Tarih'ten Birkaç Sorum Var.

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde Özel Üye Esra tarafından paylaşıldı.

 1. Özel Üye Esra

  Özel Üye Esra Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2009
  Mesajlar:
  1.272
  Beğenileri:
  465
  Ödül Puanları:
  83

  Osmanlı'da devlet yönetimi
  -Yönetim Anlayışı
  Preveze Deniz Savaşı ve sonuçları
  Osmanlı Ordusu ve Donaması
  Osmanlı Ordusu
  -1. Kara Ordusu
  2. Kapıkulu Askerleri
  Süvariler
  Gıyabet Askerleri
  Tımarlı Sipahiler
  Yardımcı Kuvvetler
  Donanma
  Bir de Rodos'un alınması Cezayir'in Osmanlı'ya bağlanması hangi konu başlığına aittir?
  (Yazılıda yazılabilecek türde olacak.)

  Karne notumun yükseltilmesi bu nota bağlı...

  Yardım ederseniz çok sevinirim.
 2. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  Osmanlı'da devlet yönetimi

  *Osmanlı Devleti mutlak monarşi ile yönetilirdi. Devletin başında Osmanlı soyundan gelen bir padişah bulunurdu.

  *Hükümdarlık babadan oğla geçerdi.


  *Osmanlı hükümdarları; Bey, Padişah, Gazi, Han, Hakan, Sultan, Hünkâr,


  *Hüdavendigar gibi unvanlar kullanırlardı.


  *Padişahlar, Yavuz Sultan Selim’den itibaren “halife” unvanını da kullanmaya başladılar.


  *Padişah çocuklarına “çelebi” veya “şehzade” denilirdi.


  *Şehzadeler sancaklara atanır ve yanlarına “lala” adı verilen bir öğretmen verilirdi.


  *Hükümdarlık alameti; adına hutbe okutmak ve para bastırmaktı.


  Divan-Hümayun (Divan):

  Devletin önemli işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruldur. Divan bir danışma organıdır, yani son söz padişaha aittir. ivan’a Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nden itibaren sadrazamlar (Veziriazam) başkanlık etmiştir. Divan Orhan Bey döneminde kurulmuş, II. Mahmut tarafından kaldırılarak yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur. Divan bugünkü Bakanlar Kurulu gibi çalışırdı.


  Divan Üyeleri


  -Sadrazam (Veziriazam)

  -Vezirler


  -Kazaskerler


  -Defterdarlar


  -Nişancı


  -Şeyhülislam


  -Kaptan-ı Derya


  -Yeniçeri Ağası


  -Reisü’l Küttap
  Özel Üye Esra bunu beğendi.
 3. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  -Yönetim Anlayışı

  Osmanlılarda yönetimin temelini üç ana kaynak oluşturuyordu. İslam hukuku, eski Türk devlet anlayışı ve fethedilen yerlerdeki mahalli gelenekler ve uygulamalar.
  Osmanlıların kurucusu olan Oğuzlar, Müslüman olduktan sonra da eski Türk devlet anlayışının birçok unsurlarını muhafaza etmişlerdi. Türk devlet geleneğinde, hükümdarın ülkeyi adaletle yönetmesi esastı. Halkın mutluluğu ve refahı ancak böyle sağlanabilirdi.
  İlk Türk-İslam devletleri, yönetimleri altındaki topluluklar arasında sosyal, kültürel, dini bakımdan herhangi bir fark gözetmemişlerdi. herkese eşit hak ve adalet tanımışlardı. Geleneklerine saygılı davranmışlardı. İlk Türk-İslam devletlerindeki bu anlayış ve uygulama, Osmanlılara da intikal etmiştir.
  Osmanlı Devleti'nde yönetim İslam hukuku çerçevesinde düzenlenmişti. Kanun ve nizamların, İslam hukukuna uygun olması esastı.
  Osmanlılarda devlet anlayışı, başlıca bu temeller çevresinde şekillenmiştir. Ancak, zamanla, bu unsurlardan bazılarının önemi azalmış, bazılarının da artmıştır.
  Özel Üye Esra bunu beğendi.
 4. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  Preveze Deniz Savaşı

  (27 Eylül 1538) Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını Adriyatik Denizi’ndeki Preveze Kalesi (Preveze) önünde yendiği bir deniz savaşıdır.

  Savaş sonunda Akdeniz’deki askeri üstünlük Osmanlılara geçmiştir.

  Osmanlı donanması, Barbaros Hayreddin Paşa’nın 1533′te kaptan-ı deryalığa atanmasına değin Akdeniz’de önemli bir varlık gösterememişti.1538′de Ege’deki bir dizi adanın Venediklilerden alınması, Akdeniz’de ticari ve askeri çıkarları bulunan Avrupa devletlerini harekete geçirdi.Venedik,İspanya,Portekiz,Malta ve Papalık donanmalarından büyük bir haçlı donanması oluşturuldu ve Amiral Andrea Doria’nın komutasına verildi. Osmanlı donanması üstünlük sağladı.

  Kanuni Barbarosa büyük ödüller vermiş ve kaptanıderyalığı bahşetmiştir..


  Savaşın Sonuçları:

  Preveze Zaferi, Boğdan Seferinden dönüşte, Barbaros’un oğlu başkanlığında gönderilen bir heyet vasıtasıyla, Yanbolu’da iken Sultan Süleyman Hana arz edildi. Bu zafer haberine çok sevinen Sultan Süleyman Han, Barbaros ve arkadaşlarına duadan sonra, kaptan paşa haslarına 100.000 akçe zam yaptı ve bütün ülkelere fetihnâmeler gönderdi.
  Preveze Zaferinden sonra Akdeniz, Türk gölü hâline geldi. Avrupa krallarının desteğindeki deniz korsanlığının önüne geçilip, deniz seyahati, ticareti ve sahildeki halkın emniyet ve huzuru sağlandı. Kuzey Afrika’daki İslam devletleri, Avrupa devletlerinin tecavüzlerinden korundu. Denizden hac yolu emniyet altına alınarak, hacılar, korsan taarruzundan emin olarak hac yaptılar.
  Özel Üye Esra bunu beğendi.
 5. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  Osmanlı Ordusu ve Donaması

  Osmanlı ordusu kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere ikiye ayrılırdı.

  Kara ordusu; Kapıkulu askerleri Eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olmak üzere üçe ayrılırdı


  A. KAPIKULU (MERKEZ ORDUSU) ASKERLERİ

  I. Murat zamanında savaş esiri çocukların asker olarak yetiştirilmesi amacıyla kuruldu. Kapıkulu ordusu piyadeler ve süvariler olmak üzere ikiye ayrılıyordu.

  1. Kapıkulu Piyadeleri

  a) Acemi Ocağı : Devşirilen çocukların getirildiği ilk ocaktır. Burada ilk askeri eğitim verilirdi. Acemi Ocağında eğitimlerini tamamlayan devşirmelerin bir kısmı enderuna gönderilirken bir kısmı da diğer Kapıkulu Ocaklarına gönderilirlerdi.

  b) Yeniçeri Ocağı : I. Murat zamanında kurulmuştur. Osmanlı ordusunun yaya (Piyade) askerleridir. Komutanlarına Yeniçeri Ağası denilirdi. Yeniçeriler savaş zamanında padişahın yanında yer alırlardı. Barış zamanında ise Divanın koruyuculuğunu ve İstanbul‘un güvenliğini sağlarlardı.

  c) Cebeci Ocağı :
  Yeniçerilerin silahlarını yapan tamir eden ve saklayan ocaktı.

  d) Topçu Ocağı : Orduya ait topların yapımı bakımı ve savaşlarda kullanılması ile görevli ocaktı.

  e) Top Arabacılar Ocağı :
  Topların sefer sırasında taşınmasıyla görevli idi.

  f) Lağımcı Ocağı:
  Kale kuşatmalarında tünel kazarak surların altına patlayıcılar koyan ve patlatan ocaktır.

  g) Humbaracı Ocağı :
  Dinamit bomba havan topu yapan ve kullanan ocaktır.

  h) Tulumbacı Ocağı: Lale Devri’nde açılan itfaiye ocağıdır.

  ı) Doğancı ve Turnacı Ocağı : Haberleşme ve avlanmada kullanılan kuşları eğitmekle görevli ocaktır.

  i) Saka Ocağı :
  Ordunun su ihtiyacını karşılayan ocaktır.

  2. Kapıkulu Süvarileri

  Saray etrafında bulunan atlı askerlerdir. Savaşta hükümdarın sağında ve solunda yer alarak padişahı ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.

  B. EYALET ASKERLERİ


  1. Tımarlı Sipahiler


  Dirlik arazi sahipleri (has zeamet ve tımar) tarafından yetiştirilen askerlerdir. Tamamı atlı askerlerdir. Bunlar maaş almazlar geçimlerini dirliklerden sağlarlardı. Osmanlı ordusunun asıl gücünü oluştururlardı. II. Mahmut zamanında tımarlara son verilince Tımarlı Sipahiler de ortadan kalktı.

  2. Akıncılar


  Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan ülkelerle olan sınırlardaki eyaletlerde bulunurlardı. Düşman ülkelerine akınlar yaparak askeri hedefleri tahrip ederler düşman kuvvetleri hakkında bilgi toplarlardı.

  C. YARDIMCI KUVVETLER

  1. Azaplar
  Orduya sefer sırasında yol açarlar ve köprü kurarlardı.

  2. Yaya ve Müsellemler
  Orhan Bey zamanında kurulan ilk daimi ordudur. Kapıkulu ordusu kurulunca geri hizmetlere verildi.

  3. Gönüllüler
  Eli silah tutan Müslüman ve Hıristiyanların kendi istekleri ile savaşa katılmaları ile oluşan birliklerdi.

  4. Derbentçiler

  Önemli yollar üzerindeki geçitleri koruyan askerlerdir.

  5. Bağlı beyliklerin ve özel yönetimli eyaletlerin gönderdikleri ordular

  D. DONANMA


  • Orhan Bey döneminde ele geçirilen Karesioğulları Beyliği’ne ait donanma Osmanlı donanmasının temelini oluşturur.
  • Kuruluş Dönemi’nde istenen güce ulaşamayan Osmanlı donanması Fatih zamanında Venedik ve Cenevizlilerle mücadele edecek bir güce ulaşmıştır. Yükselme Dönemi’nde Karadeniz ve Akdeniz Osmanlı hakimiyetine alınmıştır.
  • Kanuni’den sonra donanmaya verilen önem azaldığı için Osmanlı donanması giderek gücünü yitirdi. Buna rağmen Sultan Abdülaziz’in gayretleri ile (1861-1876) Osmanlı donanması dünyanın üçüncü büyük donanması haline gelmiştir.
  • Donanma başkomutanına Kaptan-ı Derya veya Kaptan Paşa denilirdi. Donanma komutanına Reis deniz askerlerine de Levent adı verilirdi.
  Özel Üye Esra bunu beğendi.
 6. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  Rodos'un alınması Cezayir'in Osmanlı'ya bağlanması Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi konusuna dahildir.
  Özel Üye Esra bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş