TEST KARISIK

Konu 'Dil ve Anlatım 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde NAHUTAB tarafından paylaşıldı.

 1. NAHUTAB

  NAHUTAB Üye

  Katılım:
  10 Aralık 2007
  Mesajlar:
  108
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  16

  1-Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Dilekçelere cevap verilme süresi 15 gündür.
  B) Biyografi yazma, bir ön çalışmayı gerektirir.
  C)Roman ve öykülerde kurmaca gerçek vardır?
  D) Günlük, nesnel bir türdür.
  E) Edebiyatımızdaki en önemli gezi yazısı örneği 16.yy.da yazılan Seyahatname’dir

  “Sarı yağmur incecik, ışığın üstüne yağan başka bir ışık gibi iniyordu. Yerler, ince yağmuru buradan alıp hızla az öteye döküveriyordu. Kuşlar boyunlarını içlerine çekmişler, tüyleri domur domur, dallarda kıpırtısız duruyor. Yağmurun içinden mor bir kelebek seli geçti…
  2.Yukarıdaki metinde aşağıdaki anlatım biçimlerden hangisinden yararlanılmıştır.
  A)Betimleme
  B)Açıklama
  C)Tartışma
  D)Öyküleme
  E)Fantastik

  3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
  A) Karanlığın beyaz çağrısında açan gülsün.
  B) Dilimizi bilmediği için derdini anlatamıyor.
  C) Vatandan ayrılış ıstırabı çok zor.
  D)Aklı yüreğine hakim bir yazardı.
  E)O çıkarına düşkün zavallı bir insandı

  4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
  A)Yaşamını mazlum ve fakir insanlara adadı.
  B) Bin bir güçlük çekerek kasabaya ulaştı
  C) Türk vatandaşının en büyük güvencesi basındır ve ondan çok şey beklemektedir.
  D) Bu parçalar da eklenip iyice sıkıştırıldıktan sonra araba kullanılır hale gelecek.
  E) Yaşlı adamın gözleri artık görmüyorlar.

  -Elazığ’a girdiniz mi devam edin yola ve tüketin kenti. Yol sizi döne döne Harput’a götürür. Harput, bir deniz feneri gibidir, bir ovanın ortasında...
  - Sakarya savaşından sonraydı.Ilık bir güz sabahıydı.Akşehir’in Pazar yeri karınca yuvası gibi kaynıyordu.
  -Sait Faik Abasıyanık,23 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğmuştur. Cumhuriyet devri öykücülerinde olan sanatçı, ilkokulu Adapazarı’nda okumuş, ortaöğrenimini Bursa’da tamamlamıştır.

  5.Yukarıdaki metinler sırasıyla aşağıdaki türlerden hangisinden alınmıştır?
  A)Günlük-Biyografi-Gezi yazısı
  B)Anı-Günlük-Öykü
  C)Gezi yazısı-Anı-Biyografi
  D)Biyografi-Anı-Gezi yazısı
  E)Gezi yazısı-Günlük-Biyografi

  6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır?
  A) Namık Kemal "vatan şairi" olarak tanınır.
  B) Orhan Veli İstanbul'u bir tepeden seyretmişti.
  C) Yahya Kemal Beyatlı yıllarca değişik ülkelerde elçilik
  yapmıştır.
  D) Hamit, "Makber" adlı şiirini Fatma Hanım için yazmıştır.
  E) Ziya Paşa'nın pek çok sözü vecize olarak günümüze kadar gelmiştir.

  Bugün de işime her zamanki gibi belediye otobüsüyle gidiyordum. Ben oturuyordum koltukta. Öndeki koltuk boşaldı. Gözüm o koltuktan tutunan genç bayana ilişti. O, gözü ile bir beye baktı, yaşlı bir beydi bu. Bey “Teşekkürler, ben hemen iniyorum.” dedi. Genç bayan bu sefer kalabalığı gözüyle taradı; bir yaşlı, derin bir nefes aldı. Israrla genç bayana baktım. Göz göze geldik, gülümsedim, ellerimi ses çıkarmadan birbirine çarptım. Avuçlarım öylece kaldı. O gülümsedi, başını eğip önemli değil, ya da çok doğal der gibi bir ifade verdi yüzüne... Otobüs durdu indi, başıyla beni selamlayarak.”
  13.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
  A)Betimleme - açıklama
  B)Tanımlama - betimleme
  C)Öyküleme - betimleme
  D)Tartışma - öyküleme
  E)Karşılaştırma - açıklama

  14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur?
  A)Bu emri büyük bir sevinçle kabul ettim.
  B)Temizliğimin müdür üzerindeki etkisi, gelecek günlerim için büyük bir önem taşıyordu.
  C)Müdürün ilgisizliğinden ümitsizliğe düşmeden uzunca bir süre bekledim.
  D)Müdür, yanında üç kişi ile birlikte beklediğim odaya girdi.
  E)O andaki heyecanımı sözcüklerle anlatamam.

  Ahlakın ilke ve kurallarının değeri, geçerliliği; bireyin, toplumun iyiliği, mutluluğu doğrultusunda oldukça söz konusudur.
  15.Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Toplumun iyiliği, mutluluğu bireyinkinden önce gelir.
  B)İnsan bilgiyle, bilgi birikimiyle ahlaklı olabilir.
  C)Bireyin, toplumun yararı ve mutluluğu için var olan ahlak, değerlidir.
  D)Ahlakın kaynağı doğa yasalarıdır.
  E)Kendi iyiliğini ve mutluluğunu amaçlayan insan, başkalarıyla çatışma içine düşer.

  16.Aşağıdakilerden hangisinde "beslemek" sözcüğü, "eklenmek, katılmak, çoğaltmak" anlamında kullanılmıştır?
  A) Ona ekmekler kızartacak; üstlerine tereyağı, havyar sürecek, onu eliyle besleyecekti.
  B)Porsuk Sakarya'yı besler, Sakarya'nın suları gürül gürül akar.
  C)Evinde altı can besliyor, gece gündüz demeden çalışıyordu.
  D)Artık bir bahçesi vardı; köpek ve kedi besleyebilirdi.
  E)Doğrusunu isterseniz, bir umut beslemiyor da değilim.

  17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamında kullanılmıştır?
  A) Artık geminin dumanı da görünmüyordu.
  B) Evin çatısı temmuz ayında aktarılıyor.
  C) Seninki derin bir uykuya dalmış.
  D) Kalabalıktan nefes alamıyoruz.
  E) Seni köprünün ayağında bekliyorum.

  18.Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmamıştır?
  A) Gökyüzüne doğru yürüyen yeryüzü.
  Barıştan sınır geceyle gündüzü.
  B) Ağrı’ya eş yüce bir dağ yok içinde.
  Ne kadar cüceyim dert ve sevincimde
  C) Neden böyle düşman görünürsünüz.
  Yıllar yılı dost bildiğim aynalar.
  D) Ne sıcak yaz bulutlarında yıkanan
  Ne soğuk güneşinde silkinen selvisin.
  E) Şiirin gerçeğini köy türkülerinde bulmuşum
  Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim.
  I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
  II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi ve bana bu tablo şimdi
  sonbaharı anlatıyor.
  III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin
  göstergesi gibi.
  IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
  V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla
  çınlıyor kulaklarımda.
  7. Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Havada uçan uçağı dakikalarca sıkılmadan izledi.
  8.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Nesne eksikliği B) Özne eksikliği C) Yüklem eksikliği
  D) Tamlayan eksikliği E) Gereksiz sözcük kullanımı

  9.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A)Anı türündeki eserler günlük konuşma dili ile yazılmalıdır.
  B)Bir gezi yazısı iyi bir gözlem gücüne dayanmalı ve okuyucuda anlatılan yeri gezip görme isteği uyandırmalıdır.
  C)Yaşamıyla ilgili bilgilere ulaşılan herkes hakkında biyografi yazılabilir.
  D)Otobiyografide nesnel anlatım vardır.
  E)Biyografi türündeki eserler, tarihe, edebiyat tarihine, eleştiri türüne kaynaklık edebilir.

  10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
  A)Kadın küçük çocuğa yaklaşarak senin ağabeyin var mı diye sordu.
  B)Yarınki toplantıda ülkenin ekonomik sorunları ve iktisadi problemleri tartışılacak.
  C)Yaşlı adamın parası alındıktan sonra adam evine gönderildi.
  D)Viraja hızlı giren aracın lastiği patladı ve kaza yaptı.
  E)Bu kuralların gerekli olduğunu biliyorum; ama kuralları uygulayamıyorum.

  Aileyi kuranlar, hep bir evde, bir sobanın sıcağında, bir sofranın başında birbirlerini severek, koruyarak, kavga ederek, barışarak yaşıyorlar. Bazılarının zeytini ve mavisi ayrı.
  11.Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki ses olaylardan hangisi yoktur?
  A)Ünsüz yumuşaması B)Ünlü düşmesi C)Ulama
  D)Ünlü daralması E)Sertleşme

  (I) Yer yüzünün fotoğrafı fezadanmı çekildi. (II) Bu fotoğrafda Dünya’yı olduğu gibi görebiliyoruz. (III) Böylece Dünya’mızla yeni tanışdık, diyebiliriz. (IV) Bu fotoğrafı görsek de görmesek de seviniyoruz. (V) Bu sevinç meraktanmı ileri geliyor?

  12.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

  A) I B) II C) III D) IV E) V
  19. Aşağıdaki altı çizili söz¬cüklerin hangisinde ünlü türemesi vardır?
  A) Küçücük bir çocuktan bu kadar çok iş beklenmez.
  B) Daracık yollardan geçerek geniş bir cad¬deye çıktık.
  C) Alçacık damlı evler askerler gibi dizilmişti.
  D) Kitapçıklarınızı sıraların üzerine bırakınız.
  E) Bir lokmacık da şu yemekten alır mıydı¬nız?

  20.Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşamaya) örnek yoktur?
  A) Bu sokağın evleri Selçuklu mimarisi örneğidir.
  B) Gittikçe çoğalıyor şehirlerimizdeki insan nüfusu.
  C) Yağmurun azaldığını görünce dışarı çıktı.
  D) Çalışma odasında kitaplarını düzenliyordu.
  E) Kimseye görünmeden sabahleyin gidelim.


  Ozan kendine özgü bir dil aramaz, kendine özgü bir dili olmalıdır. Ozanın dili, kişiliği demektir. Kişilik nasıl aranmakla bulunmazsa, şiir dili de özentiyle bulunamaz. Ozan, dilini aştıkça dilini bulur; kişiliğini aştıkça kişiliğini bulur.
  21.Bu paragrafta asıl vurgulamak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kişiliğini zenginleştirmek isteyen ozan, daha çok yazmalıdır.
  B)Ozanın kendi kişiliği gibi, özgün bir dili olmalıdır.
  C)Bir ozan, kendine özgü bir dil yakalayabilmek için, daha büyük ozanlara benzemeye çalışmalıdır.
  D)Bir ozanın ilk görevi, kendine özgü bir dil ve söyleyişi öncelikle gerçekleştirmektir.
  E)Ozan olmak isteyen herkesin her şeyden önce güçlü bir dile ihtiyacı vardır.

  Bir yazış, anlatım biçimi olarak görülür. Anlatılmak istenilenin, bir konu ya da düşüncelerin başkasıyla konuşurmuş gibi verildiği yazı türüdür."
  22.Sözü edilen bu yazı türü aşağıdakilerden han¬gisidir?
  A)Deneme B) Eleştiri C)İnceleme D) Söyleşi E)Özdeyiş

  23."Sessizce aralanan sokak kapılarından çıkan insanlar, şimdi kağnılarla tarlalarına gidiyorlar." cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
  A)Özne B) Zarf tümleci C)Dolaylı tümleç
  D) Nesne E)Yüklem

  24.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, sırasıyla, "nesne, özne ve yüklem"den oluşmuştur?
  A)İyi söyle, iyi işit.
  B)İşleyen demir ışıldar.
  C)Sürüden ayrılanı kurt kapar.
  D)Bal tutan parmağını yalar.
  E)Mızrak çuvala sığmaz.

  25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A)O yırtık gömleği niye sırtından atmıyorsun?
  B)El örgüsü çantanı kullanamıyorsun.
  C)Donup buz tutan gölde kayıyorlardı.
  D)Bana yaptıklarından ötürü ona kırgınım.
  E)Kimileri sorumluluk almaktan kaçınır.

  ALINTIDIR
 2. bekir61

  bekir61 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  teşekkkür ederim
 3. X_DEMİR_X

  X_DEMİR_X Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2008
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  aldığın yerde cevapları yokmuydu be kardeşim :) şaka bi yana eline sağlık
 4. böcek

  böcek Üye

  Katılım:
  6 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ellerıne saglık arkadsım
 5. denisssz

  denisssz Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  5 Ağustos 2009
  Mesajlar:
  227
  Beğenileri:
  70
  Ödül Puanları:
  0
  sağol.....

Sayfayı Paylaş