teknolajil ürünler

Konu 'Fen Bilgisi 7. Sınıf' bölümünde zeynepfatma tarafından paylaşıldı.

 1. zeynepfatma

  zeynepfatma Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  41
  Beğenileri:
  31
  Ödül Puanları:
  0

  teknolajik ürünlerin üretilmesi ve kullanılması için gereken teknik donanım nasıl olmalıdır?
 2. serseri150

  serseri150 Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  96
  Beğenileri:
  35
  Ödül Puanları:
  0
  Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini yapan iş yerlerinde aşağıdaki özellikler aranır.

  a) Üretimde kullanılan ve gıda ile temas eden tüm alet, ekipman ve yeniden kullanılabilen kaplar/ konteynırlar sağlığa uygun malzemeden, kolay ve iyi temizlenebilir, dezenfekte edilebilir, pürüzsüz ve kont*****syona yol açmayacak özellikte olmalıdır. Bunlar, daima temiz bulundurulmalı ve uygun olanlar gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Üretim teknolojisi gereği kullanılan malzeme, alet ve ekipman ısı, buhar, asit, alkali, tuz gibi maddelere dayanıklı olmalıdır.
  b) Bina, tesisat, malzeme, alet ve ekipmanın onarım, boya, badana ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılmalıdır.
  c) İş yeri, zararlı canlılar ile çevresel kirleticilerin girmesini önleyecek biçimde tesis edilmelidir.
  d) Zemin, iş yerinin özelliğine göre su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte ve suyun birikmemesi için kanallara doğru yeterli bir eğimde olmalıdır.
  e) Duvarlar, yapılan işin özelliğine göre su geçirmeyen, yıkanabilir, zararlı canlıların yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemeden yapılmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır. Duvar- zemin bağlantısının yuvarlatılmış yapıda olması gerekir.
  f) Pencereler ve benzeri açık yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapılmalı, ince gözenekli, kolay temizlenebilir, sökülüp takılabilir ve sürekli bakımları yapılabilir özellikte tel, plâstik veya uygun bir malzeme ile kaplanmalıdır. Pencere eşikleri raf olarak kullanılmamalıdır.
  g) Kapılar, pürüzsüz ve su geçirmeyen yüzeylere sahip, duruma göre kendiliğinden kapanır, zararlı canlıların girişini engelleyecek şekilde olmalıdır.
  h) Merdivenler, asansör kabinleri ve boşaltma olukları gibi yardımcı yapılar gıdaların kirlenmesine yol açmayacak konum ve yapıda olmalıdır.
  i) Tavan donanımları, buharlaşma ve damlamadan dolayı gıda ve ham maddelerin doğrudan ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak biçimde tesis edilmeli ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.
  j) Kullanımı zorunlu durumlar dışında, işlenmemiş tahta gibi temizliği ve dezenfeksiyonu güç malzemeler kullanılmamalıdır.
  k) İş yeri gerekli asgarî teknik donanıma sahip olmalı ve tekniğine göre ilgili b**ümlerinde basınç, sıcaklık, akış göstergeleri bulunmalı ve gerektiğinde kaydetme işlemi yapılmalı ve kayıtlar saklanmalıdır.
  İş Yerinde Kullanılacak Su, Buz ve Buhar
  Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimi yapılan iş yerinde kullanılan su, buz ve buharda aşağıdaki özellikler aranır.
  a) Üretimde kullanılan su, içilebilir nitelikte olmalıdır. Suyun sürekli ve yeterli sağlanması, depolanması, basınç ve sıcaklığının kontrolü için uygun tesisat bulunmalıdır.
  b) Ürünle temas edecek şekilde kullanılan buz, içilebilir nitelikte sudan üretilmiş olmalı ve işletme içinde hijyen kurallarına göre depolanmalı ve taşınmalıdır.
  c) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerle doğrudan temas eden yüzeylerde kullanılan buhar, içilebilir nitelikteki sudan elde edilmelidir.
  d) Buhar üretimi, soğutma ve yangın söndürme gibi işlerde kullanılan, gıdalarla temas etmemesi gereken su tamamen ayrı hatlarda taşınmalı, bu hatlar belirlenmiş standartlara göre değişik renklerle belirtilmeli ve içme suyu taşıyan sisteme geri dönüş yapmamalıdır.
  Sıvı Atık Hatları ve Katı Atıkların Depolanması ve Uzaklaştırılması
  İş yerine ait sıvı atık sistemi korozyondan etkilenmeyen, temizlik ve bakımları kolayca yapılabilecek şekilde düzenlenmeli, koku kapaklı ve sıvı atık miktarını kaldırabilecek biçimde olmalıdır. İş yeri sahibi/sorumlu yöneticisi, yapılan üretim için arıtma tesisi ve deşarj izni gerekiyorsa Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre gereğini yapmalıdır.
  İş yerinin özelliğine göre, katı atıkların iş yerinden uzaklaştırılıncaya kadar toplanacağı, uygun şekilde yapılmış, yıkama ve dezenfeksiyona uygun, kapalı bir katı atık depolama yeri olmalıdır. Katı atık depolama ve naklinde kullanılan malzeme, alet ve ekipman tek kullanımlık veya kolayca yıkanabilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden olmalı, üzerleri işaretlenerek üretimi etkilemeyecek yerlerde bulundurulmalı ve kesinlikle gıda maddeleri üretimiyle ilgili işlerde kullanılmamalıdır. Katı atıkların toplanıp uzaklaştırılması işlemi Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmalıdır.
  Sosyal Tesis ve Tuvaletler
  Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimi yapılan iş yerinde giyinme, soyunma, dinlenme odaları, tuvaletler ve varsa yemekhanelerde aşağıdaki özellikler aranır.
  a) İş yerindeki sosyal tesis, duş ve tuvaletler gıda üretim alanlarından ayrı olmalıdır. Tuvaletler gıda üretim yerlerine doğrudan açılmamalıdır.
  b) İş yerinde personel için giyinme, soyunma, dinlenme odaları ve tuvalet bulunmalı, tuvaletler atık maddelerin hijyen kurallarına uygun bir biçimde uzaklaştırılacağı şekilde tasarlanmalı ve bu alanlarda hijyen kurallarını hatırlatıcı uyarı levhaları bulundurulmalıdır.
  c) Gerekli görülen yerlerde sıcak ve soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı ve elle kullanılmayan muslukların bulunduğu lâvabolar takılmalıdır. Sıvı sabun, kurutma cihazı veya kâğıt havlu bulunmalı, gerektiğinde el ve ayakların dezenfekte edilmesine yönelik önlemler alınmalıdır.
  d) Yemekhane varsa, hijyen kurallarına uygun olmalıdır.
  e) Sosyal tesise ait atıklar kapalı sistemde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde uygun yapılmış foseptiklere bağlanmalıdır.
  Aydınlatma ve Havalandırma
  Üretim yeri işin özelliğine uygun yoğunlukta aydınlatılmış olmalıdır. Aydınlatma tabiî renkleri değiştirmeyecek özellikte yapılmalı ve aydınlatma cihazlarında muhafaza bulunmalıdır.
  İşlem ihtiyacına göre sıcaklığın kontrolü, nem kontrolü, toz oluşumunu önlemek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik ve/veya doğal havalandırma sistemi sağlanmalıdır. Havalandırma açıklıklarının üzerinde bir ızgara veya aşınmayan malzemeden yapılmış koruyucu düzenek bulunmalıdır. Izgaralar temizlenmek için kolayca sökülebilir nitelikte olmalıdır.
  İş Yeri Çevresi
  İş yeri çevresinde her türlü kirliliğe ve kötü kokuya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar olmamalıdır.
  Ham Madde Kabul Yerleri
  İş yerinin özelliğine göre ham madde kabul yerlerinde ham maddenin tozlanmasını, kirlenmesini ve bozulmasını engelleyecek koruma tedbirleri alınmalıdır.
  Depolama
  Ham madde, mamul madde, katkı ve diğer yardımcı maddeler, alet ve ekipman, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile temizlik madde ve malzeme depoları birbirinden ayrı olmalı ve bu Yönetmelikte yer alan iş yerinin taşıması gereken genel özellikler kısmındaki ilgili hükümlere uygun olmalıdır. Ürünler bulaşmanın ve bozulmanın önleneceği koşullarda ayrı ayrı ve palet yüksekliğinde zeminle ve duvarla temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır.
  Lâboratuvar
  Lâboratuvarlar üretim b**ümlerine doğrudan açılmamalıdır. Ancak gerekli hâllerde üretime yön verecek analizler için üretim yerinin bir b**ümünde test üniteleri yer alabilir.
  Yakıt Depoları
  Yakıt depoları uygun yerlerde, üretim yerine doğrudan açılmayan ve kendi mevzuatına uygun olmalıdır.
  Temizlik ve Dezenfeksiyon
  Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi yapılan iş yeri temizlik ve dezenfeksiyon koşulları:
  a) Gıda işletmecisi/sorumlu yöneticisi tarafından hijyen kontrol programları yapılmalı, bütün alanların temizlenmesinin yanı sıra kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. Hijyen kontrol programları iş yerinin ilgili b**ümlerine asılarak veya dosyada bulundurularak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri kaydedilmelidir.
  b) Gıda işletmelerinde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiş uygun deterjan, kimyasal ve/veya dezenfektanlar veya bunların etken ham maddeleri kullanılmalıdır.
  c) Su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunların çözeltileri aracılığı ile işletmenin, malzeme, alet ve ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sırasında gıda maddesinin kirlenmesini ve bulaşmayı engelleyecek önlemler alınmalıdır.
  d) Günlük çalışmaların bitiminden hemen sonra veya işletmenin veya ürünün özelliğine göre hazırlanmış temizleme prosedürüne göre gıdaların işlendiği ortamdaki zemin, işlemle ilgili kanallar, malzeme, alet ve ekipman ile duvarlar iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Zeminde kullanılan temizlik materyali ile alet ve ekipmanda kullanılan temizlik materyali tanımlanmalı ve ayırt edici olmalıdır.
  e) Malzeme, alet ve ekipman temizliğinden sonra kurutulması gerekenler en kısa zamanda kurutulmalıdır. Temizlikte kullanılan malzemeler yıpranmış ve kirli olmamalıdır.
  f) İş yeri personelinden bir kişi işletme temizliğinden sorumlu olarak görevlendirilmelidir.
  g) Risk analizine göre mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı iş yerinin mikrobiyolojik yönden temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  h) Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı iş yerinin üretim yeri girişinde, içinde dezenfektan bulunan havuz veya paspas bulunmalıdır veya başka uygun bir yöntem ile söz konusu işlem gerçekleştirilmelidir.
  Evcil Hayvanlar
  Güvenlikle ilgili b**ümlerin dışında, iş yerinde kesinlikle hayvan bulundurulmamalıdır. Hayvan bulunan güvenlik b**ümleri üretim ve depolama tesislerinden ayrı olmalıdır.
  Zararlı Canlılar
  Zararlı canlılarla mücadele için etkili, sürekli ve yeterli bir program yapılmalıdır. Zararlı canlılarla mücadele ilâçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler, üzerlerinde toksik etkileri ve kullanımları açısından uyarılar bulunan uygun etiketler taşımalı, sadece bu amaç için kullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalıdır. Bunlar, bu konuda eğitilmiş personel tarafından nakledilmeli ve kullanılmalıdır. Zararlı canlılarla mücadele için ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilâçlar, amacına ve genel halk sağlığına uygun olarak kullanılmalıdır.
  Personel Eğitimi
  Gıda işletmecisi/sorumlu yöneticisi, üretimin hijyen kurallarına uygun biçimde yapılması ve kişisel hijyen konusunda sürekli eğitim sağlamalıdır.
  Sağlık Kontrolü
  Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde çalışacak personel sağlık raporu almadan çalıştırılamaz. Çalışanların periyodik sağlık kontrolleri, ilgili mevzuatına göre yapılarak sağlık karnelerine işlenmelidir. Bu uygulamalardan gıda işletmecisi/sorumlu yöneticisi sorumludur.
  Personel Hijyeni ve Davranışları
  Gıdaların üretildiği alanda çalışan herkesin, kişisel temizliğine yüksek derecede özen göstermesi gerekir. Tırnaklar kısa kesilmiş olmalı, eller sürekli temiz tutulmalı, açıkta yara olmamalıdır. Çalışırken başlık, maske, bone, eldiven ve ayak giysileri gibi uygun koruyucu giysiler gerektiğinde giyilmelidir. Bu giysiler kolay temizlenebilir olmalı ve temiz tutulmalıdır.
  Üretim esnasında herhangi bir şey yemek, tütün kullanmak, sakız çiğnemek, tükürmek ve gıdalara doğru hapşırmak, öksürmek gibi davranışların yapılmaması gerekir. Kişisel eşyalar ve giysiler gıdaların işlendiği alanlarda bulundurulmamalı, üretim esnasında hiçbir takı takılmamalıdır.
  Gıdalarla taşınması ihtimali olan bir hastalığı veya bulaşmış yara, deri enfeksiyonları, ağrılar ve ishal gibi hastalığı olan kişilerin, gıdaları işlemesine veya gıdaların işlendiği alana girmesine, izin verilmez. Bu şekilde etkilenen ve gıda işinde çalışan gıda ile teması olma ihtimali olan herkes hastalığını veya belirtilerini eğer mümkünse onun sebeplerini gıda işi yapan işletmeciye bildirecektir.
  Ziyaretçiler
  Gıda üretim alanında, ziyaretçilerin gıdaları kontamine etmesini önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Bu amaçla ziyaretçilere verilmek üzere koruyucu giysiler bulundurulmalıdır.
  Taşıma
  Gıdaların taşınması için kullanılan araç ve/veya kaplar;
  a) Yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek şekilde tasarlanmalı, temiz tutulmalı, gerektiğinde bakımı yapılmalı ve iyi muhafaza edilmelidir.
  b) Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, bulaşmaya sebep olabileceği için gıdadan başka herhangi bir şeyin taşınmasında kullanılamaz.
  c) Gıda ile birlikte başka herhangi bir şeyin veya farklı gıdaların aynı anda birlikte taşınması durumunda, ürünler birbirinden tamamen ayrılacaktır.
  d) Sıvı, granül ve toz hâldeki dökme gıdalar, gıdaların taşınmasında kullanılan kap ve/veya konteynır/tankerlerle taşınacaktır. Gıdaların taşınmasında kullanılan kap/konteynırların üzerinde açıkça görülebilecek ve silinmeyecek bir şekilde "yalnızca gıda maddesi için" ibaresi bulunmalıdır.
  e) Araçlar ve/veya konteynırlar gıdalardan başka bir şeyin veya farklı gıdaların taşınmasında kullanılmaları durumunda, bulaşmayı önlemek için yüklemeler arasında iyice temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte edilmelidir.
  f) Gıdalar araç ve/veya konteynırların içerisine bulaşma riskini en aza indirecek biçimde yerleştirilmeli ve korunmalıdır.
  g) Gıdaların taşınması için kullanılan araçlar gerektiğinde, gıdaları uygun sıcaklıklarda muhafaza edebilecek ve söz konusu sıcaklıkları izlemeye imkân verecek nitelikte olmalıdır.
  Gıdaların Ambalâjlanması ve Paketlenmesi
  Gıdaların ambalâjlanması ve paketlenmesinde kullanılacak madde ve malzemeler;
  a) Bulaşma/kirlilik kaynağı olmamalı ve ambalâj malzemeleri, bulaşma riskine maruz kalmayacak şekilde depolanmalı ve kullanılacağı zamana kadar koruyucu örtüleri açılmamalıdır.
  b) Ambalâjlama ve paketleme işlemleri ürünlere bulaşmayı önleyecek şekilde yürütülmelidir.
  c) Gıdalar için bir defadan fazla kullanılmak amacıyla üretilmiş olan ambalâjlama malzemeleri temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir olmalı ve temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için işletme uygun tesise sahip olmalıdır.
  d) Ambalâjlama ve paketleme malzemeleri, bu işlemlerin yapılacağı oda veya alanlara hijyen kurallarına uygun olarak getirilmelidir.
  e) Gıda ambalâjlanması ve paketlenmesinde kullanılacak madde ve malzemeler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Ambalâjlama b**ümünde belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.
 3. serseri150

  serseri150 Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  96
  Beğenileri:
  35
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkür et butonuna basman yeterlidir
  zeynepfatma bunu beğendi.
 4. sude-naz

  sude-naz Üye

  Katılım:
  1 Mart 2010
  Mesajlar:
  401
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  0
  A- Televizyon, Radyo Programları ve Film Değerlendirme Kriterleri

  1- Sunuculuk Kriterleri
  a. Konuşmanın özüne ve biçimini dinleyici/izleyici düzeyine uydurma
  b. Makyaj kalitesi
  c. Konuşmada kullanılan malzemeyi etkili bir biçimde örgütleme
  d. Dinleyici/izleyici ile etkili iletişim kurma
  e. İyi ve yerinde sözcük seçme
  f. Konuşmayı uygun, yerinde mimik ve jestlerde zenginleştirme
  g. Sözcükleri doğru telaffuz etme
  h. Vurgulama ve ses tonuyla söylediklerini anlamlandırma
  i. Konuşmanın amacına ve planına bağlı kalma ve konu dışına çıkmama
  j. Kendine güven ve uygun sahne duruşu
  k. Konuşma konusuna olan hakimiyet

  2- Drama Kriterleri
  Oyuncuların;
  a. yaş düzeyi
  b. drama metnine olan hakimiyeti
  c. rol yeteneği
  d. kendine olan güveni
  e. dinleyicileri/izleyicileri etkileme yeteneği

  3- Teknik Uygulama Kriterleri
  a. Dekorun amaca uygunluğu
  b. Kostümün amaca hizmet etme derecesi
  c. Grafiklerin kullanma düzeyi
  d. Müzik geçişlerindeki uygunluk
  e. Sinyal kalitesi
  f. Ses seviyesi
  g. Efekt kalitesi

  B- Öğretim yazılımlarını Değerlendirme Kriterleri

  Genel
  Program;
  a. okul ortamında kullanışlı olmalıdır
  b. tartışmalı (tam olarak kabul edilmeyen) öğretim yöntemlerinden arınık olmalıdır
  c. bir ders saatinde bir ders konusunun işlenişini olanaklı kılmalıdır
  d. öğrencinin ön bilgileri ile ilişkili olmalıdır
  e. diğer öğretim yöntemleri ile karşılaştırıldığında zaman kazandırıcı olmalıdır
  f. içindeki komutların kullanımı ile ilgili öğretici bir b**üm
  bulunmalıdır

  İçerik
  İçerik;
  a. hedeflenen öğrenci düzeyine uygun olmalıdır
  b. doğru olmalıdır
  c. güncel olmalıdır
  d. kapsamı mantıklı, kabul edilebilir olmalıdır
  e. verilen bilgiler ve süreçler farklı alanlar için de yararlı olmalıdır
  f. yansız olmalıdır
  g. okul programlarını destekler olmalıdır
  h. ders alanı ile uyumlu olmalıdır
  i. tanımlar ihtiyaç duyuldukça belirtilmelidir
  j. İhtiyaç duyulan ön yetenekler ile sunulan bilgi arasında uyum olmalıdır
  k. İçerik tartışmalı ahlâki ve sosyal konular yönünü içermekten uzak olmalıdır
  l. Bilgisayarda konunun anlatımı diğer öğretim yöntemlerine göre daha avantajlı olmalıdır

  Uygunluk
  a. Uygulama bilgisayar kullanımına iyi uyum sağlamalıdır
  b. Diğer yöntemlere göre pedagojik yaklaşım daha üstün olmalıdır
  c. Okuma düzeyi hedeflenen öğrenciler için uygun olmalıdır
  d. Programın etkileşimi öğrenci düzeyine uygun olmalıdır
  e. Programda verilen karşılıklar öğrenci düzeyine uygun olmalıdır
  f. Programda ihtiyaç duyulan ön yetenekler hedeflenen öğrenci düzeyine uygun olmalıdır
  g. Programdaki ders anlatım süresi öğrencinin dikkatini verebileceği maksimum süreyi geçmemelidir
  h. Değişik öğretim yöntemlerini bünyesinde bulundurabilmelidir
  i. Zorluk düzeyleri fark edilebilir olmalıdır
  j. Öğrenci davranışı tamamen kazanana kadar yeterli düzeyde etkileşim ve pratik yapma olanağı sağlanmalıdır
  k. Amaçlanan öğrenmenin oluşabilmesi için yeterli bilgi sağlanmalıdır

  Soru Sorma Teknikleri
  a. Sorular içeriğe uygun olmalıdır ve öğrencilerin içerik hakkındaki bilgilerini etkili bir şekilde **çmelidir
  b. Dolaylı yoldan cevaplanan sorular dersin/alıştırmanın içinde sonradan tekrar edilebilir olmalıdır
  c. Denemelerin sayısı mantıklı ve uygun olmalıdır
  d. Hesaplamalar uygun olduğu yerlerde ekran üzerinde kolaylıkla yapılabilmelidir

  Yaklaşım/Motivasyon
  a. Programın yaklaşımı hedeflenen öğrencilerin düzeyine uygun olmalıdır
  b. Değişik formatlar olmalıdır
  c. İletişim tümüyle öğrenciye yardımcı olacak şekilde düzenlenmelidir
  d. Öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımı sağlanmalıdır

  Değerlendirmecinin Alan Testi Sonuçları
  a. Ekrandaki sunumlar öğrencinin anlayabileceği düzeyde olmalıdır
  b. Öğrenci programı kullanmaktan hoşlanmalıdır
  c. Öğrenci programı kullanma konusunda olumlu tutuma sahip olmalıdır
  d. Öğrenci programı yeniden kullanmaya istek duymalıdır
  e. Öğrenci konuyu farklı yollardan öğrenmek için istek duymalıdır
  f. Program, öğrencilerin birbirleri arasında olumlu yönde yarış ortamında olmalarını sağlamalıdır
  g. Program öğrencileri arasındaki işbirliğini artırmalıdır

  Yaratıcılık
  a. Program öğrencinin yaratıcılığını ortaya çıkarmalı ve ilerlemesini sağlamalıdır
  b. Pedagoji keşfedici özelliğe sahip olmalıdır
  c. Program öğrencinin çok sayıda kararlar verebilmesini (yeni fikirler üretme) sağlamalıdır
  d. Program açık uçlu soruları cevaplamada ve cevapları **çmede değerlendirme kriterlerini sağlamalıdır
  e. Program bilginin yaratıcı yolla kullanılmasını göstermelidir
  f. Program, öğrencilerin bir mo**** değiştirmelerini ya da alternatif modeller oluşturmalarını sağlamalıdır

  Öğrenci Kontrolü
  Öğrenci;
  a. programın çalışma sırasını kontrol edebilmelidir
  b. anlatımları ve önceki geçen ekranları yeniden gözden geçirebilmelidir
  c. istediği zaman çalışma aktivitesini sonlandırıp ana mönüye dönebilmelidir
  d. programa istediği yerden girebilmelidir
  e. bir aktivitenin ortasında durabilmeli ve yeniden kaldığı aktiviteden kayıtları ile devam edebilmelidir
  f. istediği anlarda programdan yardım alabilmelidir

  Öğrenme Amaçları
  a. Öğrenci amaçları belirlenmeli ve iyi tanımlanmalıdır
  b. Öğrenmek için yapılan aşamalar farklı ortamlarda da kullanılabilmelidir
  c. Farklı günlerde uzun süreli kullanılması düşünülen programlar için öğrenme amaçları harcanan zamana değmelidir

  Geri Bildirim
  Geribildirim;
  a. olumlu yönde olmalıdır
  b. hedeflenen öğrenci düzeyine uygun olmalıdır
  c. tehdit edici ve yanlış cevaplara ödül vermemelidir
  d. öğrenci cevaplarına dayalı olmalıdır
  e. zamanlı olmalıdır
  f. bilgilendirici olmalıdır
  g. gerekli olduğunda düzeltici olmalıdır
  h. gerekli olduğu zaman yeniden hatırlatma ya da açıklama yapmalıdır
  i. değişik cevaplar kullanmalı ve sıkıcı olmamalıdır
  j. ekranda yeterli sürede kalmalıdır
  k. program yeniden uyarma yapabilmek için programın uygun yerlerine gidebilmesine olanak sağlamalıdır
  l. program otomatik olarak programın zorluk düzeyini ve sırasını öğrenci performansına göre ayarlamak için öğrencinin programın farklı yerlerine gidebilme özelliğini kullanabilmesini sağlamalıdır

  Simülasyonlar (Benzetim)
  a. Simülasyon mo**** hedeflenen öğrenci için geçerli olmalı ve ne çok karmaşık ne de çok basit olmalıdır
  b. Simülasyonda kullanılan değişkenler en uygun olanlardan seçilmelidir
  c. Tahminler yeterli düzeyde tanımlanmalıdır
  d. Program gerçekte yapılması çok zor olan aktivitelerin benzetimini yapmalıdır
  e. Simülasyonun tümünü yada bir basamağını tamamlamak için gerekli olan zaman mantıklı ve etkili olmalıdır
  f. Tahmin etmekten çok karar vermeyi ve hesap yapmayı desteklemelidir

  Öğretmenin Programı Değiştirebilmesi
  a. Öğretmen içeriği kolaylıkla değiştirebilmeli yada eklemelerde bulunabilmelidir
  b. Öğretmen her bir sınıf için parametreleri kolaylıkla düzenleyebilmelidir
  c. Her bir öğrenci için öğretmen parametrelerini kolaylıkla düzenleyebilmelidir
  d. Parametre kurulumları yapılmadan geçilebilmelidir

  Değerlendirme ve Kayıtların Tutulması
  a. Program içeriğin tümüyle öğrenilip öğrenilmediği konusunda yeterli araç içermelidir
  b. Eğer programın içinde testler, başarı için belirlenen **çütler hedeflenen öğrencilerin yeteneklerine uygun olmalıdır
  c. Eğer programda testler varsa, testin içeriği sunulan bilgileri doğru bir şekilde yansıtmalıdır
  d. Öğrencilerin puan durumunu ve performans raporlarını gerekli olduğu zamana sunmalıdır
  e. Öğrenci performansı hakkında yeterli bilgi gelecekte yeniden kullanılabilecek şekilde kayıt edilmelidir
  f. Gerekli olan yerlerde kullanışlı durum saptayıcı ve yerleştirme testleri sağlanmalıdır
  g. Öğrenci performans bilgilerine öğretmen kolaylıkla ulaşabilmelidir
  h. Yönetim sistemi yeterli düzeyde güvenlik içermelidir
  i. Program öğrenci kayıtlarını yazıcı çıktısı ve ekran görüntüsü olarak sunmalıdır
  j. Program bir sınıfın değişik düzeydeki performans kayıtlarını tutabilmelidir
  k. Program bir çok sınıfın değişik düzeylerdeki performans kayıtlarını tutabilmelidir

  Yazılı Belgeler ve Destekleyici Materyaller
  a. Paketin kalitesi sağlam ve öğrenci kullanımı için uygun olmalıdır
  b. Öğrenci, veli yada öğretmen kılavuz kitapları ve materyalleri açıkça tanımlanmalıdır
  c. Uygulama için teknik ve kullanım ile ilgili açıklamalar açık ve tam olmalıdır
  d. Eğer mümkünse “Hızlı Başlangıç” b**ümü olmalıdır
  e. Kullanışlı, çoğaltılabilir öğrenci çalışma kâğıtları sağlanmalıdır
  f. Diğer değerli destek materyaller sağlanmalıdır
  g. Program örnek ekran çıktılarını sağlamalıdır
  h. Öğretmen destek materyalleri öğrenci materyallerinden ayrı olmalıdır
  i. Başlangıçta yapılacak ders etkinliklerine yönelik yararlı öneriler sunabilmelidir
  j. Program ders etkinliklerinde kullanılırken gerekli ya da yardımcı olabilecek yerlerde kullanışlı öneriler sağlamalıdır
  k. Çeşitli türdeki donanım dizilimi ve öğrenci gruplaşması için sınıf lojistik desteği için kullanışlı öneriler sağlamalıdır
  l. Programın müfredata nasıl entegre edileceği konusunda kullanışlı öneriler sağlamalıdır
  m. Eğer program açık uçlu ise, öğrenciye özel öneriler sağlamalıdır
  n. Farklı zorluk düzeyleri arasındaki farkları en iyi şekilde açıklamalar sağlamalıdır
  o. Programı kullanma ile ilgili ön koşul beceriler açıkça belirtilmelidir
  p. İçerik başlıklarının doğru ve açık tanımları sağlanmalıdır
  q. Öğretim etkinliklerinin tam ve açıklayıcı tanımları belirtilmelidir
  r. Gerekli olduğu yerlerde standart ders kitapları serileri ile bu materyalin ilişkilendirildiğinin açıklamaları sağlanmalıdır
  s. Önemli bilgiler hızlıca ve kolaylıkla bulunmalıdır
  t. Programın kullanımı ile ilgili hızlı kullanım kartı gerekli olduğu yerlerde olmalıdır.
  u. Yazı baskısı açık ve okunabilir olmalıdır
  v. Basılmış grafikler açık ve okunabilir olmalıdır
  w. Basılmış yazı heceleme, yapı, noktalama ve kullanım hatalarından arınık olmalıdır


  Teknik Kalite
  1. Ses ayarlanabilir olmalıdır
  2. Ses anlaşılır ve etkili bir şekilde kullanılabilir olmalıdır
  3. Metin görüntülerinde kullanılan karakter setleri açıkça okunur, uygun ve görsel olarak ilgi çekici olmalıdır
  4. Grafikler siyah-beyaz ekranlarda da kabul edilebilir olmalıdır
  5. Grafikler açık ve kolaylıkla algılanabilir olmalıdır
  6. Programda çalışma hatası olmamalıdır
  7. Program aksaklık yapmadan çalışmalıdır
  8. Program normal şartlarda tümüyle çalışabilir olmalıdır
  9. Ekran görüntüleri arasındaki geçişler etkili olmalıdır
  10. Program birden fazla tuşa basımları öğrencinin diğer ekranlara geçerken önlemelidir
  11. Program ekranlar arasında gereksiz yere ileri, geri gitmeleri önlemelidir
  12. Belirli bazı özellikler (parlatma, kaydırma, ekranı b**me) etkili bir şekilde kullanılabilmelidir
  13. Program yazı girişi miktarına en az düzeyde ihtiyaç duymalıdır
  14. Rasgele oluşumlar gerekli yerlerde kullanılmalıdır
  15. Program cevapları doğru bir şekilde değerlendirmeli ve giriş formatındaki küçük değişiklikleri de kabul edebilmelidir
  16. Program kullanıcıya program tarafından kabul edilmeden önce cevabını düzeltebilme olanağını sağlamalıdır
  17. Program uygun olduğu yerlerde cevapları parça parça kabul edebilme yeteneğine sahip olmalıdır
  18. Öğrencilere cevap girme istenilen yerlerde uygun olmayan tuşlar iptal edilmelidir
  19. Kontrol tuşları tümüyle kullanılabilmelidir
  20. Öğrenciler programı kullanırken en az düzeyde ki öğretmen yardımına ihtiyaç duymalıdırlar
  21. Programın çalışması öğrencinin aktivite üzerindeki konsantrasyonunu etkilememelidir
  22. Program çevre birimlerinin kullanımını etkin bir şekilde yapmalıdır
  23. Program bilgisayarın önceden keşfedilmemiş potansiyelini dikkate almalıdır
  24. Program diğer teknolojilere (ses, video) öğrenmeyi daha iyi hale getirmek için kullanmalıdır
  25. Yazılar anlaşılabilmesi için kolay ve basit bir şekilde olmalıdır
  26. Programın kullanımı ile ilgili ve öğretimsel açıklamalar anlaşılır olmalıdır
  27. Programda ekrana gelen yazılar kullanıcının dikkatini nereye yoğunlaştırması gerektiğini açık bir şekilde belirtmelidir
  28. Ekran sayfa formatı açık ve ekrandan ekrana değişmez olmalıdır
  29. Her bir ayrı içerik başlığının sunumu mantıksal olmalıdır
  30. İçerik başlıklarının ve öğretimin sıralaması mantıklı olmalıdır
  31. Mönü maddelerinin sıralanışı mantıklı olmalıdır
  32. Ekran yönergeleri ve açıklamaları, standart ve mantıklı bir şekilde uygulanır biçimde olmalıdır
  33. İpuçları açık olmalı, yanlış yönlendirici olmamalıdır
  34. Gösteriler ve örnekler açık ve gerektiği zaman ulaşılabilir olmalıdır.
  35. Ara yüz dokümantasyonu az ya da hiç okumadan bile kullanılacak şekilde yeterince basit olmalıdır
  36. Program kullanıcının program içinde nerede olduğunu belirtebilmelidir
  37. Kullanıcı-bilgisayar iletişimi bütünlük içinde ve mantıklı olmalıdır
  38. Yapılan işi kurtarmak için gerekli olan yönergeler gerekli oldukları yerlerde verilmelidir

  Programa İlk Adım ve Uygulama
  a. Yazılım kodu değişiklikleri yada disklerin uygun olmayan kullanımları gerekli değildir
  b. Öğretmenin programı uygulaması için başlama süresi uzun olmamalıdır
  c. Öğretmen programı çok az bilgisayar bilgisine ihtiyaç duyarak çalıştırabilmelidir
  d. Programın başlangıç süresi öğrencilerin programı bir derste tamamlamasına izin verecek şekilde yeterince kısa olmalıdır
  e. Öğrenciler programı kullanmak için en az düzeyde bilgisayar bilgisine ihtiyaç duymalıdırlar

  Grafikler Ve Ses
  Grafik ve ses;
  a. güdülemek için kullanılmalıdır
  b. hedeflenen öğrenci düzeyine uygun olmalıdır
  c. renkler öğretim sürecini geliştirici olmalıdır
  d. grafikler öğrencinin dikkatini dağıtmadan uygun içeriğe dikkati yoğunlaştırıyor olmalıdır

  Yazılım Paketinde Bulunan İlave Donanım

  a. İlave verilen araç-gereçler sağlam olmalıdır
  b. Ses ve/veya grafik kalitesi etkili olmalıdır
  c. İlâve araç-gereçlerin kurulumu kolay olmalıdır
  d. Ayarlanmaları doğru ve kolay olmalıdır
  e. Veri görüntüleri esnek olmalıdır
  f. Veri analizi kullanışlı olmalıdır

  Donanım ve Piyasa Konuları
  a. Programın potansiyel kullanışlılığı fiyatını karşılamalıdır
  b. Bulunması zor olan yada uygun olmayacak şekilde pahalı olan ilâve araç-gerece ihtiyaç duyulmamalıdır
  c. Üreticinin alan testi sonuçları mümkün olmalıdır
  d. Alan testi veri sonuçları öğrencinin bu programı kullanması sonucunda daha iyi öğrendiğini göstermelidir
  e. Ön görüş kopyaları olmalıdır
  f. Programın yedek kopyaları sağlanmalıdır
  g. Yeterli düzeyde garanti sağlanmalıdır
  h. Telefon desteği sağlanmalıdır
  i. Eğer mümkünse, farklı makinelere yükleme mümkün olmalıdır
  j. Lisansları olmalıdır
  k. Network versiyonları olmalıdır
  l. Birden çok kopyada indirim sağlanmalıdır

  C- Fotoğraf Üretim ve Değerlendirme Kriterleri

  Birimde, arşive yönelik fotoğraf çekim çalışmaları ve önceki yıllarda üretilmiş film şeritlerinin CD-ROM’a dönüştürülmesi projeleri yürütülmektedir.Aşağıda bu iki konuda, üretim aşamasında ve bitirilmiş materyalde aranan kriterler sıralanmıştır.
  Fotoğrafın, gerek slayt-negatif (film) gerekse dijital olsun değerlendirilişinde **çütler küçük değişikliklerle de olsa aynıdır. Bu kriterler, genel olarak biçim ve içeriğe göre oluşturabilir.

  BİÇİMSEL KRİTERLER

  1- Fotoğrafın fiziksel Özellikleri :
  a. Fotoğrafın fiziksel olarak kullanıma uygunluğu: Fotoğrafın sağlam olması yani, çizik,leke veya kalıcı hasar bulunup bulunmaması
  b. Hangi format filmle çekilmiş olduğu. 35-roll-plaka,dijital vs.(Kullanılan film veya format fotoğrafın değerlendirilme kapasitesinin bilinmesi anlamında önemlidir. )
  c. Fotoğraf dijital makineyle çekilmişse çözünürlüğü ve kaydedilme şekli (tif,jpg vs.)
  d. SB-Renkli,slayt-negatif
  e. Boyutu:10x15,13x18,18x24 vs.
  f. Açık koyu ve renk dengesi.(fotoğrafın az veya çok ışık almış olması onun kullanılabilirliğini etkiler. Aynı şekilde, çekimden kaynaklanan veya zamana bağlı olarak filmlerde görülen renk kaymaları materyalin fiziksel değerlendirilişinde önem taşır.)
  g. Fotoğrafta rötuş veya montaj: Özellikle fotoshop gibi programlarla fotoğraf aslından çok uzaklaştırılabilmektedir. Fotoğrafa müdahalenin olup olmaması dikkat edilmesi gereken bir konudur
  h. Fotoğrafın orijinal veya röprodüksiyon oluşu

  2- Estetik Özellikler :
  a. Çok geniş bir yelpazede değerlendirilebilecek bu konu KOMPOZİSYON ana başlığı altında aşağıdaki maddeler gözetilerek değerlendirilir.
  b. Belirginlik
  c. Bakış yönü
  d. Bakış yüksekliği
  e. Bakış açısı
  f. Bakış Uzaklığı
  g. Sa****k
  h. 1/3 kuralı veya Oranlar
  i. Çizgiler
  j. Denge (Simetrik/Asimetrik)
  k. Perspektif ve Derinlik
  l. Hareket
  m. Tekrarlar (Ritim)
  n. Işığın kullanımı (Doğal veya Suni ışığın etkili kullanımı)
  o. Rengin etkili kullanımı
  p. Doku
  q. Vurgu

  İÇERİK KRİTERLERİ

  a. Doğruluk (Bilgi)
  b. Anlaşılır olması
  c. Etkili anlatım (Biçimin içeriği en etkili şekilde ortaya koymuş olması)

  CD –ROM Üretim Ve Değerlendirme Kriterleri
  a. CD-ROM’un interaktif (etkileşimli) olması
  b. Kullanım kolaylığı (İstenen işleve en kısa ve anlaşılır yoldan ulaşabilmesi.)
  c. Görsel Uyum ve bütünlüğün sağlanması
  d. Alan bilgilerinin doğruluğu, güncelliği
  e. Eğitim materyalinde hitap edilen seviyeye uygun renk, animasyon, efekt vs. kullanılması
  f. Font büyüklüğünün kullanıcı seviyesine uygun olması
  g. CD-ROM’da kullanılan ses ve seslendirme kalitesi (ses patlaması veya düşüklüğü olmaması, CD-ROM da ki b**ümler arasında ses seviyesinin bütünlük teşkil etmesi.seslendirmenin kullanıcı seviyesi düşünülerek yapılmış olması.)
  h. CD-ROM’un tüm bilgisayarlarda çalışabilmesi
  i. CD-ROM bilgisayara takılınca otomatik olarak açılması
  j. CD-ROM’un içindeki bilgilerin değiştirilemez olması (Çalışma dosyalarının CD’de yer almaması, CD’de sadece sunum dosyalarının yer alması)
  k. CD-ROM’un kapağında CD-ROM’un kullanımı ve telif hakları ile ilgili bilgilerin yer alması
  l. CD-ROM’un kapak tasarımının ürünün kendini ifade etmesi anlamında CD’nin kendisi kadar önemli olduğunun unutulmaması
  m. CD-ROM’da çıkışın bir butona bağlı ve kolay olması

  D- Genel Müdürlükçe Hazırlatılan veya Satın Alınacak Ürünlerin Kriterleri

  1- Biçim Yönünden
  a. Kullanılan malzemelerin kalitesinde yeterlilik
  b. Basılı ürünün renk, kağıdın cins, gramaj ve baskısında amaca uygunluk
  c. Seviyenin gerektirdiği tekniğe uygunluk
  d. Kitap ve dergilerdeki harf ve rakam puntoları;
  İlköğretim birinci sınıf 24 punto
  İlköğretim İkinci sınıf 18 punto
  İlköğretim üçüncü sınıf 14 punto
  İlköğretim dördüncü sınıf 12 punto
  İlköğretim beşinci sınıf 11 punto
  Daha üst öğrenim kademeleri için 10 punto
  e. Şekil, resim, tablo, fotoğraf, şema, plan, grafik ve benzerlerinde metinleri aydınlatıcılık ve tamamlayıcılık
  f. Üründe kullanılabilirlik, korunabilirlik ve ekonomiklik
  g. Basılı olanlarda bibliyografya listesi, içindekiler listesi ile gerekli durumlarda dipnot ve benzerlerini kullanma yeterliliği

  2- İçerik Yönünden
  a. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu hükümlerine uygunluk
  b. Aracın genel ve özel amaçlar ile ana hatlara uygunluğu
  c. Bilimsel yönden doğruluk ve yeterlilik
  d. Objektiflik ve yansızlık
  e. Seslendiği eğitim kurumlarının özel amaçları ile ders programlarına uygunluk
  f. Öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygunluk
  g. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluk
  h. Dil ve anlatım doğruluğu ve güzelliği yönünden başarısı
  i. Türkçe’nin özelliğini bozmadan kullanmak
  j. Örf ve adetlerimize uygunluk

Sayfayı Paylaş