türk edebiyatı 4 ilk dönem 1. yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde gmzeliim tarafından paylaşıldı.

 1. gmzeliim

  gmzeliim Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  1

  1.(9)Cumhuriyetçiliğin nitelikleri metninden hareketle cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini ve bu ilkenin Türk toplumuna sağladığı faydalarla ilgili neler söylenebilir?--Cumhuriyetçilik, ulusçu, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu bir yönetim ilkesidir. Yurttaşlar, düşüncelerini, tek başlarına ya da toplu olarak her türlü yollarla, yasal sınırlar içinde açıklama haklarına sahiptir. Cumhuriyet yönetiminde, düşünceleri baskı altına almak suç saymak, yasaklamak söz konusu olamaz.
  2.(10a)Laiklik ilkesinin özelliklerini yazınız.
  Türkiye Cumhuriyeti’nde, Her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani, ibadet hürriyeti vardır. Tabiatıyla ibadetler, güvenlik ve genel adaba uygun olmaz; siyasi gösteri şeklinde de yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz. Laiklik, yalnızca din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir. Örneğin eski eğitim şartlarıyla şimdiki eğitim şartları bir değildir. Tekke ve zaviye gibi…
  3.(ölç.2.) Varoluşçuluk insanın varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasında karşıtlığı büyük bir güçle vurgulayan, iradesi bilinci ve aklı olan insanların irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir düşünce akımıdır.
  4.(ölç.3.)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili neler söylenebilir?
  -Milleti oluşturan değerler farklı yönleriyle edebi metinlerde yer alır.
  -Bu dönemde batı düşüncesindeki gelişmelerden doğan yeni açılımlar edebi eserlerde kendini gösterir.
  -Bireyin anlatılmasında psikoloji alanında gerçekleştirilen yeniliklerden yararlanılır.
  -Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçek üstücülük gibi batı akımları etkisi görülür.
  -Dil ve zevkte eski gelenek devam etmez.
  5.(ölç.4)Aşağıdakilerden yazarlardan hangisi Cumhuriyet Döneminde eser vermemiştir?
  a.Cemal Süreyya c.Reşat Nuri Güntekin
  b.Tevfik Fikret d.Necip Fazıl Kısakürek
  e.Peyami Safa
  6.(ölç.2.2.) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda psikoloji ve psikiyatri gerçekleştirilen ilmi çalışmalardan edebi eserlerde yararlanılmıştır.
  Birinci ve İkinci Dünya savaşı arasında Batı dünyasında ortaya çıkan Birey bunalımı esas alan edebi hareketlerden yararlanılmıştır.
  7.(ölç.3.) Laiklik ilkesinin 5 özelliğini yazınız?
  -Halkçılık ilkesinin yansımasıdır.
  -Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır.
  -Din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır.
  -Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sağlanmasıdır.
  -Din ve mezhep çatışmalarına son vererek toplumsal barışın gerçekleştirilmesidir.
  8.(shf 17,1.) Dil ve anlatım özelliklerinden hareketle Batı’ya doğru adlı metnin hangi amaçla yazıldığını söyleyiniz?
  Batı’ya doğru metni batı ve doğu toplumları arasında toplumların ilk zamanlarından itibaren belirli farklılıklar olduğunu açıklamak amacıyla yazılmıştır.

  9.(shf17,2a) Batı’ya Doğru adlı metinde sık kullanılan kelime grupları ve cümleleri tespit ediniz.Buradan hareketle metinde kullanılan motifleri yazınız?
  *Batı batıdır Doğu da doğu *Batı-Doğu acunu
  *Doğulu-Batılı *Batı uygarlıklarını anlama
  *Batıya özenmek *Batılı olmak *Batıya gidiyoruz
  10.(shf17,2b) Tespit ettiğiniz motiflerin bir araya gelerek metinde hangi görevi üstlendiğini yazınız?
  Metinde sıkça tekrarlanan söz ve ifadeler metnin temel düşüncesinin ortaya konması ve vurgulanması açısından gereklidir. Yukarıda tespit edilen ifadeler yazarın iki medeniyet arasındaki farkları ortaya koyması bakımından anahtar sözcüklerdir.
  11.(shf17,2c)Metnin temel düşüncesini (temasını) meydana getirmek için motiflerin ne şekilde bir araya getirildiğini metinden örnekler vererek söyleyiniz?
  Motif sözcüğü hangi alanda kullanılırsa kullanılsın ortak olan bir anlamı vardır: Bütün içinde yer alan temel ve önemli parçalardan biri bütünün güzelliği parçaların dizilişine ve örgüsüne bağlıdır.Bir metinde temel düşünceyi yansıtacak olan motifler anlamlı bir örgüyle okuyucuya sunulmazsa yazar anlatmak,açıklamak istediği fikri yeterince iyi anlatılmaz.
  12.(shf18,3.)İncelediğiniz deneme metninin planında sırasıyla hangi düşüncelerin nasıl geliştirildiğini ve sonuçlandırıldığını yazınız?Giriş: Doğulu toplumlar eskiden beri kültür ve medeniyetlerini batı medeniyetiyle karşılaştırmış, Batı medeniyetinde kendilerinden üstün buldukları yönü bilim ve teknik olarak açıklamışlar. Kendilerinde de onlardan üstün bir nitelik olduğunu sezmiş, bu nitelikle uzun süre övünmüş fakat buna bir türlü bir ad verememiştir.
  Gelişme: Doğu doğudur Batı da batıdır! Sözü eskiden doğu üstünlüğüne dayanırken zamanla batının üstünlüğü görmezden gelinememiştir. Doğulu toplumlar sürekli kendilerini batılı toplumlarla karşılaştırdığına ve hayatın pek çok alanında örnek olmaya çalıştığına göre eksiklik doğudadır. Batı medeniyeti tarih boyunca pek çok sıkıntıyı atlattığı için gelişmeler konusunda doğudan öncedir. Bir toplumun yaşayabileceği zorlukların doğulu toplumdan önce atlattığı için.
  Sonuç: Toplumların hayatı ve sahip oldukları değerler sadece bugünün eseri değildir. Arkasında derin bir tarihsel süreç vardır. Batının bugününü anlamak ve bugün sahip olduklarına erişmek için öncelikle bugüne kadar geçirdiği evreleri anlamak gerekir.
  13.(shf18,5.)İncelediğiniz metnin (Batı’ya Doğru) temasını, Cumhuriyet döneminin sosyal hayatını oluşturan unsurları ve bunlar arasındaki ilişkiler ile ilgili çıkarımlarınızı yazınız?
  Metnin teması:
  Doğu ve batı toplumlarının gelişmişlik düzeyleri toplumların yapısından ve geçirdiği evrelerden dolayı birbirinden farklıdır.
  Cumhuriyet Dönemine Ait Sosyal Hayat Unsurları:
  10-15 yıl gibi kısa bir sürede önemli savaşlar çıkmış ekonomik ve psikolojik toplum çöküntüye uğramıştır. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşında İngiltere, Fransa ve İtalya gibi güçlü Avrupalı devletlerle savaşılmıştır.
  Kurtuluş savaşı sonrası devletin yönetim şekli ve yapısındaki pek çok unsur değişmiş ve bu değişmelere halkın uyum sağlaması için eğitim ve tanıtım faaliyetlerini imkân ölçüsünde önem verilmiştir.
  Toplumun her alanında (ekonomi-eğitim-hukuk vb) kendini toparlamaya ihtiyacı olduğundan günlük hayatın pek çok alanında devrim niteliğinde yenilikler yaptırmış, kararlar alınmıştır.
  Cumhuriyet Dönemine Ait Sosyal Hayat Unsurları:
  Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişme gelişmeler edebiyat eserlerinin konularını doğrudan ve dolaylı olarak etkiler.
  Tanzimat’tan sonra batılı devletlerle kültürel ilişkiler artmıştır.
  Rönesans, reform gibi kültürel atılımlar yapan coğrafi keşifler ve sanayi devrimi ile ekonomisini geliştiren Fransız İhtilal’i ile fikir bakımından büyük sarsıntılar atlatan deneyimli devletlerin başarısı Türk edebiyatçıları ve düşünürleri tarafından sorgulanmış ve Türkiye cumhuriyeti kurulurken elde edilen bilgilerle sağlam temeller atılmak istenmiştir.
  14.(shf19,7b)Deneme türünün dil ve anlatım özelliklerini maddeler halinde yazınız.
  Deneme dilinde çeşitli bilim ve felsefe ve sanat dallarına ait terimlere yer vermekten ziyade halk çoğunluğunun ortak günlük konuşma dilinin düşünce diline dönüştürülme çabası hâkimdir.
  Deneme de bilimsel yazılardaki kurulu ve şematiklik bulunmaz.
  Düşünce, şiirsel, akıcı, samimi bir üslupla sunulur.Bu bakımdan deneme yazılarının geniş halk yığınlarınca kolayca ve rahatlıkla okunabilme özelliği vardır.
  Deneme yazarı yazısını yazarken bir anlamda kendi kendisiyle diyalog içindedir. Kendi zihinsel âleminde alıştırmalar yapar.
  15.Makale nedir?
  Bir konudaki Düşüncelerin ****ller, belgeler, inandırıcı veriler kullanılarak kanıtlamaya çalıştığı yazı türüne makale denir. Bütün yazılarda yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir. Makalede esas olan bir düşüncenin savunulmasıdır.
  Gazeteyle birlikte ortaya çıkan bir yazı türü olan makale; Türk Edebiyatının ilk özel gazetesi olan Tercüman-ı Ahval’ın yayınlanmasıyla görülür. Edebiyatımızda ilk makale “Mukaddime” adıyla aynı gazetede Şinasi tarafından yazılmıştır.
  Yazar bilgi aktarmayı ve görüşlerini okuyucuya inandırmaya amaçladığı için açık, anlaşılır, ciddiyetli bir üslup kullanılır. Bilimsel yazılar olduğu için belli bir bilgi birikimi gerekir. Ele alınan konuya göre uzun ya da kısa olabilir.
  Makale türünde eser veren sanatçılardan bazıları şunlardır;
  *Namık Kemal *Ziya Gökalp *Peyami Safa *Hüseyin Cahit Yalçın
  *Falih Rıfkı Atay *Halit Fahri Ozansoy
  nanfee ve asi95 bunu beğendi.
 2. gmzeliim

  gmzeliim Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  1
  Tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim :) :)
  reis rose bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş