Türk Edebiyatı Ders Kitabı 106 107 değerlendirme soruları cevapları

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde NURGÜL. tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. NURGÜL.

  NURGÜL. Üye

  Katılım:
  13 Kasım 2011
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Yardımcı olursanız sevinirim
 2. melek1123

  melek1123 Üye

  Katılım:
  20 Aralık 2011
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  değerlendirme
  a-) manzum-mensur
  mutasavvıf ehli
  b-) d y y
  c-) 1.c
  2.d
  3.b
  4.e
  5.d
  6.c
  7.e
  8.c
  9.e
  10.e
 3. Desert Rain.*

  Desert Rain.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  3.421
  Beğenileri:
  2.918
  Ödül Puanları:
  0
  SAYFA 106: 26.Hurşidname adlı metnin anlatım biçimiöyküleyici anlatımdır.
  27.”Hurşidname” adlı metinin olay örgüsü
  -Hurşid ile Boğa Hanın savaş meydanında karşılaşmaları
  -Hurşid ile Boğa Hanın diyalogları
  -Hurşid’in yüzünden zırhı kaldırması ve Boğa Hanın Hurşid’in güzelliğinden kendinden geçmesi
  -Hurşid’in Boğa Hanı öldürmesi
  28.Teması aşktır.
  EK BİLGİ: (mutlaka okuyunuz)
  Bu eserin tenkitli metnini hazırlayıp inceleyerek ilim âlemine
  sunan Prof Dr. Hüseyin AYAN “Hurşîd-nâme’de Aşk” başlığıyla, eserdeki beşerî ve ilahî aşkın tezahürü üzerinde durmuştur. H. Ayan burada, beşerî aşkla ilahî aşkın eserde yan yana
  yürüdüğünü ve bunların birbirinden ayrılmasının güçlüğünü belirtir. Hurşîd’in
  güzelliği, bu güzelliği görenin bayılması ve uzun süre kendisine gelememesi,
  görmeden âşık olma, aşkın ve âşıkların hâlleri, aşk-akıl ilişkisi, aşkın söz, saz ve resim yoluyla ortaya çıkışı ve sözün etkisi… gibi konuların ele alındığı kısımda, Şeyhoğlu’nun aşk hakkındaki fikirleri de verilmiştir. H. Ayan bunları şöyle sıralar:
  “1. Aşkın gizli nice dünyaları vardır ki akıl bunlardan asla
  haberdâr olmaz,
  2. Aşka boyun eğmeyenler bu âlemlerden bîgânedir,
  3. Âşık olmayan insanların kişiliği yoktur,
  4. Âşık olmayan insanlar gözden, kulaktan dilden ve dudaktan lezzet alamazlar,
  5. Âşık olmayan insanlar, ne insanın ne kâinatın sırrını ve seyrini temâşâ edemezler.”
  H. Ayan bunlardan sonra; bu beş unsurla aşkı târif ederek çeşitli açıklamalar yapmayı da ihmâl etmez. Bu açıklamalarda görülen husus, beşerî aşkın tarifine, ilâhî aşkı karıştırma temayülünün ağır basmakta olduğudur.” değerlendirmesini yapar.

  29.Metin olağan üstü özellikler taşıyan gerçek hayatta karşılaşamayacağımız olaylar ve karakterlerin olduğu tamamen kurmaca bir metindir.
  2.ETKİNLİK:
  HURŞİD: İran Şahının kızı.Uğruna ölünecek kadar güzel, kıvrak zekalı, iyi eğitimli, savaşçı, yiğit, cesur…
  FERAHŞAD: Mağrib ülkesinin hükümdarının oğlu, Hurşid’e aşık…
  30.
  zaman: “yüzünden örtüyü kaldırdıktan sonra, geceleri, ertesi günü, savaşın kızıştığı sırada…” gibi belirsiz zaman ifadeleri
  mekan: “Bir kaleye, Mağrib şehri, savaş meydanı” gibi mekanlar…Bu mekanlar sadece yer adı olarak geçmiş tasvir edilmemiştir.


  31.Metnin manzum kısmında 4. 7. 12. 15. 16. 20. 22. 23. beyitlerde sanatlı söyleyiş vardır.Örneğin;
  12.beyitte “Bütün kemiklerinin bağı çözüldü, kuşu uçtu, budağı sarsıldı.”
  ...........................Mübalağa.............................. ........istiare
  20. beyitte “Güneşin yüzünden kara bulutun kalktığı gibi hemen ay yüzünden zırhı kaldırdı.”(teşbih sanatı) vb….
  Bu sanatlı söyleyişler anlatımı kuvvetlendirmekte, ifadenin süslü ve edebi olmasını , söylenmek istenenin zihinde daha belirgin ve güzel bir şekilde anlatılmasını sağlamaktadır.
  32.Mesnevinin uyak şeması:
  aa/ bb/ cc/dd /ee / ff (mesnevilerde her beyitin kendi arasında uyaklı olduğunu unutmayınız.)
  33.Hurşidname mesnevisinde mesnevi türüne ait özellikler:
  - Beyitlerle yazılmıştır.
  - Uyak düzeni aa/ bb/ cc / dd/ ee/ ff…dir.
  - Aşk teması işlenmiştir.
  - Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.(Kalıbı mefâîlün / mefâîlün /feûlün )
  - Öyküleyici anlatımla masal havasında anlatılmıştır.


  34.ŞEYHOĞLU MUSTAFA’NIN EDEBİ KİŞİLİĞİ:
  -14.yüzyılın şöhretli mesnevi yazarıdır.
  -Edebi yönü çok kuvvetlidir.
  -Nesir alanında da oldukça ustadır.
  -Eserlerini Türkçe ile yazmanın güçlüğünden şikayet eder.
  -İran edebiyatının önde gelen isimlerinden ve özellikle bunlardan Ferîdüddîn Attâr ve Senâî’nin, Şeyhoğlu’nun edebî kişiliğinin oluşumunda önemli rol oynamıştır.
  -“Şair, Hurşîd ü Ferahşâd’da, o zamana kadar bir
  mesnevide bulunması belirlenmiş hususların hiçbirisini ihmal etmemiştir.
  -Şeyhoğlu Mustafa, Şehnâme’den aldığı epizot ve motiflere başka kaynaklardan ve özellikle Türk tarihi ve geleneklerinden ilâveler yaparak bunları yerli yerine koymuş, olayın bütün inceliklerini nazımla söylemiş ve bu uğurda büyük emek harcamıştır. Eserin hacmi (7903 beyit) yanında, her beytine büyük özen göstermiştir.
  SAYFA 107
  1.............................. ..Battalname ............Dede Korkut......... Danişmentname........ Hurşidname
  Metin çekirdek bir olay......x...........................x............................x
  çevresinde oluşmuştur
  Metin tamamıyla kurmacadır.............................. .............................. .............................. .......x


  2. Eser ...............Nazım ............Nesir............... Nazım-Nesir
  Battalname.............................. ...x
  Dede korkut.............................. .............................x
  danişmentname....................._.....x
  hurşidname..............x  3. Battal Gazi:Kahramanlık yönü bulunan gözü pek, yiğit, cesur bir komutan...
  Boğaç han:Yiğit, cesur,kahramanlık yönü bulunan aile değerlerine bağlı...
  danişment:Kahramanlık yönü bulunan gözü pek, yiğit, cesur, alperen
  hurşid:Uğruna ölünecek kadar güzel, kıvrak zekalı, iyi eğitimli, savaşçı, yiğit, cesur…


  4.Bu kahramanların ortak özellikleri olağanüstü özellikler gösteren kahramanlık yönleri olan ideal tiplerdir.

  5.Eserlerdeki çekirdek gerçeklik zamanla halkın hayal gücünün etkisiyle olağanüstülükler kazanmıştır.Bu dönem metinlerinde fetih , gaza ve kahramanlık temaları halk arasında büyük rağbet görmüştür.
  6.
  -Olağanüstülüklerin görülmesi
  -İdealize edilmiş kahramanların varlığı
  -Olay örgüsü yer ,zaman ve kişi unsurlarının metnin yapısını oluşturması
  -Öyküleyici anlatımın kullanılması
  -Hurşidname hariç anonim nitelikte olması gibi özellikler metinlerde yer alan masal ve destan unsurlarıdır.
  -Dönemin zihniyetini yansıtması (destan unsurları)
  7.Bunun sebebi kahramanlık temasının her dönemde hep ilgi görmesi ve insanoğlunun ideal olan her şeye ilgi duyması ve yüceltmesi olabilir.
  9. Her iki metnin yapısı olay örgüsü, yer zaman ve kişilerden oluşur.Her iki metinde de ilahi bakış açılı anlatıcı ve epik bir anlatım ,yalın ve anlaşılır bir dil vardır.Her iki metinde de kahramanlık teması işlenmiştir.
  Benzer özellikler taşımasının sebepleri:

  •ikisinin de Türk kültüründen beslenmesi
  •İkisinde de milli değerlerin ön plana çıkarılması
  •İkisinde de kahramanlık temasının işlenmesi
  •İkisinde de topluma mâl olmuş lider vasıflı kişilerin bulunması
  •Edebi geleneğin etkisi
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş