Tüm Konuların Soruları

Konu 'Din Kültürü 9. Sınıf' bölümünde Adenozin tarafından paylaşıldı.

 1. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64

  9.Sınıf Soru

  9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK DERSİ KONULARI
  9. Sınıf 1. Ünite
  Din ve İnsan
  1-)İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özellikler nelerdir?
  İnsanın akıllı, düşünen, inanan ve ibadet eden bir varlık olması
  a-)Akıl: İnsan aklı sayesinde doğru olanı yanlış olanlardan ayırt edebilir.Yeni keşiflerde bulunabilir.Maddeyi işleyerek yeni nesneler üretebilir.
  b-)Düşünce: Düşünce aklın bir ürünüdür. Doğa ile uyum içerisinde yaşamasını sağlar.
  c-)İnanç ve ibadet: Bir inanışa yönelme ve o inancın öngördüğü ibadet davranışlarını yerine getirme, tarih boyunca bütün insan topluluklarında gözlenen eğilimlerdendir.
  2-)Varlık alemi hangi ana bölümlerden oluşur?
  a-)Görünen varlıklar:İnsan, bitki ,hayvan…
  b-)Görünmeyen varlıklar:Melekler, cinler, şeytanlar
  3-)İnanma ihtiyacının kaynağı nedir?
  İnsan doğasıdır.İnsanın beslenme, barınma, eğlenme ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa inanma ihtiyacı da doğuştan gelmektedir.
  4-)Hz. Muhammed’e göre insanların inanç tercihlerinin en temel belirleyicisi nedir?
  ‘Dünyaya gelen her insan fıtrat(doğru olanı kabullenme eğilimi) üzerine doğar; sonra onu anne babası Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar.’(Müslim, kader 22-25)
  5-)İnsanlık tarihinin her döneminde dini inanış ve davranışların var olduğu yargısına hangi verilere dayanılarak ulaştırılmıştır?
  Kutsal kitaplar, arkeolojik kazılar ve çeşitli bilimsel çalışmalar.
  6-)Hangi peygamber yıldızların, ayın ve güneşin tanrı olma ihtimalinden yola çıkarak Allah’ın varlığı ve birliği sonucuna ulaşmıştır?
  Hz. İbrahim
  7-)M. Akif Ersoy’a göre insana yücelik hissi veren nedir?
  Allah korkusudur.
  :cool:İslamiyet’in ön plana çıkan sosyal boyutları nelerdir?
  a-)İhtiyaç sahiplerine maddi-manevi katkıda bulunma
  b-)Kin ve intikam gibi olumsuz duygulardan uzaklaşma, sevgi, saygı, şefkat gibi olumlu duygulara yönelme
  c-)Kanun,örf, adet ve ahlakla birlikte toplumun bir uyum ve düzen içerisinde yaşamasını sağlama
  d-)Doğal ve sosyal çevreye karşı duyarlılık
  e-)Toplu ibadet etkinlikleri içerisinde insanları yalnızlık ve çaresizlik hislerinden uzaklaştırmak.
  f-)İnsanlar arasından tartışılmaz bir güven duygusu oluşturmak.
  9-)İslam dininin temel veri kaynağı nedir?
  Vahiy’dir.
  10-)Genel olarak insanlar hangi inanış biçimlerini benimsemişlerdir
  a-)Monotaizm (Tek tanrıcılık): Tanrıyı var, bir ve benzersiz olarak tanımlayan inanma biçimidir.İslam dinindeki karşılığıTevhid(birleme)dir. Yahudilerin ,Hıristiyanların ve Müslümanların inanma biçimidir.
  b-)Politeizm(Çok tanrıcılık):Birden fazla tanrının bulunduğuna ve her birinin farklı görevleri olduğuna inanmaktır.İslamiyet’teki karşılığı Müşriktir.Sintoizm ve Hinduizm çok tanrılı birer inanıştır.Şintoizm’de; Amaterasu güneş tanrıçasıdır ve gök ülkesini temsil eder. Ay tanrısı Tskikuyomi, fırtına ve deniz tanrısı ise Susanova’dır.Hinduizm ise Brahma, yaratıcı; Vişnu koruyucu;Şiva;yok edici tanrıdır.Mazdekizm’de ve Sümerlerde, eski yunan , Mısır, Roma ve İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadasında yaygındı.’Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz’(Nisa, 48)
  c-)Gnostisizm(gizemcilik):’Her varlığın bir görünen bir de görünmeyen boyutu vardır.Gerçek bilgi varlığın görünmeyen boyutunda gizlidir.Bu bilgiye ulaşmak keşif ve ilham ile mümkündür’ görüşlerini benimserler.Miladi 2. yüzyılda Hıristiyanlık’ın, doğu dinlerinin ve Yunan felsefesinin karışımı şeklinde ortaya çıkmıştır.İslam bilginleri keşif ve ilhamın vahiy ve aklın önüne geçemeyeceğini savunarak bu akıma karşı çıkmışlardır.
  d-)Ateizm(Tanrı tanımazlık):Evreni ve varlıkları yaratan herhangi bir güç ya da tanrının olmadığı görüşünü savunurlar.Ateistlere göre olmayan bir şeyin varolmadığının ispatlanması mümkün değildir.Diğer yandan varlığı kesin olarak doğrulanamayan bir şeyi var olduğuna inanmak da göstererek kendi düşüncelerini desteklemeye çalışırlar.Dinin insanı uyuşturan bir afyon olduğunu savunurlar.
  11-)Satanizm nedir?
  İlahi dinlere tepki olarak doğan, ayinlerinde kedi, köpek gibi hayvanlara hatta insanlara işkence edilen zararlı bir alışkanlıktır.Satanistler, kötülüğü ve şeytanı yüceltir.
  12-)Reenkarnasyon nedir?
  Ölen kişinin ruhlarının bir başka bedende tekrar dünyaya geleceğine inanılan batıl bir inançtır.
  13-)Vahye dayalı dinler hangisidir?
  Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık.
  14-)Konusu sadece Allah’ın birliği ve özellikleri olan sure hangisidir?
  İhlas Suresi
  15-)Kur’an-ı Kerim’e göre yeryüzünün ve gökyüzünün bir düzen içerisinde varlığını sürdürülmesi ne ile mümkün olmaktadır?
  Allah’ın bir olması.(Enyiba 21-22)
 2. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  9. Sınıf 2.ÜniteTemizlik ve İbadet
  1. Sözcük olarak ibadet hangi anlamlara gelmektedir?
  Kulluk, tapma, tapınma,saygı ve borcunu yerine getirme gibi anlamlara gelir.
  2. Terim olarak ibadet ne anlama gelmektedir?
  Karşılığı Allah’tan beklenerek gerçekleştirilen her türlü olumlu davranışa ibadet denir.
  3. Yüce Allah insanları ve cinleri hangi amaçla yaratmıştır?
  Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk(ibadet) etsinler diye yarattım.(Zariyat,56)
  4. Niçin ibadet edilir?
  a) Yüce Allah’ın insanlara sağladığı imkanlar ve yetenekler için teşekkür etme ihtiyacı.
  b) İbadet etme gereğinin Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde ifade edilmiş olması.(TaHa:14, Bakara,21)
  c) İnsan doğasında var olan sığınma ihtiyacının karşılanması.
  d) Allah’ın sevgisini kazanma, huzur bulma.
  5. İbadet kavramı neleri kapsamaktadır?
  Namaz kılma ve imkanların başkalarıyla paylaşılması.(İbrahim:31),
  Namaz aylarında oruç tutma.(Bakara:183-185), Zenginlerin hacca gitmesi.(AL-i İmran:97), Adaletli olma, başkalarına iyilik yapma, akrabalara yardım etme gereği.(Nahl:90), sahip olunan mallardan değerli olanları iyilik yolunda harcama.(Bakara:267) ve iyi davranışlarda bulunma(Talak:11, Hud:23)
  6. Dini davranışları gerçekleştirmede temel öge nedir?
  Niyet.
  7. Hz. Muhammed(s.a.v)’in namazın anahtarı olarak tanımladığı davranış nedir?
  Temizlik.
  8. İbadetlerin yararları nelerdir?
  Allah’ın yanında yer kazandırır, insanın kendini denetleme becerisini güçlendirir, başka insanlarla olumlu ilişkiler kurabilme ruhsal ve bedensel gevşeme, belli zamanlarda belli davranışları gerçekleştirebilme alışkanlığı edinme.
  9. Yerine getiriliş açısından ibadet çeşitleri nelerdir?
  Beden ile yapılan ibadetler(Namaz, Oruç, Kur’an okumak), mal ile yapılan ibadetler(zekât, fitre, kurban, sadaka), hem mal hem hemen beden yapılan ibadetler(Hac).
  10. Hangi din ne tür temizliğe önem vermiştir?
  Hıristiyanlık : Ruh temizliği
  Yahudiler : Beden temizliği
  İslamiyet : Ruh, beden ve çevre temizliğine önem vermiştir.
  11. Kur-an’ı Kerim’e göre Allah’ı kimleri sever?
  “Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever.” (Bakara 222)
  12. Ağız v e burun dahil bütün vücudu yıkama ile gerçekleştirilen ibadete ne denir?
  Gusül.
  13. Gusül abdestinin farzları nelerdir?
  Ağzı, burnu ve bütün vücudu detaylı bir şekilde yıkamak.
  14. Gusül abdestinin yararları nelerdir?
  Vücut üzerindeki ter, koku ve toksinleri temizler, vücuttaki enerji seviyesini yükseltir, deri üzerindeki gözenekleri açarak vücudun daha çok oksijen almasını sağlar, kan dolaşımını düzenlemede etkilidir, rahatlatarak ibadet etkinliğine hazırlar.
  15. Abdestin farzları nelerdir?
  Elleri dirseklere kadar yıkamak, yüzü yıkamak, başı meshetmek ve ayakları topuklara kadar tıkamak.(Maide:6)
  16. Abdest ile ilgili Kur-an’da hangi ayet yer alır?
  “Ey iman edenleré Namaza kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başınızı meshedip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın” (Maide:6)
  17. Gusül veya namaz abdesti gerektiği halde su bulunmaması vea kullanma imkanının olmaması durumlarında, topraktan yararlanılarak alınan abdeste ne denir?
  Teyemmüm.
  18. Teyemmüm abdestinin farzları nelerdir?
  Yapılacak olan ibadetin belirtilerek niyet edilmesi ve toprak veya topraktan yapılan bir şeye iki defa vurulması.(Mide:6)
  19. Teyemmüm abdestinin geçerlilik süresi ne kadardır?
  İbadetin sonlanması veya suyun bulunması.Hz. Muhammed(S.A.V)
  1. Hz. Muhammed(s.a.v)in yaşadığı bölgeye genel olarak ne ad verilir?
  C:Hicaz
  2. Çöllerde göçebe olarak yaşayan Araplara ne ad verilir?
  Bedevi
  3. Çöllerde göçebe olarak yaşayan Araplara ne ad verilir?
  Kan davası ve sınır anlaşmazlıkları
  4. Hz. Muhammed(s.a.v.)’in dünyaya geldiği toplumda hangi inanışlar bulunmaktaydı?
  Çoğunluk putperest olmakla birlikte; Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik ve Hanifilik inancını tercih edenlerde bulunmaktaydı.
  5. Araplar putlara hangi amaçla tapmaktaydı?
  Allah’a ulaşmak.( Zümer,3; Yunus,18 )
  6. Hanif ne demektir?
  Hz. İbrahim’in dini geleneğini sürdüren, tek tanrı inancına sahip kişilere Hanif denir.
  7. Yer yüzünde ilk mescit nerede, kim tarafından, hangi adla inşa edilmiştir?
  Mekke’de, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiştir.
  8. Hz. Muhammed(s.a.v.) döneminde Mekke’de kurulan panayırlarda hangi etkinlikler gerçekleştirilmekteydi.
  Ticaret ve şiir okuma.
  9. Hz. Muhammed(s.a.v.)’in dünyaya geldiği toplumda, kültürel alanda ön plana çıkan unsurlar nelerdir?
  Şiire önem verme, etkili ve güzel konuşma, okur-yazar azlığı.
  10. Hz. Muhammed(s.a.v.)’in dünyaya geldiği toplumda, başlıca geçim kaynakları nelerdir?
  Tarım, hayvancılık, ticaret ve kervancılık.
  11. Hz. Muhammed(s.a.v.)’in dünyaya geldiği toplumda, sosyal hayatın ön plana çıkan unsurları nelerdir?
  Göçebe ve yerleşik hayat, insanların sınıflara ayrılması, insan hakları ihlalleri, kan davaları, içki ve kumarın yaygınlığı.
  12. Hz. Muhammed(s.a.v.)’in dünyaya geldiği toplumun olumlu yönleri nelerdir?
  Cömertlik, konukseverlik, cesaret, sözünde durma, düşmanları bile kendilerine sığınanları koruma.
  13. Hz. Muhammed(s.a.v.)’in dünyaya geldiği toplumda sosyal tabakalaşmanın unsurları nelerdir?
  Hürler ve köleler.
  14. Hz. Muhammed(s.a.v.)’in dünyaya geldiği toplumda gözlenen başlıca insan hakkı ihlalleri nelerdir?
  Köleler ve yoksulların ezilmesi, güçlü olanların daima haklı sayılması, kadınlara söz hakkı tanınmaması ve mahrum bırakılması, erkek çocuğu doyurmayan kadınların aşağılanması, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi(Nahl 58,59), hırsızlık, tefecilik ve falcılığın yaygın olması.
  15. Muhammed ne anlama gelmektedir?
  Çok övülen.
  16. Mekkeliler çocuklarına niçin süt anneye verme ihtiyacı duymuşlardır?
  Mekke’nin havasının ağır olması, sıklıkla salgın hastalıkların yaşanması, çocukların ana dillerini doğru öğrenmeleri gibi gerekçelerle süt anneye vermişlerdir.
  17. Hz. Muhammed(s.a.v.) Peygamber efendimiz ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir?
  20 Nisan 571 Pazartesi sabaha karşı Mekke’de.
  18. Peygamber efendimizin başlıca aile üyelerinin adları verilir?
  Annesi:Amine, Babası;Abdullah, Dedesi:Abdülmuttalip, Büyükbabası:Vehb, Anneannesi:Bere, Babaannesi:Fatıma, Amcası:Ebu Talib, Eşi:Hatice, Süt anneleri:Süveybe Hanım, Mürevvihe ve Halime.
  19. Peygamber efendimiz hangi kabiledendir?
  Babası Kureyş kabilesinin Haşimoğulları, annesi Zühreoğulları kolundandır.
  20. Konusu sadece Hz. Muhammed olan bilgi dalları nelerdir?
 3. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  1. a)Hadis
  2. b)Siyer
  3. c)Meğazi
  4. d)Delail
  5. e)Şemail
  6. f)Hilye
  21. Hz. Peygamberin doğumunda 52 gün kadar önce Kabe’yi yıkmak amacıyla Mekke’ye gelen Fil Suresi’nde konu edildiği şekliyle ordusu bozguna uğrayan hükümdar kimdir?
  San’a hükümdarı Ebrehe
  22. Babası Abdullah, annesi Amine ve dedesi Abdülmuttalip; Hz. Muhammed hangi yaşlarda iken vefat etmişleridir?
  Doğmazdan önce, 6 yaşında, 8 yaşında.
  23. Hz. Muhammed’in doğduğu gece ne gibi olağanüstü olaylar gözlenmiştir?
  Sava gölü kurumuş, Semave deresi sularla dolmuş, Mecusilerin ateşi sönmüş, İran Kisrasi’nın sarayından 14 sütun/burç yıkılmıştır.
  24. Hz. Muhammed hangi peygamberin soyundan gelmiştir?
  Hz. İbrahim.
  25. Hz. Muhammed’in annesinin Ebva köyünde vefat etmesinden sonra kendisi kim tarafından Mekke’ye getirilmiştir?
  Ümmü Eymen.
  26. Hz. Muhammed Peygamber olabileceğini ilk defa öngören ve Bursa kasabası yakınlarındaki Kefradlı yerdeki Abdü’l Kays mabedin bulunan rahip kimdir?
  Bahira
  27. Hz. Muhammed amcası Zübeyr ile birlikte Yemen’e gittiğinde kaç yaşındaydı?
  17
  28. Hz. Peygamberi’in de üyesi bulunduğu, haksızlığa uğrayanların korunması amacıyla kurulan derneğin adı nedir?
  Hilfu’l Fudul
  29. Hz. Muhammed kaç yaşında evlenmiştir?
  25
  30. Hz. Peygamberin Hz.Hatice ile evlenmesine kim aracılık etmiştir?
  Nefise adlı bir hanım.
  31. Hz. Hatice kimdir?
  Hz. Muhammed’den önce iki defa evlenmiş, her iki evliliğinden birer çocuk olmuş, her iki eşi de vefat etmiş, kültürlü varlıklı ve zengin bir hanım.
  32. Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri nelerdir?
  Kasım, İbrahim, Abdullah, Ümmü, Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatma’dır.
  33. Hz. Muhammed kaç yaşından itibaren Hira Mağarasına gitmeyi başlamıştır?
  35
  34. Hz. Muhammed ne zaman Peygamber olmuştur?
  Hira Mağarasında 610 yılı 17 veya s27 Ramazan Pazartesi.
  35. Hz. Peygambere gelen ilk ayetler hangi sureden almaktadır?
  Alak(İkra)
  36. Hz. Muhammed(s.a.v.)’e inen ayetlerde hangi konular işlenmektedir?
  Allah’ı anarak okuma, insanın embriyodan oluşması, yaratıcının iyiliğinin sonsuzluk, insanların bilgi sahibi olmadıkları konularda Allah tarafından aydınlatıldığı ve Allah’ın insanlara yazı yazmayı öğrettiği konuları işlenmiştir.
  37. İlk Müslümanlar kimlerdir?
  Kadınlardan Hz. Hatice, erkeklerden Hz. Ebu Bekir, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd.
  38. Kuran-ı Kerim ‘in ‘ve yakın akrabalarını uyar.’ Emri üzerine peygamberimiz, nasıl davranmıştır?
  İnsanları Mekke yakınlarındaki Safa tepesinde toplamış ve peygamberliğini ilan etmiştir.
  39. İlk şehitler kimlerdir?
  Yaşir ve eşi Sümeyye.
  40. Müslümanlar öncelikle hangi ülkeye kaç kişi hicret ettiler?
  Habeşistan’a 11 erkek, 4 kadın.
  41. Müslümanlar Habeşistan’a hangi yıllarda hicret etmişlerdir?
  615 ve 616 yıllarında.
  42. Müşrikler Hz. Muhammed’i niçin öncelikle katletmeyi düşünmemişlerdir ?
  Kan davası geleneği nedeniyle.
  43. Mekkeli müşrikler Müslümanlara kaç yıl boykot uygulamışlardır?
  3 yıl
  44. Ebu Talip ve Hz. Hatice peygamberliğin kaçıncı yılında vefat etmişlerdir?
  10. yılında (Senetü’l Hüzün)
  45. Hz. Muhammet İslam’a davet etmek amacıyla Mekke dışına ilk kez nereye gitmiştir?
  Taif’e
  46. Taif’te İslamiyet’i kabul eden köle kimdir?
  Addas
  47. Taif dönüşü Peygamberimiz, inanmayacakların verecekleri zararlardan korunmak amacıyla kimin himayesinde Mekke’ye girmiştir?
  Müt’im b. Adiy
  48. Hz. Muhammed’in ilk peygamberliğin 12. yılında Mekke yakınlarında Medine’den 6 kişilik bir gurupla görüşmesine ne denir?
  I.Akabe bey’atı
  49. Hz. Muhammet I. Akabe Bey’atından sonra Medine’ye İslamiyet’in öğretilmesi amacıyla kimi öğretmen olarak görevlendirmiştir?
  Mus’ab, Umeyr.
  50. İsra ve Mirac ne demektir?
  Peygamberimizin geceleyin Mescid-i Haramdan Mescid- Aksaya götürülmesine İsra, oradan da göklere yükselmesine Mirac denir
  51. Hıristiyanların Tevhid inancından Teslis inancına geçmelerine hangi Hıristiyan mezhebi karşı çıkmıştır?
  Arayus
  52. Hz. Muhammet nerede ne zaman peygamber olmuştur?
  610 yılının Ramazan ayı Pazartesi gecesi Hira’ da
  53. Hz. Muhammed’e ilk inen ayetler hangi surede yer almaktadır?
  Alak (İkra)
  54. Hz. Muhammet İslam’a davetini kaç yıl gizli yaptı?
  3 yıl
  55. Hz. Muhammed’ e en çok düşmanlık eden müşrikler kimlerdir?
  Ebu Cehil, Ebu Leheb, As b Vail, Umeyye b. Halef, Velid b Muğire, Utbe b. Rebia
  56. Müşrikler Müslümanlara karşı izleyecekleri yol konusunda karar aldıkları mekana ne ad verilir?
  Darun Nedve
  57. Mekke döneminde Müslümanların toplantı mekanlarına ne ad verilir?
  CDaru’l Erkam
  58. Müşrikler Hz. Muhammed’e hangi gerekçelerle karşı çıkmışlardır?
  İnsanların eşitliğine vurgu yapması, putları reddetmesi
  59. Hicret ne demektir?
  Hz. Muhammed’in Hz. Ebu Bekir ile beraber 622 yılında Mekke den sonra Medine ye göç etmesi
  60. Hicret esnasında Peygamberimize kim eşlik etmiştir?
  Müşriklerden Abdullah b. Uraykıt
  61. Peygamberimizin Sevr mağarasında olduğunu kim tespit etmiştir?
  Kurz b. Alkame
  62. Müslümanlar Medine ye ne zaman hicret etmeye başlamışlardır?
  622 yılının Nisan ayı ortaları
  63. Hz. Muhammed kim ile beraber kaç günde hicret etmiş, hangi ayda Medine’ye giriş yapmıştır?
  Hz. Ebubekir ile beraber 12 günde, Eylül ayında.
  64. Hicret sırasında Hz. Muhammed’i bulana ödül verilecek 100 deveye sahip olmak amacıyla peygamberimizin peşine düşen ve tam yetiştiği sırada atı dizlerine kadar gömülen kimdir?
  Süraka b. Malik.
  65. Peygamberimizin döneminde ilk mescid nerede inşa edilmiştir?
  Kuba’da
  66. Kudüs’te bulunan ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescid hangisidir?
  Mescid-i Aksa
  67. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
  Ranuna’da
  68. İslam tarihinde hicretin başlangıç alınması hangi 4 halife döneminde gerçekleşmiştir?
  Hz. Ömer.
  69. Medine döneminde Hz. Muhammed’in ilk toplumsal icraatı ne olmuştur?
  Mekke’den muhacirlerle, Medineli Ensardan her birini diğeri ile kardeş ilan etti.
  70. Müslümanlar Medine’de hangi Yahudi kabilelerle müttefik antlaşması yapmışlardır?
  Kureyza, Nadir, Kaynuka.
  71. Medine döneminde münafıkların yöneticisi kimdir?
  Abdullah b. Bey b. Selul
 4. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  72. Müşriklere karşı şiiriyle mücadele etme amacıyla peygamberimiz kimleri görevlendirmiştir?
  Hassan b. Sabit, Kaan b. Malik, Abdullah b. Revaha
  73. Kudüs’te bulunan ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid hangisidir?
  Mescid-i Aksa.
  74. İslam tarihinde Hicretin başlangıç alınması hangi dört halife döneminde gerçekleşmiştir?
  Hz. Ömer.
  75. Peygamberimiz döneminde ilk mescit nereye inşa edilmiştir?
  İlk mescid hicret esnasında Kuba’da inşa edilmiş; Medine’ye ulaşılmasından sonra Mescid-i Nebi’nin yapımı gerçekleşmiştir.
  76. Hz. Ali ne zaman hicret etmiştir?
  Peygamberimizden üç gün sonra yola çıkmış, Kuba’da peygamberimize yetişmiştir.
  77. Hz. Muhammed Medine’ye gelişinden sonra 7 ay kimin evinde misafir kalmıştır?
  Ebu eyyub el Ensari (Halid b. Zeyd)
  78. Önceleri Medine’de iki düşman olarak yaşayan, İslamiyet’ten sonra barışan iki kabile hangisidir?
  Evs ve Hazrec.
  79. Peygamberimizin katıldığı muharebelere ve katılamadığı muhabirlere ne denir?
  Katıldığı: Gazve , Katılamadığı:Seriyye
  80. Hz. Muhammed hangi ülkelere elçi göndermiştir?
  Bizans, İran, Mısır, Habeşistan, Gasaniler, Yemame ve Bahreyn.
  81. Hz. Peygamber’in başlıca sağlık öğütleri nelerdir?
  Vücut, el ağız, diş ve çevre temizliğini, uyku ve beslenmede aşırılıktan kaçılmaya, ilaç kullanmayı, kan aldırmayı, koruyucu hekimliği.
  82. Mucize ne demektir?
  Peygamberlerin Allah’ın elçisi olduklarını belirtmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü hallere denir.
  83. Hz. Muhammed’in göstermiş olduğu mucizeler nelerdir?
  Ayı ikiye bölmesi, sütsüz koyundan süt alması, Kuran-ı Kerim, geceleri belli mesafeye kadar görebilmesi, üzerinde bulut dolaşması, zehirli etin dile gelmesi.
  84. Kâbe’nin de içerisinde bulunduğu Mescide ne ad verilir?
  Mescid-i Haram.
  85. Bedir, Uhut, Hendek muharebeleri Mekke’nin fethi hangi yıllarda gerçekleşmiştir?
  Bedir 624, Uhut 625, Hendek 627, Mekke’nin Fethi 630 yılında gerçekleşmiştir.
  86. Hz. Muhammed(s.a.v.) Mekkeli Müşriklerle ilk antlaşmayı ne zaman yapmıştır?
  628 Yılında Hudeybiye Antlaşması.
  87. Veda Haccı kaç yılında gerçekleşmiştir?
  632 yılında.
  88. Kimler Hz. Muhammed tarafından cennetle müjdelenmiştir?
  Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz,Ömer, Hz. Ali, Sa’d b. Ebi Vakkas, Zübeyr b. Avam, Abdurrahman b. Avf, Said b. Zeyd, Ebu Ubeyde b. Cerrah ve Talha b. Ubeydullah.
  89. Hz. Muhammed ne zaman vefat etmiştir?
  Hicret 11 yılda 8 Hasiran 632 Pazartesi günü 63 yaşında Medine’de vefat etmiştir.
  90. Hz. Muhammed’in kabri nerededir?
  Medine’de Mescid-i Nebi içerisinde Ravzay-ı Mutahhara (Tertemiz Çiçekli Bahçe) denilen yerdedir.
  91. Veda Hutbesi’nde ön plana çıkan unsurlar nelerdir?
  1) a)Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisidir?
  2) b)Allah’a hiçbir şey ortak koşulmamalıdır.
  3) c)İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir.
  4) d)Bütün insanlar işittir.
  5) e)Bütün Müslümanlar kardeştir.
  6) f)Emanetler korunmalıdır.
  7) g)Kan davaları sonlandırılmıştır.
  8) h)İnsanların can, mal, namus, şeref ve onurları kutsaldır.
  9) i)Kadın haklarına önem verilmelidir.
  10) j)İnsanlara zulmedilmemeli ve malları haksız yere ellerinden alınmamalıdır.
  11) k)Suçlu, kendi suçundan başkasıyla suçlanmamalıdır.
  12) l)İnsanların birbirlerine karşı üstünlükleri yoktur. Üstünlük ancak tava(sevgiyle karışık koku)dadır.
 5. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  9. Sınıf 4.Ünite Kur’an-ı Kerim
  1) Allah tarafından gönderilen büyük kitaplar hangileridir, hangi peygamberlere gönderilmiştir?
  Zebur: Davut(a.s.)’a, Tevrat:Musa(a.s.)’a, İncil.İsa(a.s.)’a, Kur’an:Hz. Muhammed(s.a.v.)’e gönderilmiştir.
  2. Islam dininin temel kaynagi nedir? Kur'an-i Kerim.
  3. Kur'an niçin Arapça olarak indirilmiştir?
  insanların anlamaları ve öğüt almaları için.(Duhan:58)
  4. Kur'an'ın indirilmesi hangi şekilde gerçekleştirilmiştir?
  İnsanların uyum sağlamada zorlanmaması için bölümler halinde indirilmiştir.(isra:106)
  5. Kur'an hangi yiliar arasında indirilmiştir? 610-632 yilları arasında.
  6. Hz.Muhammed'in peygamberliğinin kaç yılı Mekke'de, kaç yılı Medine'de geçmiştir?
  12 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de geçmiştir.
  7. Kur'an-ı Kerim'in kaç farklı ismi vardır?
  17 tane ismi vardır.Ruh, Şifa, Zikir...vs.
  8. Kur'an-i Kerim kaç yilda indirilmistir?
  22 yıl 2 ay 22 gün.
  9. Kur'an-i Kerim nerede, ne zaman inmeye baslamıştır?
  Hira Mağarasında,610 y Ramazan ayının bir pazartesi gecesi inmeye başlamıştır.
  10. Kur'an günümüze hangi yolla ulaşmıştır?
  Tevatür (yalan söylemeleri mümkün olmayan kimselerin nesilden nesile aktarması) yoluyla.
  11. Kur'an-ı Kerim kimler tarafından yazıya getirilmiştir?
  Vahiy Katipleri.
  12. Peygamberimiz zamanında Kur'an-ı Kerim hangi nesneler üzerine yazılmıştır?
  Ağaç kabukları, beyaz ve geniş taşlar, develerin kürek kemikleri, ceylan derileri ve papirüsler üzerine yazılmıştır.
  13. Kur'an-ı Kerim Ayetlerinin indirilmesine sebep olan soru ve olaylara ne denir?
  Nuzul Sebebi.
  14. Allah'in birliği ve özellikleri ile ilgili bilgiler hangi surede yer alır? Ihlas.
  15. Ahlakla ilgili bilgiler hangi surede yer alır? Hucurat.
  16. Kur'an ayetlerinin hangi surede yer alması gerektiğine kim karar vermiştir? Hz.Muhammed.
  17. Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir? Hz.Ebu Bekir.
  18. Ebu Bekir Kur'an-i niçin kitap haline getirmeye karar vermistir? Savaslarda çok sayıda haf ızın şehit olması nedeniyle.
  19. Kur'an surelerinin sıralanişı sekline kim karar vermiştir? Cebrail.
  20. Kur'an-i Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? Cvp:Hz.Osman.
  21. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır?
  114
  22. Kur'an-i Kerim ayetlerinin kaçar tanesi emir, yasak, mujde, azap, haber, örnek/hüküm, dua ve nasih mensubudur?
  Ornek dahil 1000'er tane/ 500 hiiküm, 100 tanesi dua ve tesbih, 66 tanesi Nasih-Mensuh.
  23. Huruf-u Mukata'a nedir?
  29 farklı surenin başında bulunan harflerden oluşan ayetlerdir.
  24. Kur'an-ı Kerim harf lerinin alt ve üst kısmında bulunan işaretlere ne ad verilir? Hareke.
  25. Kur'an-i Kerim'in harekelenmesi işlemini ilk defa hangi bilgin gerçeklestirmiştir?
  Ebu'l Esved ed düeli.
  26. Bugünkü şekliyle harekeleme işlemi ilk defa kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
  Mali! bin Ahmed.
  27. Kur'an-i Kerim'in harekelenmesi hangi dönemde gergeklesmistir? Emeviler.
  28. Kur'an-i Kerim'in ilk defa yazımı için oluşturulan komisyonun başkanı kimdir?
  Zeyd b. Sabit.
  29. "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreneniz ve onu başkalarına da öğreteninizdir.?" sözü kime aittir? Hz.Muhammed.
 6. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  30. "Allah tarafından doğrudan doğruya veya bir elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgilere ne ad verilir? Vahiy.
  31. Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak ve güzel okunmaya ne ad verilir? Tecvit,(Muzzemmih4)
  32. Kur'an-ı Kerim'in başlıca konulan nelerdir?
  Genel olarak: inanç, ibadet, ahlak bilgileri üzerinde durulur. Ayrica insanlar arasi ilişkiler, geçmiş toplumlar ve peygamberleri, insan haklarına saygı ve toplumsal barış gibi konulara da değinilir.
  33. Kur'an'nın iç düzeniyle ilgili temel kavramlar nelerdir?
  Ayet, Sure,Cüz ve Mushaf.
  34. Bir kişi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in başkaları tarafından takip edilmesine ne ad verilir? Mukabele.
  35. Kur'an-ı Kerim'in başka bir dile yaklaşık eşit anlamıyla çevrilmesine ne denir?
  Meal.
  36. Kur'an-ı Kerim'i açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne denir? Tefsir.
  37. Kur'an-ı yorumlayacak kişide aranılması gereken özellikler nelerdir?
  Arapçayı ve dönemin kültürel özelliklerini bilmesi, dini bilgi alanlarının içeriğini çok iyi kavramış olması, kendi çağının özelliklerini iyi bilmesi: Örneğin günümüzde, bilim-teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesi.
  38. Kur'an’ın yirmişer sahifelik bölümlerine ne denir?
  Cüz.
  39. Kur'an'da kaç cüz vardır?
  30
  40. Kur'an-ı Kerim sahifelerinin bir araya toplanarak kitap haline getirilmiş şekline ne ad verilir?
  Mushaf.
  41. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen kimselere ne ad verilir? Hafız.
  42. Kur'an-i Kerim'in en kisa suresi hangisidir? • Kevser.
  43. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir? Bakara.
  44. Kur'an-ı Kerim'in bastan sona kadar okunmasna ne ad verilir?
  Hatim.
  45. Kur'an-ı Kerim'de yer alan secde ayetleri okunduğunda yapılan secdeye ne ad verilir?
  Tilavet Secdesi.
  46. Kur'an-ı Kerim'in surelerini oluşturan, bir yada daha çok kelimeden olusan ifadelerin her birine ne denir?
  Sure
  47. Kur'an-ı baştan sona kadar okumaya ne ad verilir? Hatim.
  48. Hz.Muhammed'e vahiy hangi yollarla gelmiştir?
  1. Sadik Rüya
  2. İlham yoluyla
  3. Perde arkasından söz
  4. Elçi melek aracılığıyla (melek bazen kendi sekliyle, bazen insan seklinde, genellikle Dihye B.EI Kelbi görünümüyle vahiy gelmistir.)
  49. Kur'an-i Kerim'in b'ngb'rdiigu temel inamslar nelerdir?
  Allah'ın birliğine(Sad:65), meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, hesap gününe(Bakara:285), kaza-kadere:(Al-i İmran:145) inanmaktır.
  50. Kur'an'ın öngördüğü temel ibadet davranışları nelerdir?
  Allah'a kulluk, sabırlı ve metanetli olma(Meryem:65), namaz, muhtaçlara yardim
  etme(İbrahim:31),
  Oruç tutma(Bakara:184), Hacca gitme(Al-i imran:97) ve zekat verme(Bakara:43). -"
  51. Kur'an, peygamberimizin ahlaki yönüne hangi ifadeyle değinmektedir?
  "Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin."(Kalem:4)
  52. Sosyal hayatta ahlak niçin önemlidir?
  İnsanların kardeşçe, barış ve güven içerisinde yaşaması, ahlaki gereklerin yerine
  getirilmesiyle
  Mümkün olduğu için önemlidir.
  53. İslam ahlakının kötülük olarak tanımladığı davranışlar nelerdir?
  İftira, dedikodu, çekememezlik, yalancılık, kibir, cimrilik, öfke...vs.
  54. İslam ahlakına göre güzel huylar nelerdir?
  Adalet, iyilik, akrabaya yardim(Nahh90), sözünde durma(İsra:34), anne-babaya iyi
  Davranma.
  (Lokman:14), affetme(§ura:43), selamlaşma(Nisa:86)..vs. _
  55. Kur'an'a karsı saygı ifade eden davranışlar nelerdir?
  Abdestli olarak okuma, saygılı bir şekilde bulundurmak ve okumak, okunurken konuşmayıp
  dinlemek, yıprandığında toprağa gömmek veya yakmak..vs.
 7. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  9.Sınıflar 5.Ünite Değerler ve Aile1.Değer nedir?
  Bir toplumda ya da toplumsal gurupta kişilerin benimseyip olumlu tepki gösterdikleri düşünce kural ve davranışların her birine değer denir.
  2.Değerlerin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir?
  İnanışlar, ahlak ilkeleri, felsefi görüşler ve kişilerin tercihleridir.
  3.Toplumsal değerlerin unsurları nelerdir?
  a)Maddi yön b)Manevi yön
  4.Toplumumuzda yer alan başlıca değer çeşitleri nelerdir?
  a)Kültürel Değerler. Örneğin ;İstiklal Marşı
  b)Örf ve Adetler. Örneğin; düğün ve sünnet merasimlerinin gerçekleştirilme şekli.
  c)Dini Değerler. Örneğin;Kur’an-ı Kerim
  d)Ahlaki Değerler. Örneğin; Yardımseverlik.
  5.Toplumsal değerler nasıl oluşur?
  Tarihi süreç içerisinde insanlar tarafından beğenilen ve faydalı bulunan davranışların, zamanla bir kural halini alması şeklinde oluşur.
  6.Toplumsal değerler niçin önemlidir?
  İnsanlar davranışlarına dini, ahlaki ve hukuki değerlere uygun şekilde yön verirlerse toplumda barış, huzur ve güven ortamı daha kolay sağlanmış olur.
  Ayrıca toplumsal değerler, devletlerin ve milletlerin oluşumuna ve dev***** büyük yarar sağlarlar.
  7.Toplumumuzda hem örf-adet olarak tanımlanan hem de dini gereklilik olan ne gibi uygulamalar vardır?
  Komşularla iyi ilişkiler, akraba ziyareti, küçüklere sevgi-büyüklere saygı, anne-babaya iyi davranmak, yaşlılara yardım etmek…
  8.Örf ne demektir?
  Yasalar tarafından belirlenmemiş olup halkın kendiliğinden uyduğu davranış biçimleri ve kurallardır. (Büyüklere saygı-küçüklere sevgi gibi)
  9.Adet ne demektir?
  Toplum içerisinde önemsenen, eskiden beri uygulanan kural ve davranış biçimleridir.(Misafirlikte uyulması gereken kurallar, düğün-sünnet merasimlerinin yapılış şekli)
  10.Örf ve adetlerin oluşmasında dinin etkisi var mıdır?
  En önemli kültür öğesi olan din, kültürün diğer öğelerini de etkilemiştir. Dini bayramlarda tebrikleşmek, kız istemeye gidildiğinde söze “Allah’ın emri peygamberin kavliyle” diye başlamak.
  11.Toplumumuzda adet olarak değerlendirilebilen ne gibi yanlış uygulamalar vardır?
  Türbelerde mum yakmak, horoz kurban etmek, ağaçlara bez bağlamak, ölülerden yardım istemek.
  12.Ahlak ne demektir?
  Bir toplum içerisinde kişilerin benimsedikleri, kendilerini uymak zorunda hissettikleri davranış biçimleri ve kurallardır.
  13.Ahlakın amacı nedir?
  İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve onların mutlu bir hayat sürmelerini sağlamaktır.
  14.Amaçları açısından bakıldığında İslam-ahlak ilişkisi nasıl değerlendirilebilir?
  İslamiyet’in temel amaçlarından birinin ahlaklı ve kendi toplumuna yararlı bireyler yetiştirmek olduğu göz önüne alınırsa, İslamiyet ve ahlakın oldukça yakın ilişki içerisinde olduğu söylenebilir.

  15.Kur’an ahlaklı insanları ne ile müjdelemiştir?
  “İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt da onlar içindir.”(Ra’d,29)
  16.Atatürk’ün din ile ilgili sözlerine bir örnek veriniz.
  “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin dev***** imkan yoktur. Yalnız şurası muhakkak ki din, Allah ile kul arasında bir bağlılıktır.(Atatürkçülük,C.1,S.453)
  17.Kişilik gelişiminde din niçin önemlidir?
  Çünkü din, kişiliğin gelişiminde önemli rol oynayan sevgi-saygı anlayışını, insan ve doğa sevgisini, zamana dayalı davranış geliştirme becerisini, özgüven yeterliliğini, çeşitli inanış ve ibadet önerileriyle sağlamayı amaç edinir.
  18.Toplumu birleştiren temel değerler nelerdir?
  Vatan ve ülkü birliği, Bayrak ve İstiklal Marşı, hürriyet ve bağımsızlık, insan haklarına saygı ve milli seciye.
  19.Milli Seciye ne demektir?
  Sözcük olarak; Huy, karakter ve mizaç gibi anlamlara gelen Milli Seciye terim olarak; Bir milleti diğer milletlerden ayıran temel değerler ve özellikler anl***** gelir.
  20.Türk milletini diğer milletlerden ayıran başlıca özellikler nelerdir?
  Kahramanlık, vatanseverlik, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, dürüstlük, çalışkanlık, örf ve adetlere bağlılık, misafirperverlik, cömertlik, hürriyet ve bağımsızlığına düşkünlük, başkalarının inançlarına saygılı olma.
  21.Atatürk nasıl bir milli seciye anlayışı önermiştir?
  Başkalarının inanışlarına saygılı olmayı, milli benliğimizi bulmayı, değerlerimizi korumayı ve geliştirmeyi, çok çalışkan olmayı, gerektiğinde yüksek idealler uğruna ölmeyi göze alabilen bir milli seciye anlayışı önermiştir.
  22.Aile niçin önemlidir?
  Çünkü toplumun en temel elemanı olan bireyler, insanlarla nasıl iletişim kuracaklarını, görgü kurallarını, örf ve adetleri, saygı-sevgi anlayışını, beslenme ve sağlıklı yaşama bilincini, dini ve ahlaki değerleri öncelikle ailede kazandığı için aile çok önemlidir.
  23.İslamiyet nasıl bir evlilik anlayışı getirmiştir?
  Evlilik şahitler huzurunda ve gizliliği söz konusu olmaksızın, ömür boyu birlikte yaşama düşüncesiyle gerçekleşir. Kur’an’a göre evliliğin amacı; Eşler arasında sevgi ve merhamet tesis etme, kaynaşma(Rum,21) ve huzur bulmadır.
  24.Hıristiyanlık nasıl bir evlilik anlayışı önermektedir?
  Mezhepler arasında algılama ve uygulama farklılıkları olmakla birlikte, Hz.İsa’ya göre aile bireyleri arasındaki ilişki, insan ile Allah arasındaki ilişkinin bir aynasıdır. Bu ilişki aynı zamanda insanın manevi gelişiminin de vazgeçilmez bir öğesidir. Özellikle Katolik mezhebinde karı-koca ayrılması mümkün olmayan tek bir parça gibi düşünülmüştür.
  25.Yahudiler nasıl bir evlilik anlayışına sahiptir?
  Bekar yaşamak günahtır. Babanın temel görevi, dini gereklilikleri yerine getirmek ve bunları aile bireylerine öğretmektir. Baba evde yapılan Fısıh(Pesah) bayr***** da başkanlık eder.
  26.Eski Türk inanışlarında evlilik nasıl algılanmıştır?
  Eşlerin birbirine sadakat göstermesi esas alınmış,birbirlerine sevgi saygı duymaları istenmiş, toplumun en temel birimi olarak kutsal kabul edilmiştir.
  27.Uzak doğu dinleri nasıl bir evlilik anlayışını benimsemiştir?
  Konfüçyanizm’e göre insanın evlenmeden ölmesi günahtır. Şintoizm’de düğünler mabetlerin bitişiğindeki salonlarda yapılır ve aile ocağı kutsal kabul edilir.
  28.Kur’an-ı Kerim, aile ve akrabalarla ilgili ne gibi öğütlerde bulunmuştur?
  Kur’an-ı Kerim’e göre eşler arasında bir iletişimsizlik durumunda, ailelerden birer temsilcinin
  katkısıyla aralarının bulunması(Nisa,35), bekarların ekonomik kaygı taşımaksızın evlendirilmesi(Nur,32), zinaya yaklaşılmaması(İsra,32), ailenin cehenneme gitmeye neden olacak davranışlardan korunması (Tahrim,6), eşlerle iyi geçinilmesi(Nisa,19), erkeklerin ve kadınların haklarının olduğunun karşılıklı olarak kabul edilmesi(Bakara, 228), anne babaya iyi davranılması(Lokman,14), anne-babanın yaşlanması durumunda onlara “öf” bile denmemesi, azarlanmaması ve güzel söz söylenmesi(İsra,23), akrabaya iyi davranılması(Nisa,36), akrabalık haklarına riayet edilmesi(Nisa,1)
  29.Hz.Muhammed aile ve akrabalarla ilgili ne gibi öğütlerde bulunmuştur?
  Eşlerin boşanmasını helallerin en sevimsizi olarak nitelemiş(İbn Mace,Talak,1), küçüklere sevgiyle, büyüklere saygıyla davranılmasını istemiş(Tirmizi,Birr,15), inanç bakımından üstün olmayı, ahlak bakımından üstün olma şartına bağlamış, beylerin en saygı değer olanlarının hanımlarına iyi davrananlar olduğunu ifade etmiş(Müslim,Nikah,5), Allah’ın rızasının, anne-babanın memnun edilmesi şartına bağlı olduğunu (Riyazüs salihin, C.1,S257), babanın çocuğuna bırakacağı en iyi mirasın, iyi bir eğitim olduğunu (Tirmizi,Birr,33), beylerin, aile üyelerinin ihtiyaçlarını mutlaka karşılamaları gerektiğini belirtmiş(Riyazus Salihin,C.1,S.252)
  Akrabalara ilgi gösterip ihtiyaçlarının karşılanmasını, Peygambere bağlılık kadar önemsemiş (Riyazüs Salihin,C.1,s.252), anne-babaya, kız ve erkek kardeşlere bakmanın bir yükümlülük olduğunu hatırlatmıştır(Ebu Davut, Sünen,C.4,s.336).
 8. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  9.Sınıf 6. Ünite
  Din ve Laiklik
  1.Laikliği doğuran en temel nedir?
  Orta Çağ Hıristiyan Avrupa toplumlarında kilisenin, bilgiyi, sanatı, ticareti
  Ve siyaseti kontrol altına alması, uygun görmediği etkinlikleri yasaklaması, insanların yaşam alanlarını daraltması laikliğin ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.
  2.Tarih içerisinde laiklik anlayışı genel olarak nasıl seyretmiştir?
  Din kurumunun kamu hayatı üzerindeki baskısını kurma çabaları 14. yüzyıla kadar uzanır. 1789 Fransız ihtimaliyle birlikte laiklik anlayışı Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya başladı.
  Osmanlı İmparatorluğunda 1839 Gülhane Hattı hümayunu’nda laiklik olgusuna yer verilmiştir. 1856 Islahat Fermanında laiklik anlayışı, din ve vicdan özgürlüğünü de içerecek şekilde yorumlanmıştır. 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması 1924 yılında Halifeliğin kaldırılmasıyla devlet yönetimiyle din uygulamalarının birbirinden ayrılması konusunda önemli bir adım atılmış oldu. 1928 yılında devletin dinini belirleyen madde anayasadan çıkarıldı. 1937 yılında laiklik ilkesi ilk defa Anayasada yer aldı. 1961 ve 1982 yılında yapılan Anayasa değişikliklerde yerini koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır.
  3.Devlet için laiklik niçin bir ihtiyaçtır?
  Devletin sınırları içerisinde farklı dinlere ve mezheplere mensup pek çok insanın yaşaması, bu nedenle farklı dinlere inanan insanların inanışlarının gereğini özgürce yerine getirebilmelerinin sağlanması ve devletin işlerliğinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için bir ihtiyaçtır.
  4.Atatürk nasıl bir laiklik anlayışını savunmuştur?
  “Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm vatandaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.”(Atatürkçülük,C.1,s.111)
  5.Laik devletin temel özellikleri nelerdir?
  Din ve vicdan özgürlüğü konusunda insanlara baskı yapılmaması, insanların diledikleri felsefi görüşü ve inancı tercih edebilmeleri, devletin inanç ve düşünce özgürlüğünün güvencesi olması, devletin bütün inanış ve düşüncelere eşit mesafede durması ve din istismarını önlemesi, bunlara karşın dinin de, devlet uygulamalarında belirleyici bir role sahip olmaması.
 9. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  9.Sınıflar 7. Ünite
  Türkler ve Müslümanlık1.Türklerin Müslüman olma süreci ne şekilde gerçekleşmiştir?
  610 yılında Hz. Muhammed(SAV)’in peygamber olarak görevlendirilmesiyle Mekke’de başlayan İslamiyet’in yayılma süreci, Hz. Peygamber 632 yılında vefat ettiğinde Arabistan Yarımadasının dışında da kabul görmeye başlamıştı. Dört halife döneminde Müslüman orduları, Türklerin yaşadığı Buhara, Semerkant ve Fergana gibi şehirlere kadar ulaşmıştı. Türkler ve Araplar arasındaki ilk karşılaşma Kadisiye(636) ve Nihavend(637) savaşlarından sonra olmuştur. Hz.Ömer döneminde, Ceyhun ırmağını geçen Müslüman Arap orduları, Halifenin emri üzerine, Türklerle çatışmaya girmeden geri dönmüşlerdir. Hz. Osman döneminde Türk illerine akınlar başlamış ancak ciddi bir çatışma yaşanmamıştır.
  Emeviler döneminde (661-750), Türklerle Müslüman Araplar arsında iyi ilişkiler kurulamadı.
  Bu durum, Türklerin Müslümanlığı benimseme sürecini geciktirdi.
  Horasanlı bir Türk olan Ebu Müslim’in, Emeviler’e karşı giriştiği mücadele, Abbasi Döneminin (750-1256) başlamasıyla sonuçlanmıştır. Çinlilerle Araplar arasında yaşanan Talas Savaşı (751), Türkler ve Arapları yaklaştırmıştır.
  744 yılında ikinci Göktürk Devleti’nin yıkılması üzerine Türkler’in zayıf düştüğünü gören Çinliler, Türkistan’a saldırmışlar, geçtikleri her yeri yıkıp yakmışlar, pek çok Türk’ü öldürmüşlerdir. Bunun üzerine Türkler’in Abbasiler’den yardım istemeleri sonucunda, Ziyad b. Salih komutasındaki Müslüman ordusu, Türkler’e yardıma gelmiştir. Türkler ve İslam orduları birleşerek Talas’ta Çinlileri büyük bir yenilgiye uğrattılar. Abbasiler iktidara gelmelerine yardımcı olan Türklere karşı olumlu politikaları izlediler, onları ordu başta olmak üzere çeşitli devlet kademelerine getirdiler. Sonuçta Türkler arasında İslamiyet Hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Önce Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri İslamiyeti benimsedi. 10. yüzyıl başlarında oğuz Türkleri Müslüman oldu. Karahanlılar (945), Gazneliler(963) Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devletleridir.
  Türklerin önceden benimsedikleri inanışların, İslamiyete olan benzerliği Müslüman olmalarını kolaylaştırmıştır.Örneğin her şeyi yaratanın Gök Tanrı olduğu iyilerin Cennete kötülerin Cehenneme gideceği inanışı gibi.
  2.Türklerin İslamlaşmasında etkili olan başlıca şahsiyetler kimlerdir ?
  Hoca Ahmet Yesevi, Ebu Hanife, Maturidi, Şafi, Eş’ari dir
  3.Ebu Hanifie kimdir ?
  Asıl adı Numan Bin Sabit’tir.699 yılında Kufe’de doğmuş, küçük yaşlarda hafız olmuştur. Gerekli dini eğitimleri almasından sonra hayatını ticaretle kazanmayı tercih etmiştir. Güçlü bir mantığa sahip olan Ebu Hanife, ticaretteki deneyimlerinden de yararlanarak insanların karşılaştıkları dini sorunlara pratik çözümler üretmiştir.
  Dini sorunları çözümlerken Kur’an a, Sünnete ve sahabe görüşlerine dayanarak sonuçlar açıklamış dini kayıtlarda cevabı bulunmayan sorulara kendi yorumuyla açıklık getirmiştir. En önemli eseri el-Fıkhül Ekber dir. En önemli öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed.
  4. Maturidi Kimdir ?
  Asıl adı Ebu Mansur Muhammed olan Türk bilgini Maturid adlı köyde doğmuştur.Yeterli dini n sonra İslamiyetin inanış konularına yönelmiştir. İnanış konularını Kur’an ve Sünneti esas alıp, mantık ve felsefeden de yararlanarak akli yöntemlerle açıklamayı tercih etmiştir. En önemli eserleri ; Kitabıttüvhid ve Kitabül makalattır. 944 Yılında vefat etmiştir
  5. Şafi kimdir ?
  767 yılında Gazze de domuştur. Asıl adı Muhammed dir.819 yılında Mısır da vefat etmiştir.Meşhur din bilgini Malik Bin Enes in öğrencisidir. Şafi meshebinin kurucusudur.


  6. Eş’ari kimdir ?
  875 ylında Basra da doğmuştur.Yeterli dini ağitimi almasından sonra İslamiyetin inanış konularına yönelmiştir. Allah’ın varlığını, birliğini akılcı yöntemlerle açıklamış, doğadan ve evrenden örnekler vererek varlıkların yaratıcısının, eşi benzeri bulunmayan Yüce Allah olduğunu savunmuştur. En nemli eseleri El-Lüm’a, El-İbane an usulid Diyane ve Malatun İslamiyyin dir. 936 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.
  7. Hoca Ahmet Yesevi kimdir ?
  Batı Türkistan’ın Sayram Kasabasında 9.yy ın sonlarında doğmuştur. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmesinden dolayı ablasıyla birlikte Yesi şehrine gidip yerleşmiştir. Yusuf Hemedani nin öğrencisidir. 1140 yılında hocasının vefatından sonra, onun görüşlerini yaymak amacıyla Yesevilik tarikatını kurmuş, Türk toplumu arasında İslamiyetin yayılması konusunda oldukça etkili olmuştur. İnsanların dürüst, erdemli ve ahlaklı bir hayat sürmelerinin önemi üzerinde durmuş, düşüncelerini basit ve şiirsel ifadelerle dile getirmiştir.
  Hikmet adı verilen şiirlerinde kısa öykülere de yer vermiştir. Şiirleri “divanı Hikmet” adlı eserde toplanmış ve günümüze kadar gelmiştir. Kendisinden sonra gelen bir çok mutasavvıf görüşlerinden etkilenmiştir.
  8.Ahi Evran kimdir?
  Asyadan Anadoluya gelen ilk düşünür ve mutasavvıflardandır. Ahilik teşkilatının kuruluşuna öncülük etmiş, daha çok Denizli, Kayseri ve Konya;da yaşamakla birlikte Anadounun bir çok kasabasını dolaşmıştır. Esnaf ve tüccar arasında iş ahlakının yerleşmesi için büyük çaba sarfetmiştir. Mezarı Kırşehir’de bulunmaktadır.
  7. Hoca Ahmet Yesevi kimdir ?
  Batı Türkistan’ın Sayram Kasabasında 9.yy ın sonlarında doğmuştur. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmesinden dolayı ablasıyla birlikte Yesi şehrine gidip yerleşmiştir. Yusuf Hemedani nin öğrencisidir. 1140 yılında hocasının vefatından sonra, onun görüşlerini yaymak amacıyla Yesevilik tarikatını kurmuş, Türk toplumu arasında İslamiyetin yayılması konusunda oldukça etkili olmuştur. İnsanların dürüst, erdemli ve ahlaklı bir hayat sürmelerinin önemi üzerinde durmuş, düşüncelerini basit ve şiirsel ifadelerle dile getirmiştir.
  Hikmet adı verilen şiirlerinde kısa öykülere de yer vermiştir. Şiirleri “divanı Hikmet” adlı eserde toplanmış ve günümüze kadar gelmiştir. Kendisinden sonra gelen bir çok mutasavvıf görüşlerinden etkilenmiştir.
  10.Mevlana kimdir?
  Tür-İslam düşüncesinin oluşmasında büyük bir etkiye sahip olan Mevlana 1209 yılında Horasan’ın Belh şehrin’de doğmuş, 1270’te Konya’da vefat etmiştir. Annesi Mümine Hatun, babası dönemin ünlü alimlerinden Bahaeddin Veled’dir. Tefsir, hadis ve fıkıh gibi dini bilgi alanlarında uzmanlaşmış, Arapça ve Farsça’yı mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. Sohbetlerinde ve eserlerinde daha çok insan sevgisi üzerinde durmuş; din,dil, mezhep, ırk ayırımı yapılmaksızın herkese sevgiyle yaklaşılması gereğini öğütlemiştir. Mevlana’nın yapmış olduğu çalışmalar sayesinde dinimizin dostluğa, kardeşliğe, insan sevgiisne ve toplumsal barışa verdiği önem daha iyi anlaşılmıştır. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fih-i Ma-fih ve Mektubat başlıca eserleridir. Vefat yıl dönümünde her yıl “Şeb-i Aruz” adı altında çeşitli tanıtıcı etkinlikler düzenlenmektedir.
 10. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  11.Mevlana’nın yedi öğüdü nedir?
  “Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol, Şefkat ve merhamette güneş gibi ol, Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol, Hiddet ve asabiyette ölü gibi öl, tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol, Hoşgörürlükte deniz gibi ol, Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.”  13.Yunus Emre kimdir?
  Meşhur Türk şair ve mutasavvıflarındandır. 1240 yılında doğmuş ve 1320 Yılında vefat etmiştir. Mevlana ve Hacı Bektaş gibi mutasavvıflardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Taptuk Emre’nin dergahında bulunmuş ve ondan dersler almıştır. Kolay anlaşılır sade ve duru bir Türkçe ile yazdığı şiirleri halka Allah ve peygamber sevgisi aşılamayı amaçlamıştır. Şiirlerinde insanları dosluğa ve kardeşliğe çağırmış, toplumsal barışa önem vermeyi, kin ve nefretten uzak durmayı öğütlemiştir. Eserlerinde Türk örf ve adetleriyle dini değerleri birleştirmiştir. Divan adlı eserinde yer alan şiirleri asırlarca dilden dile , gönülden gönüle dolaşmıştır.
  14.Hacı Bayram Veli kimdir?
  Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan başlıca şahsiyetlerdendir. 1357 yılında Ankara’nın Zülfadıl (Solfasol) köyünde doğmuş, 1429 yılında vefat etmiştir. Arapça,Farsça ve temel dini bilgiler eğitimi almış, Tasavvuf Edebiyatına büyük ilgi duymuştur. Somuncu Baba’dan gerekli dersleri almasından sonra kendi dergahını kurmuştur. Ankara çevresindeki insanların İslamiyeti kavramasına büyük katlkılar sağlamıştır. Sohbetlerin dışında kalan zamanlarını tarlada çalışarak ihtiyaçlarını karşılamıştır. Farsça’nın daha çok ilgi gördüğü bir dönemde Türkçe şiirler söylemesi halk ile iletişimini kolaylaştırmıştır. Birkaç şiiri dışında günümüze ulaşan herhangi bir eseri yoktur.
  15Türkler hangi gelişmeden sonra İslam dünyasında öne çıkmışlardır?
  Büveyhoğullarının hilafet merkezi olanBağdat’ı işgal etmesi durumuna, 1055 yılında Selçuklu sultanı Tuğrul Bey Bağdat’a girerek son vermiş ve Türkler’in Müslüman topraklarının savunucusu olması rolünü başlatmıştır.
  16.Genel olarak Türkler İslam medeniyetine ne gibi katkılar sağlamışlardır?
  Hakim oldukları topraklarda medreseler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, hastaneler, camiler ve türbeler yaptırmışlar; Dini ilimler, pozitif ilimler, sanat ve edebiyat alanında önemli kişilikler yetiştirmişlerdir.
  17.Dini bilgiler alanında öne çıkan başlıca Türk İslam bilginleri kimlerdir?
  Ebu Hanife(öl.767) Fıkıh alanında öne çıkmış, Buhari.(öl.869)Hadis alanında öne çıkmış, Maturdi(944)Kelam(İslam Felsefesi), Ahmed Cevdet Paşa (1859)İslam tarihi alanında öne çıkmış; Zamahşeri,(1143),Fahreddin Razi,(1209), Ebuussud Efendi(1557), ve Elmalılı Hamdi Yazır(öl.1942) ise tefsir alanında öne çıkmış kişilerdir.
  18.Pozitif bilimlr alanında öne çıkan başlıca Türk-İslam bilginleri kimlerdir?
  Harezmi(öl.846);Matematik alanında öne çıkmış, sıfırlı ondalık sayıyı bularak insanları kullanışsız olan Romen rakamlarından kurtarmıştır. Hisabu’l Cebr vel Mukabele adlı eseri asırlarca Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur. Kamil Şuca beş bilinmeyenli denklemleri çözümlemiş, ibn Haysem, fotoğrafçılığın temeli olan Kara Kutuyu icat etmiştir. Uluğ Bey(öl.1449) ve Ali Kuşçu(öl.1474) rasathaneler kurmuşlar ve uzay bilimleri alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. İbn Sina(öl.1037) tıp alanında önemli eserler yazmış; Kitabüş Şifa ve el-Kanun fit-Tıp bunlardan başlıcalarıdır. Biruni(öl.1051) Fizik alanında önemli çalışmalar yapmış,;Maddenin özgül ağırlıklarının hesaplanması üzerine çalışmalar yapmış, ışığın sesten daha hızlı hareket ettiğini kanıtlamıştır. Farabi(öl.950) Aristo’dan sonra felsefe alanında ikinci önemli kişi sayılmış, felsefe, astronomi ve matematik alanında çalışmalar yapmış, İhsau’l Ulum adlı eserinde bilgileri sınıflandırmıştır. Piri Reis(öl.1554) Kitabı Bahriye ve Seydi Ali reis(öl.1563) Miratül Memalik adlı eserleriyle coğrafya alanına önemli katkılar sağlamışlardır.
  19.Müslüman Türkler başlıca hangi sanat dallarıyla ilgilenmişlerdir?
  Mimari, musıki, hüsnü hat, tezhip, minyatür ve ebru.
  20Türk İslam mimarisinin başlıca örnekleri nelerdir?
  İstanbul’da Yeni Cami, Fatih, Süleymaniye, Şehzadebaşı ve Sulta Ahmed camileri, Edrne’de Selimiye Camii, Bursa’da Orhan Gazi ve Muradiye camileri, Konya’da Sırçalı, Karatay ve İnce Minare medreseleri, Sivas’ta Gök Medrese, Kayseri’de Hunat (Huant) Hatun medresesi, Erzurum’da Hatuniye Medresesi başlıca örneklerdir.
  21.Mimar Sinan(öl.1588) toplam olarak hangi türde kaç adet eser bırakmıştır?
  84 camii, 60 kadar medrese, 50’den fazla mescit, 17 aşevi, birçok köprü, han, hamam, mahzen ve su kemeri inşa etmiştir.
  22.Hüsnü hat ne demektir?
  Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına hüsnü hat denir.
  23.Tezhip ne demektir?
  Altın yaldız ve boya ile yapılan bir çeşit kitap süsleme sanatıdır.
  24.Minyatür ne demektir?
  Sulu boya veya altın yaldız kullanarak kağıt ya da deri üzerine, ince fırçalarla resim yapma sanatıdır. Bu sanat dalında ışık, derinlik, perspektif ve gölgeye yer verilmez.
  25.Başlıca minyatür sanatçıları kimlerdir?
  Nigari(öl.1572) ve Levni(öl.1732).

Sayfayı Paylaş