TÜrk edebİyatinda İlk’ler

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri

  TÜRK EDEBİYATINDA İLK’LER
  * İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
  * İlk yazılı eser ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
  * İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin
  * Bilinen ilk Türk şairi : Aprınçur Tigin
  * İlk mesnevi, Türkçe yazılan ilk kitap, ilk siyasetnâme, ilk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
  * İlk Türk dili sözlüğü : Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
  * İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami - Kamus-ı Türki
  * İlk Tezkire (biyografik eser) : Mecalisü’n Nefais – Ali Şir Nevâi
  * İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
  * İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname
  * İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS
  * Tasavvuf konulu ilk şiirler ve tekke şiirinin babası : Divan- ı Hikmet – Hoca Ahmet Yesevi
  * Fabl türü ilk eser: Harnâme – Şeyhi
  * İlk Türk destanı :Alp Er Tunga Destanı
  * Dünyanın bilinen ilk destanı:Sümerlerin Gılgamış Destanı
  * Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
  * İlk divan şairi: Hoca Dehhani
  * Şarkı nazım şeklini oluşturan: NEDİM
  * Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
  * Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
  * İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
  * İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Âlam
  * Dünya Edebiyatında ilk önemli roman örneği Cervantes’in Don Kişot adlı eseridir.
  * İlk ROMAN çevirisi: Yusuf Kamil Paşa / Fenelon’dan Telemak /1859
  * Şiire ilk kez müstakil ad koyan şair: ŞİNASİ
  * İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat 1872
  * İlk edebi roman: İntibah / Namık Kemal 1876
  * İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
  * İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
  * İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
  * İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
  * İlk psikolojik roman denemesi: Zehra - Nabizâde Nazım
  * İlk gerçekçi (realist) romancı Romanları ile Halit Ziya Uşaklıgil
  * İlk kadın romancımız:Fatma Aliye Hanım – Muhaderat
  * En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye Koğuşu
  * Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek
  * İlk naturalist eserimizin yazarı Nabizâde Nazım / Zehra
  * Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil / Aşk-ı Memnu* Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decameron Öyküleri
  * İlk öykü denemesi, Emin Nihat’ın Müsameretname adlı eseridir.
  * İlk hikâye örneği: Letaif-i Rivayet Ahmet Mithat Efendi(Kıssadan Hisse)
  * Batılı anlamda ilk hikayeler ( İlk Realist Hikayeler) : Sami Paşazade Sezai - Küçük Şeyler
  * İlk tiyatro çevirileri: Ahmet Vefik Paşa – Moliere’den
  * Batılı anlamda ilk tiyatro eseri : Şinasi – Şair Evlenmesi 1859
  * İlk şiir çevirisi: Şinasi Tercüme – i Manzume adlı eseri
  * İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Şinasi
  * Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci: Şinasi
  * Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan Yahut Silistre
  * İlk Atasözleri (Folklor) Kitabı :Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
  * İlk resmi Türkçe gazete : Takvim –i Vakayi 1831
  * İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis 1840
  * İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi 1860
  * İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra
  * İlk antolojisi: Ziya Paşa /Harabat
  * Kafiyesiz ilk şiir: Abdulhak Hamid Tahran - Validem
  * Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit / Eşber veya Sardanapal
  * Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit / Nesteren
  * İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya
  * Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan :Mehmet Emin Yurdakul
  * İlk eleştiri, (batılı anlamda ilk eleştiri): Tahrib-i Harabat, Renan Müdafaanamesi Namık Kemal
  * İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
  * İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
  * İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
  * Batılı anlamda ilk hatıra : Namık Kemal – Magosa Hatıları
  * Batılı anlamda ilk gezi yazıları: Ahmet Mithat - Avrupa’da Bir Cevelan
  * İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk:Fecr-i Ati
  * İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
  * Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
  * Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
  * Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan:R. Mahmut Ekrem
  * Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
  * Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin
  * İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
  * Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
  * Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
  * Komedi türünün ilk büyük ustası:Aristofanas
  * Trajedi türünün ilk büyük ustası:Aiskylos
  * Deneme türünün kurucusu:Montaigne
  * Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay
  * İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin
  * Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
  crafty01 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş