TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  GAZEL

  Açıl bağun gül ü nesrini ol ruhsarı görsünler

  Salın serv ü sanavber şive-i reftarı görsünler

  Kapunda hasıl itdi bu devasuz derdi hep gönlüm

  Ne derde mübtela oldı dil-i bimarı görsünler


  Açıldı dağlar sinemde çak itdüm giribanum

  Muhabbet gülşeninde açılan gülnarı görsünler

  Ten-i zarumda pehlum üstühanı sayılur bir bir

  Beni seyr itmeyen ahbab musikarı görsünler


  Güzeller Mihriban olmaz dimek yanlışdur ey Baki

  Olur vallahi billahi heman yalvarı görsünler
  Günümüz Türkçesiyle

  1. Bağın gülü sen yüzünü aç da nesrini, o yanağı görsünler; salın servi ve fıstık çamı o yürüyüş tarzını görsünler.

  2. Gönlüm bu devasız derdi hep senin kapında kazandı; hasta gönlüm nasıl bir onulmaz derde tutulduğunu görsünler.

  3. Göğsümde yaralar açıldı, yakamı parçaladım; sevginin gül bahçesinde açılan nar çiçeğini görsünler

  4. Zayıf bedenimdeki kaburga kemikleri bir bir sayılabilir; beni görmemiş olan dostlar aynen bana benzeyen musikarı görsünler.

  5. Ey Baki! Güzeller acımaz, şefkat göstermez demek yanlıştır; vallahi billahi gösterirler hele biraz yalvarı görsünler.


  1- Aşağıdaki bölümleri yukarıdaki şiire göre doldurunuz. (20)

  a) Birim değeri:

  b) Birim sayısı:

  c) Makta beyti:

  d) Matla beyti:

  e) Mahlas beyti:

  f) Beltü’l-gazel:


  g) Şiirin teması:


  h) Birimlerde anlatılanlar:  2- Divan Edebiyatı nazım şekillerinden “gazel”in özelliklerini yazınız. (10)  3- Divan Edebiyatı nazım şekillerinden “kaside” ile ilgili olarak aşağıdaki sözcükler hakkında kısa bilgi veriniz. (10)

  Nesib:


  Girizgah:

  Methiye:

  Fahriye:

  Dua:

  4- Fuzuli’nin “Su Kasidesi”nden alınan aşağıdaki beyti açıklayınız. (14)

  “Dest busı arzusıyla ger ölsem dostlar

  Kuze eylen topragum sunun anunla yara su”

  (dest: el bus: öpmek ger: eğer kuze: desti)
  5- Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi beyitlerle yazılır? (10)

  a) Tuyuğ b) Rubai c) Şarkı d) Murabba e) Kaside  6- Aşağıdakilerden hangisi şarkının özelliklerinden biri değildir? (10)

  a) Dini tasavvufi konularda yazılır

  b) Divan şiirine Tür şairler tarafından kazandırılmıştır

  c) Bestelenmek için yazılırlar

  d) Genellikle 2-5 bent arasında yazılır

  e) Şarkının en güzel örneklerini Nedim vermiştir.  7- Aşağıda verilen bilgilerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (8)

  · Divan şiirinde dil, süslü ve sanatlıdır ( )

  · Divan şiirinde Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmamıştır ( )

  · Divan şiirinde söz sanatlarına fazlaca yer verilmiştir ( )

  · Divan şiirinde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır ( )  8- Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. (8)

  · Gazelin son beytine …………………………denir.

  · Şairin mahlasının bulunduğu beyte ……………………………denir.

  · Gazelin en güzel beytine………………………………….denir.

  · Divan şiirindeki kalıplaşmış ifadelere ……………………denir.  9- “Eslaf kapıldıkça güzelden güzele

  Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele

  Sönmez seher-i haşre kadar şi’r-i kadim

  Bir meş’aledir devredilir elden ele.

  (Yahya Kemal BEYATLI)

  Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? (10)

  a) Murabba b) Şarkı c) Rubai d) Tuyuğ e) Musammat  10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI


  GAZEL

  Açıl bağun gül ü nesrini ol ruhsarı görsünler

  Salın serv ü sanavber şive-i reftarı görsünler  Kapunda hasıl itdi bu devasuz derdi hep gönlüm

  Ne derde mübtela oldı dil-i bimarı görsünler  Açıldı dağlar sinemde çak itdüm giribanum

  Muhabbet gülşeninde açılan gülnarı görsünler  Ten-i zarumda pehlum üstühanı sayılur bir bir

  Beni seyr itmeyen ahbab musikarı görsünler  Güzeller Mihriban olmaz dimek yanlışdur ey Baki

  Olur vallahi billahi heman yalvarı görsünler
  Günümüz Türkçesiyle

  1. Bağın gülü sen yüzünü aç da nesrini, o yanağı görsünler; salın servi ve fıstık çamı o yürüyüş tarzını görsünler.

  2. Gönlüm bu devasız derdi hep senin kapında kazandı; hasta gönlüm nasıl bir onulmaz derde tutulduğunu görsünler.

  3. Göğsümde yaralar açıldı, yakamı parçaladım; sevginin gül bahçesinde açılan nar çiçeğini görsünler

  4. Zayıf bedenimdeki kaburga kemikleri bir bir sayılabilir; beni görmemiş olan dostlar aynen bana benzeyen musikarı görsünler.

  5. Ey Baki! Güzeller acımaz, şefkat göstermez demek yanlıştır; vallahi billahi gösterirler hele biraz yalvarı görsünler.  Aşağıdaki bölümleri yukarıdaki şiire göre doldurunuz. (20)
  a) Birim değeri: Beyit (1 puan)

  b) Birim sayısı: 5 beyit (1 puan)

  c) Makta beyti: Son beyit (1 puan)

  d) Matla beyti: İlk beyit (1 puan)

  e) Mahlas beyti: Son beyit (1 puan)

  f) Beltü’l-gazel: 4.beyit (1 puan)

  g) Şiirin teması: Aşk, aşk acısı (4 puan)

  h) Birimlerde anlatılanlar: 1. beyitte şair, sevdiği kadına sesleniyor. Sevgilisini çiçek bahçesinde bir güle benzetiyor. Sevgilisinin yüzünün çok güzel olduğunu, ve yüzünü açması halinde herkesin bu güzelliği göreceğini söylüyor. Ayrıca sevdiği kadının servi gibi uzun boylu olduğunu ve salınarak yürüdüğünü belirtiyor. (2 puan)

  2. beyitte şair, sevdiği kadına; “dermanı olmayan aşk derdine senin kapında yakalandım, seni çok sevdim,” diyor. Ayrıca yaralı gönlümün nasıl dermansız bir derde tutulduğunu herkes görsün, diyerek sevdiği kadına sitemde bulunuyor. (2puan)

  3. beyitte şair, sevdiği kadına: “senin aşkından göğsümde yaralar açıldı, mecnuna döndüm, bütün alem sevginin insanı ne hale düşürdüğünü görsün.”demektedir. (2puan)

  4. beyitte şair, “aşkımın ıstırabından kaburga kemiklerim sayılacak kadar zayıfladım, beni görmeyen dostlarım tıpkı benim gibi olan musikarı görsünler” demektedir. (2 puan)

  5. beyitte şair, kendine seslenmekte, kendini teskin etmeye çalışmaktadır. Kendi kendine umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini, biraz daha yalvarırsam acımasız sevgilisinin kendine sefkat göstereceğini söylüyor. (2 puan)

  Divan Edebiyatı nazım şekillerinden “gazel”in özelliklerini yazınız. (10)
  -Beyitlerle yazılır, (1 puan)

  -Her beyit kendi arasında anlamlandırılır, (1 puan)

  -Söz sanatları çokça kullanılır, (1 puan)

  -Kafiye örgüsü “aa,ba,ca …” şeklindedir, (1 puan)

  -5-9 beyit arasında yazılır, (1 puan)

  -İlk beytine matla, (1 puan)

  -Son beytine makta, (1 puan)

  -En güzel beytine beyt’ül-gazel, (1 puan)

  -Şairin mahlasını kullandığı beyte mahlas beyti denir (1 puan)

  -Genellikle beşeri ve ilahi aşk, doğa sevgisi, ilkbaharın coşkusu vb. konularda yazılır. (1puan)

  Divan Edebiyatı nazım şekillerinden “kaside” ile ilgili olarak aşağıdaki sözcükler hakkında kısa bilgi veriniz. (10)
  Nesib: Kasidenin ilk bölümüdür. 15-20 beyit civarındadır. Aşıkane duygular içerir. (2puan)

  Girizgah: Kasidenin ikinci bölümüdür. Genellikle tek beyitten oluşur ve burada şair medhiyeye (övgüye) geçeceğini bildirir. Girizgah konuya uygun ve nükteli olmalıdır. (2puan)

  Methiye: Kasidenin üçüncü bölümüdür. Bu bölümde asıl konu anlatılır. Beyit sayısı konuya ve şaire göre değişen methiye bölümü kasidenin en sanatlı beyitlerini içerir. (2puan)

  Fahriye: Kasidenin dördüncü bölümüdür. Şair bu bölümde de kendisini över. (2 puan)

  Dua: Kasidenin son bölümüdür. Bu bölümde önceki beyitlerde övgüsü yapılan kişi için dua edilir. (2 puan)

  4. Fuzuli’nin “Su Kasidesi”nden alınan aşağıdaki beyti açıklayınız. (14)

  “Dest busı arzusıyla ger ölsem dostlar

  Kuze eylen topragum sunun anunla yara su”

  (dest: el bus: öpmek ger: eğer kuze: desti)

  Şair bu beyitte; “eğer sevdiğim kadının elini öpmek arzusuyla (öpmeden) ölürsem, toprağımdan desti yapın ve bu destiyle sevdiğim kadına su verin. Yaşarken elini öpemedim, hiç olmazsa toprağım elini öpsün.”demektedir. (14 puan)  Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi beyitlerle yazılır? (10)
  a) Tuyuğ b) Rubai c) Şarkı d) Murabba e) Kaside (10 puan)  Aşağıdakilerden hangisi şarkının özelliklerinden biri değildir? (10)
  Dini tasavvufi konularda yazılır (10 puan)
  Divan şiirine Tür şairler tarafından kazandırılmıştır
  Bestelenmek için yazılırlar
  Genellikle 2-5 bent arasında yazılır
  Şarkının en güzel örneklerini Nedim vermiştir.


  Aşağıda verilen bilgilerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (8)
  -Divan şiirinde dil, süslü ve sanatlıdır ( D ) (2 puan)

  -Divan şiirinde Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmamıştır ( Y ) (2 puan)

  -Divan şiirinde söz sanatlarına fazlaca yer verilmiştir ( D ) (2 puan)

  -Divan şiirinde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır ( Y ) (2 puan)  Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. (8)
  -Gazelin son beytine …makta…………denir. (2 puan)

  -Şairin mahlasının bulunduğu beyte …mahlas beyti……denir. (2 puan)

  -Gazelin en güzel beytine…beytü’l-gazel…….denir. (2 puan)

  -Divan şiirindeki kalıplaşmış ifadelere …imge (mazmun) ……denir. (2 puan)  “Eslaf kapıldıkça güzelden güzele
  Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele

  Sönmez seher-i haşre kadar şi’r-i kadim

  Bir meş’aledir devredilir elden ele.

  (Yahya Kemal BEYATLI)

  Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? (10)

  a) Murabba b) Şarkı c) Rubai d) Tuyuğ e) Musammat (10 puan)
 2. sey_m_a

  sey_m_a Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2007
  Mesajlar:
  175
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  Allah razı olsun
 3. Ebru Öziç

  Ebru Öziç Üye

  Katılım:
  18 Mart 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  çok teşekkürler ya. gerçekten süper x)
 4. aylin_özge

  aylin_özge Üye

  Katılım:
  18 Şubat 2008
  Mesajlar:
  413
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  16
  cok tesekkur ederım gızem cok sagol
 5. ceylan

  ceylan Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2007
  Mesajlar:
  438
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  16
  Teşekkürler..:)
 6. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  önemli değil
 7. zined

  zined Üye

  Katılım:
  3 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  tesekürlerr
 8. nisan

  nisan Üye

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  150
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  16
  ......sağolasın arkadaşım.....
  :)
  :)
  :)
 9. 2αн!_∂3

  2αн!_∂3 Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.350
  Beğenileri:
  454
  Ödül Puanları:
  36
  emeğine sağlık
  çok tesekkurler....
 10. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36
  ya bi şu son sorunun cevabını bulamadım neyki cevabı???

Sayfayı Paylaş