Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketlilik Örnekleri

Konu 'Sosyoloji' bölümünde melisaa tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. melisaa

  melisaa Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  16 Aralık 2007
  Mesajlar:
  35
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  toplumsal tabakalaşma ve toplumsal hareketliliğe örnekler verebilirmisiniz?
 2. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  TOPLUMSAL YAPI

  Toplumsal Yapı : Toplum üyeleri arasında iş birliği bulunan ve bu işbirliğini denetleyen kuralların bulunduğu; coğrafi bir yeri ve ortak kültür olan; çok ya da az ölçüde kurumlaşmış ilişkiler bütünüdür. Toplumun görevleri (işlevleri) şunlardır :

  - Neslin devamını sağlamak (biyolojik üretim)
  - Yeni nesli eğitmek (toplumsallaştırma)
  - Bireylere yaşamın anlamını ve amacını aşılamak
  - Mal ve hizmetlerin üretimini ve dağılımını sağlamak
  - Toplumda düzeni sağlayan kurallara sahip olmak ve bunları uygulamak

  Toplumsal yapı; içinde toplumsal ilişkilerin toplumsal olayların meydana geldiği toplumsal grupların kurumların yer aldığı nüfus ve yerleşim tarzının şekillendiği toplumsal varlıktır.

  Kültürel (Toplumsal) Yapının Temel Öğeleri)

  Toplumsal yapı fizik ve kültürel yapı olmak üzere ikiye ayrılabilir.

  Fizik Yapı :

  Toplumun içerisinde bulunduğu coğrafi mekan ve nüfus özellikleri fiziksel yapıyı meydana getirir. (Fizik yapıyı sosyolojinin son konusunda işleyeceğiz.)

  Kültürel Yapı :

  Toplumsal ilişkilerden kaynaklanan öğeler genel olarak kültürel (toplumsal) yapıyı meydana getirir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

  Toplumsal İlişki : İnsanların bir arada yaşamalarından doğan en az iki insan arasında gerçekleşen uzun bir süre devam eden bireylerin birbirinin bilincinde olduğu etkileşimlere toplumsal ilişki denir.

  Toplumsal ilişkiler üç tür altında incelenebilir:

  a) İnsan - İnsan İlişkisi : Öğrencinin öğretmene soru sorması ablanın kardeşini bakkala göndermesi insan - insan ilişkilerine örnektir.
  b) İnsan - Grup İlişkisi : İnsanlar ister istemez grupların içinde yer alırlar. Bu durum grupla birey arasında karşılıklı hak ve görevleri gerektirir. Örneğin bir futbol takımında görev alan futbolcunun gruba (takıma)karşı sorumlulukları olduğu kadar grubun (takımın) da futbolcusuna karşı yerine getirmek zorunda olduğu görevler vardır. Futbolcunun takımla ilişkisi insan - grup ilişkilerine örnek oluşturur.
  c) Grup - Grup İlişkisi : Toplumsal yaşamda farklı toplumsal gruplar da karşılıklı etkileşim içerisinde olurlar iki futbol takımının maç yapması grup - grup ilişkilerine örnektir.

  UYARI :Toplumsal İlişki tanımını okurken şu özelliğe dikkat edilmelidir.
  Toplumsal ilişki yardımlaşma dostluk arkadaşlık gibi yaklaşımları barındırdığı gibi düşmanlık rekabet ve benzeri uzaklaşmaları da içerir.

  Süreklilik Yönünden Toplumsal İlişkiler

  Toplumsal ilişkiler süreklilik yönünden üçe ayrılır :

  a) Gelip - Geçici (iğreti) İlişkiler : Kısa süreli ilişkilerdir. Arkadaşınızın doğum günü kutlamasında ilk kez karşılaştığınız kişilerle ilişkiniz kutlama bittiğinde sona ermişse bu iğreti ilişkiye örnek oluşturur.
  b) Devirli (Periyodik) İlişki : Belirli zaman aralıklarında insanların bir araya gelmesiyle oluşur. Aynı okulu bitirmiş kişiler yılda bir kez buluşuyor ve ilişkiler yalnızca o günle sınırlı kalıyorsa buna periyodik ilişki denir.
  c) Sürekli İlişkiler : Aile akrabalık arkadaşlık gibi uzun süre devam eden ilişkilere sürekli ilişkiler denir.

  Toplumsal Statü : Bireyin toplum içinde işgal ettiği mevkie (konum) statü denir. Başka bir deyişle statü bireye toplum içinde hak ve sorumluluklar yükleyen konumdur (mevkidir). Birey toplum içerisinde birçok statüye sahiptir. Örneğin sizler; öğrenci kardeş dayı amca arkadaş yurttaş statülerinden bir kaçına ya da hepsine sahip olabilirsiniz.

  - Statünün İşlevi : Toplumsal grupta belli bir yerin (konumun) öteki yerlere göre durumunu gösterir. Örneğin bir okul grubunda müdürün konumuyla müdür yardımcılarının konumları onların öğrenciler tarafından derecelendirilmesini sağlar.
  Toplumsal statüyü şu faktörler belirler :

  a) Demokratik ya da totaliter her toplumda soy bağı kişinin toplumsal statüsünü belirler.
  b) Bireyin sahip olduğu servet miktarı statüyü belirler.
  c) Kişinin yaptığı işin işlevsel yararları statüyü belirler.
  d) Bireyin eğitim düzeyi statüyü belirler.
  e) Bireyin dini statüyü belirleyebilir.
  f) Bireyin biyolojik özellikleri (cinsiyet güzellik yaş vb.) statüyü belirleyebilir.

  - Statü Türleri : Üç tür statü vardır ve bunlardan ikisi statülerin elde edilme biçimleriyle ilgilidir. Toplumsal statüler genellikle iki yoldan kazanılır :

  a) Verilmiş (edinilmiş) Statüler : Bireyin yaş cinsiyet ırk ve öteki fiziki özellikleri gibi doğuştan getirdiği ya da doğar doğmaz toplum tarafından bireye yüklenilen statüler verilmiş (edinilmiş) statülerdir. Örneğin erkek kadın olmak Hintli Kızılderili olmak doğuştan getirilen verilmiş statülerdir.
  b) Kazanılmış Statüler : Bireyin kendi emek çaba eğitim ve yetenekleri ile elde ettiği statülerdir. Politikacı olmak ressam olmakanne baba olmak kazanılmış statülerdir.
  c) Anahtar Statü : Bireyin sahip olduğu statülerden en baskın olanıdır. Erkek baba yurttaş dayı arkadaş komşu müdür gibi birçok statüye sahip olan bir birey çevresinde de "müdür amca" olarak anılıyorsa bu kişinin anahtar statüsü müdürlüktür.

  Toplumsal Prestij : Bireyin statülerine toplumun verdiği değere prestij denir. Prestij kavramı toplumdan topluma ve aynı toplumda zaman içerisinde değişen dinamik bir kavramdır. Örneğin Cumhuriyetin kuruluş yıllarında öğretmenlerin prestiji (saygınlığı) yüksekken günümüzde işletme maliye bankacılık gibi meslek gruplarının prestiji artmıştır.

  Toplumsal Rol : Toplumun belirli toplumsal statülerdeki kişilerden yapmalarını beklediği davranışlara toplumsal rol denir. Örneğin toplum doktorlardan giyimlerinden hastalarıyla ilişkilerine varıncaya kadar belirli davranışlar bekler.
  Toplumun bireyden beklediği rollerle bireyin gerçekleştirdiği roller arasında farklılıklar gözlenebilir.
  Farklı statülerin birbirleriyle olan ilişkileri rol pekişmesine ya da rol çatışmasına neden olabilmektedir.

  - Rol Pekişmesi : Farklı statülerin gerektirdiği rollerden birinin diğer bir rolün oynanmasını kolaylaştırmasına rol pekişmesi denir.

  - Rol Çatışması : Değişik statülere ilişkin rollerin birbirleriyle çelişmesine rol çatışması denir.

  UYARI : Beklenen rollerle gerçekleşen roller arasında şöyle bir ayrım vardır; Beklenen roller kolay kolay değişmez; ancak gerçekleştirilen roller bireyin kişiliğine bağlı olarak her zaman çeşitlilik gösterir.

  Toplumsal Gruplar (Kümler) :

  Grubun Tanımı ve Özellikleri : Ortak amaçlarını gerçekleştirmek için üyeleri arasında ilişkileri düzenleyen kuralların bulunduğu her üyenin grubun varlığını ve simgelerini bilinçli olarak ayırdettiği sürekliliği olan bireyler topluluğuna grup denir.
  Toplumsal grubun oluşması için şu özelliklerin bulunması gerekir:

  - En az iki kişiden oluşmak
  - Ortak amaçlara sahip olmak
  - Bireylerin yerlerini belirleyen statülere sahip olmak
  - Statülere bağlı beklenen rollere sahip olmak
  - Grup içinde ilişkileri düzenleyen kurallar

  Bir grubun sürekliliğini sağlayabilmesi için şu fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:

  - Grup grubu bir arada tutan "biz" bilincini oluşturmalıdır.
  - Grup üyelerinin beklentilerine yanıt vermelidir.

  Grup Türleri :

  a) Üye Sayılarına Göre Gruplar
  - Küçük Grup : Arkadaşlık aile gibi gruplar
  - Büyük Grup : Kent devlet gibi gruplar.
  b) Sürelerine Göre Gruplar :
  - Geçici Grup : Tatilde tanışıp arkadaşlık yapan kişilerden oluşan gruplar bu türe girerler.
  - Sürekli Grup : Aile köy gibi gruplar.
  c) Katılma Biçimine Göre Gruplar :
  - Üyelerinin İradeleriyle Katıldığı Grup : Dernek Siyasi parti bu tür gruplardır.
  - Üyelerinin İradeleri Dışında Katıldığı Grup : Aile akrabalık ya da bir kastın üyesi olarak doğmak bu gruplara örnektir.
  d) Kuruluş Biçimine Göre Gruplar :
  - Resmi Grup : Bir devlet dairesinde çalışanlar sendikalar dernekler
  - Resmi Olmayan Grup : Akrabalık arkadaşlık grupları

  Toplumsal İlişki Biçimlerine Göre Gruplar : Cooley Tönnies ve Durkheim grupları üyeleri arasındaki ilişkilere göre sınıflandırmışlardır.

  - Cooley in Sınıflandırması :

  a) Birincil Gruplar : Yüzyüze ilişkilerin ve duygusal bağların güçlü olduğu gruplardır. Grubu birbirine bağlayan "biz" bilincidir. Aile akrabalık arkadaşlık grupları birincil gruplardır.
  b) İkincil Gruplar : Grubun üyeleri arasındaki ilişkiler sınırlı ve resmi ilişkilerdir. Grupta "ben" duygusu hakimdir. Bireyler ortak çıkarlarını koruyabilmek için bir araya gelmiştir. Dernek sendika siyasi partiler bu tür gruplara örnek oluşturur.

  - Tönnies in Sınıflandırması :

  a) Cemaat : Ortak iradenin ortak mülkiyetin bulunduğu etnik köken ırk din kültür gibi özellikleri farklılaşmamış gruplardır. Üyeler arasındaki ilişkileri gelenekler sağlar.
  b) Cemiyet : Bireysel mülkiyetin bireysel iradenin hakim olduğu gruplardır. Bireyler arasındaki ilişkiler toplumsal sözleşmelerle (resmi ve yazılı kurallarla) sağlanır. Üyeler arasında akılcı çıkar anlaşmaları egemendir.

  - Durkheim in Sınıflandırması :

  a) Mekanik Dayanışmalı Gruplar : Genellikle sanayi öncesi toplumlarda görülen benzer statüdeki insanlar arasındaki dayanışmanın güçlü olduğu iş bölümünün yaygınlaşmadığı üyelerin birbirlerine duygusal bağlarla bağlı olduğu gruplardır.
  b) Organik Dayanışmalı Gruplar : Durkheim e göre nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte iş bölümü ve işlevsel uzmanlaşma ortaya çıkmıştır. Modern sanayi toplumlarında farklı alanlarda uzmanlaşan farklı gruplardaki insanlar arasında organik bir dayanışma vardır.

  Toplumsal Yığın : Aynı mekanı paylaşmalarına karşın aralarında karşılıklı ilişkiler bulunmayan insan birikimleridir.

  Toplumsal yığınların özellikleri şunlardır :

  - Yığını oluşturan kişiler anonimdirler ve birbirlerine yabancıdırlar.
  - Yığın örgütlenmemiştir. Statü ve işlevlerin oluşturduğu ast - üst ilişkisi yoktur.
  - Yığınlarda toplumsal ilişki yok denecek kadar azdır.
  - Yığınlarda davranışlarda kısıtlamalar ve düzenlemeler yapmayı gerektiren kuralların sayısı azdır.
  - Yığınlar sürekli değildirler.

  Yığın Türleri :

  a) Kalabalık : Fiziki olarak birbirine yakın olan ancak göreli olarak etkileşim içinde olmayan organize olmamış kendiliğinden bir araya gelen insan birikimleridir. Örneğin kırmızı ışıkta duranlar süpermarkette alış veriş edenler kalabalığa örnektirler.
  b) İzleyici Yığınları : Çeşitli gösterileri izleme dinleme amacıyla bir araya gelen bireylerin oluşturduğu yığınlardır. Örneğin bir konseri dinleyenler tiyatro izleyenler izleyici yığınlardır.
  c) Gösteri Yığınları : Belli bir düşüncenin inancın aleyhinde ya da lehinde gösteri yapan kişilerin oluşturduğu yığınlardır. Gösteri genellikle örgütlüdür. Fakat bu örgütlenme oldukça gevşek dokuludur. Örneğin mitinglerde toplanan insanlar gösteri yığınlarını oluştururlar.
  d) Etkin Kalabalıklar (Moblar) : Genellikle şiddet içeren kontrolden uzak düzensiz kısa ömürlü çok sayıda bireyi içeren yığınlardır. Örneğin linç kalabalıkları mobları meydana getirirler.

  Toplumsal Kategoriler : Belli özellikleri bakımından bir arada düşünülen insan topluluğuna kategori denir. Kategoriler üçe ayrılır.

  a) Kitle : Aynı uyarıcıdan hoşlanmakla birlikte aralarında mekansal yakınlık olmayan kategorilerdir. Klasik müzik sevenler aynı gazeteyi okuyanlar kitleye örnek olarak verilebilir.
  b) Toplumsal Azınlık : Bir toplumda egemen durumda olanların haklarından yararlanamayan insanların oluşturdukları kategorilerdir. Osmanlı İmparatorluğunda gayrimüslimler toplumsal azınlıktır.
  c) Toplumsal Sınıf : Ekonomik özellikleri yaşam biçimleri ve kültürel konumları birbirine benzeyen insanların oluşturduğu kategorilerdir. Bürokrat sınıfı işçi sınıfı burjuva sınıfı gibi...

  UYARI : Toplumsal kategori gerçekte değil de gözlemcinin düşüncesinde biraraya gelmiş insanları ifade eder. Toplumsal yığınların ise fiziki bir gerçekliği vardır.

  Bazı toplum bilimciler sınıfı üretim araçlarına sahip olup olmamaya göre tanımlamıştır. Örneğin feodal toplumda üretim araçlarına (toprağa ve onu işlemeye yarayan araçlara)sahip olanlar senyör üretim araçlarına sahip olmayanlar ise serf (köylü)tir.

  Toplumsal Tabakalaşma : Toplumda yer alan sınıf ve tabakaların toplumsal hiyerarşide alt orta üst diye derecelendirilmesidir. Toplumsal tabakalaşma tabakalaşma piramidi ile gösterilir.


  Tabakalaşma Türleri

  Toplumsal tabakalaşma tarihsel gelişim sürecinde üç şekilde görülür:

  a) Kapalı Toplumsal Tabakalaşma : Bu tabakalaşma sisteminde bir tabakadan diğer tabakaya geçiş yasaktır. Birey hangi tabakanın ya da sınıfın içerisinde doğmuşsa o tabakanın (sınıfın) üyesidir tabaka değiştiremez. Hindistan daki kast sistemi ve köleci toplumlardaki tabakalaşma mo**** kapalı toplumsal tabakalaşmanın tipik örnekleridir.
  b) Yarı Kapalı Toplumsal Tabakalaşma : Bir tabakadan diğer tabakaya geçiş imkansız değildir. Ancak bu geçiş din kurallarıyla sınırlandırılmıştır. Örneğin lonca üyesi olmayan bir kişinin kent içinde ticaret yapması yasaktır veya belirli mesleklerden olmayanlar toprak sahibi olamazlar.
  c) Açık Tabakalaşma : Bir tabakadan diğer tabakaya geçişi engelleyen kurallar yoktur. Herkes yeteneği ve çabası ölçüsünde bir statüden diğer bir statüye geçebilir. Demokratik toplumlarda görülen bir tabakalaşma mo****dir.

  Toplumsal Hareketlilik : Toplumsal tabakalar arasındaki geçişkenliğe toplumsal hareketlilik denir. Toplumsal Hareketlilik ikiye ayrılır :

  a) Yatay Hareketlilik : Bireyin gelirinde ya da prestijinde belirgin artışlar yaratmayan meslek ya da coğrafi mekan değiştirmelerine yatay hareketlilik denir. Bir işçinin işini bırakıp pazarlama şirketinde çalışması yatay hareketliliğe örnektir.
  b) Dikey Hareketlilik : Bireyin gelirinde veya prestijinde belirgin artışlar ya da azalışlar ortaya çıkaran hareketliliğe dikey hareketlilik denir. Bir köy ağasının topraklarını kaybettikten sonra pazarlamacılık yapması aşağıya doğru dikey hareketliliğe örnektir.

  Toplumsal Kontrol Mekanizmaları : Toplumda düzeni sağlayan kuralların toplumda yer alan birey ve grupları ortak değer inanç ve ölçülere uymaya zorlamasıdır.

  Toplumsal kontrol üç araçla sağlanır :

  a) Toplumsal Değerler : Toplumdaki bireylerin davranışlarında ölçü olarak aldığı iyi-kötü yargılardır.
  b) Toplumsal Normlar : Toplumsal değerlere yaptırım gücü kazandıran yani bireyin toplumdaki davranışına sınır koyan emir ve yasaklardır. Hukuk normları din kuralları ahlak kuralları görgü kuralları örf ve adetler başlıca norm biçimleridir.
  c) Toplumsal Kurumlar : Toplumsal değer ve normların birlikte örgütlenmeleri sonucu oluşan toplumsal bütünlüğü (yapıyı) korumayı amaçlayan nispeten sürekli örgütlenmelerdir.

  UYARI : Toplumsal değerlerin yaptırım gücü yoktur. Toplumsal değerler normlar sayesinde yaptırım gücü kazanırlar.

  Toplumsallaşma (Sosyalleşme) : Biyolojik varlık olarak dünyaya gelen insanın toplumun değerlerini öğrenmesi sürecine toplumsallaşma (sosyalleşme) denir.

  Toplumların bireye yönelik amaçları şunlardır:

  - Toplumun istediği davranış biçimlerini rolleri öğretmek.
  - Toplumun hedefleri doğrultusunda hedef göstermek.
  - Yetenek ve becerilerin ortaya koyulmasına fırsat vererek bireyin kişilik sahibi olmasını sağlamak.

  Toplumsallaşma araçları şunlardır :

  - Birincil toplumsallaşma araçları : Aile akran grupları akrabalık mahalle köy gibi gruplardır.
  - İkincil toplumsallaşma araçları : Sendika dernek askerlik kitle iletişim araçları okul vs.

  UYARI : Birincil toplumsallaşma araçlarının birey üzerindeki etkisi daha fazladır. Ancak televizyonun gittikçe artan etkisi ikincil toplumsallaşma araçlarının da birey üzerindeki etkisini azımsanmayacak derecede artırmıştır.
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
 4. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  TOPLUMSAL TABAKALAŞMA

  Toplumsal tabaka: Toplumsal özellikleri (makam, servet, güç, yaşam biçimi) bakımından birbirlerine yakın olan (birbirine benzeyen) insanların oluşturduğu bütünlüğe denir.
  Toplumsal Tabakalaşma: Toplumu oluşturan bireylerin yaşama biçimleri, eğitim düzeyi ve gelirlerine göre hiyerarşik (aşamalı) olarak üst üste gelen sınıflar halinde sıralanması (farklılaşması)dır.
  Gelişmiş ülkelerde en yaygın tabakalaşma biçimi toplumsal sınıf ayrılıklarıdır.
  Sosyolojide, nüfusun toplumsal anlamda birbirini izleyen tabakalar halinde farklılaşması olgusu piramitle gösterilir. Buna toplumsal tabakalaşma piramidi denir.

  Toplumsal sınıflar, toplumsal tabakalaşmanın başka bir biçimidir. Kast düzeni gibi kapalı olmayıp açık gruplardır. Alt toplumsal sınıftan olan kişi üst toplumsal sınıfa geçebilir.
  Toplumsal sınıf, gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen ve bunun bilincinde olan insanların oluşturduğu bir kategoridir. Tabaka içerisinde bir çok sınıf vardır. Toplumsal sınıfları birbirinden ayıran temel kriterler şunlardır; gelir farkı, yaşam biçimindeki farklar, sınıf bilinci
  Sınıf bilinci, bireyin kendi sınıfından olanlara benzer olduğunu, başka sınıftan olanlardan farklı olduğunu kavramasıdır. Ekonomik tabakalaşmada toplumsal sınıflar, dini ve kültürel tabakalaşmada ise kast sistemi görülür.

  Tarihi gelişim süreci içerisinde karşılaşılan tabaka biçimleri:

  1-Kapalı toplumsal tabakalaşma:
  Toplumsal tabaka ve sınıflar arası geçişin yasalar, gelenekler ve dini kurallarla yasaklandığı sistemdir. Bu toplumlar kapalı toplumlardır. Birey hangi sınıf ve tabakada doğmuşsa yaşamını o tabaka ve sınıfta sürdürmek zorundadır.Örneğin; Hindistan’da görülen kast sistemive 19. yüzyıla kadar görülen kölelik sistemi gibi.
  Kast düzeninin en katı örneğinin görüldüğü Hindistan’da dört büyük kast vardır:
  1-Din adamları (Brahmanlar)
  2-Askerler (Kshatriyalar)
  3-Toprak sahibi ve tüccarlar (Vaisyalar)
  4-Zanaatçı ve işçiler (Surdalar)
  Bu dört kastın dışında, hiçbir değeri ve hakları olmayan insanlar bulunmaktaydı. Bunlara parya (ayak takımı) denmekteydi.
  Antik Yunan’da görülen kölelik düzeni de kapalı toplumsal tabakalaşmaya örnek gösterilebilir. Kölelik düzeni de kast düzeni gibi tabakadan tabakaya geçişin olmadığı bir tabakalaşmayı ifade eder.Bu sistemde büyük toprak sahipleri, atölyesi olanlar, tüccarlar üst tabakayı; kölelerde alt tabakayı oluşturmaktaydı. Orta tabakayı da kendi emekleri ile geçinen zanaatçı ve köylüler oluşturmaktaydı.

  2-Yarı Kapalı Tabakalaşma:

  Toplumsal tabaka ve sınıflar arası geçişin kısmen yasaklandığı sistemdir. Bu sistemde tabakalar arası geçişi yasalar değil gelenekler kısıtlar. Örneğin; Orta Çağ Avrupası’nda görülen feodal yapıdaki zümreler gösterilebilir.
  Yarı kapalı tabakalaşmada hiçbir birey kendi kişisel başarısı ve yeteneğiyle yükselemez. Statü yükselmesi ancak bunu hukuken yapmaya yetkili olan otorite tarafından sağlanabilir. Orta Çağda Batı Avrupa’da yarı tabakalaşma düzeninde (ekonomik ölçütlere göre) görülen başlıca tabakalar şunlardır:
  1-Kral ve soylular
  2-Din adamları (rahipler)
  3-Köylüler (marabalar)
  4-Mesleki birlikler (loncalar)
  Örneğin; lonca üyesi olmayan bir kimse o meslekte çalışamazdı. Lonca dışı bir kişinin kent içinde ticaret yapması imkansızdı.
  13.Y.Y. Osmanlı Devleti’nde görülen Ahilik de yarı kapalı tabakalaşmaya örnek gösterilebilir. Örneğin; bir zanaat dalında çalışmak isteyen o zanaatın Ahi birliğine katılmak zorundaydı.

  3-Açık Sınıf Tabakalaşması:

  Toplumsal tabaka ve sınıflar arası geçişin serbest olduğu sistemdir. Açık sınıf tabakalaşmasının en belirgin örneği sanayileşmiş demokratik toplumlarda görülür. Bu toplumlarda ayrıcalıklı bazı kişilerin değil, tüm halkın yönetimine katılması sağlanır. Sistem bireye çok sayıda özgürlük; yasalar önünde eşitlik ve eğitimde fırsat eşitliği tanır.
  Bireyler istek, çaba ve yetenekleri oranında sınıf ve tabaka değiştirebilirler.
  Açık sınıf tabakalaşmasında alt, orta ve üst olmak üzere üç tabaka vardır. Bir toplumsal tabakanın üyeleri, aynı tabakadan olduklarının bilincine vardıklarında ve kendilerini diğer tabakalardan ayırt ettiklerinde toplumsal sınıf sayılır. İşçi sınıfı, işveren sınıfı v.b.

  Toplumsal Hareketlilik ve Türleri

  Bireylerin ya da grupların, toplumsal yapı içinde fiziksel mekan ya da toplumsal konumları (tabaka, sınıf ve statü) açısından yer değiştirmelerine toplumsal hareketlilik denir. İki türlü toplumsal hareketlilik vardır:

  1-Dikey Hareketlilik:
  Bireyin saygınlık sırlaması (hiyerarşik düzen) bakımından bir toplumsal tabakadan diğerine yükselmesi ya da düşmesidir. Dikey hareketlilikte tabaka değiştirme olayı, çıkış ya da iniş şeklinde olabilir.Örneğin: Bir lise müdürünün genel müdürlüğe yükselmesi, bir tüccarın iflas ederek işportacılığa başlaması birer dikey hareketliliktir.

  2-Yatay Hareketlilik:
  Bireylerin ekonomik şartlarında ve yaşam biçimlerinde fazla bir değişiklik olmaksızın fiziksel mekan veya meslek değiştirmelerine denir. En çok meslek değiştirmeler ve iç-dış göçler şeklinde görülür. Örneğin; Bir manavın bakkallık yapmaya başlaması, köyden kente göç etmek gibi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş