Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları +Cevapları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  1. Aşık edebiyatında konusuna göre tabiat güzelliklerini anlatmak veya kadın gibi, sevilen varlıklar için söylenen şiirler …………….. ; savaşları, dövüşleri yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler …………….. diye adlandırılır.
  Boşluklara aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir?
  A) Taşlama - Ağıt
  B) Güzelleme - Koçaklama
  C) Güzelleme - Taşlama
  D) Koçaklama - Güzelleme
  E) Ağıt – Koçaklama

  2. Evleri var hâne hâne
  Benleri var dâne dâne
  Saramadan kâne kâne
  Görmedin mi ah civan Aliş’imi
  Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  B) a a a b şeklinde kafiyelenmiştir.
  C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
  D) Redif kullanılmıştır.
  E) “Kana kana” söyleyişi kafiye için “kâne kâne” olmuştur.

  3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?
  A) Aruz vezni ile yazılmış olma
  B) Kaside , mesnevi , gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.
  C) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verme
  D) Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma
  E) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.

  4. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
  A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
  B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür
  C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
  D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
  E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

  5. Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümdür?

  A)Nesib B)Fahriye C)Tegazzül D)Methiye E)Dua

  6. Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  B)Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir, mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  E) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

  7. Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü
  yoktur ?
  A) Roman B) Deneme C) Destan D) Hikâye E) Masal

  Menevşe derede sümbül borçtadır
  Kasapların gözü daim koçtadır
  Gözel sever diye yiğit suçtadır
  Bahar geçer koklar güz menevşeyi
  Ercişli Emrah
  8. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış
  B) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır
  C) Âşık Tarzı Halk Edebiyatının izleri görülür
  D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.
  E) Tam kafiye ve redif kullanılmış

  9. (I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi (IV) Koşma (V) Sagu

  Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir ?

  A) I – III -V B) II – III –V C) I – II- IV
  D) II- IV – V E) III- IV – V

  10. Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  A) İlahi-nutuk-deme-mani
  B) Nefes-devriye-mani-şathiye
  C) İlahi-nefes-deme-nutuk
  D) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  E) Nutuk-semai-nefes-deme

  11. Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
  A) Semai – Tekke edebiyatı
  B) Koşma – Âşık edebiyatı
  C) İlahi – Tekke edebiyatı
  D) Mesnevi – Divan edebiyatı
  E) Gazel – Divan edebiyatı

  12. Susamış topraklar gibi gönüller
  Tükenmiş, yok olmuş, nerde sevgililer?
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cinas B) Teşbih C) Telmih D) Tevriye E) Tariz

  13. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiir, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi D) Şarkı E) Rubaî

  14. Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümleri arasında yer almaz?
  A)Göstermelik B)Muhavere C)Fasıl D)Bitiş E)Mukaddime


  15. Orta oyunu ve gölge oyununda asıl olay hangi bölümde sergilenir?
  A)Göstermelik B)Muhavere C)Fasıl D)Bitiş E)Mukaddime


  16. Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şeyh Küşteri B) Evliya Çelebi C)Kambur Bâli Çelebi
  D) Halil Hacı İvaz E) Zuhurî

  17.
  I. Meddah
  II. Orta Oyunu
  III. Karagöz
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?
  A) Yazılı bir metnin bulunmayışı
  B) Tulûata dayanması
  C) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları
  D) Türk halk tiyatrosu türleri olmaları
  E) Tümünün sahnede oynanması


  18. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?
  A) Meddah B) Orta Oyunu C) Komedi
  D)Köy Seyirlik Oyunları E) Karagöz


  19. Aşağıdakilerden hangisi halk hikayecilik geleneğinin bir özelliği değildir?
  A)Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
  B)Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.
  C)Genellikle bir saz şairi tarafından anlatılır.
  D)Hikayelerdeki zaman bellidir.
  E)Dil son derece sadedir.

  20. Gaflet içinden uyan
  Edepsiz olma ey can
  Edepdür asl-ı imân
  Var edep öğren edep
  Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi B)Nefes C) Nutuk D) Semai E) Deme


  21. Sekiz cennet yaptın sen Âdem için
  Adın büyük onun bağışla sucun
  Âdemi cennetten çıkardın niçün
  Buğday nene lâzım harmancı mısın
  Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deme B)Nefes C) Nutuk D) Semai E) Şathiye

  22. Seni seven âşık neylesin malı
  Yumdukça gözünden döker mercanı
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstiare B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih
  D) Teşhis E) Teşbih

  23. Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını
  Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstiare B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih
  D) Teşhis E) Nida


  I
  Çiğdemin menevşen kokar
  Güzeller göğsüne takar
  İçinde sunalar oynar
  Derindir göllerin senin

  II

  Yürü bre yalan dünya
  Sana konan göçer bir gün
  İnsan bir ekin misal
  Seni eken biçer bir gün

  III

  Kalktı göç eyledi Avşar illeri
  Ağır ağır giden iller bizimdir
  Arap atlar yakın eyler ırağı
  Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.

  24.Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Semai, varsağı, koşma
  B)Koşma, varsağı, semai
  C)Semai, destan, koşma
  D)Semai, varsağı, destan
  E)Koşma, destan, varsağı


  25.Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  A) Kaside- Mesnevi
  B) Mesnevi-Mersiye
  C) Mesnevi-Gazel
  D) Mersiye-Gazel
  E) Mersiye-Kaside

  _________________________
  Daha yazılı olmadık internetten buldum bu soruları.Yardımcı olması dileğiyle...;)
  Son düzenleyen: Moderatör: 13 Mayıs 2009
  eren_hilal bunu beğendi.
 2. Utman

  Utman Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2008
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler

  aslında evet çoğu soru çıkabilir bizim 3. yazılıda :)

Sayfayı Paylaş