÜK: Tümülüsün Anadolu'daki ismi.
  3) KURGAN: Tümlüs'ün Orta - Asya'daki ismi.
  Türkiye'de Bulunan Bu Döneme Ait Yerleşim Merkezleri:
  1. Diyarbakır: Çayönü - Anadolu'da bulanan en eski köy yerleşimi
  2. Gaziantep: Sakçagözü.
  3. Konya: Çatalhöyük - Insanlık tarihinde bilmen ilk şehir yerleşimi,
  4. Burdur: Hacılar
  5. Niğde: Bahçe saray-Köşkhöyük

  B) MADEN DEVRI (MÖ. 5500 - M.I.3500)
  1. Bakır Devri (Taş - Bakır Devri): Taş Devrinden Maden Devrine geçiş.
  2. Tunç Devri
  3. Demir Devri

  MADEN DEVRINDE MEYDANA GELEN ÖNEMLI GELIŞMELER
  1. Doğuruculuk vasfından dolayı büyük anaya tapılmaya devam edildi.
  2. Ilk büyük kültürler ortaya çıkarken, önce şehir devletleri sonra merkezi krallıklar doğdu.
  3. Ticaretle birlikte mala alan talep insanları üretimi arttırmaya yöneltti.
  4. Üretimi artırmak için dokuma tezgahı, saban, çömlekçi çarkı bulunup kullanıldı.
  5. Artan üretim ticareti daha da geliştirdi.
  6. Egemenlik savaşları başladı.
  7. Devrin sonlarına doğru çok tanrılı dinler (Politeizim) yaygınlaştı.
  8. Klan tipi aile ortadan kalktı ataerkil aile yapısı egemen oldu.
  9. Devrin sonlarına doğru yazı bulundu.

  Türkiye'nin Bu Döneme Ait Yerleşim Merkezleri
  1. Çanakkale: Truva - Üst üste dokuz şehir.
  2. Denizli Beycesultan - Idol örnekleri bulundu.
  3. Burdur: Hacılar-
  4. Yozgat: Alişar - Seramik
  5. Çorum: Alacahöyük -13 hükümdar mezarı.
  6. Van: Tilkitepe
  7. Kayseri: Kültepe - Anadolu'da bulunan en eski yazılı belgeler ( Asur'a ait)
  8. Istanbul: Fikirtepe

  TARIH ÇAÄžLARI:
  A) ILK ÇAÄž:
  1) Başlangıç: Yazının Icadı -MÖ. 3500-M.I.4000
  2) Bitiş : MS. 375 Kavimler Göçü"- MS" 476 Batı Romanın Yıkılışı
  3) Din: Çok tanrılı (Ibraniler hariç) olup her alanda etki (Eski Yunan hariç) .
  4) Sosyal Yapı: Sınıf ayrımı devam ediyor, köle kullanımı arttı.
  5) Siyasi Yapı: Başlangıca şehir devleti daha sonra ( merkezi krallıklar ve imparatorluklar doğdu.
  6) Yönetim Anlayışı: Mutlak monarşi hakim , tanrı kral kavramı var (Yunan'da kısmen demokrasi)
  7) Ekonomi: Tarım esaslı bununla birlikte kara ve deniz ticareti gelişti. Sömürgeciliğin ilk şekli olan kolonicilik yapılmaya başlandı.
  8) Bilim : ihtiyaçlar ve inanç doğrultusunda hızla gelişiyor ( Özelikle Eski Yunan'da ).
  9) Savaş Sebepleri: Egemenlik ve ekonomik çıkar

  B) ORTAÇAÄž:
  1) Başlangıç (375 - 476)
  2) Bitiş: MS. 1453 Istanbul'un Fethi.
  3) Din: Tek tanrılı dinler hakim, din her alanda etkili.
  4) Sosyal Yapı: Sınıf ayrımı güçlenerek devam ediyor kölelik var.
  5) Siyasi Yapı : Feodalite hakim
  6) Yönetim Anlayışı: Monarşi egemen fakat kral yetkilerini feodal beyler arasında paylaşmış.
  7) Ekonomi: Tarımın önemini koruyor, kara ticareti gelişti (Ipek ve Baharat Yolları). Deniz ticareti Akdeniz'de yoğunlaşmış durumda.
  8) Bilim : Islam Aleminde gelişmekle birlikte, Hıristiyanlığın etkin olduğu ülkelerde skolastik felsefe bilimsel gelişmeyi durdurdu.
  9) Savaş Sebebi: Din ve ekonomik çıkar

  C) YENIÇAÄž
  1) Başlangıç: 1453 Istanbul'un Fethi.
  2) Bitiş: 1789 Fransız Ihtilali.
  3) Din : Etkisini kaybetmeye başladı (Rönesans -Reform).
  4) Sosyal Yapı: Sınıf ayrımı ve kölelik devam etti.
  5) Siyasi Yapı : Merkezi Krallıklar güçlendi imparatorluklar kuruldu.
  6) Yönetim Anlayışı: Mutlak Monarşi (Ingiltere'de meşrutiyet, A.B.D 'inde demokrasi
  7) Ekonomi: Coğrafi keşiflerle birlikte ticaret önem kazandı. Kara ticareti zayıflarken okyanuslar üzerinden yapılan deniz ticareti öneme kazandı.
  8) Bilim : Rönesans ve Reform bilimin gelişmesini sağladı.
  9) Savaş Sebebi : Ekonomik çıkar ve egemenlik kavgası.

  D) YAKINÇAÄž:
  1) Başlangıç: 1789 Fransız ihtilali
  2) Din: Laiklik egemen
  3) Sosyal Yapı: Sınıf ayrımı azaldı, Sanayi inkılabı ile birlikte Işçi sınıfı doğdu.
  4) Siyasi Yapı: Milli Devletler kuruldu.
  5) Yönetim Anlayışı: Demokrasi
  6) Ekonomi: Ticaret önemini korudu, Sanayi inkılabı ile birlikte teknoloji önem kazandı.
  7) Bilim: Ekonomik amaçlı olarak gelişti
  8) Savaş Sebebi: Ekonomik kazanım.
 2. karapiton

  karapiton Üye

  Katılım:
  21 Aralık 2010
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  39
  Ödül Puanları:
  0
  Tarih devirleri

  TARİH DEVİRLERİ

  Tarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır.
  İLK ÇAĞ
  Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En uzun süren çağ olarak bilinir.
  ORTA ÇAĞ
  Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından (476), İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar (1453) sürer.
  YENİ ÇAĞ
  İstanbul'un fethinden, 1453 tarihinde başlayıp, 1789 tarihli Fransız İhtilaline kadar sürer.
  YAKIN ÇAĞ
  1789 Fransız İhtilali ile başlayıp, günümüze kadar sürer.

  Çin-Hint-İskit Medeniyetleri

  ÇİN MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
  Çin'in tarihi Yontma Taş Devri'nde başlamıştır.
  Şensi ve Kansu'da Türk kültürü etkili olmuştur.
  Tunguz, Moğol, Türk ve Tibet kültürleri Çin'de etkili olmuştur.

  ÇİN MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Çin'de egemen olan dinlerin başında, Taoizm, Konfüçyüsçülük ve Budizm gelir. İpek üretimi sayesinde İpek yolu gelişti.
  Çinliler Çin yazısını kullandılar.
  M.Ö. XI' yy'da mürekkep kullandılar.
  M.Ö. 105'li yıllarda kağıdı icat ettiler.
  M.S. 650'de matbaayı kullandılar.

  HİNT MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
  En eski medeniyetler İndus Medeniyetleri'dir. Hindistan'daki ilk medeniyet Sint Medeniyeti'dir.
  İndus ve Ganj nehirleri verimliliği artıran etkendir.
  Güçlü devletler oluşamamış, küçük prenslikler ortaya çıkmıştır.
  Kast örgütünü Ariler kurmuştur.

  HİNT MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Eski Hint Medeniyeti'nde en önemli toplumsal kurum KAST Teşkilatı'ydı. Kast Teşkilatı beş bölümden oluşurdu.
  1. Brahmanlar : Din adamları
  2. Ksatriyalar : Askerler ve soylular
  3. Vaysiyalar : Sanatkar, tüccar ve köylüler
  4. Südralar : İşçiler
  5. Paryalar

  İSKİT MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
  İskitler, M.Ö. XI. yy. ile M.S. II. yy. arasında yaşamışlardır.
  Göçebe-atlı kavimlerin en büyüğüdürler.
  Diğer adları Sakalar olup, tarihte Önemli rol oynayan ilk Türk topluluğudur.
  M.Ö. VII. Yüzyıllarda Tuna Nehri'ne ulaştılar.
  İskitler, Yakut Türkleri'nin atalarıdır.

  İSKİT MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  İskitler ölümden sonraki hayata inandıkları için ölülerini Kurgan olarak bilinen çadır mezarlara gömerlerdi.
  İskitler, en eski Türk dini olan Şamanizme inanırlardı.
  İskitlerin Asya'daki mücadeleleri Alper Tunga Destanı'nda anlatılmıştır  Mezopotamya Medeniyetleri

  AKADLAR SİYASİ TARİHİ
  Akadlar, Sami Soyundan gelir.
  Başkent Akad olmak üzere, M.Ö. 2350 yılında Kral Sargon önderliğinde krallıklarını kurdular.
  Kısa sürede tüm Mezopotamya'ya hakim olduktan sonra Sümer Medeniyeti'nin yayılmasını sağladılar.
  Kral Sargon önderliğinde tarihteki ilk büyük imparatorluğu kurdular.
  Akad Krallığı, M.Ö. 2150 tarihinde Uruk Krallığı tarafından yıkıldı.

  AKADLAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Akadlar, Sümer Uygarlığı'nı devam ettirerek büyükbir imparatorluk kurdular.
  Tarihte ilk kez daimi ordu kuranlar Akadlar olmuştur.

  ASURLULAR SİYASİ TARİH
  Asurlular, Sami ırkına mensuptur.
  M.Ö. 2000'lerde Mezopotamya'ya geldiler.
  Başkentleri en önemli ticari merkezleri Asur kentiydi.
  Tüccar bir kavim olan Asurlular, en çok Anadolu'da ticaret yapmışlardır.
  Asurluların varlığına M.Ö. 612'de Medler, Babilliler ve İskitler tarafından son verildi.

  ASURLULAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Asurlular daha çok Anadolu'da yaptıkları ticaret ile tanınırlar.
  Anadolu'da ticari koloniler kurdular.
  Anadolu'da, Asur Pazar yerlerine KARUM denir.
  Büyük bir askeri imparatorluk kurdular.
  Güçlü orduları ve şiddetli kanunları vardı.
  En ünlü tanrıları Asur'du.
  Mezopotamya'da ölümden sonra hayat inancı olmadığından, anıt mezarlara hiç rastlanmaz.

  BABİLLİLER SİYASİ TARİH
  Sami soyundan gelen Amurrular'a Babilliler denir.
  Başkent Babil olmak üzere M.Ö. XIX. yy'da Mezopotamya'nın en güçlü devletini kurdular.
  Birinci Babil Devleti'ni M.Ö. 1594'te Hititler yıktı.
  İkinci Babil Devleti'ni M.Ö. 539'da Persler yıktı.

  BABİLLİLER KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Babilliler, Kral Hammurabi zamanında mutlak krallığa dayalı büyük bir imparatorluk kurdular.
  Sümer Kralı Urukagina tarafından yazdırılan ilk kanunlardan sonra Mezopotamya'da bilinen diğer bir kanun ise Hammurabi Kanunları'dır.
  Babilliler, astronomi çalışmaları yapmışlar, burçları bulmuşlar ve yılı 354 güne bölmüşlerdir.
  Babillilere ait en önemli sanat eserleri şunlardı : Hammurabi Steli, Babil Kulesi ve Babil'in Asma Bahçeleri.

  SÜMERLER SİYASİ TARİHİ
  Mezopotamya'da kurulan ilk devlet Sümerler'dir.
  Sümerlere ait en önemli şehirler, Lagaş, Uruk, Endu, Kalde ve Kaş'tı.
  Sümerler, M.Ö. 1950'de Elamlar tarafından yıkıldı.
  Çivi yazısını icat eden Sümerler böylelikle tarihi devirleri başlatmış oldular.

  SÜMERLER KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Sümerler krallarına Patesi adını verirlerdi.
  Yazı, tarihte ilk defa Sümerler tarafından kullanıldı.
  Tarihte bilinen en eski kanunlarda Sümerler'e aittir.
  Doğa güçlerine inanan Sümerler'de en ünlü tanrılar, Anu (Gök tanrısı), Enlil (Yeryüzü tanrısı), Enki (Okyanus tanrısı)'dır.
  Sümerlerde en önemli sanat eserleri zigguratlardır.

  Sümerler meydana getirdikleri yüksek uygarlık seviyesinde bilimde de ileri gitmişler bilim alanında şu çalışmaları yapmışlardır.
  1. Ayı 30, yılı 360 gün olarak hesapladılar.
  2. Gece ve gündüzü 12'şer saate böldüler.
  3. Bir yılı 12 ay olarak hesapladılar.
  4. Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar.
  5. Aritmetik ve geometrinin temellerini attılar.
  6. Çarpma ve bölme cetvellerini buldular.
  7. Daireyi 360 dereceye böldüler.

  İbrani-İran-Fenike Medeniyetleri

  İBRANİ MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
  İbraniler Sami asıllı bir kavimdir.
  M.Ö. XVII. yy'da Filistin'de ilk devletlerini kurdular.
  İbrani Devleti, Hz. Süleyman zamanında İsrail Devleti ve Yahudi Devleti olmak üzere ikiye ayrıldılar.
  Eski İsrail Devleti'ni Asurlular yıktı.
  Eski Yahudi Devleti'ni, Babilliler yıktı.
  1948'de İsrail Devleti yeniden kuruldu.

  İBRANİ MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Yahudiler, tek tanrılı din olan Museviliğe inandılar. Musevilik, sadece Yahudilere ait bir dindir.
  İbranilere ait en önemli sanat eseri, Kudüs'teki Hz. Süleyman Tapınağı (Mescid-i Aksa)'dır.

  İRAN MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
  İran Medeniyeti'ni, Medler ve Persler meydana getirdi.
  Medleri M.Ö. 550'de Persler yıktı.
  Persleri M.Ö. 330'da Büyük İskender yıktı.

  İRAN MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Devlet yönetiminde mutlak krallık vardı.
  Kral, tanrı Ahuramazda'nın yeryüzündeki temsilcisi.
  İranlılar Zerdüştlük dinine inandılar.

  FENİKELİLER SİYASİ TARİH
  Fenikeliler Sami asıllı bir kavimdir.
  M.Ö. 2000 yılında devletlerini kurdular.
  Toprakları tarıma elverişli olmadığı için deniz ticareti yaptılar.
  Asurlular, Babilliler ve Persler tarafından yıkıldılar.

  FENİKELİLER KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Fenikeliler daha çok deniz ticaretiyle uğraştılar. Deniz ticareti sonucunda bir çok koloni elde ettiler.
  Kendilerine özgü 22 harflik bir Fenike Alfabesi kullandılar.
  Ön Asya Uygarlığı'nı Ege Havzası'na taşıdılar.

  Mısır Medeniyetleri

  MISIR MEDENİYETİ SİYASİ TARİH
  Eski Mısır'ın tarihi M.Ö. 3000 yıllarında başlar.
  M.Ö. 333 yılında Büyük İskender'in Mısır'ı almasıyla son bulur.

  MISIR MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Mısır'da monarşik-bürokratik devlet yapısı vardı.
  Devlet yönetiminde en tepede firavunlar bulunur, firavunlar tanrının oğlu sayılırdı.
  Firavunlar tanrının oğlu olduğundan ilah-kral anlayışı görülürdü.
  Vezirlik ilk kez Mısır'da görülmüştür.
  Mısırlıların en önemli tanrıları Amon-Ra ve Ösiris'ti.
  Mumyacılık ve tıp alanında ilerlemişlerdi.

  24 harflik hiyeroglif denen bir resim yazısı kullanılmıştır.
  Mısır bilimini Nil Nehri'nin hareketliliği etkilemiştir.
  Yılı 365 gün ve 12 ay olarak hesapladılar.
  Matematikte ve tıpta ileri gittiler.
  Önemli sanat eserleri :
  Piramitler
  Amon Tapınağı
  Beni Hasan Mezarları
  Labirentler

  Anadolu Medeniyetleri

  HİTİTLER SİYASİ TARİH
  Anadolu'da ilk devlet kuranlar Hattiler'dir.
  Hattilerin başkenti Alacahöyük'tü.
  Hititler M.Ö. 2000'lerde devletlerini kurdular. Hititlerin başkenti Hattuşaştır.
  M.Ö. 1280'de Mısırlılarla savaştılar.
  Mısır savaşı sonunda tarihte bilinen ilk antlaşma olan KADEŞ Antlaşması imzalandı.
  Hititler, M.Ö. 1200'de Asurlular'ın ve Frigler'in saldırısı sonunda yıkıldı.

  HİTİTLER KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Hititlerdekralın yetkileri pankuş meclisi ile sınırlandırıldı.
  Hititler, anayasa ile taht kavgalarını engellediler.
  Hititler'demerkezi krala Tabarna denirdi.
  Kraldan sonra ana kraliçe Tavananna söz sahibiydi.
  Hititlere ait en önemli sanat eserleri, Alacahöyükteki Sfenks, Yazlıkaya Kabartması ve İvriz Kabartması'dır.

  Anadolu'da feodal bir tımar sistemi vardı. Hititler'in,güçlü orduları vardı.
  Hititler, Asurlular'dan öğrendikleri çivi yazısını kullandılar.
  Hititler hiyeroglif yazısı da kullandılar. Hititler'in tanrılar için yazdıkları yıllıklara Anal denir. Evliliği sözleşmeye dayandırıp aile hukuku meydana getirdiler.
  Anadolu ekonomisi tarıma dayalıydı.
  Hititler dokumacılıkta ilerlediler.
  Hitit ülkesine Bin Tanrı İli denir.
  Hititler'de öbür dünya inancı yaygın değildi.
  Teşup ve karısı Hepat Hitit tanrılarıdır.

  FRİGYALILAR SİYASİ TARİH
  M.Ö. 750 Yıllarında kuruldu.
  Başkenti Gordion, yani Yassıhöyüktü.
  M.Ö. 676 yılında Kimmerler ve Lidyalıların saldırısı sonunda yıkıldı.

  FRİGYALILAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Frigyalılar Kaya mimarisi, dokumacılık ve kilimcilikte ileri gittiler.
  En önemli sanat eseri Midas Mezarı'dır.
  Frigyalılar Fenike harf yazısını kullandılar
  Tarımı koruyucu yasalar yaptılar.

  LİDYALILAR SİYASİ TARİH
  Lidya Devleti M.Ö. 687'de kuruldu.
  Başkentleri Sart'tı.
  M.Ö. 546 yılında Persler'in saldırısı sonunda yıkıldı.

  LİDYALILAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Lidyalılar mimaride ileri gittiler.
  Kuyumculuk ve heykelcilikte ilerlediler.
  Paralı askerlerden oluşan bir ordu kurdular.
  Fenike harf yazısını kullandılar.
  Tarihte parayı ilk defa Lidyalılar kullandı.
  Dünyanın en eski serbest pazar şehri Sart'ı kurdular.
  Sart'tan başlayan ve Ninova'da biten Kral Yolu'nu yaptılar.
  Kibele, Artemis, Zeus ve Apollo gibi Yunan tanrılarına taptılar.

  İYONYALILAR SİYASİ TARİH
  İyonya Devleti, Batı Anadolu'da Akalar tarafından kuruldu.
  Batı Anadolu'da polis (Şehir devletleri) kurdular.
  Bu polislerin en önemlileri Milet, Foça, Efes ve İzmir'dir.
  M.Ö. VII. Yüzyılda Lidyalılar'ın ve Persler'in saldırısı sonunda yıkıldı.

  İYONYALILAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  İyonyalılar, önce monarşi ve oligarşi ile daha sonra demokrasi ile yönetildiler.
  Zaman zaman tiran yönetimi de görüldü.
  İyonyalılar daha çok dini mimaride ileri gittiler.
  En önemli sanat eserleri, Artemis Tapınağı ve Apollo Tapınağı'dır.
  Fenike harf yazısını kullandılar.
  Özgür düşünce, demokrasi ve bilimde ileri gittiler.
  Denizcilikle uğraştılar, koloniler kurdular.
  İyonyalılarda, öbür dünya inancı yoktu.

  URARTULAR SİYASİ TARİH
  Urartu Devleti M.Ö. IX. Yüzyılda Hurriler tarafından kuruldu.
  Başkentleri Tuşpa, yani bugünkü Van'dı.
  M.Ö. 600 yılında,İskitler ve Medler'in saldırısı sonunda yıkıldı.

  URARTULAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Mimaride oldukça ilerleyen Urartular, bir çok kale, bend ve kanal yaptılar.
  Urartular'dan günümüze kadar gelen en önemli sanat eserleri, Van Kalesi, Çavuştepe Kalesi ve Altıntepe Kalesi'dir.
  Urartular, çivi yazısını kullandılar.
  Mezopotamya'nın aksine Anadolu'da ölümden sonra hayata inanış görüşmüştür.

  Roma-Yunan-Helen Medeniyetleri

  ROMA MEDENİYETİ SİYASİ TARİH
  Roma şehir Devleti, M.Ö. 753'de Etrüskler tarafından kuruldu.
  M.S. 395 yılında Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı.
  Batı Roma İmparatorluğu, M.S. 476'da yıkıldı.
  Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans), 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkıldı.
  Krallık Devri (M.Ö. 753-M.Ö. 510)
  Cumhuriyet Devri (M.Ö. 510-M.Ö. 27)
  İmparatorluk Devri (M.Ö. 27-M.S. 395)
  Bizans İmparatorluğunun yıkılması ile Orta Çağ bitti, Yeni Çağ başladı.

  ROMA MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Roma halkı üç gruba ayrılırdı. Bunlar :
  Patriciler : Her türlü hakka sahip olanlar. (Yönetime katılabiliyor)
  Plepler : Hiç bir siaysi hakkı olmayan çiftçi, köylü ve sanatkarlar.
  Köleler : Ne siyasi ne de toplumsal hakka sahip.
  Roma medeniyeti denince akla ilk gelen On İki levha Kanunları'dır.
  Roma Medeniyeti'nden günümüze kalan en önemli sanat eserleri şunlardır :
  Aspendos Tiaytrosu (Antalya)
  Ogust Mabedi (Ankara)
  Elmadağ Su Yolu (Ankara)
  Roma Hamamı (Ankara)
  Bozdoğan Kemeri (İstanbul)
  Çemberlitaş (İstanbul)

  YUNAN MEDENİYETİ SİYASİ TARİH
  Ege medeniyetini meydana getiren medeniyetler şunlardır. Yunan medeniyeti, Makedonya Medeniyeti, Trakya Medeniyeti, Anadolu Medeniyeti, Girit Medeniyeti ve Rodos Medeniyeti. Yunan Medeniyeti, M.Ö. 1200 yılında Dorlar tarafından kuruldu.
  Yunan Medeniyeti denince akla Polis (şehir devletleri) gelir.
  Yunan Medeniyeti'ne ait en önemli polisler şunlardır. Atina, Isparta, Korint, Tebai, Larissa, Magara.

  YUNAN MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Tarihte bilinen ilk demokrasi denemeleri Yunanistan'da görülür.
  Yunanistan!da sınıf farkını ortadan kaldırmak için Drakon, Solon ve Kleistenes Kanunları ortaya çıkmıştır. Yunanistan'da felsefenin öncülerinden Sokrates, Platon, Aristotales ve Thukidides yetişmiştir.
  Eski Yunan'da sanat alanında heykelciliğe önem verilmiştir.

  HELEN MEDENİYETİ SİYASİ TARİH
  Makedonya kralı Büyük İskender, M.Ö. IV. yy.'da Doğu'ya bir sefer yaptı.
  Bu sefer sonunda Hellenizm Uygarlığı doğdu.
  Helen Medeniyeti'ne ait en önemli kültür merkezleri İskenderiye ve Antakya'dır.

  HELEN MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Helen Medeniyeti'nde daha çok pozitif bilimlerde ilerleme görülmüştür.
  Helen Medeniyeti'nden günümüze kalan en önemli sanat eserleri, Zeus sunağı ve İskender Lahiti'dir.

Sayfayı Paylaş