Test Soruları.

Konu 'Dil ve Anlatım Konu Testleri' bölümünde skman tarafından paylaşıldı.

 1. skman

  skman Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2008
  Mesajlar:
  28
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0

  Sohbet,Mektup,Makale,Haber Yazıları,Günlük,Gezi Yazısı,Fıkra,Eleştiri,Deneme,Biyografi,Anı.

  Yukarıdaki türlerle ilgi en az 10 test sorusu olan varmı? Herhangi biri olabilir.Özellikle HABER YAZILARI,ANI,SOHBET,MEKTUP,GÜNLÜK ile ilgili olursa çok sevinirim.


  :330: ..:İlgilerinizi Bekliyorum:.. :330:
  Son düzenleyen: Moderatör: 12 Nisan 2009
 2. seraap_71

  seraap_71 Üye

  Katılım:
  7 Ekim 2008
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  umarım işine yarar...

  DÜZYAZI TÜRLERİ

  1)
  Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gün****k konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

  Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj

  Cevap B

  2)
  I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.

  II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.

  III. Gün****k bir dil kullanılır.

  IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.


  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Makale B) Anı C) Biyografi D) Mülakat (Görüşme) E) Fıkra

  Cevap E


  3)
  “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”


  I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.

  Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

  A) V B) IV C) III D) II E) I

  Cevap B

  4)
  Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi

  Cevap C


  5)
  I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

  II. Derin karakter tahlilleri yoktur.

  III. Romana göre daha kısa bir türdür.

  IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

  V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.


  Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Cevap D

  6)
  Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fıkra B) Deneme C) Tenkit (eleştiri) D) Makale E) Otobiyografi

  Cevap B


  7)
  I. Makale

  II. Fıkra

  III. Deneme

  IV. Günce (Günlük)

  V. Eleştiri


  Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?


  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Cevap D


  8)
  I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.

  II. Kişi kadrosu geniştir.

  III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.

  IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

  V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.


  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl

  Cevap C


  9)
  I. Biyografi

  II. Anı

  III. Günlük

  IV. Masal

  V. Otobiyografi

  Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?

  A) V B) IV C) III D) II E) I

  Cevap B


  10)
  I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.

  II. Yer ve zaman belli değildir.

  III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

  IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.


  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük

  Cevap D


  11)
  Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.


  Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?


  A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye E) Roman

  Cevap C


  12)
  I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.

  II. Uzman kişilerce yazılır.

  III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.

  IV. Kesin sonuçlara varmaz.

  V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.


  Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir?

  A) Yalnız III B) I-II-IV C) IV-V

  D) III-IV E) I-II-V


  Cevap D


  13)
  I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.

  II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.

  III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.

  IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.

  V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.


  Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  Cevap E


  14)
  Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.


  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

  A) Fıkra B) Deneme C) Eleştiri D) Biyografi E) Anı

  Cevap C


  15)
  Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.

  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

  A) Anı B) Deneme C) Röportaj D) Gezi E) Öykü


  Cevap B


  16)
  Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.

  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

  A) Günlük B) Deneme C)Anı D) Gezi E) Makale

  Cevap C


  17)
  Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.


  I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.

  II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.

  III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.

  IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.

  V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.

  Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?

  A) I B) II C) III D) IV E)V

  Cevap E


  18)
  I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.

  * İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara,

  belgelere dayanarak sergilerler.


  II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.

  * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.


  Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?


  A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiri

  D) Makale-otobiyografi E) Röportaj-deneme
  Cevap B


  19)
  ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!

  Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?

  A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı E) Röportaj

  Cevap C


  20)
  I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.

  II. Yaratıcı yazılardır.

  III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.

  IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.

  V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.


  Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

  A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V

  Cevap E
  alıntıdır
  Son düzenleyen: Moderatör: 14 Nisan 2009
  ozqe__ ve yusa bunu beğendi.
 3. seraap_71

  seraap_71 Üye

  Katılım:
  7 Ekim 2008
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?
  A) İçerikte sınırlamaya gidilmez.
  B) Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.
  C) Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.
  D) Özgünlük ve subjektiflik vardır.
  E) Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.

  2. Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi, yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruznâme”dir. Anıya çok benzer. Anı, yaşandıktan sonra; ... ise her gün yazılır.
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Röportaj
  B) Fıkra
  C) Deneme
  D) Günce
  E) Eleştiri

  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi değildir?
  A) Nurullah Ataç
  B) A. Hamdi Tanpınar
  C) Suut Kemal Yetkin
  D) Halikarnas Balıkçısı
  E) Falih Rıfkı Atay

  4. Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı, durumu, kısa; fakat ilgi çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan kaçınılır, kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekan dardır.
  Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öykü
  B) Roman
  C) Deneme
  D) Anı
  E) Fıkra

  5. Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
  A) Montaigne – Denemeler
  B) John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
  C) Boccacio – Decomeron
  D) Cervantes – Don Kişot
  E) Moliere – Cimri

  6. Aşağıdakilerden hangisi nesir türü değildir?
  A) Fıkra
  B) Roman
  C) Makale
  D) Deneme
  E) Trajedi

  7.
  İki tür hikaye tarzı vardır:
  1. “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu olan “olay hikayesi”
  2. “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya dayanmayan, modern “durum hikayesi”
  Yukarıda özellikleri verilen hikaye tarzlarının Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) A. Mithat Efendi Emin Nihat
  B) Ömer Seyfettin S. Faik Abasıyanık
  C) S. Faik Abasıyanık Ömer Seyfettin
  D) Emin Nihat Ömer Seyfettin
  E) Ömer Seyfettin A. Mithat Efendi


  8. Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ... örneğidir.
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Fabl
  B) Mektup
  C) Eleştiri
  D) Otobiyografi
  E) Anı


  9. Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.
  Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
  A) Anı
  B) Makale
  C) Söyleşi
  D) Eleştiri
  E) Röportaj

  10. Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.
  Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
  A) Roman
  B) Öykü
  C) Trajedi
  D) Fabl
  E) Anı

  11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir “gezi yazısı” yazarı değildir?
  A) Nurullah Ataç
  B) Ahmet Haşim
  C) Evliya Çelebi
  D) Reşat Nuri Güntekin
  E) F. Rıfkı Atay

  12. Aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra gelişme göstermiştir?
  A) Makale
  B) Eleştiri
  C) Anı
  D) Gezi yazısı
  E) Deneme

  13. “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
  Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Söyleşi
  E) Eleştiri


  14 . Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?
  A) Roman
  B) Hikaye
  C) Tiyatro
  D) Masal
  E) Makale

  15. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?
  A) Eleştiri Yazısı
  B) Makale Yazısı
  C) Deneme
  D) Mektup
  E) Fıkra


  16. O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.
  Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anı
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Makale
  E) Gezi yazısı
 4. seraap_71

  seraap_71 Üye

  Katılım:
  7 Ekim 2008
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  17. Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?
  A) Eleştiri
  B) Biyografi
  C) Otobiyografi
  D) Makale
  E) Mektup


  18. – Güncel konularda yazılır.
  – Kanıtlama yoluna gidilmez.
  – Kesin yargılara varılmaz.
  – Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.
  Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sohbet
  B) Anı
  C) Fıkra
  D) Deneme
  E) Makale


  19. Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını ortaya koyan yazı türüne ne denir?
  A) Fıkra
  B) Söyleşi
  C) Eleştiri
  D) Röportaj
  E) Makale

  20. I. Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır.
  II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
  III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
  IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.
  Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ortaoyunu
  B) Meddah
  C) Karagöz
  D) Komedi
  E) Seyirlik Köy Oyunu


  21. Aşağıdakilerden hangisi “Karagöz Oyunu”nun bölümlerinden değildir?
  A) Giriş
  B) Fasıl
  C) Bitiş
  D) Taklit
  E) Muhavere (Konuşma)  22. I. Olaylar hayal ürünüdür.
  II. Yer ve zaman kavramı belirsizdir.
  III. Evrensel konuları işler.
  IV. Olaylar –miş’li geçmiş zamanda anlatılır.
  V. Birtakım tekerlemelerle başlar.
  Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Masal
  D) Fabl
  E) Fıkra

  23. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi trajedi türünün ustalarından değildir?
  A) Corneille
  B) Racine
  C) Euripides
  D) Saphakles
  E) Moliere


  24. Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik değerlerini bazen överek, bazen ise ye-rerek vermektir.
  Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Otobiyografi
  B) Biyografi
  C) Deneme
  D) Anı
  E) Günlük

  25. I. İlk edebi roman
  II. İlk realist roman
  III. İlk tarihi roman

  Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

  A) Mai ve Siyah Cezmi Araba Sevdası
  B) İntibah Araba Sevdası Cezmi
  C) Araba Sevdası İntibah Karabibik
  D) Karabibik Eylül Telemak
  E) İntibah Mai ve Siyah Cezmi

  26. Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?
  A) Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.
  B) Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.
  C) Yüksek üslupla yazılır.
  D) Üç birlik kuralına uyar.
  E) Amaç, insanları eğlendirmektir.


  27. Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama zorunluluğu yoktur.
  Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?
  A) Günlük B) Sohbet C) Söylev D) Fıkra E) Röportaj

  28. 1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.
  Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
  A) Günlük B) Özyaşamöyküsü
  C) Yaşam öyküsü D) Anı E) Portre


  29. Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, eksiği fazladan ayırmaya çalışır. Yazar, “Aklın yolu birdir” ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana atılmayacak etkileri olsa bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazetelerde köşe yazarlarına konuk olmaktadır.
  Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için söylenmiş olabilir?
  A) Eleştiri B) Söyleşi C) Fıkra D) Deneme E) Makale


  30.

  I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
  II. Yaratıcı yazılardır.
  III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.
  IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.
  V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.

  Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

  A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V


  31. Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anı B) Makale C) Fıkra D) Otobiyografi E) Biyografi

  32. Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.
  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?
  A) Biyografi B) Otobiyografi C) Anı D) Günlük E) Deneme

  33. Mektup, bir iletişim aracıdır. Bireyler arasında yazılanlara özel, kurum ve kuruluşlar arasında yazılanlara da iş mektupları denir.
  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mektup dalında ünlü değildir?
  A) Namık Kemal B) A. Mithat Efendi
  C) Sıtkı Tarancı D) Aziz Nesin E) Ömer Seyfettin
 5. seraap_71

  seraap_71 Üye

  Katılım:
  7 Ekim 2008
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  34. Artık “armut piş ağzıma düş” devri sona erdi. Günümüz muhabirleri eskiden olduğu gibi masa başı mesai doldurarak haber yapmıyorlar. Bir gezgin gibi Türkiye’yi karış karış dolaşıyorlar. Haberleri birinci ağızdan alıp olay yerinde bire bir görüntülüyorlar. Ardından bunları yazılı ve görsel medya aracılığıyla insanlığa iletiyorlar.
  Bu parçaya göre günümüz gazetecilerinin insanlığa ilettikleri aşağıdakilerden hangi-siyle adlandırılabilir?

  A) Fıkra B) Gezi yazısı C) Eleştiri D) Makale E) Röportaj


  35. Volker, barın kapısını itip içeri girdi. Barın duvarlarından gelen ağır bir sıcaklık şakaklarını sıkıyor, onu boğuyordu. Alt kattaki lavaboya kadar kendini sürükledi. Musluğu açtı. Yüzüne su çarptı.
  Bu parçanın alındığı yapıtın türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Öykü B) Roman C) Deneme D) Tiyatro E) Fıkra

  36. Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür. Antalya’nın yedi türlü elması olur. İzmit’in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.
  Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?
  A) Eleştiri B) Anı C) Fıkra D) Gezi yazısı E) Röportaj


  37. Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini açıklar.
  B) Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.
  C) Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
  D) İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
  E) İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.  38. Yazınsal tür Ünlü sanatçısı
  I. Makale Şinasi
  II. Fıkra Çetin Altan
  III. Eleştiri Namık Kemal
  IV. Deneme Abdülhak Hamit
  V. Anı Ziya Paşa
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V  39. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış simalarından değildir?
  A) Şevket Süreyya Aydemir
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  C) Behçet Necatigil
  D) Şeyhi
  E) Ömer Seyfettin


  40. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir savı savun-mak, desteklemek amaçlı yazılan yazılardır. Daha çok siyasal ve toplumsal olaylara, sanat ve bilince yönelik olarak yazılan bir yazınsal türde anlatım nesneldir.
  Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fıkra B) Eleştiri C) Makale D) Deneme E) Biyografi

  41. Makale türünün bizde ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
  A) Şinasi – Mukaddime
  B) Ahmet Haşim – Bize Göre
  C) A. Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan
  D) Cenap Şehabettin – Hac Yolunda
  E) F. Rıfkı Atay – Denizaşırı

  42. Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özelliklerinden değildir?
  A) Seyirciye ibret vermek veya hoşça vakit geçirtmek için yazılır.
  B) Olay birden çoktur. Sadece mekan ve zaan birliği vardır.
  C) Kişiler seçkin tabakadan insanlardır.
  D) Üslup olarak sınırlama yoktur.
  E) En büyük sanatçısı Moliere’dir.

  43. Belli bir insan tipini ele alarak insanın kusurlarını ve gülünç yanlarını ele alan komedi türüdür. Moliere’nin “Cimri”, “Tartüffe”, Sheakspeare’nin “Venedik Taciri” bu türün en güzel örneklerin-dendir.
  Yukarıda özellikleri verilen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Töre komedyası
  B) Entrika komedyası
  C) Karakter komedyası
  D) Tip komedyası
  E) Aşamalı komedya


  44. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
  A) Baş kısmında giriş mahiyetinde bir tekerleme yer alabilir.
  B) Şahıs kadrosu kalabalık ve çeşitlidir.
  C) Etkisini, anlatılıp dinlendiği zaman gösterir.
  D) Yer, zaman ve mekan bilinir.
  E) Nazım ya da nesir olarak oluşturulabilir.

  45.

  ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!

  Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?
  A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı E) Röportaj


  46. Türk edebiyatında ilk öykü sayılan “Leta-if-i Rivayât”ın yazarı kimdir?
  A) Ahmet Mithat Efendi
  B) Sami Paşazâde Sezai
  C) Ömer Seyfettin
  D) Abdülhat Hamit Tarhan
  E) Ziya Paşa

  47. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
  A) Siyer: Hz. Peygamberin hayatını anlatan eserler.
  B) Ortaoyunu: Pişekar ve Kavuklu’nun başrollerinde olduğu irticalen oynanan güldürü.
  C) Meddah: Değişik taklitlerin yapıldığı, kü-çük hikayelerin anlatıldığı birçok şahsın rol aldığı güldürü.
  D) Tuluat: Bir metne bağlı olmaksızın sahnede akla gelen sözlere dayalı oyun.
  E) Menkîbe: Din büyüklerinin, dervişlerin hayat hikayelerinin anlatılması.


  48. Emir, Beyoğlu’nun dar sokaklarına girdi. İlk gördüğü ahbabına takılarak her günkü sonu bitmez yolculuğuna başladı. Önce gece mesaisini doldurmayı bekleyen garsonun yanına uğradı. Bir iç geçirmeyle, ezile büzüle karnını doyurdu. Ardından lavaboları temizlemeye aşağı indi. Patronun isteklerini yerine getirdi. Cebine koyduğu üç kuruş, suratına inen belki bininci tokattı.
  Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fıkra B) Öykü C) Makale D) Anı E) Deneme


  49.

  Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gün****k konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

  Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj

  50.

  I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.
  II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.
  III. Gün****k bir dil kullanılır.
  IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.

  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Makale B) Anı C) Biyografi D) Mülakat (Görüşme) E) Fıkra


  51.

  “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”

  I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.

  Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

  A) V B) IV C) III D) II E) I


  52.
  Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi


  53.

  I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
  III. Romana göre daha kısa bir türdür.
  IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
  V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

  Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  54.

  Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fıkra B) Deneme C) Tenkit (eleştiri) D) Makale E) Otobiyografi
 6. seraap_71

  seraap_71 Üye

  Katılım:
  7 Ekim 2008
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  55.
  I. Makale
  II. Fıkra
  III. Deneme
  IV. Günce (Günlük)
  V. Eleştiri

  Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  56.

  I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
  II. Kişi kadrosu geniştir.
  III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
  IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.

  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl


  57.

  I. Biyografi
  II. Anı
  III. Günlük
  IV. Masal
  V. Otobiyografi

  Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?

  A) V B) IV C) III D) II E) I


  58.

  I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
  II. Yer ve zaman belli değildir.
  III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
  IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük


  59.

  Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.


  Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?

  A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye E) Roman  60.

  I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.
  II. Uzman kişilerce yazılır.
  III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.
  IV. Kesin sonuçlara varmaz.
  V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.

  Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir?

  A) Yalnız III B) I-II-IV C) IV-V D) III-IV E) I-II-V
  61.

  I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
  II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.
  III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.
  IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
  V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.

  Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  62.

  Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.

  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

  A) Fıkra B) Deneme C) Eleştiri D) Biyografi E) Anı


  63. Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.

  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

  A) Anı B) Deneme C) Röportaj D) Gezi E) Öykü


  64. Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.

  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

  A) Günlük B) Deneme C)Anı D) Gezi E) Makale

  65. Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.

  I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.
  II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.
  III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.
  IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.
  V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.

  Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?

  A) I B) II C) III D) IV E)V


  66.
  I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.
  * İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.

  II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.
  * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.

  Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

  A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiri
  D) Makale-otobiyografi E) Röportaj-deneme
  Düzyazı (Nesir) Türleri Cevapları
  1 E 13 A 25 B 37 E 49 B 61E
  2 D 14E 26 E 38 D 50 E 62C
  3 D 15 A 27 D 39 E 51B 63B
  4 A 16 B 28 D 40 C 52C 64C
  5 C 17 B 29 A 41 A 53D 65E
  6 E 18C 30 E 42 C 54B 66B
  7 B 19 C 31 E 43C 55D
  8 A 20 B 32 C 44 D 56C
  9 C 21 D 33 E 45 C 57B
  10 D 22 C 34 E 46 A 58D
  11 A 23 E 35 E 47 C 59C
  12 E 24 B 36 D 48 B 60D
  ozqe__ bunu beğendi.
 7. skman

  skman Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2008
  Mesajlar:
  28
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  Çok çok sağol ama bunlar bende vardı ;) Emeğine sağlık.
 8. mtnylbk

  mtnylbk Üye

  Katılım:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  16 soruluk bir düzyazı türleri test'i inşallah yardımcı olmuşumdur.

  Test'i bu adresten indirebilirsiniz;

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

 9. Özel Üye Ahmet

  Özel Üye Ahmet Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.010
  Beğenileri:
  315
  Ödül Puanları:
  83
  konuyu testler bölümüne taşıyorum
 10. yusa

  yusa Üye

  Katılım:
  21 Kasım 2009
  Mesajlar:
  33
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  0
  ***a çok sagol da bu kadarını nerden bul sorma sahip?:)

Sayfayı Paylaş