test

Konu 'Türkçe 6. Sınıf' bölümünde çalışkan_ tarafından paylaşıldı.

 1. çalışkan_

  çalışkan_ Üye

  Katılım:
  9 Şubat 2010
  Mesajlar:
  83
  Beğenileri:
  153
  Ödül Puanları:
  0

  :shy: :264:
  1. “Yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana,
  Işıklarla dolsun kalbimin içi.
  Geldim işte mevsim gibi kapına,
  Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.”
  Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
  A) Kaynaşma B) Ulama C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz benzeşmesi

  2. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Çalışkan – Tembel C) Savurgan - Tutumlu
  B) Vasıta – Araç D) Sert – Yumuşak

  3. “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
  A) Bu adamla yolculuk yapılmaz. C-) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren.
  B) Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz. D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

  4. “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
  A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi
  B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
  C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
  D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?
  A) Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi?
  B) Bilmelisin ki bu böyle sürmez.
  C) Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?
  D) Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

  6. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.
  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?
  A) Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne. C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar.
  B) Bilmiyor günün değerini insanoğlu. D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Tek heceli bazı sözcüklerin son sert ünsüzleri yumuşamaz.
  B) “ yağmur, kabuk, havuç ..” sözcükleri küçük ünlü uyumuna uygundur.
  C) “ c, d, g ” ile başlayan ekler, sert ünsüzle biten sözcüğe eklenince “ ç, t, k ” olur.
  D) Ünlü uyumu, Türkçe’yi başka dillerden ayıran bir özelliktir.

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık
  yapılmamıştır?
  A) Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi.
  B) Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık.
  C) Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir.
  D) Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A) Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun? C-) Geldiğinde beni arıyacağını umarım.
  B) Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz. D-) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu.

  10. “ Ben de temmuz öğlesi sıcağı ... sokağa çıktım. Akşama ... Taksim ‘de kasım ayazına tutuldum.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) ile – sanki B) çünkü – doğru C) fakat – az D) ile – doğru
  11. “ Ağaca çıkmasını bilirim;
  Tanırım meyvenin oluşumunu;
  Taş kırmak da gelir elimizden,
  Ateş yakmak da aş pişirmek de. “
  Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
  A) Aş pişirmekte usta olduğunu C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu
  B) Ustalığını kimlerle paylaştığı D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

  12. “ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.”
  Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
  A) En iyi işleyen otel bizimki C) Ulus – Dışkapı arasında işleyen metroya hiç binmedim.
  B) İşyeri on beş elemanla işliyor. D) Duvardaki tüm saatler işledi.

  13. “ Hep aydın günlerimiz olmalı,
  Milletçe elele, beraber.
  Bütün köylerinde güzel yurdumun
  Okumayan, yazmayan kalmamalı.
  Bu vatan, cennet vatan,
  Kalkınmalı, kalkınmalı. “
  Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Birlik – İyimserlik C) Korku - Üzüntü
  B) Yalnızlık – Pişmanlık D) Karamsarlık – Özlem

  14. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
  I. kendine iş edinmişti IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra
  II. vaktiyle okumamış olmanın V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi
  III. durmadan çalışarak VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat
  A) II – IV – VI – III – V - I C)V–VI–IV–III–II–I
  B) III – II – V – VI – I – IV D) VI – V – IV – III – II - I


  15. “ Benim yârim, bezden kilim Yandaki dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden
  Dokur Konya’da, Konya’da hangisidir?
  Bülbül gibi dertli dilim
  Şakır Konya’da, Konya’da”
  A) ----------- a B) ---------- a C) ---------- a D) ---------- a
  ----------- a ---------- b ---------- b ---------- b
  ----------- a ---------- c ---------- a ---------- c
  ----------- b ---------- b ---------- b ---------- a

  16. “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir.”cümlesindeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez?
  A) isteyerek B) yılmadan C) canla başla D) aldırış etmeden

  17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
  A) İsteklerine her zaman cevap verdim, bunu biliyorsun.
  B) Gelmiyorum, demedim sana.
  C) Bir gece ansızın gelebilirim.
  D) Söylediğin sözle, güzel değil.

  18. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
  A) Yükselen bulutlar C-) Hepimiz heyecanlıydık
  B) Bahçemizde gördüklerim D-) Boş zamanları değerlendirme konusu

  19. “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinin öğeleri
  aşağıdakilerden hangisine göre dizilmiştir?
  A) Özne + tümleç + yüklem C-)Tümleç + özne + yüklem
  B) Özne + yüklem D-) Özne + nesne + yüklem

  20. “ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
  A) sergi – le - di –k C) ser – gi – le – di – k
  B) ser- gi – le – dik D) sergile – di – k

  21. Aşağıdaki fiillerden hangisi farklı bir kişiye göre çekimlenmiştir?
  A) Bilmiyorsa B-) Döversin C) Öğrenir D) Okur

  22. “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir?
  A) Karanlık – Usturaya C) Şimşek - Usturaya
  B) Ustura – Şimşeğe D) Hava – Usturaya

  23. Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı yapıdadır?
  A) Havada B) Acısız C) Yaran D) Parladı


  24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır?
  A) Birdenbire yollarını sık bir orman kesti.
  B) İlkbaharın güzelliğini kış boyunca özleriz.
  C) İki bahçeyi birbirinden yüksek bir duvar ayırıyordu.
  D) Çiçeklerin güzelliği hepimizi büyülemişti.

  25. Hangisi deyim değildir?
  A-)Karşı gelmek B) Yemek pişirmek C) Yol vermek D) El uzatmak


  CEVAP ANAHTARI – 6. SINIF


  1-D 6-C 11-B 16-D 21-B
  2-B 7-B 12-C 17-D 22-C
  3-B 8-D 13-A 18-C 23-A
  4-A 9-A 14-A 19-A 24-D
  5-C 10-D 15-C 20-C 25-B
  :181:yazana kadar ellerim koptu e artık bir teşekkür edersiniz!!:)
  engin_d bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş