tobe ve geniş zamanı özetlermisin

Konu 'İngilizce 10. Sınıf' bölümünde hakan123456 tarafından paylaşıldı.

 1. hakan123456

  hakan123456 Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  tobe ve geniş zamanı özetlermisiniz
 2. buse_1903

  buse_1903 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  78
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  6
  Verb "to be"
  VERB "TO BE" = "olmak" fiili  Present form of "to be" = am, is, are "be" fiilinin şimdiki zamanda çekimleri 'am, is ve are'dır.  I am Tülin. (= Ben Tülin'im.)

  You are a student. (= Sen bir öğrencisin.)

  He is from Konya. ( O, konyalıdır.)

  She is at home. ( O, evdedir)

  It is my dog. ( O, benim köpeğimdir.)

  We are at school now. ( Biz şimdi okuldayız.)

  You are students. ( Siz öğrencilersiniz.)

  They are Mr. and Mrs. Brown. Onlar, Bay ve bayan Brown'lar.)

  There is a book on the table. ( Masanın üzerinde bir kitap vardır.)

  There are three books on the table. ( masanın üzerinde üç kitap vardır.)

  Tom and Bill are in the garden. (Tom ve Bob bahçedeler.)

  Helen is from England. ( Helen İngilterelidir.)

  Am sadece I ( ben) kişi zamiri ile kullanılır. Is tekil öznelerle kullanılır.

  Are çoğul öznelelerle kullanılır.

  Bu cümlelerdeki am, is ve are'ın kısaltılarak yazımını görelim.  I'm Tülin.

  You're a student.

  He's from Konya.

  She's at home.

  It's my dog.

  We're at school now.

  You're students.

  They're Mr. and Mrs. Brown.

  There's a book on the table.

  There're three books on the table.

  Tom and Bob're in the garden.

  Helen's from England.


 3. buse_1903

  buse_1903 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  78
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  6
  The Simple Present Tense/Geniş Zaman

  Çoğunlukla Türkçede bulunan "-iyor" ekine karşılık gelir. Daha çok yinelenen işleri ve alışkanlıkları anlatır. Ayrıca Ata sözlerinde, gazete başlıklarında geçmiş zaman yerine, gelecek zaman zarfıyla geleceği anlatmakta da kullanılır.

  Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

  every: her

  everyday: hergün

  always: daima
  usually: genellikle

  often: sık sık

  sometimes: bazan

  Olumlu Şekli

  1.Kullanım

  I/you/we/they+fiil

  Örnekler:

  I go to school every day.

  You eat breakfast every morning.

  2.Kullanım

  He/She/it+fiil+s

  Örnekler:

  Hüseyin works in a factory.

  A cat drinks milk.


  Olumsuz Şekli

  1.Kullanım

  I/you/we/they+don't+fiil

  Örnekler

  I don't live in Adana.

  They don't live in hotel.

  2.Kullanım

  He/She/it+doesn't+fiil

  Örnekler

  Ahmet doesn't study hard.

  A cat doesn't fly
  Soru Şekli

  1.Kullanım

  Do+I/You/We/They+fiil

  Örnekler

  Do you go to school on the school bus?

  Do we watch tv at school?
  2.Kullanım

  Does+/He She/it+fiil

  Örnekler

  Does Barış go to France every year?

  Does Cem write letter to Can every month?
  Yazım Kurlları

  1.Sonu "y" ile biten fiiller "s" takısı alırken "y"kaldırılır. "-ies" takısı getirilir. (y) den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.

  cry-cries

  study-studies
  2.Sonu "ch/ss/o" ile biten fiiller "es" takısı alır.

  watch-watches

  go-goes
  DİKKAT!: Üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir. Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn't kullanıldığı için fiilin sonuna "s" takısı gelmez.

  ÖRNEK TABLO
  (+)(-)(?)
  I play
  I don't play
  Do I play?
  You play
  You don't play
  Do you play?
  He plays
  He doesn't play
  Does he play?
  She plays
  She doesn't play
  Does she play?
  It plays
  It doesn't play
  Does it play?
  We play
  We don't play
  Do we play?
  They play
  They don't play
  Do they play?

  ("He,she ve it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna "s" takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "s" kullanılmamıştır.)

  USE 1 Repeated Actions
  (Tekrarlanan eylemler)

  Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens.

  (Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.)

  EXAMPLES:

  I play tennis. (Tenis oynarım)

  She does not play tennis. (O teniz oynamaz.)

  The train leaves every morning at 8 am. (Tren her sabah saat 8'de hareket eder.)

  The train does not leave at 9am. (Tren saat 9'da hareket etmez.)

  She always forgets her purse. (O hep cüzdanını unutur.)

  He never forgets his wallet. (O hiç cüzdanını unutmaz.)

  Every twelve months, the Earth circles the sun. (Her oniki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar.)

  The sun does not circle the Earth. (Güneş dünyanın çevresinde dönmez.)

  USE 2 Facts or Generalizations
  (Gerçekler veya genellemeler)

  The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.

  (Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır. Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır.)

  EXAMPLES:

  Cats like milk. (Kediler sütü sever.)

  Birds do not like milk. (Kuşlar süt sevmez.)

  California is in America. (Kaliforniya Amerika'dadır.)

  California is not in the United Kingdom. (Kaliforniya İngiltere'de değildir.)

  Windows are made of glass. (Pencereler camdan yapılır.)

  Windows are not made of wood. (Pencereler ağaçtan yapılmaz.)

  New York is a small city.(New Yok küçük bir şelirdir) (Aslında New York'un büyük bir şehir olmasının burada bir önemi yoktur.)
  TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE
  Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.

  always (daima) She always listens to classical music. (O hep klasik müzik dinler.)
  usually (genellikle) I usually go to cinema at weekends. (Genellikle haftasonları sinemaya giderim.)
  often (sık sık) They often visit us. (Bizi sık sık ziyaret ederler.)
  sometimes (arasıra) She sometimes writes me a letter. (Bana arasıra mektup yazar.)
  rarely (nadiren) I rarely smoke. (Nadiren sigara içerim.)
  never (hiç, asla) I never drink alcohol. (Hiç alkol içmem.)
  every day/year/week etc. (her gün/yıl/hafta vs.) I go to work every day. (Hergün işe giderim.)

Sayfayı Paylaş