Türk Edebiyatı'nın Olmazsa Olmazları

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde DWL tarafından paylaşıldı.

 1. DWL

  DWL Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2007
  Mesajlar:
  339
  Beğenileri:
  14
  Ödül Puanları:
  16

  YUNUS EMRE
  -1238'de doğduğu 1320'de öldüğü tahmin ediliyor.
  -Yaşamına ilişkin bilgiler sınırlıdır. Doğum ve ölüm yeri kesin olarak bilinmemektedir.
  -13. yüzyılın ortalarına doğru Moğol İstilası ve Selçuklu Devleti'nin yıkıldığı dönemde Anadolu'da yaşadığı sanılıyor.
  -Taptuk Emre'nin dergahında hitmet etti. Taptuk Emre'nin düşüncelerini yaymak için Anadolu'da köy köy kasaba kasaba dolaştı.
  -Şiirlerinde içli bir Allah aşkı ve derin bir insan sevgisi vardır.
  -Tüm şiirlerinde Allah'a ulaşma çabasıyla duyduğu mutluluk, O'na kavuşma isteğinin coşkusu ve kavuşamamanın verdiği acı vardır.
  -İlahi türünün en güzel örneklerini vermiştir.
  -Çoğunlukla hece ölçüsü kulllanmıştır. Risaletü'n Nushiyye adlı eserinde ise aruz ölçüsünü kullanmıştır.
  -Sade bir Türkçe ile söylemiştir. Halk dilinin deyiş ve özelliklerini de şiirlerinde kullanmıştır. Süsten uzak ve içten söylemiştir.
  -Tasavvufun çizgilerini ve felsefesini halka en iyi anlatan mutasavvıftır.

  KARACAOĞLAN
  -17. yüzyılda yaşamıştır.
  -Saz şairlerinin en önce gelenlerindendir.
  -Köy, aşiret, doğa ve aşk şairidir.
  -Divan şiirinden ve tasavvuftan hiç etkilenmiştir.
  -Saz eşliğinde söylediği koşma, semai ve varsağı tarzındaki şiirleri bugün bile dillerden düşmemiş ve çoğu bestelenmiştir.
  -Karacaoğlan'ın şiirlerinde güzellere olan tutku ve doğa sevgisi kaynaşmıştır.
  -Ayrılık, gurbet gibi konular da onun şiirinin başlıca temasıdır.
  -Gezgin bir şairdir. Gezdiği yerlerin güzelliklerini ve güzellerini övmüştür.
  -Sevgililer canlı, kanlı ve somut varlıklardır.
  -Son derece lirik, açık ve pürüzsüz söyleyişi onu diğerlerinden ayıran özelliklerindendir.

  NEDİM
  -18. yüzyılda yaşamıştır.
  -Kurallara bağlı kalmadan akıcı ve coşkulu bir dille yazdığı şiirleriyle Divan Edebiyatı'nın en büyük temsilcilerindendir.
  -Lale Devri'nin en büyük şairidir.
  -İyi bir eğitim görmüştür, Arapça ve Farsça öğrenmiştir.
  -Necati, Baki, Şeyhülislam Yahya ve kısmen Nabi'den sonra "Mahallileşme akımı" nın en güçlü temsilcisidir.
  -Divan şiirine yeni anlatım olanakları kazandırdı.
  -Hep din dışı konular işlemiştir.
  -Yaşadığı toplumu, Lale Devri İstanbul'unu yansıttı. Divan şiirine yerli ve renkli bir hava getirdi.
  -Hece ölçüsüyle bir de türkü yazdı.
  -En çok şarkı yazan şairdir. Şarkı türünün en güzel ve coşkulu örneklerini vermiştir.
  -Çok okunan ve beğenilen kasideler yazmasına rağmen, gazel ve şarkılarıyla tanındı.
  -Genellikle aşk, sevgili ve şarap konularını işledi.
  -Mesnevi yazmadı.

  FUZULİ
  -1480'de Kerbela'da doğdu. 1556'da yine burada öldü.
  -Yalnızca yaşadığı yüzyılın değil, Divan şiirinin en büyük ustalarındandır.
  -Arapça, Farsça ve dönemin bütün bilimlerini öğrenmiştir.
  -Türkçe şiirlerini Azeri şivesiyle yazmıştır.
  -Gazelleri ve "Leyla vü Mecnun" mesnevisiyle haklı bir şöhret kazanmıştır.
  -Bir naat olan "Su Kasidesi" de çok beğenilen şiirlerindendir.
  -Şiirlerinde coşkulu bir lirizm vardır.
  -Tasavvuftan etkilenmesine karşın, Tasavvuf şairi değildir.
  -Dili diğer Divan şairlerine göre daha sadedir.
  -Şiirin temeli bilim, özünün sevgi olduğuna inandı.
  -Fuzuli'ye göre gerçek varlık Allah'tır.
  -Hamse sahibi şairlerdendir.

  ALİ ŞİR NEVAİ
  -15. yüzyılda yaşamıştır.
  -Çağatay Edebiyatı'nın en büyük şairidir.
  -Şairliğin yanında devlet adamı ve bilgindir.
  -Türkçe'nin Farsça kadar zengin bir dil olduğunu, hatta bazı yönlerden daha üstün olduğunu savunmuş ve yazdığı yapıtlarla da bunu kanıtlamıştır.
  -Türk Dilinin Savunucusu olmuştur.
  -Türk Edebiyatı'nda hamse sahibi ilk kişidir. (Hamse, beş mesneviden oluşan esere denir.)
  -İlk şairler tezkiresini yazmıştır. (Mecalisü'n Nefais)
  -Sayıları otuzu aşan Türkçe ve Farsça yapıt vermiştir.

Sayfayı Paylaş