Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Azerbaycan edebiyatının yaşayan büyük şair ve düşünce adamlarının başında gelir. Şiirle¬¬rinde yurt sevgisini, toplumun kokuşmuş yanla¬¬rını, çelişkilerini büyük bir ustalıkla işlemiş; ge¬¬leneksel halk şiirinden ve kültüründen geniş ölçüde faydalanmıştır. Şiirlerinde daha çok he¬¬ce ölçüsünü kullanmış, aruza ise çok az yer vermiştir. “Menim Dostlarım, Bahar, Dostlug Nağmesi” şiirlerinden; “İkinci Ses, Artıg Adam” tiyatrolarından bazılarıdır.
  Yukarıda tanıtılan Azeri sanatçı aşağıdaki¬lerden hangisidir?
  A) Cengiz Aytmatov
  B) İsmail Gaspıralı
  C) Bahtiyar Vahapzade
  D) Nimetullah Hafız
  E) Ali Tebrizi


  2. Eski Türk boylarından olan ... edebiyatı 20. yüzyılın başlarına kadar sözlü olarak gelmiştir. Halk edebiyatları biçim, içerik ve konu bakı¬mından oldukça zengindir. Beş yüz bin beyitten oluşan Manas Destanı en önemli yapıtlarıdır. Kendi lehçeleriyle yayınlanan ilk yapıtları, Molla Kılıç Namirganoğlu’nun “Zelzele” adlı eseridir.
  Parçada boş bırakılan yere hangi çağdaş Türk edebiyatının adı getirilmelidir?
  A) İran B) Kazak C) Özbek
  D) Kıbrıs E) Kırgız


  3. Sanatçı Irak Türklerinin kültürü, folkloru ve edebiyatı üzerine önemli araştırmalar yapmış¬tır. Ayrıca makale yazarlığı, gazetecilik önemli çalışmaları arasındadır. “Kerkük Hoyrat Mani¬leri, Kerkük Havaları, Kerkük Eskilersözü, Ker¬kük Şairleri” önemli eserlerinden birkaçıdır.
  Yukarıda tanıtılan Irak Türklerinin önemli sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ata Terzibaşı
  B) Nimetullah Hafız
  C) Ata Atacanoğlu
  D) Cengiz Dağcı
  E) Recep Kürkçü
  4. Kırgızistan Türk edebiyatının dünyaca tanın¬mış ve en çok okunan yazarları arasındadır. “Cemile” adlı romanı bütün zamanların en çok okunan aşk romanı seçilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde en değerli edebiyat ödülü olan “Lenin Edebiyat Ödülü”nü almıştır. “Gün Olur Uzar Yüzyıl Olur (Gün Olur Asra Bedel)” adlı yapıtı Fransa’da yayınlandıktan sonra yılın ki¬tabı seçilmiştir. “Beyaz Gemi, Toprak Ana, Dişi Kurdun Rüyaları” diğer önemli eserlerindendir.
  Paragrafta tanıtılan Kırgız edebiyatının ünlü sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bahtiyar Vahapzade
  B) Cengiz Dağcı
  C) Ata Terzibaşı
  D) Cengiz Aytmatov
  E) İsmail Gaspıralı


  5. Onların dili baştan beri Türkiye Türkçesidir. İlk yazılan yazılar tarihleriyle ilgilidir. 17. ve 18. yüzyılda önemli şairler yetişmişti. Ülkeleri İngi-lizlere devredildikten sonra edebiyatlarında kı-sa bir duraklama olmuştur. 1974’ten sonra “Barış Harekâtı” sonrası, roman, öykü, tiyatro alanında modern örnekler verildiği görülür.
  Yukarıda tanıtılmaya çalışılan çağdaş Türk edebiyatı kolu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kazak B) Bulgar C) Kıbrıs
  D) Kırgız E) Irak


  6. Türk tarih ve edebiyatından, Akdeniz kültürün¬den beslenmiş olan sanatçı aynı zamanda ga¬zetecidir. Bir dönem İngiltere’de yaşamış ve Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Şi¬ir, çeviri ve antoloji türünden çokça eser vermiş olan sanatçı Kıbrıs Türk edebiyatı sanatçısıdır.
  Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler¬den hangisidir?
  A) Ata Atacanoğlu
  B) Süleyman Çolpan
  C) Recep Kürkçü
  D) Cengiz Dağcı
  E) Osman Türkay
  7. Sanatçı daha çok “Nazar-ı Muvazene, Kolera Vebası ve Onun Deva ve Darûsu, Beden-i İn-san, Mir’atı Cedid” gibi çeşitli konularda yazdı-ğı yapıtlarıyla Batı’nın yeni düşüncelerini İslâm dünyasına yaymak istemiştir. Tercüman, Kah-kaha, Tonguç, Alem-i Nisvan gazeteleriyle İs-tanbul Türkçesini Türk dünyasının ortak dili ha-line getirmeye çalışmıştır. Bütün bu çalışmala-rının yanında eğitim sistemini yeni yöntemlere göre düzenleyerek çağdaşlık yolunda ilk adım-ları atmıştır.
  Yukarıdaki paragrafta tanıtılan Kırım Türk¬leri sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsmail Gaspıralı
  B) Cengiz Aytmatov
  C) Ata Terzibaşı
  D) Bahtiyar Vahapzade
  E) Cengiz Dağcı  8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kırgız edebi¬yatının büyük sanatçısı Cengiz Aytmatov’a ait değildir?
  A) Beyaz Gemi
  B) Toprak Ana
  C) Gün Olur Asra Bedel
  D) İnsan ve Zaman
  E) Selvi Boylum Al Yazmalım  9. Aşağıdaki edebiyatlardan hangisinin Türk kolu yoktur?
  A) Azerbaycan B) Irak C) Kırgız
  D) Kazak E) Hint
  10. Sanatçı Batı Trakya Türklerinin yetiştirdiği ilk gazetecilerden biridir. Azınlık haklarının geri verilmesi konusunda mücadele vermiştir. “Gündüz Nene” adlı öyküsünde çocuk yaştay-ken alınıp köle olarak Mısır’a satılan bir kadı-nın yaşam öyküsü anlatılmıştır.
  Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mehmet Hilmi
  B) Abdurrahman Dede
  C) Samed Vurgun
  D) Ata Atacanoğlu
  E) Cengiz Dağcı

  11. Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan ede-biyatının bir temsilcisi değildir?
  A) Bahtiyar Vahapzade
  B) Cengiz Aytmatov
  C) Hüseyin Şehriyar
  D) Ali Tebrizi
  E) Samed Vurgun

  12. Bugünkü İran’ın ve İran Azerbaycanı’nın en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilir. İlk şi-irlerini Farsça olarak yayımlar. Daha sonra an-nesinin, yazdıklarından bir şey anlamaması ve sitemi üzerine şiirlerini Türkçe yazmaya başlar. “Heyder Baba’ya Selam” adlı şiiri 125 bentten oluşan ve en çok bilinen eseridir.
  Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Recep Kürkçü
  B) M. Hüseyin Şehriyar
  C) Bahtiyar Vahapzade
  D) Cengiz Dağcı
  E) Ali Tebrizi
  Test
  1
  1 C
  2 E
  3 A
  4 D
  5 C
  6 E
  7 A
  8 D
  9 E
  10 A
  11 B
  12 B

Sayfayı Paylaş