Tevfik Fikret Şiirleri

Konu 'Alıntı Şiirler' bölümünde фуля tarafından paylaşıldı.

 1. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0

  AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA

  Karıncayı tanırsınız
  Minimini bir hayvandır
  Fakat gayet çalışkandır
  Gayet tutumludur, yalnız
  Pek hodgamdır, bu bir kusur:
  Hodgm olan zalim olur.

  Bir gün ağustos böceği
  Tembel tembel ötüp durmak
  Neticesi aç kalarak
  Karıncadan göreceği
  Bürudete bakmaz, gider
  Bir lokma şey rica eder
  Der ki: - Acıyınız bize
  Coluk çocuk evde açız
  Ianenize muhtacız.
  Karınca bir yüreksize
  Layık huşunetle sorar:
  - Aç mısınız? Ya o kadar
  Uzun, güzel günler oldu.
  O günlerde ne yaptınız?
  Böcek inler: - Açız, açız
  Bakın benzim nasıl soldu
  O günlerde gülen, öten
  Sazla, sözle eğlenen ben
  Bugün bakın ne haldeyim!
  Vallah açız, billah açız,
  Halimize acıyınız!
  Karınca eğlenir: - Beyim,
  şimdi de raksedin, ne var?
  "Yazın çalan kışın oynar."
 2. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  BALIKÇILAR

  - Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder
  Bugün açız yine; lakin yarın, ümid ederim
  Sular biraz daha sakinleşir... Ne çare, kader

  - Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim
  Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur
  Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta

  - Olur
  Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala
  Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz
  Çocuk düşündü şikayetli bir nazarla: - Ya biz
  Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz

  Hâlâ
  Dışarda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi
  Döğerdi sahili binlerce dalgalar asabi

  - Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın
  Sakın yedek biraz ip, mantar almadan gitme...
  Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın
  Kayık çocuk gibidir: Oynuyor mu kaydetme
  Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zira
  Deniz kadın gibidir: Hiç inanmak olmaz ha

  Deniz dışarda uzun sayhalarla bir hırçın
  Kadın gürültüsü neşreyliyordu ortalığa

  - Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi, balığa
  - O gitmek istedi; "Sen evde kal!" diyor...
  - Ya sakın
  O gelmeden ben ölüsem

  Kadın bu son sözle
  Düşündü kaldı; balıkçıyla oğlu yan gözle
  Soluk dudaklarının ihtizaz-ı hasirine
  Bakıp sükut ediyorlardı, başlarında uçan
  Kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine
  Dışarda fırtına gittikçe pür-gazab, cuşan
  Bir ihtilac ile etrafa ra'şeler vererek
  Uğulduyordu...

  - Yarın yavrucak nasıl gidecek

  Şafak sökerken o, yalnız, bir eski tekneciğin
  Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak
  İlerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak -
  şırak döğüp eziyor köhne teknenin şişkin
  Siyah kaburgasını... Ah açlık, ah ümid
  Kenarda, bir taşın üstünde bir hayal-i sefid
  Eliyle engini güya işaret eyleyerek
  Diyordu: "Haydi nasibin o dalgalarda, yürü!"

  Yürür zavallı kırık teknecik, yürür; "Yürümek
  Nasibin işte bu! Hâlâ gözün kenarda... Yürü!"
  Yürür, fakat suların böyle kahr-ı hiddetine
  Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?

  Deniz ufukta, kadın evde muhtazır... **üyor
  Kenarda üç gecelik bar-ı intizariyle
  Bütün felaketinin darbe-i hasariyle
  Tehi, kazazede bir tekne karşısında peder
  Uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor
  Yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikayetler...
 3. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  BANA KİMSİN DİYE SORMA MELEĞİM

  Bana kimsin diye sorma meleğim
  Pek güzel dinle de izah edeyim
  Nam-ı naçizime `Fikret' derler
  Şi're de nisbetimi söylerler
  Kaldığım varsa da gah ekmeksiz
  Kalmadım şimdiye dek mesleksiz
  Nur bekler gibi nısf-ı şebde
  Bekledim on iki yıl mektebde
  Sonra çıktım ne için bilmeyerek
  Bu da bir cilve-i baht olsa gerek
  Bab-ı Ali'ye müdavimlendim
  Ehl-i namus diye mimlendim
  Şimdi bir hayli eser sahibiyim
  `Ahmed Ihsan'da musahhih gibiyim
  Saye-i lutf-i cihan-banide
  Hocayım Mekteb-i Sultani'de...
 4. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  BİR İÇİM SU

  Güzel çoban, bir içim, bir yudum su testinden
  Bugün sıcak yine pek, sanki ortalık yanıyor

  Güzel çocuk senin olsun hayatım istersen
  Niçin gözüm sana baktıkça böyle yaşlanıyor?

  Güzel çoban, ne kadar tatlı söylüyorsun sen
  Yalan da olsa içim doğru söyledin sanıyor

  Güzel çocuk, bana bak, aldatır mıyım seni ben?
  İçin bu yaşları boş anlıyorsa aldanıyor

  Güzel çoban, bir içim, bir yudum su testinden
  Bugün sıcak yine pek, sanki her yanım yanıyor
 5. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  BİRLİKTE

  Birlikte açılmış iki zambak gibi hem-ser,
  Birlikte geçirdik büyüt eyyâm-ı şebâbı;
  Birlikte ne yaptıksa şu insanlığa benzer;
  Birlikte ne gördükse mukassî ve münevver...

  Bir hâtıra yoktur o güzel günlere şâhid,
  Bir hâtıra yoktur ki bugün mevc-i şehâbı
  Arz eylemesin rûhuma her an mütebâid
  Bir neş'e ki yalnız sana, yalnız sana âid

  Birlikte olursak yine bir parça gülümser
  Ömrün, şu geçen ömrümün ikbâl-i harâbı;
  Tezkîr ile mâziyi, -gel ey hem-dem-i dil-ber!
  Birlikte olurduk yine birlikte berâber

  Hatm eyleyelim, gel şu gam-âlûde kitâbı!
 6. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  HÂLUK'UN BAYRAMI

  Baban diyor ki: "Meserret çocukların, yalnız
  Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle;
  Fakat sevincinle
  Neler düşündürüyorsun, bilir misin?...Babasız,
  Ümitsiz, ne kadar yavrucakların şimdi
  Sıyâh-ı mateme benzer terane-î îdi!

  Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir;
  Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin;
  Biraz güzellensin

  Şu ru-yı zerd-i sefalet...Evet meserrettir
  Çocukların payı; lakin sevincinle
  Sevinmiyor şu yetim, ağlıyor...Hâluk, dinle!

  (Rübâb-ı Şikeste'den)
 7. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  HALUK'UN İNANCI

  Bir yaratıcı güç var, ulu ve akpak,
  kutsal ve yüce, ona vicdanla inandım.

  Yeryüzü vatanım, insansoyu milletimdir benim,
  ancak böyle düşünenin insan olacağına inandım.

  Şeytan da biziz cin de, ne şeytan ne melek var;
  dünya dönecek cennete insanla, inandım.

  Yaradılışta evrim hep var, hep olmuş, hep olacak,
  ben buna Tevrat'la, İncil'le, Kuran'la inandım.

  Tekmil insanlar kardeşi birbirinin... Bir hayal bu!
  Olsun, ben o hayale de bin canla inandım.

  İnsan eti yenmez; oh, dedim içimden, ne iyi,
  bir an için dedelerimi unuttum da, inandım.

  Kan şiddeti besler, şiddet kanı; bu düşmanlık
  kan ateşidir, sönmeyecek kanla, inandım.

  Elbet şu mezar hayatı zifiri karanlığın ardından
  aydınlık bir kıyamet günü gelecek, buna imanla inandım.

  Aklın, o büyük sihirbazın hüneri önünde
  yok olacak, gerçek dışı ne varsa, inandım.

  Karanlıklar sönecek, yanacak hakkın ışığı,
  patlayan bir volkan gibi bir anda, inandım.

  Kollar ve boyunlar çözülüp, bağlanacak bir bir
  yumruklar şangırdayan zincirlerle, inandım.

  Bir gün yapacak fen şu kara toprağı altın,
  bilim gücüyle olacak ne olacaksa... İnandım.
 8. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  HAN-I YAĞMA

  Bu sofracık, efendiler - ki iltikaama muntazır
  Huzurunuzda titriyor - şu milletin hayatıdır
  Şu milletin ki mustarip, şu milletin ki muhtazır
  Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

  Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
  Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir
  Şu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir
  Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı zi-safa sizin
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

  Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say
  Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray
  Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay
  Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

  Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar
  Gurur-ı ihtişamı var, sürur-ı intikaamı var
  Bu sofra iltifatınızdan işte ab ü tab umar
  Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı can-feza sizin
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

  Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malini
  Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
  Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini
  Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

  Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak
  Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak
  Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak
  Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı pür-neva sizin
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin
 9. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  KUŞLARLA

  Kuşlar uçar,
  Ben koşarım."
  Onların kanatları var,
  Benim kanadım kollarım.
  Kuşlar kanadını çırpar,
  Ben de kolumu sallarım.
  Uçun kuşlar, uçun kuşlar,
  Hepinizle yarışım var.
 10. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  KÜÇÜK ASKER

  Küçük asker, silah elde
  Kahramanca ilerliyor
  Karşısında bütün belde
  "Kahramanım, yaşa!" diyor...

  Küçük asker, küçük asker!
  Vatan senden hizmet ister.

  Vatan için çeker emek
  Herkes; bu borcu herkesin.
  Vatan demek ninen demek,
  Sen nineni sevmez misin?..

  Küçük asker, küçük asker!
  Vatan senden şefkat ister.

  Vatan senden hayat umar,
  Sen yaşarsan o canlanır;
  Vatan için ölmek de var,
  Fakat borcun yaşamaktır...

  Küçük asker, küçük asker!
  Vatan senden kuvvet ister.

  Minimini omuzların
  Taşıyacak yarın tüfek;
  Tüfek değil, vatan yarın
  O omuza yüklenecek...

  Küçük asker, küçük asker!
  Vatan senden gayret ister.

  Küçük asker dinle bunu:
  Sakın boşa silah atma;
  Kılıcını, kurşununu
  Haksızlığa karşı sakla...

  Küçük asker, küçük asker!
  Hak da senden kuvvet ister.

Sayfayı Paylaş