tarihte ilkler

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde hilly tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  Tarihte İlkler

  --------------------------------------------------------------------------------

  Tarih Öncesi Dönemde;


  1. İnsanlık tarihinin en eski devri Eski Taş (Paleolitik ) devridir

  2. Taştan ve kemikten kaba aletler ilk kez Yontma Taş devrinde yapılmıştır

  3. Mağara resimlerine ilk kez Yontma Taş devrinde rastlanmıştır

  4. Ateş ilk kez Yontma Taş devrinin sonunda kullanılmaya başlanmıştır

  5. Tarımsal faaliyetler ve balıkçılık ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır

  6. Tekerleğin kullanılması ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır

  7. İnsanlık, tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine ilk kez Cilalı Taş devrinde geçmiştir

  8. Klan ve köyler ilk kez Cilalı Taş devrinde oluşmaya başlamış, insanlık toplumsal hayata geçmiştir

  9. Bitki liflerinden elbise yapımına ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır

  10. Dokumacılık faaliyetlerine ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır

  11. Topraktan ve seramikten çanak çömlek yapımına ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır

  12. Özel mülkiyet anlayışı ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya başlamıştır

  13. Toplumsal anlamda sosyal sınıflar ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

  14. Çok tanrılı dini inanış ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

  15. Ataerkil aile yapısı ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

  16. Üretim fazlalığı ile birlikte ticari faaliyetler ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır

  17. Sözlü hukuk kuralları ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

  18. Totem inancı gereği Dolmen ve Menhir denilen anıtlar ilk kez Cilalı Taş devrinde dikilmiştir

  19. Madenden eşya yapımına ilk kez bakır devrinde başlanmıştır

  20. İlk kullanılan maden Bakır madenidir

  21. Anadolu’da yazı ilk kez tunç devrinde kullanılmıştır

  22. İlk büyük devletler maden devrinde kurulmuştur (Mezopotamya)

  23. Tarih öncesi dönemlerde insanlar eşya ve alet yapımında sırasıyla taş, toprak ve madeni kullanmışlardır

  24. Hayvanların evcilleştirilmesi ilk defa Cilalı Taş devrinde gerçekleşmiştir

  25. Taş, doğal şekliyle silah olarak ilk defa Kabataş devrinde kullanmıştır

  26. Yontma Taş devrinde sığınak yeri olarak ilk defa Mağaralar kullanılmaya başlanmıştır

  27. Şehir (site) devletleri ilk defa Tunç devrinde ortaya çıkmıştır

  28. Kıtalar arası deniz ticareti ilk defa Tunç devrinde ortaya çıkmıştır

  29. Yazılı hukuk kuralları ilk defa demir devrinde oluşturulmuştur

  30. Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmiştir

  31. Tarihin ilk büyük imparatorlukları İlk Çağ’da kurulmuştur

  32. İlk Çağ tarihi devirlerin en uzun süreli olanıdır

  33. Hıristiyanlık ilk defa İlk Çağ’da yayılma olanağı bulmuştur

  34. Düzenli ordular ilk defa İlk Çağ’da geliştirilmeye başlamıştır

  35. Kitle savaşları,Haçlı Seferleri ile ilk kez Orta Çağ’da görülmüştür

  36. Son tek tanrılı din olan İslamiyet Orta Çağ’da ortaya çıkmıştır

  37. Sosyal devlet anlayışının en yaygınlaştığı dönem Yakın Çağ’dır

  38. Tarih öncesi dönemde toplumlar arası etkileşim en çok savaş, göç ve ticaret ile gerçekleşmiştir

  39. İpek ve baharat yolları ilk defa İlk Çağ’da ortaya çıkmıştır

  40. Cilalı Taş döneminde çömlekçi çarkının icadı Endüstriyel devrimin başlangıcıdır

  41. Tarih öncesi dönem ilk kez Mezopotamya’da sona ermiştir (MÖ.3500)

  42. Anadolu’nun ilk üretim merkezi Çayönü’dür (Diyarbakır)

  43. Anadolu’da Eski Taş (Kabataş) dönemi ile ilgili ilk yerleşim merkezleri Karain,Beldibi,Belbaşı’dır (Antalya)

  44. Orta Taş Dönemi’nin Anadolu’daki ilk yerleşim merkezleri Ankara’da Macunçay, Samsun’da Tekkeköy’dür

  45. Tarih öncesi dönemde ısının 1600 santigrat dereceye çıkarılmasıyla ilk defa demirden araç gereç yapımına başlanmıştır

  46. Hz.İsa’nın doğumu, Miladi takvimin başlangıcı yılı olarak kabul edilmektedir

  47. Tarih öncesi dönemde ilk yerleşim yerleri olarak nehir ve ırmak kenarları tercih edilmiştir

  48. Buğday ve darı topraktan elde edilen ilk tarım ürünleridir

  49. Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi Hicri takvimin başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir (622)

  50. İlk tek tanrılı din olan Musevilik İlk Çağ’da ortaya çıkmıştır
 2. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  İlkçağ Tarihi'nde;

  1. Dünyanın ilk şehir yerleşmesi Konya – Çatalhöyük’tür

  2. Dünyanın ilk yazılı antlaşması Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır ( MÖ.1280)

  3. Anadolu’da merkezi otoriteye dayalı ilk devleti kuran Hititlerdir

  4. Anadolu, demir devrine Hititler zamanında girmiştir

  5. Anadolu’da aile hukuku, miras hukuku ve medeni hukuk alanında ilk çalışmaları yapan Hititlerdir

  6. Ticarette takas usulünü kaldırarak parayı kullanan ilk devlet Lidyalılardır (MÖ.700)

  7. Hiyeroglif yazıdan yararlanarak alfabeyi (harf yazısı) ilk kez bulan Fenikelilerdir

  8. Tarihteki tek tanrılı dini inanış ilk kez İbranilerde görülmüştür

  9. Modern şehirciliğin ilk örneği Girit Medeniyetin başkentinin Knossos olarak kabul edilmektedir

  10. Şato mimarisinin yaratıcısı Mikenler’dir

  11. Demokrasinin yönetim biçimi olarak kullanılması ilk kez Yunan Site devletlerinde gerçekleşmiştir

  12. Demokrasiden Cumhuriyete ilk kez Roma uygarlığında geçilmiştir

  13. Tarihte ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur

  14. Mezopotamya’da siyasi birliği ilk sağlayan Sümerler’dir

  15. Tarihte ilk sosyal örgütlenme Mezopotamya’da görülmüştür (Sümerler)

  16. MÖ. 3500’lerde ilk yazıyı (Çivi yazısı ) Sümerler bulmuştur

  17. Dünyanın ilk büyük imparatorluğunu kuran Makedonyalı Büyük İskender’dir

  18. Askeri temellere dayalı ilk imparatorluğu Akadlar kurmuşlardır

  19. İlk yazılı kanunları MÖ.2375’de Sümer kralı Urgakina yapmıştır

  20. Güneş ve ay tutulmalarını ilk defa düzenli olarak hesaplayan Sümerler’dir

  21. Tarihte savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmışlardır

  22. Mimaride ilk kez sütun, kemer ve kubbeyi kullanan Sümerlerdir

  23. Dünyanın bilinen ilk düzenli ordusunu Akadlar kurmuşlardır

  24. Savaşlarda atlı birlikleri ilk kez kullanan Asurlular’dır

  25. Babil kralı Hammurabi’nin hazırladığı yasalar tarihin ilk Anayasası olarak kabul edilmektedir

  26. Tarihin ilk sömürge imparatorluğunu kuran Asurlular’dır

  27. Dünyanın ilk kütüphanesi Asurluların başkenti Ninova kurulmuştur

  28. Asya’nın bilinen en eski uygarlığı Çin uygarlığı’dır

  29. Kağıt, matbaa, barut ve pusula tarihte ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır

  30. Dünyanın ilk istihbarat teşkilatını ve posta teşkilatını Persler kurmuştur

  31. Yılı mevsimlere bölerek güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar bulmuştur

  32. İlk resim yazısını Mısırlılar bulmuştur (Hiyeroglif)

  33. İlk defa alan ve hacim hesaplamalarını bulan Mısırlılardır

  34. Tapu ve kadastro uygulamasına ilk kez Mısır’da rastlanmıştır

  35. Pi sayısı ilk kez Mısır ’da kullanılmıştır

  36. Tarihte tıp ve mumyacılığın gelişimine ilk katkı sağlayan Mısır Medeniyetidir

  37. Onluk sayma düzenini ilk defa bulan Mısırlılardır

  38. Tarihte ilk ticaret kolonilerinin kuran denizci millet Fenikelilerdir

  39. İlk modern tarih yazımı Yunan Medeniyetinde başlamıştır

  40. Dünyada basın yayın hayatını ilk defa Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlatmışlardır

  41. Objektif tarih yazıcılığı ilk defa Hititlerin tuttukları yıllıklar (Anal) ile başlamıştır

  42. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Sümerlerdir

  43. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Mısırlardır

  44. Asya ile Avrupa arasında kültürel etkileşim ilk defa İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır (Helenizm)

  45. Tarihte sulama kanallarının yapımı ilk kez Mısır’da görülmüştür

  46. ilk Yahudi devleti İbrani devletidir

  47. İlk papirus kağıdı yapımına Mısır, İlk parşömen kağıdı yapımına Bergama’da (Helen) başlanmıştır

  48. Anadolu’da bilimsel çalışmalar ilk defa İyonlar ile başlamıştır

  49. Anadolu’ya yazıyı ilk getiren Asurlu tüccarlardır

  50. Dünyada ilk tiyatro Yunan uygarlığında kurulmuştur
 3. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Türk Tarihi'nde;

  1. Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır

  2. Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur

  3. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır(Tuman)

  4. Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir

  5. Onluk sistem adı verilen askeri teşkilatı ilk defa kuran Mete Han’dır

  6. Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir

  7. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir

  8. Türkler hakkında ilk belge MÖ. 318 tarihli bir Hun –Çin ticaret sözleşmesidir

  9. Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk Devletine ait Orhun Kitabeleri’dir

  10. Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır

  11. Matbaa ve kağıt kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır

  12. Destan ve töreleri yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır

  13. Göktanrı inancından ayrı bir dine inanan ilk Türk devleti Uygurlardır (Maniheizm)

  14. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu Hazarlardır

  15. Türk tarihinde ilk kez madeni parayı kullanan Türgişlerdir

  16. Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir

  17. Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan ilk antlaşma Margus Barışıdır

  18. İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu Avarlar’dır (619)

  19. İlk atı evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir

  20. Orhun yazıtlarını ilk okuyan Danimarkalı bilgin Thomsen’dir

  21. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar’dır

  22. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır,

  23. Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır

  24. Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar’dır

  25. İlk yazılı Türk İslam eseri “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır

  26. Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır

  27. Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler’dir.

  28. “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır Gazneli Mahmut’tur

  29. Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur

  30. Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır

  31. Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk savaş Pasinler’dir (1048)

  32. Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak kurulmuştur

  33. Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur

  34. Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır

  35. Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur

  36. Büyük Selçuklularda Divan örgütü ilk defa Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kurulmuştur

  37. Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır (1071)

  38. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır (1071)

  39. Abbasi halifesi ilk kez Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden sonra kabul etmiştir

  40. Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur (Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler v.s.)

  41. Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler’dir

  42. İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey’dir

  43. Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir

  44. Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik’tir (1075)

  45. Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir

  46. Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır

  47. Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin keykubat zamanında kurulmuştur

  48. Miryakefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176)

  49. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır

  50. Memlükleri ilk defa Ayn-ı Calut savaşıyla Memlükler yenmiştir (1260)
 4. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Avrupa Tarihi'nde;

  1. Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir (Manga Charta)

  2. Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Manga Charta ile başlamıştır

  3. Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır

  4. Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını ilk kuran devletler İspanya ve Portekiz’dir

  5. 1519-1522 yılları arasında deniz yoluyla Dünyayı dolaşan ilk insanlar Macellan ve Del Kano’dur

  6. Rönesans Hareketleri ilk olarak İtalya’da başladı

  7. Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı (Protestanlık)

  8. Kilisenin otoritesine karşı ilk isyan eden Almanya’da Martin Luther’dir

  9. Sömürgeciliğe karşı yapılan ve başarıya ulaşan ilk ayaklanma Amerikan Bağımsızlık Savaşıdır (1783)

  10. Günümüzde varlığını sürdüren en eski anayasa A.B.D. anayasasıdır

  11. Çağdaş anlamda demokrasi ve cumhuriyeti ilk olarak hayata geçiren Amerika’dır

  12. Kilise’de reform yapılması gerektiğini ilk dile getiren “Erasmus” dur

  13. Hümanizma hareketi ilk olarak İtalya’da Edebiyat alanında başlamıştır

  14. Dünyada ilk parlamento İngiltere’de kurulmuştur- 1295 (Avam Kamarası- Lordlar Kamarası)

  15. Kralların katıldığı ilk haçlı seferi II. Haçlı seferidir

  16. Birey kavramı ilk defa Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır

  17. Feodalite rejimi (derebeylik) ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır

  18. Katolik kilisesinden ayrılarak yeni mezheplerin ortaya çıkması ilk kez Reform hareketleri ile gerçekleşmiştir

  19. Avrupa’da milli monarşiler ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır

  20. Top, Avrupa’da ilk defa İngilizler tarafından Yüzyıl savaşları sırasında “Kresy Muharebesi”nde kullanılmıştır

  21. Derebeylik rejimi ilk defa Haçlı Seferleri’nden sonra zayıflamaya başlamıştır

  22. Avrupa’dan İslam dünyasına yönelik ilk haçlı seferi 1096 yılında düzenlenmiştir

  23. Avrupa’da kiliseye karşı güvenin azalması ilk defa haçlı seferlerinden sonra başlamıştır

  24. Afrika’nın güney ucunu (Fırtınalar Denizi) ilk defa geçen Bartelmi Diaz’dır (1487)

  25. Hind okyanusuna ulaşarak Kalküta’ya (Hindistan) varan ilk denizci Vaskö De Gama’dır (1498)

  26. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ispatlayan Macellan ve Del Kano’dur (1519-1519)

  27. Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb’dur (1492)

  28. Laik öğretim anlayışı ilk defa Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır

  29. Reform hareketleri sonuncunda ilk ortaya çıkan mezhep Protestanlıktır

  30. Modern anlamda matbaayı ilk defa Jean Gutenberg 1450’de icat etmiştir

  31. Ateşli silahlar ilk defa Venedikliler tarafından kullanılmaya başlamıştır

  32. Ulusal devletler ilk defa Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır

  33. İlk İnsan Hakları Beyannamesi, Amerika’da 1776 Filedelfiya Kongresinde kabul edilmiştir

  34. Sanayi devrimi ilk defa İngiltere’de başlamıştır

  35. Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makinalaşma ilk defa dokuma sanayinde başlamıştır

  36. İşçi sınıfı ilk defa sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkmıştır

  37. Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 İhtilalleri sonrasında görülmeye başlanmıştır

  38. Demokrasi, laiklik, hürriyet, liberalizm gibi kavramlar ilk defa Fransız İhtilali ile dünyaya yayılmaya başlamıştır

  39. İşçi sınıfının kurduğu ilk sendikalar 1848 İhtilallerinden sonra faaliyetlerine başlamıştır

  40. Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kavramları ilk defa Endüstri İnkılabıyla ortaya çıkmıştır

  41. Avrupa’nın siyasi yapısının Orta Doğu’ya taşınması ilk defa Haçlı seferleri ile gerçekleşmiştir

  42. Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu ilk defa keşfeden Ameriko Vespuçi olmuştur

  43. Laik yönetim anlayışı ilk defa Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır

  44. Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther liderliğinde başlamıştır

  45. İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa Versay Antlaşması ile kabul etmiştir (1783)

  46. Osmanlı devletinin paylaşımını konu alan “Şark Meselesi” ilk defa Viyana kongresinde ortaya atılmıştır (1815)

  47. Almanya siyasi birliğini kurup sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ilk defa 1870’de Verdun savaşıyla gerçekleşmiştir

  48. Fransız İhtilali’nden sonra krallar sınırlarını korumak ilk defa Viyana Kongresinde iş birliği yapmışlardır (1815)

  49. ABD’nin kuruluşu sömürgeciliğe karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşıdır

  50. İngiltere’de 1688 yılında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi ile Meşrutiyet yönetimine kesin olarak geçilmiştir
 5. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde;


  1. Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur

  2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)

  3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)

  4. Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)

  5. Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)

  6. Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)

  7. Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat’tır

  8. Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır

  9. Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır

  10. Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin’dir (1444)

  11. Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır

  12. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat)

  13. Osmanlı Devleti’nde ilk tersane Gelibolu’da açılmıştır (I. Bayezıd)

  14. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd’dır

  15. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır (1416)

  16. Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur

  17. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi’dir (1353)

  18. Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345)

  19. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

  20. Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)

  21. Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

  22. Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih)

  23. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)

  24. Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir

  25. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır

  26. Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur

  27. Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından sonra bozulmuştur (1402)

  28. Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları ilk defa Fetret devrinde yaşanmaya başlamıştır

  29. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır

  30. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN Bey’dir

  31. Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır

  32. Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin oğlu Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir (1353)

  33. Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur

  34. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389)

  35. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)

  36. Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışladır (1448)

  37. Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir

  38. Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet Osmanlı Devleti’dir

  39. Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiştir

  40. Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle başlamıştır

  41. Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır

  42. Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla başlamıştır (1345)

  43. Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa I.Murat döneminde başlamıştır

  44. Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir (Yıldırım)

  45. Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra gerçekleşmiştir(Edirne)

  46. Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği’dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır

  47. Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır

  48. Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde başlamıştır

  49. Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)

  50. İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır
 6. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde;

  1. Boğazları hakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir

  2. Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

  3. Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere Fatih Sultan Mehmet zamanında vermiştir (1479)

  4. Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır

  5. Fatih Sultan Mehmet zamanında şehzadelerin sancağa çıkması ilk defa mecbur hale getirilmiştir

  6. Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı I.Selim’dir (Yavuz)

  7. Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilk devlet Venedik’dir

  8. Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır (1533)

  9. Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır

  10. Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilk toplumsal nitelikli isyan Şahkulu İsyanı’dır

  11. Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli Savaşından sonra azalmaya başlamıştır

  12. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilk defa Osmanlı devletine geçmiştir (1453)

  13. İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir

  14. Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu Celal)

  15. Avrupa’da siyasi üstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ile gerçekleşmiştir

  16. Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeye başlamıştır

  17. Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi Sokulu Mehmet Paşa’dır (1564-1579)

  18. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için Osmanlı devletinin yaptığı ilk faaliyet Hind Deniz Seferleri’dir

  19. Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilk padişah I. Selim’dir

  20. Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah I.Selim’dir (Yavuz)

  21. Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir (1535)

  22. Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

  23. Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmaya başlamıştır

  24. Viyana’nın ilk kez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529)

  25. Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz savaşıdır (1538)

  26. Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir

  27. Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanması ilk kez Mısır seferiyle gerçekleşmiştir

  28. Padişah emriyle öldürülen ilk veziriazam Çandarlı Halil Paşa’dır

  29. Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

  30. Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır (1453)

  31. Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir (Kanunname-i Ali Osman)

  32. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası niteliğindedir

  33. Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme) ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır

  34. Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir (1479)

  35. Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

  36. İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir (1475)

  37. Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murat; son padişah I. Mustafa’dır

  38. Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlı devletinde kullanılmıştır

  39. Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilk defa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir

  40. Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır (1514)

  41. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti altına alması ilk defa Mısır’ın fethiyle başlamıştır (1517)

  42. Mısır’ın fethiyle Baharat yolu ilk defa Osmanlı Devletinin denetimi altına girmiştir (1517)

  43. Kaptanı-Derya ilk defa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur

  44. İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 Amasya Antlaşması’dır (Kanuni Sultan Süleyman)

  45. Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrika tamamen ilk defa Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1578)

  46. Osmanlı Devletine Rusya’nın gönderdiği ilk elçi 1497’de Fransa’nın gönderdiği ilk elçi 1525’te İstanbul’a gelmiştir

  47. Osmanlı’da hazırlanan ilk dünya haritası Piri Reis tarafından I. Selim’e sunulmuştur (1517)

  48. Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim döneminde başlamıştır

  49. Şehzade Cem’in Rodos Şövalyelerine sığınması il ilk defa bir Osmanlı iç olayı dış sorun haline gelmiştir

  50. Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselme dönemi sona ermiştir
  42 konya bunu beğendi.
 7. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Devleti'nin Duraklama ve Gerileme Dönemi'nde;

  1. Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır

  2. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606)

  3. Günümüzdeki Türkiye - İran sınırı ilk defa Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizilmiştir

  4. Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden Köprülü Mehmet Paşa’dır

  5. Osmanlı Devleti ilk defa Karlofça (1699) İstanbul (1700) Antlaşmaları ile toprak kaybetmiştir

  6. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma Çehrin Antlaşmasıdır (1681)

  7. Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat hareketleri duraklama devrinde başlamıştır

  8. Rusya 1700 İstanbul Antlaşması ile ilk defa Karadeniz’e inme imkanına sahip olmuştur

  9. Yeniçeriler tarafından öldürülen (kanı dökülen) ilk Osmanlı padişahı II.Osman’dır

  10. Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah II. Osman’dır

  11. Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan Tarhuncu Ahmet Paşa’dır

  12. Rusya, 1700 İstanbul antlaşması ile ilk kez İstanbul’da elçi bulundurma hakkını elde etmiştir

  13. Osmanlı Devleti doğuda kazandığı en geniş sınırlara Ferhat Paşa Antlaşması ile ulaşmıştır (1590)

  14. Osmanlı Devleti’nin Batıda ulaştığı en geniş sınırlara Bucaş Antlaşması ile ulaşmıştır (1676)

  15. 1724 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya ile İran’a karşı ilk defa müttefik olmuştur

  16. Belgrat Antlaşması ile Rus Çarı ilk defa Osmanlı Padişahına protokol bakımından denk sayılmıştır

  17. Kırım ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olmuştur (1774)

  18. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok Avusturya ile savaşmıştır

  19. Rusya, ilk defa boğazlardan geçme hakkına Küçük kaynarca Antlaşması ile sahip olmuştur

  20. Kapitülasyonlar Rusya’ya ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verilmiştir

  21. Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodoskların hamiliğini Rusya üstlenmeye başlamıştır (1774)

  22. Osmanlı Devleti batıyı örnek alarak ıslahat yapmaya ilk defa Lale Devrinde başlamıştır (1718-1730)

  23. Avrupa’da ilk elçilikler Viyana ve Paris’te açılmıştır

  24. Osmanlı Devletinde ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur (1727)

  25. Lale devrinde Avrupa’ya gönderilen ilk elçi Yirmisekiz Mehmet Çelebi’dir (Fransa)

  26. İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova’da kurulmuştur

  27. Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa Lale devrinde kurulmuştur

  28. Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar I.Mahmut döneminde yapılmaya başlanmıştır

  29. İlk mühendis okulu “Mühendishane-i Berri Hümayun” I.Mahmut zamanında kurulmuştur (1731)

  30. Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlamıştır

  31. Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu Nizam-ı Cedit’tir (III. Selim)

  32. Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası III. Selim döneminde kurulmuştur

  33. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için en çok Rusya ile savaşmıştır

  34. XVIII. yüzyılda en çok askeri alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır

  35. Avusturya ve Rusya, Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’ne karşı ilk kez gizli bir ittifak antlaşması imzalamıştır

  36. III.Selim döneminde devlet okullarında ilk defa bir yabancı dil öğrenme mecbur hale getirilmiştir (Fransızca)

  37. İlk Osmanlı – Fransız Savaşı, Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında gerçekleşmiştir (1798)

  38. Ulufe alım satımı yasaklayan ve yeniçerilerin sayısını azaltan ilk padişah I. Abdülhamit’tir

  39. Avrupa’da açılan elçilikler ilk defa III.Selim zamanında sürekli hale getirilmiştir (1793)

  40. Mehter takımı ile ilk batı müziği eseri 1680 yılında bestelenmiştir.( N.A.Strungk’un Esther Operası)

  41. Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile gerçekleşmiştir(1774)

  42. Osmanlı Devletinde kara ordusuna subay yetiştirmek için açılan ilk okul Mühendishane-i Berri Hümayun’dur

  43. Osmanlı Devletinde donanmaya subay yetiştirmek için açılan ilk okul Mühendishane-i Bahri Hümayun’dur

  44. Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında Osmanlı Devleti ilk defa denge siyaseti uygulamaya başlamıştır. (İngiltere’nin yardım önerisini kabul ederek)

  45. Osmanlı mimarisinde batı örnek alınarak yapılan ilk eser Nuruosmaniye Camii’dir (Lale Devri)

  46. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk kez Rusya’ya savaş tazminatı ödemiştir (1774)

  47. Osmanlı Devleti ilk defa batının gerisinde kaldığını Pasarofça Antlaşmasından sonra anlamıştır (1718)

  48. İngiltere’ye ilk kapitülasyonlar 1580 yılında verilmiştir

  49. İlk sikke tashihi 1586 yılında yapılmıştır

  50. Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk beylik Erdel beyliğidir
  42 konya bunu beğendi.
 8. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'nde;

  1. Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır (1804)

  2. Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak’tır (1808)

  3. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılardır (1829- Edirne Antlaşması)

  4. Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ile ortaya çıkmıştır (1833)

  5. Osmanlı Devleti Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilk defa Avrupalı bir devletle ittifak antlaşması imzalamıştır (Rusya)

  6. Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlaması ilk defa Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile başlamıştır (1838)

  7. Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa Tanzimat fermanıyla kabul edilmiştir (1839)

  8. Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır (1839)

  9. İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır (1866)

  10. Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854)

  11. Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlamıştır

  12. Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına Islahat Fermanı ile kavuşmuşlardır(1856)

  13. Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ile azınlıkların diline çevrilmiştir

  14. İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ile yasaklanmıştır (1856)

  15. Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıyla II. Mahmut zamanında çıkarılmaya başlamıştır

  16. Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

  17. Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defa II. Mahmut devrinde başlamıştır

  18. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır

  19. Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmut döneminde açıldı

  20. Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı II.Mahmut döneminde yapıldı (1831)

  21. İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut döneminde kuruldu

  22. Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu (Tıbbiye ve Harbiye)

  23. Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmut zamanında atılmıştır

  24. İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır

  25. Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841)

  26. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir (1856)

  27. Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit İngiltere’den almıştır (1854)

  28. Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başladı (1856)

  29. Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşmiştir (1876)

  30. İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir (1876)

  31. Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazandı (1878)

  32. Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalık Sırplara verilmiştir (1812-Bükreş)

  33. Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır

  34. Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

  35. Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi II.Mahmut zamanında gerçekleşmiştir

  36. Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında açılmaya başlanmıştır

  37. Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna Tanzimat Fermanıyla kabul edilmiştir

  38. Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanı ile başlanmıştır (1856)

  39. Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanmıştır

  40. İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878)

  41. Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun) İstanbul’da 1868’de kurulmuştur

  42. Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin yardım isteğini kabul ederek gerçekleşmiştir

  43. Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır

  44. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzda kurulan ilk ordu Asakiri Mansurei Muhammediye’dir

  45. Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875)

  46. Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir (1830)

  47. Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanos Antlaşmasıdır (1878)

  48. Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası haline getiren İttihat Terakki Partisidir

  49. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin Antlaşmasıdır (1878)

  50. Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan son antlaşmadır (1878)
  42 konya bunu beğendi.
 9. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  20.Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde (Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık) ;

  1. Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma Sykes Picot Antlaşması’dır

  2. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk’tur (1913)

  3. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesidir

  4. Bulgaristan’ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması I. Balkan Savaşının sonunda gerçekleşmiştir

  5. Türkçülük akımı ilk defa II. Balkan Savaşının sonunda devlet politikası haline gelmiştir

  6. Manda ve himayecilik fikri ilk defa I.Dünya Savaşının sonunda ortaya çıkmaya başlamıştır

  7. Tank, denizaltı, nükleer silahlar ilk defa I.Dünya Savaşında kullanılmıştır

  8. Türk milletinin bütününe yönelik yapılabilecek bir işgalin belirtisi ilk kez Mondros Ateşkes Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır (30 Ekim 1918)

  9. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilk defa Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır

  10. Kuvay-ı Milliye deyimini ilk defa İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır

  11. Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Türk milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur

  12. Mondros Ateşkesinden sonra ilk işgal edilen yer Musul olmuştur ( İngiltere-3 Kasım 1918)

  13. İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı’nda kararlaştırılmıştır

  14. Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur

  15. Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa Paris Konferansında atılmıştır

  16. İşgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir

  17. İşgallere karşı ilk tepki Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da başlamıştır

  18. Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır

  19. Batıdaki tüm direniş cemiyetleri Balıkesir Kongresinde bir çatı altında toplanmıştır

  20. Milli mücadelenin haklılığı dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol raporudur

  21. İşgallere karşı ilk tepki güneyde Fransızlara karşı gerçekleşmiştir

  22. I. Dünya Savaşını bitiren en önemli gelişme ABD’nin savaşa girmesidir

  23. I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Paris Barış Konferansıdır (1919)

  24. Amiral Bristol Raporu İzmir’in işgaline karşı ilk dış tepkidir

  25. Ulusal bilincin yurt sathına yayılması ilk defa İzmir’in işgaliyle birlikte başlamıştır

  26. İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları Paris Barış Konferans’ında ortaya çıkmıştır

  27. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe Çanakkale cephesidir

  28. İngiliz donanması I. Dünya Savaşı’nda ilk yenilgisini Çanakkale Savaşlarında almıştır (1915)

  29. Osmanlıcılık düşüncesi Balkan Savaşlarından sonra ilk defa terk edilmeye başlamıştır

  30. Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştır

  31. Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımı ilk defa Balkan Savaşlarından sonra devlet politikası haline gelmeye başlamıştır

  32. Ümmetçilik politikasının başarısız olduğu ilk defa Hicaz – Yemen cephesinde alına yenilgilerden sonra anlaşılmıştır

  33. Mustafa Kemal Paşa’nın emperyalistlere karşı ilk silahlı mücadelesi Trablusgarb savaşıdır (1911)

  34. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma Uşi Antlaşmasıdır (1911)

  35. Manda ve himayecilik fikri ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır

  36. Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır

  37. Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen tek Osmanlı komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır

  38. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi Kafkas Cephesidir

  39. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir

  40. İzmir’de yunan askerlerine kurşun sıkarak Kuvayı Milliye hareketini başlatan gazeteci Hasan Tahsin’dir

  41. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan Versailles’dir

  42. I. Dünya Savaşı sonunda en kazançlı çıkan devlet ABD’dir

  43. I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet Japonya’dır

  44. İtilaf Devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır

  45. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı Vilayeti Musul’dur

  46. Arapların Hıristiyan azınlıktan sonra Osmanlı yönetiminden ayrılması ilk defa I. Dünya savaşından sonra gerçekleşmiştir

  47. Sivil savunma teşkilatının kurulması gerekliliği ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortay çıkmıştır

  48. Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir İstanbul’dur

  49. Tank, denizaltı ve kimyasal silahlar ilk defa I. Dünya savaşında kullanılmıştır

  50. I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti Bulgaristan’dır
  42 konya bunu beğendi.
 10. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Kurtuluş Savaşı'nda;

  1. TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir

  2. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması’dır

  3. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır

  4. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya’dır (Moskova Antlaşması )

  5. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır (Gümrü)

  6. TBMM’nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır (Ankara)

  7. Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla günümüzdeki haline getirilmiştir

  8. Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)

  9. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır

  10. Kütahya - Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)

  11. TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir

  12. İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul etmiştir

  13. Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir

  14. Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir

  15. Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur

  16. İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir

  17. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir

  18. Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ı Milli’den verilen ilk tavizdir

  19. Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya’dır

  20. Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)

  21. Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır

  22. Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa Sakarya savaşı ile dönmüştür

  23. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır

  24. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır

  25. Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır

  26. İtilaf devletlerinin TBMM’nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)

  27. Kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan sonradır (26 Ağustos - 18 Eylül 1922)

  28. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir

  29. Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)

  30. Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

  31. Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir

  32. Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

  33. TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır

  34. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sona ermiştir

  35. TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1 Kasım 1922)

  36. İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır

  37. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul’dur

  38. Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır

  39. Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’yı Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır

  40. Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile gerçekleşmiştir

  41. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır

  42. Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular Ermeni Meselesi ve Kapitülasyonlar’ dır

  43. İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır

  44. Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir

  45. TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir
  42 konya bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş