Tc İnkılap Tarihi SBS hazırlık Genel Tekrar Konu Testleri ve Cevapları

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde QarizMaSerDarxD tarafından paylaşıldı.

 1. QarizMaSerDarxD

  QarizMaSerDarxD Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2010
  Mesajlar:
  225
  Beğenileri:
  336
  Ödül Puanları:
  0

  Tc İnkılap Tarihi SBS hazırlık Genel Tekrar Konu Testleri ve Cevapları

  Test 1

  1.Selanik şehrinde Türklerle beraber bir çok millet yaşıyordu.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz sonucudur?

  A) Zengin bir kültürel yapının oluşması
  B) Hoşgörü ortamının bulunması
  C) Barış içinde yaşamaları
  D) Zamanla devlete karşı isyan etmeleri

  2. Atatürk’ün hangi kişilik özelliği kurtuluş savaşının kazanılmasında etkili olmuştur?

  A) Yenilikçiliği
  B) Vatanseverliği
  C) İnsancıllığı
  D) Kişilikli olması

  3. Atatürk aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir?

  A) Manastır Askeri İdadisi
  B) Selanik üniversitesi
  C) İstanbul Harp okulu
  D) Selanik Askeri Rüştiyesi

  4. Selanik şehrinin özelliklerinden hangisi Osmanlıya Ekonomik açıdan avantaj sağlamıştır?

  A) Birçok milletten insanın yaşaması
  B) Kültürel açıdan zengin bir kent olması
  C) Osmanlının Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahip olması
  D) Doğal güzelliklere sahip olması

  5. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlıyı hangi özelliğinden dolayı etkiledi?

  A) Heterojen bir yapıya sahip olması
  B) Hoşgörülü olması
  C) Saltanatla yönetilmesi
  D) Topraklarının geniş olması
  6. Osmanlı aydınları aşağıdaki fikir akımlarından hangisini ortaya atmamıştır?

  A) Osmanlıcılık
  B) Batıcılık
  C) İslamcılık
  D) Bağımsızlık

  7. Mustafa Kemal Latife hanımla evlenirken örf ve adetlerin aksine nikah törenine beraber katılmışlardır. Bu durum neyin göstergesidir?

  A) Kadın haklarına önem verdiğinin
  B) Rahatlığa düşkün olduğunun
  C) Gelenek ve göreneklere karşı olduğunun
  D) İnsancıl olduğunun

  8. Mustafa Kemalin fikir hayatını oluşmasında hangisinin etkisi yoktur?

  A) Okuduğu Askeri okullar
  B) Tevfik Fikret ve Namık Kemal gibi aydınların düşünceleri
  C) Ziya Gökalp’ın Türkçülük fikirleri
  D) Celal Bayar'ın düşünce sistemi

  9. 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katılan Mustafa Kemalin ilk görev yeri neresidir?
  A) İran
  B) Şam
  C) Manastır
  D) Sofya
  10. Mustafa Kemal'e Kemal ismini kim vermiştir?
  A) Ziya Gökalp
  B) Namık Kemal
  C) Matematik öğretmeni Mustafa Bey
  D) Ali Rıza Efendi

  Test 2

  1. Mustafa Kemal 1896–1898 yılları arasında hangi okulda okumuştur?

  A) Manastır askeri idadisi
  B) Şemsi efendi Mektebi
  C) Mahalle mektebi
  D) İstanbul harp okulu

  2. Atatürk bir konuşmasında şöyle demiştir.''Doğudan şimdi doğacak güneşe bakınız! Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün doğu milletlerinde uyanışını öyle görüyorum''.Atatürk bu sözüyle hangi kişilik özelliğini vurgulamıştır?

  A) Cesareti
  B) İleri görüşlülüğü
  C) Yaratıcılığı
  D) Yenilikçiliği

  3. Atatürk 1919–1927 yılları arasında hangi eseri yazmıştır?

  A) Nutuk
  B) Vatandaş için medeni bilgiler
  C) Ateşten gömlek
  D) Şu Çılgın Türkler

  4. Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında hangi şehrin etkisi yoktur?

  A) Selanik
  B) Manastır
  C) İstanbul
  D) Diyarbakır

  5. Atatürk’ün liderlik vasfı en çok hangi olayla ortaya çıktı?

  A) Trablusgarp savaşı
  B) 31 Mart olayı
  C) Çanakkale savaşı
  D) Lozan antlaşması

  6. Mustafa Kemal'in gideceği okul konusunda çıkan görüş ayrılığı hangi okullar içindir?

  A) Askeri idadi-Harp Okulu
  B) Askeri rüştiye-Mahalle mektebi
  C) Mahalle mektebi-Şemsi efendi mektebi
  D) Harp akademisi-Mahalle mektebi

  7. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde Askeri ateşelik görevinde bulundu?

  A) Manastır
  B) İstanbul
  C) Sofya
  D) Selanik

  8. Mustafa Kemal edebiyat ve tarihe hangi okulda okurken ilgi duymuştur?

  A) Manastır askeri idadi
  B) Selanik askeri rüştiyesi
  C) İstanbul harp okulu
  D) Mahalle mektebi
  9. Trablusgarp savaşında Mustafa Kemal nerede mücadele etmemiştir?

  A) Derine
  B) Tobruk
  C) Bin gazi
  D) Şam

  10. Mustafa Kemal mahalle mektebinde bir süre okuduktan sonra Şemsi Efendi mektebine geçmiştir. Şemsi Efendi mektebini Mahalle mektebinden ayıran en önemli özelliği nedir?

  A) Dini bir eğitim vermesi
  B) Modern eğitim anlayışının olması
  C) Dini ve pozitif bilimlerin bir arada verilmesi
  D) Askeri bir eğitimin verilmesi


  Test 3

  1.Kurtuluş savaşında Kuva yi milliye hareketi ilk olarak hangi cephede ortaya çıkmıştır?

  A) Batı B) Güney
  C) Doğu D) İstanbul

  2. Kuva yi milliye güçleri hangi savaştan sonra düzenli orduya katılmıştır?

  A) I. İnönü B) İkinci İnönü
  C) Sakarya D) Başkomutanlık

  3. Hangisi Kuva yi milliye güçlerinin yararlarından değildir?

  A) Yunan ilerleyişi yavaşlatma
  B) Türk köylerini baskınlardan koruma
  C) Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırma
  D) Osmanlı Devletinin Anadolu’daki gücünü temsil etme.

  4. Atatürk Samsun’a ayak bastıktan sonra ilk kez hangi şehre giderek milli bilincin uyanması için çalışmalarda bulunmuş ve miting düzenlemiştir?

  A) Amasya B) Havza
  C) Erzurum D) Sivas


  5. Sivas’ta milli kongre düzenleme kararı nerede ilan edilmiştir ?

  A) Sivas Kongresi B) Erzurum Kongresi
  C) Amasya Genelgesi D) Havza Tamimi

  6. Hangi toplantı öncesi Atatürk Osmanlı Devletine ait tüm görevlerinden istifa etmiştir ?

  A) Amasya görüşmesi
  B) Sivas kongresi
  C) Erzurum kongresi
  D) TBMM’nin açılışı

  7. Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı merkezinin Ankara olmasının nedenlerinden değildir?

  A) İstanbul ile ulaşımın kolay olması
  B) Güvenli bir yer olması
  C) Batı cephelerine yakınlığı
  D) Tarihi bir şehir olması

  8. Türk yurdunun sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli nerede kabul edilmiştir?

  A) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  B) İlk TBMM’de
  C) I. Meşrutiyette
  D) II. Meşrutiyet
  9. Atatürk ilk meclise hangi ilden milletvekili seçilmiştir?

  A) Ankara B) Konya
  C) İstanbul D) Samsun

  10. TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmaları önlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulanması için kurulan mahkemelere ne ad verilir?

  A) Devlet Güvenlik Mahkemesi
  B) İstiklal Mahkemesi
  C) Asliye Hukuk Mahkemesi
  D) Yargıtay

  11. Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığına atanmıştır?

  A) Rafet Bele B) İsmet İnönü
  C) Kazım Karabekir D) Fevzi Çakmak

  12. Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?

  A) Moskova antlaşması
  B) Ankara antlaşması
  C) İstanbul antlaşması
  D) Gümrü antlaşması

  13. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından değildir?

  A) Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması
  B) Milli mücadeleye olan inancın artması
  C) Yunanlıların Anadolu’dan atılması
  D) İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri

  14. Hangi savaştan sonra Atatürk gazilik ve mareşallik unvanını almıştır.

  A) I. İnönü B) II. İnönü
  C) Sakarya D) Büyük Taarruz


  15. Kurtuluş savaşından sonra Trakya toprakları hangi antlaşma ile yurda katılmıştır?

  A) Mudanya B) Mondros

  C) Moskova D) Sevr
  16. Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiye uğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir?

  A) Sakarya B) Başkomutanlık

  C) II. İnönü D) Kütahya

  17. Lozan barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

  A) 24 Temmuz 1921
  B) 24 Temmuz 1922
  C) 24 Temmuz 1923
  D) 24 Temmuz 1924


  18. Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış antlaşması ile ilgili değildir?

  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Ülkemizin bugünkü sınırlarının belirlenmesi
  C) Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermesi
  D) Osmanlı devletinin borçlarının üstlenilmesi

  19. Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır?

  A) İngiltere B) İran

  C) Yunanistan D) Fransa


  20. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır?

  A) İngiltere B) Rusya

  C) Fransa D) Yunanistan  Cevap Anahtarı

  Test 1 Cevaplar
  1. d
  2. b
  3. b
  4. c
  5. a
  6. d
  7. a
  8. d
  9. b
  10. c

  Test 2 Cevaplar
  1. a
  2. b
  3. a
  4. d
  5. c
  6. c
  7. c
  8. a
  9. d
  10. b

  CEVAP ANAHTARI Test 3
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  B A D B C C D A A B B D C C A B C D B C

Sayfayı Paylaş