Türk Edebiyatı 2.Dönem 1. Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

  S1-14. Yüzyılda yazılan “Makalât” adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Yazılış amacı nedir?(10P)
  S2-Divan şiirinin genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.(5 puan)

  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su

  Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar
  Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su


  (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem)
  (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin)

  eşk:gözyaşı od:ateş
  denlü:denli dutuşan:tutuşmak

  S3-Yukarıdaki şiirin 1.beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.(10p)

  S4-Yukarıdaki şiirin 1.beytin edebi sanatlarından iki tanesinin adını yazıp, nasıl yapıldığını açıklayanız.(10p)

  S5-Yukarıdaki şiirin 2. beytini açıklayınız.(10P)

  S6-Yukarıdaki şiiri (birim değeri,kafiye şeması,birim sayısı,nazım şekli,ölçü) bakımından inceleyiniz(5P)

  S7-Yukarıdaki şiirin teması nedir?(5P)

  S8-Kasidenin bölümlerini yazarak birer cümle ile açıklayınız.(15p)

  S9-Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)
  Nasreddin Hoca fıkralarında dil süslü ve ağırdır. ( )
  Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer bir dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( )
  Bir gazelin ilk beytine makta denir. ( )
  Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur. ( )
  Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. ( )

  S10- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)
  -Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.
  -Kanuni Mersiyesini ………………………yazmıştır.
  -Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere ………………………………………………. denir.
  -Gazelin ilk beytine……………………………..son beytine………………………………….denir.

  S11-Türklerin Divan Şiirine kazandırdığı nazım şekillerinin adını yazınız.(5P)

  S12-Fuzuli’nin edebi kişiliği ile ilgili 5 mad****k çıkarımlarda bulununuz.(10P)
  lise9, nana, Adanalee ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 2. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

  S1-14.yüzyıl öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından kaça ayrılır? Yazınız(6Puan)


  S2-Divan şiirinin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.(4 puan)
  1-
  2-
  3-
  4-

  S3- Bir gazelden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)
  Açıl bağun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler
  (Açıl, bağın gülü ve Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler yaban gülünü görsünler)
  (Salın, servi ve fıstık çamının yürüyüş edasını görsünler)

  Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm
  derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler

  (Kapında kazandı bu Ne devasız derdi hep gönlüm)
  (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)


  Birim değeri : ......................... **çü : .............................. Birim sayısı:………………………………

  Uyak düzeni :………………………………… Redifleri:…………………………………………………….

  S4-Yukarıdaki gazelin ikinci beytinde bulunan söz sanatlarından iki tanesinin adını ve nasıl yapıldığını açıklayınız.(10p)
  S5-Aşağıdaki beyti açıklayınız.(10p)
  Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem)
  Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin)


  S6- Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)
  Makalât dil bakımından Hakaniye Lehçesinin özelliklerini taşır ( )
  Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer iki dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( )
  En çok rubai yazanlardan biri de 16. yy. şairlerimizden “Taşlıcalı Yahya Bey”dir. ( )
  Beng ü Bade Fuzuli’nin eseridir. ( )
  Mesnevilerin uyak düzeni aa bb cc dd… biçimindedir. ( )

  S7-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)

  Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
  Ferhâd ile Şirin’ i beraber gördük
  Baktık geceden fecre kadar ellerde
  Yıldızlara yükselen kadehler gördük.
  S8-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)
  -Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.
  -Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına ………………………………………………..denir.
  -Şarkının en güzel örneklerini ……………………………………….vermiştir.
  -Gazelin son beytine………………………………….denir.
  -……………………………………….Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir.

  S9-Kasidenin bölümlerinden 5 tanesinin adını yazınız.(5p)
  1- 4-
  2- 5-
  3-

  S10-Aşağıdaki edebiyatımızdaki ünlü mesnevilerin karşılarına yazarlarının adlarını yazınız.(5p)

  1-Harname:…………………………………………….2-Hüsn ü Aşk:………………………………………3-İskendername:………………………………………

  4-Mevlid:………………………………………………..5-Leyla ile Mecnûn:………………………………………..

  S11-Fuzuli’nin eserlerinden 4 tanesinin adını yazınız.(4P)
  1- 2-
  3- 4-

  S12-Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmamıştır?(10P)
  A)Gördü ki bir avcı dâm kurmuş
  Dâmına gazeller yüz vurmuş
  B)Boynu burulu ayağı bağlı
  Şehla gözü nemli canı dağlı
  C)Seyyad bu nâtuvane kıyma
  Kıl canına rahm cana kıyma
  D)Katlinde bu saydın etsem ihmal
  Etfal ü iyalime nolur hal
  E)Su gibi kanımı toprağa kardın
  Ne sanırsın garibin kanı yok mu

  S13-Nedim’in edebi kişiliği ile ilgili 4 mad****k çıkarımlarda bulununuz.(11P)
  ramazan94 ve akrep826 bunu beğendi.
 3. İNFAZCI

  İNFAZCI Üye

  Katılım:
  14 Nisan 2008
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  şunun cewaplarını nie yazmadınız be
 4. İNFAZCI

  İNFAZCI Üye

  Katılım:
  14 Nisan 2008
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  bunun cewapları *** mu
  akrep826 bunu beğendi.
 5. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  1) Hacı Bektaşi Veli tarafından yazılmıştır.Yazar eserini döneminin tasavvuf ve hayat anlayışını,ilahi aşkı ve bu aşkın verdiği coşkuyu,İslam inancının kaynaklarını göstermek amacıyla yazmıştır.

  2) •Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  •Yaygın olarak tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.
  •Şekil ve dil olarak daha çok Arap ve Fars kültürünün,zevk,zihniyet ve estetik olarak ise Türk kültürünü yansıtır.
  •Bütün güzelliğinden çok parça güzelliğine (beyit güzelliğine)önem verilmiştir.
  •Konusunu günlük hayattan almaz.Soyut konular işlenir.Aşk konusu önemli yer tutar.

  3) Ey göz!Gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma,
  artık böyle tutuşan ateşlere su fayda etmez.


  4)Ateş-su kelimeleri arasında tezatlık sanatı vardır.Zıt kelimelerdir.
  Mübalağa sanatı yapılmıştır.İçerisindeki aşk ateşi o kadar büyük ki bu ateşi suyun asla söndüremeyeceğini belirtiyor.

  5)Bu beyitte şair: “Hz.Muhammed’in elini öpmeden ölürsem gömüldüğüm yerin toprağından testi yapın ve o testi ile Hz.Muhammed’e su verin.Ben ona yaşarken ulaşamadım ama toprağım ulaşsın.”demek istiyor.

  6)Birim değeri:Beyit
  Kafiye şeması: aa,ba
  Nazım şekli:Beyit
  **çüsü:Aruz ölçüsüdür.
  7)Tema:Hz.Muhammed’e övgü.

  8)Nesib:Giriş bölümüdür.Genelde mevsimler üzerine ya da doğa güzellikleri üzerine tasvirler yapılır.
  Girizgah:Nesib bölümü ile methiye bölümünü birbirine bağlayan 1 ya da 2 beyitten oluşan bölümüdür.
  Methiye:Adına kaside yazılan kişinin övüldüğü bölümdür.
  Tegazzül:Kaside içinde gazel söyleme sanatıdır.
  Fahriye:Şairin kendini övdüğü bölümdür.
  Dua:Şairin övdüğü kimse için dua ettiği bölümdür.

  9) Nasreddin Hoca fıkralarında dil süslü ve ağırdır. ( Y )
  Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer bir dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( D )
  Bir gazelin ilk beytine makta denir. ( Y )
  Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan oluşturmuştur. ( D )
  Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. ( Y )

  10) Gazellerde beyit sayısı genellikle………5-15………….arasıdır.
  -Kanuni Mersiyesini ……Baki………yazmıştır.
  -Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sanatlı güzel sözlere …………mazmun…………. denir.
  -Gazelin ilk beytine……matla………son beytine……makta……….denir.

  11) Şarkı ve Tuyuğ

  12)•Fuzuli şiirlerini Azeri Türkçesi ile yazmıştır.
  •Divan edebiyatının en ünlü şairlerindendir.
  •Aşk üzerine yazdığı binlerce beyitle kendini kabul ettiren bir şair olmuştur.
  •Şiirlerinde genelde ilahi aşkı konu almıştır.
  •Temelini bireysel duygu ve sevgide bulan şiir anlayışını geliştirmiştir.

  Bu cevaplar ilk yolladığım soruların cevapları.Diğerlerini de hazırlayıp yollarım.Kendime çalışma olsun diye hazırlıyordum buyurun sizede yardımcı olsun.;)
  Son düzenleyen: Moderatör: 22 Mart 2009
  Gizoshum, ramazan94, akrep826 ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 6. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  1)14.yy metinleri manzum metinler ve mensur metinler olarak ikiye ayrılır.

  2) •Aşk,aşk acısı,ayrılık,hasret,güzellik,din-tasavvuf,erdemler,doğa gibi konular işlenmiştir.
  •Divan şiiri yüce ve yüksek olana yönelik olduğu için daha soyut konular ele alınmıştır.
  •Aruz ölçüsü ile tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.
  •Bütün güzelliğine değil parça(beyit)güzelliğine önem verilmiştir.

  3)Bu beyitlerin nazım biçimi gazeldir.
  Birim değeri : ......Beyit........ **çü : .....Aruz......... Birim sayısı:………5-15………

  Uyak düzeni :… ………aa,ba,ca,da………………

  4)Gönül insan gibi düşünülmüş teşhis sanatı yapılmıştır.
  Dert-deva kelimeleri arasında tezatlık sanatı vardır.

  5) Bu beyitte şair: “Hz.Muhammed’in elini öpmeden ölürsem gömüldüğüm yerin toprağından testi yapın ve o testi ile Hz.Muhammed’e su verin.Ben ona yaşarken ulaşamadım ama toprağım ulaşsın.”demek istiyor.

  6) Makalât dil bakımından Hakaniye Lehçesinin özelliklerini taşır ( Y )
  Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer iki dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( Y )
  En çok rubai yazanlardan biri de 16. yy. şairlerimizden “Taşlıcalı Yahya Bey”dir. ( Y )
  Beng ü Bade Fuzuli’nin eseridir. ( D )
  Mesnevilerin uyak düzeni aa bb cc dd… biçimindedir. ( D )

  7) Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
  Ferhâd ile Şirin’ i beraber gördük
  Baktık geceden fecre kadar ellerde
  Yıldızlara yükselen kadehler gördük.

  Nazım şekli Rubai’dir.Uyak düzeni:aaxa şeklindedir.

  8) -Gazellerde beyit sayısı genellikle……5-15………….arasıdır.
  -Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına …………tenasüp……………………..denir.
  -Şarkının en güzel örneklerini ……………Nedim…………….vermiştir.
  -Gazelin son beytine…………makta……….denir.
  -………Şarkı ve Tuyuğ……………….Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir.

  9)1.Nesib 2.Girizgah 3.Methiye 4.Tegazzül 5.Fahriye (6.Dua)

  10) 1-Harname:………Şeyhi…………….2-Hüsn ü Aşk:………Şeyh Galip…………3-İskendername:……Ahmedi………………

  4-Mevlid:…………Süleyman Çelebi………………..5-Leyla ile Mecnûn:.........Fuzuli ……..

  11) 1.Türkçe Divan 2.Arapça Divan 3.Farsça Divan 4.Leyla ve Mecnun

  12) E)Su gibi kanımı toprağa kardın
  Ne sanırsın garibin kanı yok mu


  13) •Şarkı nazım şeklinin en tanınmış şairidir.
  •Kasidelerinde kullandığı ağır ve süslü dil şarkı ve gazellerinde sade akıcı bir havaya bürünür.
  •Şiirlerinde din dışı konuları,ilahi aşktan çok beşeri aşkı işlemiştir.
  •Şiirlerini anlaşılır bir İstanbul türkçesi ile yazmıştır.

  _______________
  Bunlarda 2.yolladığım soruların cevap anahtarı. Her ikisinin de cevap anahtarını ben hazırladım umarım yardımcı olmuşumdur.;)
  Son düzenleyen: Moderatör: 5 Mart 2009
  Gizoshum, nana, Adanalee ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 7. ferhat_61

  ferhat_61 Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2008
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
 8. 10_fen_c

  10_fen_c Üye

  Katılım:
  12 Mart 2009
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaşlar gerçekten çok saolun ya süper olmuş teşekkürler
 9. mervelim

  mervelim Üye

  Katılım:
  13 Eylül 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  teşekkürler =)
 10. merterdener

  merterdener Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  emeğine sağlık(bu siteden 1dönemin ilk sınavında 6 soru çıktı aynısının tıpkısı)xd
  kaplan2472 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş