Tc İnkılap Tarihi 8. Sınıf Konu Tarama Testi ve Cevapları

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde QarizMaSerDarxD tarafından paylaşıldı.

 1. QarizMaSerDarxD

  QarizMaSerDarxD Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2010
  Mesajlar:
  225
  Beğenileri:
  336
  Ödül Puanları:
  0

  Tc İnkılap Tarihi 8. Sınıf Konu Tarama Testi ve Cevapları

  Test 1

  1. Kurtuluş Savaşı yıllarında, düzenli ordu kurulmadan önce bu ordunun görevini askeri yönden aşağıdakilerden hangisi yapmaya çalışmıştır?

  A) Kuvayi İnzibatiye
  B) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  C) Kuvayi Milliye
  D) Osmanlı Mebusan Meclisi

  2. TBMM Başkomutanlık Yasası'nı hangi savaşın ardından kabul etmiştir?
  A) I. İnönü Savaşı
  B) Sakarya Savaşı
  C) II. İnönü Savaşı
  D) Eskişehir- Kütahya Savaşı

  3.İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'na İstanbul hükümetinin yanı sıra TBMM'yi de davet ettiler.
  İtilaf Devletleri'nin bu çağrısı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Sevr Antlaşması'ndan yana olmadıklarının
  B) Aralarında görüş birliği sağlayamadıklarının
  C) TBMM'nin varlığını tanımakta olduklarının
  D) Barıştan yana bir tutum içinde olmadıklarının

  4. Kuvayımilliye Yunan işgalini yavaşlattı, düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırdı, ulusal bilincin uyanmasını sağladı.
  Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi Kuvayı milliye ile ilgili değildir?

  A) Düşmanı silahlı mücadele ile oyalamışlardır
  B) Düşmanı tamamen yurttan atmışlardır
  C) Kurtuluş Savaşı'nın temelini oluşturmuşlardır
  D) Ulusçuluk düşüncesiyle hareket etmişlerdir

  5.Fransa, Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzalamıştır. Ancak İngiltere TBMM ile anlaşma yapmamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.

  A) İngiltere Anadolu üzerindeki emellerinden vaz geçmiştir.
  B) Düzenli ordu birlikleri başarılı olmuştur
  C) TBMM siyasi alanda da başarı kazanmıştır
  D) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları vardır

  6. Türk ordusunun Eskişehir- Kütahya savaşlarında yenilmesi üzerine TBMM Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi vermiştir. Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınlayarak ordunun eksikliklerini tamamlamaya çalışmıştır. Bu duruma göre Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınlayarak hangi yetkiyi kullanmıştır?

  A) Askeri
  B) Yasama
  C) Yürütme
  D) Yargı

  7. Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir- Kütahya Savaşlarının sonuçlarından değildir?

  A) Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda aldığı tek yenilgidir
  B) TBMM'nin Kayseriye taşınması önerisi tartışılmaya başlanmıştır
  C) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır
  D) Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiştir

  8. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.'' Mustafa Kemal bu sözü hangi savaş sırasında söylemiştir?

  A) I. İnönü Savaşı
  B) II İnönü Savaşı
  C) Sakarya Meydan Savaşı
  D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

  9. Güneydoğu Anadolu Bölgesini, önce İngilizler işgal etmiş, halk buna fazla tepki vermemiştir. Daha sonra İngilizler işgal bölgelerini Fransızlara devretmiş, halk ise direnişe geçmiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransızların bölgeyi Ermenilerle birlikte işgal etmesi
  B) İngilizlerin Anadolu'dan çekilmeye başlaması
  C) İngilizlerle uzun yıllara dayanan dostluk ilişkisi bulunması
  D) Fransızların bölgeye sonradan gelmesi

  10. İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşından sonra yapılan Londra Konferansına TBMM'ni de davet etmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kabul edildiğinin göstergesidir?
  A) Anadolu'daki işgalin haksız olduğunun
  B) TBMM'nin siyasal varlığının
  C) Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğunun
  D) Kurtuluş Savaşı'nı kaybettiklerinin

  Test 2

  1. Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Antlaşmasına göre taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. Buna göre TBMM tanımadığı için Sovyet Rusya'nın da tanımadığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gümrü Antlaşması
  B) Kars Antlaşması
  C) Lozan Antlaşması
  D) Sevr Antlaşması

  2. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'ndan sonra Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı için bir yıl beklenmiş olmasının nedeni olamaz?

  A) İstanbul Hükümetinin tepkisini çekmemek
  B) Bütün birlikleri batıya çekmek
  C) Ordunun silah ve cephane ihtiyaçlarını karşılamak
  D) Ordunun eğitim eksiklerini gidermek

  3. İtalya, Anadolu'nun güneybatısını işgal etmesine rağmen, güney cephesinde İtalya ile savaş yapılmamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  A) İtalya ile Fransa arasındaki rekabet
  B) İtalyan birliklerinin çok güçlü olması
  C) TBMM ile İtalya arasında yapılan antlaşmalar
  D) İtalyan askerlerinin Türk halkına iyi davranması

  4. Lozan Konferansına TBMM hükümeti ile birlikte Osmanlı hükümeti de çağırılmıştı. TBMM, Osmanlı hükümetinin konferansa katılmasını önlemek için aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?

  A) Yeniden savaşa hazırlanmıştır
  B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını yapmıştır
  C) Saltanatı kaldırmıştır
  D) Yeni bir anayasa yapmıştır

  5. Mustafa Kemal'e hangi savaş sonrasında ''Mareşallik'' ve ''Gazilik'' ünvanları verilmiştir?
  A) I. İnönü Savaşı
  B) Sakarya Meydan Savaşı
  C) Çanakkale Savaşı
  D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

  6. Türk ordusu aşağıdaki savaşlardan hangisinde yenilmiştir?
  A) I. İnönü Savaşı
  B) II. İnönü Savaşı
  C) Kütahya- Eskişehir Savaşları
  D) Sakarya Savaşı

  7. Düzenli ordunun yaptığı ilk savaş ve ilk zafer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I. İnönü savaşı
  B) II. İnönü savaşı
  C) Sakarya savaşı
  D) Başkomutanlık meydan savaşı

  8. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra imzalanan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lozan Barış antlaşması
  B) Mondros Ateşkes Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

  9. Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulamayacağı, Ermeniler tarafından aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile anlaşılmış ve kabul edilmiştir?
  A) I. İnönü Savaşı ve Londra Konferansı
  B) Doğu Cephesi ve Gümrü Antlaşması
  C) Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D) Sakarya Savaşı ve Kars Antlaşması

  10. *I. İnönü Savaşı
  *II. İnönü Savaşı
  *Kütahya- Eskişehir Savaşları
  *Sakarya Savaşı
  *Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı
  Yukarıdaki savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunanlılarla yapılmış olmaları
  B) Zaferle sonuçlanmış olmaları
  C) Kuvayımilliye Birliklerinin yapmış olması
  D) Sevr Antlaşmasının yapılmasına ortam sağlamaları


  Test 3
  1. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların Doğu Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden çekilmelerinin nedeni aşağıdaki olaylardan hangisidir?
  A) Fransız İhtilali
  B) TBMM'nin açılması
  C) Bolşevik İhtilali
  D) Sakarya Savaşı'nın kazanılması

  2. Güney Cephesi'nde Fransızların işgal ettikleri Urfa,Maraş ve Antep'te Kuva-yi Milliye birlikleri düşmana karşı şehirlerini savunmuşlardır.Aşağıdaki isimlerden hangisi Güney Cephesi'nde düşmana karşı savaşan Kuva-yi Milliyecilerden biridir?

  A) Çerkes Ethem
  B) Demirci Mehmet Efe
  C) Refet Bele
  D) Şahin Bey

  3. Birinci İnönü Savaşı düzenli ordunun yaptığı ilk savaştır. Bu savaşta düzenli ordu Yunanlıları yenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü Savaşı sonrası yaşanan gelişmelerden biri değildir?

  A) Lozan Konferansı
  B) Londra Konferansı
  C) Afganistan ile Dostluk Antlaşması
  D) Moskova Antlaşması

  4. Aşağıda Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler ve savaşılan devletler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Batı Cephesi - İngilizler
  B) Batı Cephesi - Yunanlılar
  C) Doğu Cephesi - Ruslar
  D) Güney Cephesi - Fransızlar

  5. I- Lozan Barış Görüşmeleri
  II- Londra Konferansı
  III- Mudanya Ateşkes Antlaşması
  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine İstanbul Hükümeti ve TBMM birlikte katılmıştır?
  A) .I
  B) .I - II
  C) .II - III
  D) .II
  6. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonrasında TBMM'ye ve düzenli orduya duyulan güven sarsılmıştır?
  A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  B) Londra Konferansı
  C) Kütahya Eskişehir Savaşları
  D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  7. I- Gümrü Barış Antlaşması
  II- Ankara Antlaşması
  III- İstiklal Marşı'nın kabulü
  IV- Mudanya Ateşkes Antlaşması
  V- Mondros Ateşkes Antlaşması
  Yukarıdaki olayların kronolojik olarak sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) V, I, III, II, IV
  B) I, II, III, IV, V
  C) V, III, II, I, IV
  D) V, II, III, I, IV

  8. Kurtuluş Savaş’ımız dönemin yazar ve ressamlarına ilham kaynağı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden ve yazarlardan biri değildir?

  A) M. Akif ERSOY - İstiklal Marşı
  B) Reşat Nuri GÜNTEKİN - Yaprak Dökümü
  C) Halide Edip ADIVAR - Ateşten Gömlek
  D) Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU - Ankara
  9. Kütahya Eskişehir Savaşı'nın kaybedilmesinin ardından yaşanan gelişmelerden biri değildir?
  A) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi
  B) Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin çıkarılması
  C) Düzenli ordunun kurulması
  D) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
  10. Türk İstiklal Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve siyasi belgenin adı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Kars Antlaşması
  B) Mondros Ateşkes Antlaşması
  C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D) Ankara Antlaşması

  Test 4

  1. Atatürk'ün ortaya koyduğu aşağıdaki inkılâplarda hangisi milli egemenliğe yönelik gerçekleştirilen bir inkılâptır?
  A) soyadı kanunu
  B) harf inkılâbı
  C) medeni kanun'un kabulü
  D) saltanatın kaldırılması

  2. Mustafa Kemal ATATÜRK saltanatın kaldırılmasına yönelik yaptığı çalışmalar hangi nokta üzerinde ısrarla durduğunu göstermektedir?
  A) çağdaşlaşma
  B) milli ekonomi
  C) milli egemenlik
  D) milli bağımsızlık
  3. İtilaf devletlerinin sürekli olarak imzalatmaya çalıştığı sevr antlaşması Türkiye’nin bağımsızlığına direk olarak yok sayan bir antlaşmadır.
  Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN sevri ısrarla yok sayması onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır.
  A) milli bağımsızlığı her şeyden üstün tutması
  B) avrupayı tamamıyla yok sayması
  C) inkılâpları her şeyin üstünde tutması
  D) Osmanlı devletini tamamıyla yok sayaması

  4. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.'
  Mustafa Kemal ATATÜRK bu sözü ile ülkenin hangi durumuna vurgu yapmıştır?
  A) sürekli olarak savaşmak
  B) askeri başarıların ardından ekonomik başarıların gerekli olduğu
  C) ekonomik başarıların önemli olduğu ama asıl olan askeri başarılar
  D) milli bir ekonomi
  5. Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.'
  Mustafa Kemal ATATÜRK bu sözleri ile ekonomik kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. ATATÜRK' bu sözlerinde de yola çıkar ekonomik kalkınmanın neden bir ülke için önemli olduğu aşağıdaki şıklardan hangisinde belirtilmiştir.


  A) ekonomik anlamda ilerlemeyen bir ülke yok olmaya mahkûmdur.
  B) ekonomi ancak ve ancak tarım saya senide iler gider.
  C) bir ülkede ekonomi gelişmesede sanayi iyi yönde ilerler.
  D) bir ülkenin belkemiği bağımsızlıktır.

  6. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan: Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı gibi belirsizlikler, aşağıdaki olaylardan hangisi ile çözüme kavuşmuştur?

  A) medeni kanun kabulü ile
  B) Ankara’nı başkent olmasıyla
  C) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
  D) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle

  7. Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?

  A) milliyetçilik
  B) cumhuriyetçilik
  C) devletçilik
  D) laiklik

  8. Türk Medeni kanunu hazırlanırken hangi ülke model alınmıştır?

  A) İtalya
  B) Almanya
  C) İsviçre
  D) Fransa

  9. 1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kararların alınmasını sebebidir?
  A) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
  B) hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak
  C) Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek
  D) Toplumda ayrımlara yol açabilecek durumları ve olayları engellemek

  10. * Kurulan ilk muhalefet partisidir
  * Ekonomide Devletçiliği savunur.
  * gericilerin odağı haline geldiği için kapatılmıştır.

  Yukarıdaki özellikler aşağıdaki siyasi partilerden hangisine aittir?
  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  C) Demokratik Parti
  D) Cumhuriyet Halk Fırkası

  Cevap Anahtarı

  Test 1 Cevaplar
  1. c
  2. d
  3. c
  4. b
  5. a
  6. b
  7. c
  8. c
  9. a
  10. b
  Test 2Cevaplar
  1. d
  2. a
  3. c
  4. c
  5. b
  6. c
  7. a
  8. d
  9. b
  10. a
  Test 3 Cevaplar
  1. c
  2. d
  3. a
  4. a
  5. d
  6. c
  7. a
  8. b
  9. c
  10. c
  Test 4 Cevaplar
  1. d
  2. c
  3. a
  4. b
  5. a
  6. d
  7. b
  8. c
  9. d
  10. a
 2. öğrenci kız

  öğrenci kız Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2010
  Mesajlar:
  172
  Beğenileri:
  74
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler.. şimdilik teşekkür et butonuna basamıyorum.. çünkü telefonu modeme bağladım hangisi ne okunmuyor.. :)

Sayfayı Paylaş