Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 50 adet klasik soru cevap

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde QarizMaSerDarxD tarafından paylaşıldı.

 1. QarizMaSerDarxD

  QarizMaSerDarxD Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2010
  Mesajlar:
  225
  Beğenileri:
  336
  Ödül Puanları:
  0

  SORULAR

  1) Sanayi inkılabı nedir?

  CEVAP :El, kol gücüne dayalı üretimden makinalı üretime geçiştir.

  2) Fransız İhtilali kaç yılında ortaya çıkmıştır?

  CEVAP: Fransız İhtilali 1789 yılında ortaya çıkmıştır.

  3) Fransız İhtilali’nden Osmanlı Devleti neden etkilenmiştir?

  CEVAP: Fransız İhtilali’nin milliyetçilik akını her milletin kendi devletini kurma hakkını ifade ettiği için çok uluslu bir devlet olan Osmanlı Devleti bu durumdan olumsuz yönde etkilendi.

  4) Birinci Balkan Savaşı hangi tarihte başlamıştır?

  CEVAP: Birinci Balkan Savaşı 1912 yılında başlamıştır.

  5) Balkan Savaşı sonunda ne oldu?

  CEVAP: Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Arnavutluk, Makedonya, İmraz ve Gökçeada dışındaki bütün Balkan topraklarını ve Ege’deki adaları kaybetti.

  6) Birici Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

  CEVAP: Ham madde ve sömürgecilik yarışı.
  Fransa ile Almanya arasındaki Alsace Loure anlaşmazlığı.
  Balkanlardaki Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rusya çekişmesi.
  Avrupa’daki gruplaşmalar.
  Almanya ve İtalya güçlenerek Avrupa’nın güç dengesini bozması.
  Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna’da bir Sırp Miletçisi tarafından öldürülmesi.

  7) Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler nelerdir?

  CEVAP: Kafkasya Cephesi.
  Çanakkale Cephesi.
  Yemen Cephesi.
  Hicaz Cephesi.
  Kanal Cephesi.
  Filistin Cephesi.
  Suriye Cephesi.
  Irak Cephesi.
  Galiçya ve Makedonya Cephesi.

  8) Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

  CEVAP: Ham madde ve sömürgecilik yarışı devam etti.
  İmparotorluklar yıkıldı yerine uluslu devletler kuruldu.
  Cumhuriyet ve demokrasi yayıldı.
  Bir daha Savaşlar olmasın diye Milletler Cemiyeti (Cemiyet_i Akvan) kuruldu.

  9) Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar nelerdir?

  CEVAP: Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaları;
  Almanya = Versay .
  Avusturya = Senjermen.
  Macaristan = Trianon.
  Bulgaristan = Nöyyi.
  Osmanlı = Sevr imzalanmıştır.

  10) İtilaf Devletleri nelerdir?

  CEVAP: İngiltere.
  Fransa .
  Rusya .
  ABD.
  Japonya.
  Sırbistan.
  Yunanistan.
  Brezilya.
  Romanya.
  İtalya .

  11) İttifak Devletleri nelerdir?

  CEVAP: Osmanlı Devleti.
  Almanya.
  Avusturya Macaristan İmparotorluğu.
  Bulgaristan.

  12) Paris Barış Konferansı ne zaman toplanmıştır?

  CEVAP: Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 tarihinde toplanmıştır.

  13) M. Kemal ilk önce hangi okula gitmiştir?

  CEVAP: M . Kemal ilk önce Mahalle Mektebi’ne gitmiştir.

  14) Atatürk’ün kişisel özelliklerinden birkaç tanesini yazınız.

  CEVAP: Askeri Dehası.
  Vatan Severliği .
  Sanat Severliği.
  İnkılaplığı.
  İleri Görüşlülüğü.

  15) M. Kemal hangi yılda Kurmay Başkan olarak orduya katıldı?

  CEVAP : M. Kemal 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun olarak orduya katıldı.

  16) M. Kemal’in ilk askeri başarısı nedir?

  CEVAP: M. Kemal’in ilk askeri başarısı Trablusgarp’tır.

  17) Misak-ı Milli’nin tarihi nedir?

  CEVAP: Misak-i Milli 28 Ocak 1920 de olmuştur.

  18) Amasya Genelgesi’nin tarihi nedir?

  CEVAP: Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919 da yayımlanmıştır.

  19) Amasya Genelgesi’ne kimler katılmıştır?

  CEVAP: Amasya Genelgesi’ne Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa,Cemal Bey, Kazım Karabekir Paşa katılmıştır.

  20) Erzurum Kongresi’nin hangi tarihte toplanmıştır?

  CEVAP: Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 da toplanmıştır.

  21) Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar nelerdir?

  CEVAP: Milli sınarlar içerisinde vatan bir bütündür.
  Manda ve Himaye kabul edilemez.
  Dokuz kişilik Temsil Heyeti seçildi.

  22) Sivas Kongresi’nin hangi tarihte toplanmıştır?

  CEVAP: Sivas Kongresi 11 Eylül 1919 da toplanmıştır.

  23) Amasya Görüşmeleri hangi tarihte olmuştur?

  CEVAP: Amasya Görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 olmuştur.

  24) Amasya Görüşmelerinin önemi nedir?

  CEVAP: Osmanlı Hükümeti Temsil Heyeti’ni resmen tanıdı.
  Mebuslar Meclisi toparlanacaktı.

  25) Temsil Heyeti Ankara’ya hangi tarihte gelmiştir?

  CEVAP: Temsil heyeti Ankara’ya 27 Aralık 1919 tarihinde gelmiştir.

  26) Ankara diğer illere göre neden daha iyiydi?

  CEVAP: Ankara Sivas’a ve diğer illere göre haberleşme ve her yerle bağlantısı olduğu için daha iyiydi.

  27) Sevr Antlaşması’nın tarihi nedir?

  CEVAP: Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmıştır.

  28) Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılarla, Fransızlarla, Ermenilerle üç ayrı cephede savaşıldı bu cepheler hangileridir?

  CEVAP: 1-Doğu Cephesi.
  2-Güney Cephesi.
  3-Batı Cephesi’dir.
  29) Birinci İnönü Savaşı hangi tarihte olmuştur?

  CEVAP: Birinci İnönü Savaşı 10 Ocak 1921 tarihinde olmuştur.

  30) Birinci İnönü Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.

  CEVAP: İtilaf Devletleri Sevr’i biraz değiştirip Türklere kabul ettirmek için bu konferansı topladılar.
  Bu konferans ile İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını tanımıştır.
  İlk defa batılı bir devlet TBMM’yi tanımıştır.

  31) İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir?

  CEVAP: İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir.

  32) İkinci İnönü Savaşı’nın tarihi nedir?

  CEVAP: İkinci İnönü Savaşı 31 Mart 1921 tarihinde olmuştur.

  33) İkinci İnönü Savaşı’nın sonucu nedir?

  CEVAP: Meclisin otoritesi arttı.

  34) Tekaf-i Milliye’nin tarihi kaçtır?

  CEVAP: Tekaf-i Milliye 8Ağuston 1921 tarihinde olmuştur.

  35) Tekaf-i Miliye nedir?

  CEVAP: Halk elinde bulunan her şeyin yüzde kırkını sonra almak üzere Türk Ordusu’na vermesidir.

  36) Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçları nedir?

  CEVAP: M. Kemal’e mareşallik unvanı verildi.
  Doğu sınırımız kesin olarak çizildi.
  İtalyanlar kesin olarak çekildi.
  Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921) yapıldı.

  37) Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?

  CEVAP: Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 yılında yapılmıştır.

  38) M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

  CEVAP: M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanı Sakarya Meydan Muharebesi’nden sora verilmiştir.

  39) M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanını kim vermiştir?

  CEVAP: M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanını TBMM vermiştir.

  40) Siyasi Alanda yapılan yenilikler nelerdir?

  CEVAP: Siyasi Alanda yapılan yenilikler;
  Saltanatın Kaldırılması.
  Cumhuriyetin İlanı.
  Halifeliğin Kaldırılması.
  Türkiye’nin Yeniden İdari Teşkilatlanması.
  Ankara’nın Başkent Olması.

  41) Çok Partili Rejim Denemeleri nelerdir?

  CEVAP: Cumhuriyet Halk Fırkası.
  Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası .
  Serbest Cumhuriyet Fırkası.

  42) Şeyh Sait İsyanı hangi tarihte olmuştur?

  CEVAP: Seyh Sait isyanı 13 Şubat 1925 tarihinde olmuştur.

  44) Menemen Olayı’nın tarihi kaçtır?

  CEVAP: Menemen Olayı 23 Aralık 1930 tarihinde olmuştur.

  45) Hukuki Alanda yapılan yenilikler nelerdir?

  CEVAP: Hukuki Alanda yapılan yenilikler;
  Anayasa’nın kabulü.
  Yasama, yürütme, yargı yetkileri meclise aittir.
  Türk Medeni Kanunu.
  Borçlar Kanunu.
  Ticaret Kanunu.
  Ceza Kanunu.

  46) Anayasa hangi tarihte kabul edildi?

  CEVAP: Anayasa 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir.

  47) Soyadı Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

  CEVAP: Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiştir.

  48) Türk kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı hangi tarihte verilmiştir?

  CEVAP: Türk kadınına 5 Aralık 1934 yılında Seçme ve Seçilme Hakkı verilmiştir.

  49) Ağırlık ve Uzunluk Ölçüleri hangi tarihte değiştirilmiştir?

  CEVAP: Ağırlık ve Uzunluk Ölçüleri 26 Mart 1931 tarihinde kabul edilmiştir.

  50) Miladi Takvim hangi tarihte kabul edilmiştir?

  CEVAP: Miladi Takvim 26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilmiştir.
 2. mavısım

  mavısım Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2008
  Mesajlar:
  55
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0
  Paylaşım için sağol..
  Çok işime yaradı :)
 3. xrayd123

  xrayd123 Üye

  Katılım:
  11 Nisan 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  TeŞekÜrler

  çok teşekürler öyle işime yaradı ki. Öğretmenimiz performans ödevimizde bu soruları vermişti, buradan hepsini yaptım çok teşekürler.. :):):)

Sayfayı Paylaş