Türk Edebiyatı Testi..

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde Hera. tarafından paylaşıldı.

 1. Hera.

  Hera. Kuşlara takılıp gidiyor aklım. Yönetici Moderatör

  Katılım:
  11 Kasım 2008
  Mesajlar:
  6.715
  Beğenileri:
  806
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Eskişehir.

  1) …………………. Batıya olduğu kadar topluma da yönelen edebiyatımızın öncüsüdür. 0, aynı zamanda, ilk olarak toplumların düşünce, söz ve yazı hürriyetini ileri süren didaktik şiirleriyle ve ilk tiyatro yapıtıyla, okuyucuları uyarmaya, aydınlatmaya çalışan; sade dile yönelen bir sanatçımızdır.”
  Paragraftaki noktalı yere, verilen ayrıntılara göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) Şinasi
  B) Ahmet Vefik
  C) Ziya Paşa
  D) Namık Kemal
  E) Recaizade Ekrem


  2. “Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. ölüm karşısında duyulan ıstırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımız kimdir?
  A) Makber - **ü - Hacle -Abdülhak Hamit
  B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem
  C) Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paşa
  D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-Şinasi
  E) Durub- Emsal-i Osmaniye-Şinasi


  3. Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili
  bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Tanzimat Edebıyatı’nın kurucusu sayılır.
  B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde
  yayımlamıştır.
  C) Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.
  D) Eserlerinde kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir.
  E) İlk atasözleri kitabını yazması


  4. Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu’dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa’da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö*neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de*ğer*lerini gözetir.”

  Yukarıda sözü edilen ‘Tanzimat yazarı’ aşağı*dakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Cevdet Paşa
  B) Ahmet Vefik Paşa
  C) Recaizade Ekrem
  D) Şinasi
  E) Namık Kemal

  5 - Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in yapıtlarındın biri değildir?
  A) Harabat B) Cezmi C) Akif Bey D) Zavallı Çocuk E) Gülnihal


  6.Tanzimatın Il. dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Tanzimat’ın Il. döneminde konular bireyseldir.
  B) Hikaye ve roman türünde romantik bir edebiyat oluşmuştur.
  C) Yeni nazım şekilleri ve türler denenmiştir.
  D) Sanat sanat içindir, görüşü hakimdir.
  E) Dilde sadeleşme yeterince uygulanmamıştır.


  7.Aşağıdakilerden hangisindeki sanatçıların tümü Tanzimat’ın Il. döneminde eser vermiştir?
  A) Abdülhak Hamit — Şinasi — Nabizade Nazım
  B) Recaizade M.Ekrem-Muallim Naci-Nabizade Nazım
  C) Samipaşazade Sezai-Nabizde Nazım-Ziya Paşa
  D) Namık Kemal — Şinasi — Ziya Paşa
  E) Ahmet Mithat — Recaizade M. Ekrem — Namık Kemal


  8.Divan Edebiyatı’nın kuralları ile Fransız edebiyatının kuralarını birleştiren bir eserdir. Yazarının Mekteb-i Mülkiyedeki ders notlarından oluşur. Recaizde Mahmut Ekrem bu eserinde yeni edebiyatla ilgili çok önemli bilgiler verir, Yukarıdaki özellikleri verilen eser aşağıda kilerden hangisidir?
  A) Karnus-ı Türki
  B) Rumuzül Edep
  C) Talim-i Edebiyat
  D) Letaif-i Rivayet
  E) Takdir-i Elhan


  9. Şiirdeki kafiyenin kulak için mi yoksa göz için mi olduğu üzerine yapılan çok ciddi bir tartışmadır. Gazete sütunlarında başlar ve sanatçıların birbirlerine karşı yazdıkları “Zemzeme ve “Demdeme’ adlı eserlerde devam eder. Yeni şiire yön veren bir tartışma olmuştur.
  Yukarıdaki parçada bahsedilen tartışma hangi sanatçılar arasında olmuştur?
  A) Ahmet Mithat — Şemseddin Sami
  B) Şinasi — Namık Kemal
  C) Muallim Naci — Nabizade Nazım
  D) Recaizade M. Ekrem — Muallim Naci
  E) Samipaşazde Sezai — Abdüihak Hamit


  10. Aşağıdaki gazetelerden hangisi edebiyat tarihimizin en uzun soluklu gazetesi olarak bilinir?
  A) Ceride-i Havadis
  B) Tercüman-ı Ahval
  C) Tasvir-i Efkar
  D) Tercüman-ı Hakikat
  E) Takvim-i Vekayi
 2. Hera.

  Hera. Kuşlara takılıp gidiyor aklım. Yönetici Moderatör

  Katılım:
  11 Kasım 2008
  Mesajlar:
  6.715
  Beğenileri:
  806
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Eskişehir.
  1. Tanzimat Edebiyatının ikinci devresinde nazım şekillerinde yaptığı değişikliklerle tanınan ve Divan şiirini bitiren sanatçı olarak bilinen şair kimdir?
  A) Namık Kemal
  B) Ahmet Vefik Paşa
  C) Recaizade Mahmut Ekrem
  D) Muallim Naci
  E) Abdülhak Hamit Tarhan

  2. Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem’in özelliklerinden biri değildir?
  A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
  B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
  C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
  D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
  E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.


  3 . Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
  A) Birinci dönemde Divan şiiri nazım biçimler kullanıldı, ikinci dönemde yeni biçimler denendi.
  B) Halkın anlayacağı bir dil kullanmayı amaçladılar.
  C) Divan edebiyatında olduğu gibi. parça güzelliği anlayışı sürdürüldü.
  D) Divan edebiyatının mazmunlarından ve süslü söyleyişinden kendini alamadılar.
  E) İkinci dönem edebiyatçılardan, Realizmin ve Natüralizm’in etkisinde kalmışlardır.


  4. Gözü ve kulağı etkileyen bir sanat olduğu için tiyatroya büyük önem verildi. Tiyatronun toplumun değişimine ve gelişimine etkisinin bilincinde oldular. Çağdaş anlamda ilk tiyatro dilimize çeviri yoluyla girdi. Daha sonra ilk yerli tiyatro eseri bu dönemde yazıldı. Sözü edilen ilk yerli tiyatro yapıtı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Namık Kemal — Vatan Yahut Siliste
  B) Abdülhak Hamit Tarhan — Eşber
  C) Şinasi — Şair Evlenmesi
  D) Ahmet Vefik Paşa Zor Nikah
  E) Ali Bey — Ayyaş Hamza


  5. Tanzimat edebiyatında birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. İlk tiyatro eserini, ilk makaleyi o yazmış; noktalama işaretlerini yine ilk o kullanmıştır. Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nabizade Nazım
  B) Muallim Naci
  C) Namık Kemal
  D) İbranim Şinasi
  E) Şemsettin Sami


  6. ‘Bu dönem sanatçıları edebiyatımıza batılı kavramları yaymışlardır. Kimi realizm, kimi romantizm, kimi de klasizm’in etkisindedir Dilde, biçimde büyük yenilikleri taşıdıklarından gelecek için aydın bir kuşağın yetişmesinde büyük katkıları olmuştur.”
  Parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Servet-i Fünun dönemi
  B) Fecr-i Ati Dönemi
  C) Yedi Meşaleciler
  D) Tanzimat Dönemi
  E) Milli Edebiyat


  7. Tarihimizde yayımlanan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Takvim — i Vekayi
  B) Tercüman — ı Ahval
  C) Ceride — i Havadis
  D) Mecmua — i Mualiim
  E) Tasvir — i Efkar


  8. Şinasi ilk gazete tecrübesi olan Tercüman - i Ahval’den sonra 1862’de bir gazete daha çıkardı. Ancak 1864’te Avrupa’ya kaçarken gazetenin idaresini Namık Kemal’e bıraktı. Namık Kemal ise bu gazeteyi aralıklarla ancak 1866 yılına kadar çıkarabildi.
  Adı geçen gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tasvir — i Efkar
  B) Mizan
  C) Basiret
  D) Tercüman - ı Hakikat
  E) Hürriyet


  9. “Divan edebiyatını halka kapalı dili, sanat anlayışı, akıl dışı, soyut estetiği, mübalağalı hayal dünyası nedeni ile eleştirilir. Sanatın topluma yararlı olduğu oranda değer kazanacağına inanır. Bu nedenle yurt sorunlarını sonuna kadar savunan şair, romancı tiyatro yazarı, gazeteci, makale yazardı.
  Parçada sözü edilen edebiyatçımız kimdir?
  A) Şinasi
  B) Namık Kemal
  C) Ziya Paşa
  D) Ziya Gökalp
  E) A. Vefik Paşa


  10. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit’te görülen bir özellik değildir?
  A) Oyunlarında egzotik ve tarihi konular işlemiştir.
  B) Oyunları üç birlik kuralına uymaz
  D) Shakespeare’in etkisinde kalmıştır.
  D) Oyunlarında sade bir dil kullanmıştır.
  E) Daha çok romantizmin etkisinde kalmıştır.

Sayfayı Paylaş