Test - 3 Şiir Bilgisi

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler
  Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler
  Şimdi bana yeniden ister misin deseler
  Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.


  Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) Tekrir sanatına yer verilmiştir.
  B) Hem ünlü düşmesi, hem ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır.
  C) Redif kullanılmıştır.
  D) Kafiye düzeni “aaab” şeklindedir.
  E) Didaktik şiir özeliği göstermektedir.

  2. Antik Yunan’da söz anlamına gelen ’tan türeyen , “ ” karşılığına denk gelir. Bu türe günümüzde ise denilmektedir.


  Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir deği-şiklik yapılmalıdır?


  A) I B) II C) III D) IV E) V

  3. Dağlar dağladı beni
  Gören ağladı beni
  Bana zincir kâr etmez
  Zülfün bağladı beni  Bu dörtlüğün I. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?  A) Yarım uyak B) Tam uyak
  C) Zengin uyak D) Cinaslı uyak
  E) Tunç uyak

  4. I. Şiirlerde kahramanlık duygusu ağır basar.
  II. Gerçeğe yakınlığa önem verilir.
  III. Hayatın acıklı ve korkunç yönlerini ele alır.
  IV. Doğal ve yapay destanlar bu şiirin örneklerindendir.


  Yukarıdaki özellikleri taşıyan şiir türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?  A) Lirik, epik B) Satirik, dramatik
  C) Epik, dramatik D) Pastoral, lirik
  E) Didaktik, satirik  5. Denizlerden
  Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin.
  Bilsen
  Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı şâma bakan
  Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!


  Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?  A) Satirik şiir B) Didaktik şiir
  C) Dramatik şiir D) Pastoral şiir
  E) Lirik şiir


  6. Aşağıdaki dizelerden hangisi lirik bir şiir-den alınmamıştır?  A) Ben mezarda sırdaş olur beklerim
  Toprağında bir taş olur beklerim
  B) Onları deviren biziz toprağa
  Biz attık onları böyle ayağa
  C) Yapsalar kemiğim tarak
  Yar zülfünün tellerine
  D) Sen gittin yaslara büründü cihan
  Soluyor dallarda gül dertli dertli
  E) Deniz, ona çok sevdiğimi söyle
  Bir gün gelir de kıyına böyle durursa
  7. Gönül gurbet ele varma
  Ya gelinir ya gelinmez
  Her dilbere meyil verme
  Ya sevilir ya sevilmez


  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  A) Lirik şiir özelliği taşır.
  B) Çapraz kafiye örgüsü vardır.
  C) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
  D) Halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır.
  E) Redif kullanılmıştır.  8. Eğer benim ile gitmek dilersen
  Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim.
  Bizim iller kıraçlıdır, aşılmaz
  Yollar çamur, kurusun da gidelim.


  Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?


  A) 11’li hece ölçüsüyle ve 6 + 5 durakla ya-zılmıştır.
  B) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
  C) Kelime ve ek halinde redifler vardır.
  D) Pastoral şiir özelliği gösterir.
  E) Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.


  9. Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur.
  Sinem, özüm ateş ile doludur.
  İnsan olan vatanının kuludur.
  Türk evladı evde durmaz, gideriz...


  Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?


  A) Epik B) Lirik C) Didaktik
  D) Satirik E) Pastoral

  10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde aynı konuları işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?  A) Koşma – sagu – pastoral
  B) Lirik – mersiye – mani
  C) Satir – taşlama – hicviye
  D) Sav – türkü – taşlama
  E) Gazel – ağıt – ilahi  11. Dostluk ve vefa bugün birer boş sözdür,
  Geçmişten arta kalma bir hoş sözdür.
  Lakin yine de sen, kendine saygın varsa,
  Söz verdiğin an tutmak için koş, sözdür.


  Bu dörtlükte ağır basan şiir türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?


  A) Lirik, epik B) Satirik, didaktik
  C) Didaktik, lirik D) Epik, satirik
  E) Dramatik, didaktik

  12. Sende açsam da gözümü
  Yoktu bu aşkın çözümü
  Zaman avutur gönlümü
  Hasretine de alışırım


  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) Ünlü düşmesine uğramış sözcük vardır.
  B) “mü” sesleriyle redif yapılmıştır.
  C) Lirik şiir özelliği gösterir.
  D) “aaab” şeklinde kafiyelenmiştir.
  E) İlk iki dize bir cümledir
  Mehmet Yurt bunu beğendi.
 2. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  1 E2 C3 B4 C5 E6 B7 C8 D9 A10 C11 B12 B

Sayfayı Paylaş