Tarım Teknolojileri

Konu 'Tarım Teknolojileri' bölümünde Moderatör Latif tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113

  TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI

  ALANIN TANIMI:

  Tarım Teknolojileri Alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

  ALANIN AMACI:

  Tarım Teknolojileri Alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

  1.ENDÜSTRİYEL SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

  Tanımı: Endüstriyel sebze ve meyve yetiştiricisinin sahip olması gereken, sebze, meyve ve asmaların üretimi, yetiştiriciliği, hasadı ve pazara hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Amacı: Tarım teknolojileri alanında endüstriyel sebze ve meyve yetiştiriciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  2.TARIM ALET VE MAKİNELERİ KULLANIMI:

  Tanımı: Tarım alet ve makineleri kullanıcısının sahip olması gereken, traktör ile tarım alet makinelerinin kullanımı için gereken bakım ve ayarlarını yapma ve bunları tekniğine uygun olarak kullanma ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Tarım Teknolojileri Alanında tarım alet ve makineleri kullanıcısı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


  3. TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

  Tanımı: Tarla bitkileri yetiştiricisinin sahip olması gereken, tahıllar, endüstri bitkileri, yağ bitkileri, tıbbi bitkiler ve yem bitkilerinin üretimi ile çayır mera tesis ve ıslahının yapılması ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Tarım Teknolojileri Alanında tarla bitkileri yetiştiriciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


  4. SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ

  Tanımı: Süs bitkileri yetiştiricisi ve peyzaj uygulayıcısının sahip olması gereken, iç mekân, dış mekân ve kesme çiçeklerin üretimi, bakımı, kültürel işlemleri, pazara hazırlanması ile peyzaj uygulama ve çiçek düzenlemeleriyle ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Tarım Teknolojileri Alanında süs bitkileri ve peyzaj mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  GİRİŞ KOŞULLARI

  Öğrencilerin sağlık durumu, Tarım Teknolojileri Alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

  İSTİHDAM ALANLARI

  Tarım Teknolojileri Alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  1. Meyvecilik işletmeleri
  2. Sebzecilik işletmeleri
  3. Tarla bitkileri işletmeleri
  4. Fidanlıklar
  5. Seralar
  6. Bağcılık işletmeleri
  7. Peyzaj büroları
  8. Çiçekçi dükkânları
  9. Süs bitkileri işletmeleri
  10. Tarım alet ve makineleri firmaları
  11. Tarım Bakanlığı
  12. Meyvecilik üretme istasyonları
  13. Araştırma enstitüleri
  14. Ziraat odaları
  15. Tarım kooperatifleri
  16. Belediyeler
  17. Toprak Mahsulleri Ofisi
  18. Üretici birlikleri
  19. Kendi iş yerleri vb. yerlerde çalışabilirler.

  EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

  1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

  2. Programın uygulanabilmesi için tarım teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

  EĞİTİMCİLER

  1. Programın uygulanmasında alanında eğitim almış tercihen sektör deneyimli alan öğretmenleri görev almalıdır.
  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimli meslek elamanlarından yararlanılabilir.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

  1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı yeterlikler (bilgi, beceri ve tavırlar),
  2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlar.
  1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
  2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Tarım Teknolojileri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

  BELGELENDİRME

  1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
  2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
  4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

  EĞİTİM SÜRESİ

  1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Tarım Teknolojileri Alanı Haftalık Ders Çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
  1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
  2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
  4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
  5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

  Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları, uygulama ve planlamalara yönelik olarak, çevredeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, tarım işletmeleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak öğrenciler yönlendirilir.

  ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

  Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
  1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri
  2. Tarım Teknolojileri Alanına ait temel yeterlikleri
  3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilme becerisi
  4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

  EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

  Tarım Teknolojileri Alanı Haftalık Ders Çizelgesi’nde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Sayfayı Paylaş