Test - 4 (Düzyazı Türleri )

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini açıklar.
  B) Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzey-sel kalır.
  C) Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
  D) İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
  E) İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.  2. Yazınsal tür Ünlü sanatçısı
  I. Makale Şinasi
  II. Fıkra Çetin Altan
  III. Eleştiri Namık Kemal
  IV. Deneme Abdülhak Hamit
  V. Anı Ziya Paşa
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış simalarından değildir?
  A) Şevket Süreyya Aydemir
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  C) Behçet Necatigil
  D) Şeyhi
  E) Ömer Seyfettin

  4. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir savı savun-mak, desteklemek amaçlı yazılan yazılardır. Daha çok siyasal ve toplumsal olaylara, sanat ve bilince yönelik olarak yazılan bir yazınsal türde anlatım nesneldir.
  Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) Fıkra B) Eleştiri C) Makale
  D) Deneme E) Biyografi
  5. Makale türünün bizde ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
  A) Şinasi – Mukaddime
  B) Ahmet Haşim – Bize Göre
  C) A. Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan
  D) Cenap Şehabettin – Hac Yolunda
  E) F. Rıfkı Atay – Denizaşırı
  6. Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özel-liklerinden değildir?
  A) Seyirciye ibret vermek veya hoşça vakit geçirtmek için yazılır.
  B) Olay birden çoktur. Sadece mekan ve za-man birliği vardır.
  C) Kişiler seçkin tabakadan insanlardır.
  D) Üslup olarak sınırlama yoktur.
  E) En büyük sanatçısı Moliere’dir.
  7. Belli bir insan tipini ele alarak insanın kusurlarını ve gülünç yanlarını ele alan komedi türüdür. Moliere’nin “Cimri”, “Tartüffe”, Sheakspeare’nin “Venedik Taciri” bu türün en güzel örneklerin-dendir.
  Yukarıda özellikleri verilen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Töre komedyası
  B) Entrika komedyası
  C) Karakter komedyası
  D) Tip komedyası
  E) Aşamalı komedya  8. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
  A) Baş kısmında giriş mahiyetinde bir teker-leme yer alabilir.
  B) Şahıs kadrosu kalabalık ve çeşitlidir.
  C) Etkisini, anlatılıp dinlendiği zaman gösterir.
  D) Yer, zaman ve mekan bilinir.
  E) Nazım ya da nesir olarak oluşturulabilir.  9. türü, sahasında akımıyla yer bulmuştur. de “ ” adlı oyununun önsözünde bu türü açıklamıştır.
  Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir deği-şiklik yapılmalıdır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V  10. Türk edebiyatında ilk öykü sayılan “Leta-if-i Rivayât”ın yazarı kimdir?
  A) Ahmet Mithat Efendi
  B) Sami Paşazâde Sezai
  C) Ömer Seyfettin
  D) Abdülhat Hamit Tarhan
  E) Ziya Paşa  11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
  A) Siyer: Hz. Peygamberin hayatını anlatan eserler.
  B) Ortaoyunu: Pişekar ve Kavuklu’nun başrollerinde olduğu irticalen oynanan güldürü.
  C) Meddah: Değişik taklitlerin yapıldığı, kü-çük hikayelerin anlatıldığı birçok şahsın rol aldığı güldürü.
  D) Tuluat: Bir metne bağlı olmaksızın sahnede akla gelen sözlere dayalı oyun.
  E) Menkîbe: Din büyüklerinin, dervişlerin hayat hikayelerinin anlatılması.  12. Emir, Beyoğlu’nun dar sokaklarına girdi. İlk gördüğü ahbabına takılarak her günkü sonu bitmez yolculuğuna başladı. Önce gece mesaisini doldurmayı bekleyen garsonun yanına uğradı. Bir iç geçirmeyle, ezile büzüle karnını doyurdu. Ar-dından lavaboları temizlemeye aşağı indi. Patronun isteklerini yerine getirdi. Cebine koyduğu üç kuruş, suratına inen belki bininci tokattı.
  Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fıkra B) Öykü C) Makale
  D) Anı E) Deneme
 2. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Test 41 E2 D3 E4 C5 A6 C7 C8 D9 D10 A11 C12 B

Sayfayı Paylaş