ünite ünite cevaplar :)(:)(:)(:)(:

Konu 'Sosyal Bilgiler 7. Sınıf' bölümünde bayramkalin tarafından paylaşıldı.

 1. bayramkalin

  bayramkalin Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2011
  Mesajlar:
  92
  Beğenileri:
  94
  Ödül Puanları:
  0

  1.ÜNiTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

  Sayfa 20
  İşaret Dili

  1.Nasrettin hoca ve yabancı bilgin birbirlerinin konuştuğu dili nasıl yorumluyor?
  Birbirlerine aynı şeyler anlatıyorlar ama farklı anlamda anlıyorlar.

  2.Yabancı bilgin ile Nasrettin hoca’nın arasındaki iletişimi değerlendiriniz.
  Yabancı bilgin Nasrettin hocaya bir şeyler anlatıyor ama Nasrettin hoca farklı anlamda anlıyor.

  3.İletişimde konuşmanın dışında başka hangi unsurlar önemlidir?
  Güler yüzlü olmak, iyi bir dinleyici olmak, jest ve mimiklerimizi iyi kullanmak.

  4.İletişim kurarken sizinde Nasrettin hocanın yaşadığı duruma düştüğünüz oldu mu? Bu durumu kendi davranışınızla karşılaştırınız.
  Nasrettin hocanın durumuna düştüğüm oldu. Ben arkadaşıma başka bir şey anlatırken arkadaşım beni farklı anlıyor.


  Sayfa 21
  Ben Olsaydım

  1.Arkadaşınızın sizinle öfkeli bir ses tonuyla konuşması
  Ona kızarım ama içimden kızarım.

  2.Ç evrenizdekilerin sizi dinlememesi
  Onları uyarırım.bir daha yapmamalarını söylerim.

  3.Çevrenizdekilerin sizi görmezlikten gelmesi
  Onlarla küserim ve bir daha konuşmam.

  4.Bir arkadaşınızın size sürekli emirler vermesi
  Bir daha yapmamasını söylerim.

  5.Görünüşünüzle dalga geçilmesi
  Arkadaşlarıma kızarım

  6.siz konuşurken arkadaşlarınızın başka şeylerle meşgul olması
  Arkadaşımı uyarırım ve bir daha yapmamasını söylerim.

  7.Size sevmediğiniz bir isim takılması.
  Ona ben ne kadar zor durumda olduğumu anlatırım.

  8.Yukarıda yer alan iletişim kopukluklarının yaşanmaması için neler yapılmalıdır? örnekler vererek açıklayınız.
  Her zaman güler yüzlü olmalıyız. Herkes ile selam vermeliyiz.

  Sayfa 23
  Yaşadıklarımız

  1.Hangi davranış ve tutumlar iletişimi engeller?
  Açık suratlı olmak, kaba davranmak, arkadaşlarına lakap takmak.

  2.Günlük yaşamınızda etkili iletişime örnek olan ya da iletişimi bozan bir olay örnek veriniz?
  Birbirlerine güler yüzlü olmamak, yoldan geçerken selam vermemek.

  3.Arkadaşlıkları başlatmak kadar sürdürmek de önemlidir. aygunhoca.com Arkadaş ve dostlukları sürdürmek için neler yapılmalıdır?
  Onlara göre davranmalıyız, güler yüzlü olmalıyız, selam vermeliyiz.

  4.Yavuz’un arkadaşları ile iletişimde halen devam eden problemler neden olabilir?
  Kendini arkadaşlarına uydurmamak.

  5.Etkili İletişim Kurmak için neler yapılmalıdır?
  Güler yüzlü olmalıyız, selam vermeliyiz, güzel konuşmalıyız.

  Sayfa 24
  Ben De Biliyorum

  1. İnsanlar hangi özelliklerini seçme hakkına sahip değildirler?
  İnsanlara alaycı davranmak, onlara gülmek, yanlış yaptığı bir davranışını düzeltmek yerine
  alay ediyorlar.
  2.”Her İnsan Farklıdır.” cümlesinde anlatılmak istenilen ara düşünceyi yukarıdaki hikâye ile
  İlişkilendirerek aşağıya açıklayınız.
  Her insanın kendine göre özellikleri vardır. Biri kitap okumayı severken diğeri sevmeye bilir.

  3.Farklı fiziksel ve zihinsel özellikler taşıyan kişilere nasıl davranıyorsunuz? Açıklayınız.
  Fiziksel özellikleri taşıyan insanlara güler yüzlü ve hoşgörülü davranmalıyız. Asla onları aşağılamamalıyız. Toplumun bir ferdi olduğunu görmeliyiz.

  Sayfa 26
  Doğru Bilgi Alma /Verme

  1.İlk kaynaktaki haberin halka duyurulması gerekli mi? Niçin?
  Gerekli.çünkü halk haberi bilmesi gerekiyor.

  2.Garip Toy’un yerinde siz olsaydınız bu yaşadığınız olay karşısında neler hissederdiniz?
  Çok utanç hissederdim.

  3-Sizce garip toy’un ailesi ve yakınları yaşadıkları bu olay karşısında neler hissetmiş olabilirler?
  Garip toy’a çok kızmışlardır.

  4-Sizce garip toy hakkında yazılan bu haber onun bundan sonraki yaşantısını nasıl etkiler?
  Olumsuz yönde etkiler

  5-Bir gazeteci olarak bu haberi yeniden yazmanız aygunhoca.com gerekseydi nasıl yazardınız? Neden?
  Yazmazdım

  6-Gazeteci doğru haber verme sorumluluğunu yerine getirmeyince bundan kimler etkilenir? Niçin?
  Okurları etkilenir, bir müddet sonra gazetenin haberlerine güven duyulmaz.

  7-Garip toy, haksızlığı nasıl ortadan kaldırabilir? Bu konuyu araştırarak aşağıdaki boşluğa yazınız. Yalan haber olgusunda okuyucular nasıl etkilenir?
  Kötü yönde etkilenir

  Sayfa 27
  İletişim Özgürlüğü

  1-Gündelik yaşamımızda gazete, dergi, radyo ve televizyon olmadığı bir günü hayal edin. O gün yaşamınız nasıl olur?
  Çok sıkıcı ve berbat gün olurdu çünkü televizyon radyo çok önemli bir teknolojik araçtır.

  2-Ne tür haberleri ve bilgileri gazete, radyo, televizyon ve internet’ten edinebiliyorsunuz?
  Dünyadaki olan radyodan dinleyip televizyondan hem dinleyim hem görebiliyoruz.
  3-Anayasa’mızın 28. maddesinin 1. cümlesi ‘basın hürdür sansür edilemez’ der. Basın hür olmadığında
  Sizce ne olabilir? Böyle bir maddenin anayasa’da yer almasının gerçekleri neler olabilir?
  Böyle bir madde anayasada yer alması gerekir. Bu maddede yayınlar durduramaz demektedir.

  4-Farklı fikirlerin ortaya çıkması ve tartışılması toplumda bölünmelere neden olmaktadır. Toplumun
  Birliği ve bütünlüğü için kile iletişim araçlarının bir olayı aynı açıdan yorumlanarak halka duyurması
  Gerekir. Diyen bir kişinin görüşüne katılıyor musunuz? neden?
  Katılıyorum çünkü televizyon, radyo, gazete, dergi vb. iletişim araçlarına gerek duyuyoruz.

  Sayfa 28
  Haklarım

  1.Yukarıdaki durumu anayasanın 21,14,20 ve 28 maddeleri aygunhoca.com çerçevesinde değerlendirerek aşağıya yazınız.
  21. Maddenin 1. cümlesinde şöyle der:”kimsenin konutuna dokunulamaz. bütün maddelerde insanların basın özgürlüğü konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliğinden, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması ile ilgilidir.

  Sayfa 29
  Haklarım

  Anayasanın 20 ve 21. maddesini tekrar okuyarak aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
  1.Özel hayatın gizliliğini koruyan hukuksal düzenlemeler olmasaydı, sizce neler oldu?
  Başka birisinin özel hayatına girip yalan bilgi yapılması kötü bir davranış olurdu.

  2.”insanların mutluluğu için gereken koşullardan biri de özel yaşamın gizliliğidir” Bu ifadede anlatılmak istenen ana düşünceyle ilgili görüşlerinizi yazınız.
  Özel yaşam insanlar için en önemli yaşam kaynağıdır. Özel hayatın ortaya çıkması çok üzücü bir durumdur.

  3.Konut dokunulmazlığını koruyan hukuksal düzenlemeler olmasaydı, sizce neler olurdu?
  Konut dokunulmazlığını herkes çiğnerdi çok kötü bir durum olurdu.

  4.Muhabirin görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
  Bence muhabire katılıyorum. Çünkü bütün insanların oy gizliliği vardır ama bu adam bir insanın oy gizliliğini ortaya çıkarıyor.

  Sayfa 30
  Milli mücadelede iletişim

  1.İradeyi milliye gazetesi hani amaçla yayınlanmaya başlamıştır?
  Herkes bu gazeteden yararlansın diye basılmıştır.

  2.Ulusal bağımsızlık mücadelesinde “iradeyi milliye” gazetesi nasıl bir rol oynamıştır.
  Bütün Türk halkının bilgilendirilmesinde rol oynamıştır.

  3.Atatürk’ün milli mücadele süreci ve sonrası halkı bilinçlendirmek, ikna etmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla iletişim alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?
  Atatürk birçok gazete kurmuştur ve yayımlamıştı.

  4.Günümüzde halkı bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak için hangi iletişim aracı daha
  etkilidir?neden?
  Televizyon çünkü; hem görsel hem de sözel gösterim vardır.çok yönlü bir araçtır.


  2.ÜNİTE
  ÜLKEMİZDE NÜFUS

  Sayfa 38
  Nüfusu İnceleyelim


  1.Nüfusu artan iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin.

  2.Nüfusu azalan iller: Diyarbakır, Hakkari vb.

  3.2000 yılı nüfus sayımına göre şehirleri nüfusu en fazla olanda başlayarak sıralayınız.
  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin

  4.En çok artış hangi ilde gerçekleşmiştir?
  İstanbul

  5.Hangi ilde nüfus azalmıştır? Bunun sebepleri nelerdir?
  Adana da nüfus azalmıştır. Çünkü Doğa şartlarının kötü olması ve seyrek kentleşme.

  6.Tablodaki illerin 2000 yılında toplam nüfus ne kadardır? Hesaplayınız. Ülkemizin 2000 yılı nüfusu yaklaşık 68 milyon olduğuna göre bu şehirlerin toplam nüfusu ülkemizin nüfusunun yüzde kaçı oluşturmaktadır?
  Ülkemizin nüfus artışı bazı illerde çok yükseliyor bazıları alçalıyor ama buna rağmen Türkiye de nüfus artışı çok olmuştur.

  7.Nüfusu yoğun olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
  Havası kirli olur.

  8.Nüfusu seyrek olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
  dağlık olabilir.  Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Cevapları
  3.ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

  Sayfa 59
  Kervansaraylar

  1.Türkiye Selçukluların kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?
  Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için kervansaraylar yapılmıştır.

  2.Sinop, Antalya ve Alanya şehirlerinin ortak yönü nedir?
  Liman kenti olmalarından dolayı ticaret gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

  3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?
  Denizyolu ile taşınabilir.

  4.Sinop ve Alaiye’nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?
  Ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan deniz ulaşımına sahip olmak için.

  5.Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı
  Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?
  Karayolu ile yapılan ticaretin güvenli bir şekilde yapılması ve kervanların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yer tutmasından dolayı kervansarayların sayısı artmıştır.

  6. Kervansaraylar kaç kilometreaygunhoca.com aralıklarla yapılmıştır? Neden?
  Deve yürüyüşü ile günde 9 saat, yani 40 km esas alınarak yapılmıştır.

  7.Kervansaraylardan kimler yararlanmıştır?
  Yolcular, ticaret yapan kervanlar yararlanmıştır.

  8.Kervansaraylarının etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?
  Zengin eşya taşıyan kervanlara güvenli bir sığınak olması için yapılmıştır.

  9.Kervansaraylarda Türk kültürünü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?
  Mescitlerin olması, mimari yapısında Türk motiflerinin kullanılması.

  10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilirler?
  Kumaşlar, değerli mücevheratlar, çeşitli kürkler, kuru gıda gibi ürünler taşınıyordu.

  11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?
  Oteller, imarethaneler, sivil toplum kuruluşları.

  Sayfa 61
  Belgeleri Yorumlama

  1.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz Bey’in
  düşüncelerine katılmakta mıdır?
  Katılmamaktadır.

  2. A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinde nasıl bir yol izlenilmesini düşünmektedir? Sizde Osman Gazi’nin bu görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
  Bir yeri yakıp yıkarak fethetmek doğru değil, komşularımla iyi geçinip dostluk edinmeliyiz. Bende Osman Gazi’nin düşüncesine katılıyorum. Kötülükle bir sonuca ulaşılamaz.

  3.B kaynağına göre Osman Gazinin Bilecik tek rufuyla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?
  Daima dostluk göstermesidir.

  4.C kaynağına göre pazarda yaşana olay nedir? Bu olay karşısında Osman Gazi’nin verdiği karar onun
  Hangi kişisel özelliğine kanıt olarak gösterilebilir.

  Germi yanlının birisi bir bardak almış. hiçbir şey vermemiş. Bu Bizanslı gelmiş Osman gaziye
  Şikâyet etmiş.

  Sayfa 62
  Osmanlı Genişliyor

  1.Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde hangi yönde genişlemiştir?
  Fetihler yapılarak toplarları genişlemiş, bununla beraber ticaret alanında da gelişmiştir.

  2.Osmanlı Devleti’nin belirlediğiniz yönde ilerlemesinin sebepleri nelerdir? İlerlemesini kolaylaştıran etkiler nelerdir.
  Anadolu’da ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması, Merkeziyetçi bir devlet anlayışı
  enerek hâkimiyetin tek elde toplanması, Devletin Bizans sınırında kurulması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, Doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması, Düzenli ve güçlü orduların kurulması gibi faktörler etkili olmuştur.  Sayfa 64
  “Kuruluş” Filmi çalışma Kâğıdı

  1.Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?
  Filmin tarihi bilinmemektir.

  2.Film hangi sahne ile başlıyor?
  Osmanlı dönemini anlatıyor.

  3.Filmde hangi şehirler ve tarihi mekânlar var?
  Filmin büyük bir bölümü Osmancığın küçüklüğü ve gençliğini geçirdiği söğütte Domaniç’e geçmiştir.

  4.Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?
  Osmancık, padişah ve diğer kişiler.

  5.Filmde yer alan kadın karakterler kimlerdir? Anadolu kadınlarının, Anadolu’nun Türkleşmesindeki rolü ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?
  Anadolu kadınları Türkleşmesindeki rolü çok büyüktür.

  6.Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?
  Osman ve padişah.

  7.Filmde sizi en çok hangi sahneaygunhoca.com etkilemiştir? Neden?
  Osman gazi Han’ın ölüm döşeğinde olması.

  8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul Gazi, beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir? Bunun için
  Kimlerden görüş almıştır.
  Ertuğrul Gazi beyliğini Osmancığa vermeyi düşünmüştür.

  9.Osman Bey’in gördüğü rüya ne anlatmaktadır?
  Rüyasında Osman’a beyliğini verdiğini görür.

  10.Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmiştir?
  Osman’a öğüt vermiş ve Osman’ı takip etmiştir.

  11.Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri, evleri, kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
  Bizanslıların giydiği ve Türklerin giydiği elbise çok farklıdır.

  12.Bizans tekfurları ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldır?
  Araları çok iyidir.


  13.Kulacahisar ele geçirildikten sonra Osman Bey buradaki halka nasıl bir konuşma yapıyor?
  Çok uzun bir konuşma yapıyor.


  14.”Aman dilemek” ne anlama gelmektedir?
  Herhangi bir mücadele sırasında yenilginin anlaşıldığı anda daha fazla kayıp vermemek veya
  Canının bağışlanmasını sağlamak için karşı taraftan af ve merhamet istemek.

  15.Osman Bey’in arkadaşları kimlerdir? Bu isimlerle ilgili araştırma yapınız.
  Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Aykut Alp, Konur Alp ve Turgut Alp

  16.Konya’daki Türkiye Selçuklu Sultanı ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldı?
  Araları çok iyiydi.

  17.Kazandığı başarılardan sonra Konya’daki Selçuklu sultanı, Osman Bey’e neler göndermiştir? Bunun anlamı ne olabilir?
  Osman Bey’e çok özel eşyalar göndermiştir.

  18.Filmde Osman Bey’in liderlik özellikleri için neler söylenebilir?
  Çok liderce davranmıştır.

  19.Osman Bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?
  Tekfurlara bırakmıştır.

  20.Osman Bey’in oğluna vasiyeti nedir?
  Bursa’da gümüşlü kubbenin altına koyması. Bu, O’nun soy sop ülküsü yaptığı rüyasının
  gerçekleşmesi demektir. Ancak, o zaman gülümseyerek “hoş geldin, hoşnutluk getirdin”
  diyebilecektir ölüme.

  21.Film nasıl sona eriyor? Yorumlayınız.
  Osman Bey ulaşmak istediğine sonunda ulaşıyor.

  22.Filmin nasıl sona ermesini isterdiniz? Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ederdiniz?
  Bence film böyle sona ermeli.

  23.Filmi seyrettikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir? Bu konularla ilgili araştırma yaparak Ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
  Osman Bey’in hayatını çok merak ediyorum.


  Sayfa 66
  Fetih ve Fatih

  1.İstanbul 15.yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen aygunhoca.com yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?
  İstanbul’un Fethinin dünyaca önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

  2.Tabloda kimler tasvir edilmiştir?
  Fatih Sultan Mehmet, askerlerimiz, sancaklarımız

  3.Tabloda çizilen mekân neresidir?
  İstanbul’un surlarından giriş kapısı.

  4.Ressam siz olsaydınız fetih ve Fatih sultan Mehmet’le ilgili neleri, nasıl çizerdiniz? Yukarıdaki boşluğa çiziniz.
  Gemilerin karadan Hariç’e indirilişini çizerdim.  5. ÜNİTE EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

  Sayfa 100
  Neler Yapabilirsiniz

  Sayfa 101
  Toprak, Ekonomi ve Ordu

  1.Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
  Osmanlı Devleti’nde toprağın sahibi devlet idi.Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet değil devlet adına maaş karşılığı bir görevli alır.Bu görevliye “sipahi” bu uygulamaya da “tımar sistemi” adı verilir.

  2.Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
  Tımar sistemine tabi topraklardan sağlanacak vergilerin doğru tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesinin temel şartıydı.

  3.Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması, Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyordu?
  Tımar sipahileri iki görev almış ve bu iki görev çok önemli yer tutar.

  4.Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir.
  Osmanlı Devletinde toprakların sahibi devletti, kimsenin toprak sahipliği yoktu, oysa günümüzde herkesin kendi toprağı , mülkü var. Vergiler ise Osmanlı Devleti zamanında sipahiler alırdı, günümüzde ise belediyeler bu vergileri almaktadır.

  Sayfa 102
  Yeni Yollar

  1.Kral Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  İnsanlar develere mallarını yükler ve götürürler.

  2.Baharat Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  Develerle.

  3.Çin’den İstanbul’a getirilen bir malın Çin’deki ve İstanbul’daki satış fiyatları değişir mi? Neden?
  Değişir.Çin de fiyatını az alıp İstanbul da daha fazla satarlar.

  4.İpek ve Baharat yolları varken Avrupalılar neden denizden yeni yol aramışlardır?
  Yeni zenginlikler ve ticaret yerleri bulmaya çalışmaları.

  5.Avrupalıların yeni bir yol bulması İpek ve Baharat Yolu’nda ticaret yapanları nasıl etkilemiştir?
  Bence kötü yönde etkilemiştir.Avrupalılar yeni yol bulduklarından ipek ve baharat yolları izini
  kaybetmiştir.

  6.Bu yolun bulunması İpek ve Baharat Yolu üzerinde olan Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?
  İyi etkilemez.

  7.İstanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sağlamaktadır?
  Çok büyük bir katkı sağladı.İki kıtayı birbirine bağlıyor.

  8.Süveyş Kanalı açılmamış olsaydı Kıbrıs’ta yaşayan bir tüccar Hindistan’a ulaşıncaya kadar bu kanal yoluna oranla tahmini olarak ne kadar yol alırdı?
  Çok uzun bir yol alırdı.

  9.Ticaret açısından yolun kısalığının yararları neler olabilir? Aşağıya maddeler halinde yazınız.
  a)Mallar bulunduğu yere daha çabuk ulaşır.
  b)Günlük tüketilmesi gereken çabuk bozulabilen gıdaların ulaşım açısından önemlidir.
  c)Maliyet ucuz olur.

  Sayfa 105
  İnternet ‘te Vakıf

  1.Çevremizde birçok vakıf hizmet vermektedir. Bu vakıflar teşkilat olarak nereye bağlı olarak hizmet verirler?
  Vakıflar teşkilat olarak Başbakanlığa bağlıdır.

  2.Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihçesi hakkında kısa bir tanıtım yapınız.
  2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa
  bağlanarak şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

  3.Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçmişten günümüze yapmış olduğu faaliyetlerine en az dört örnek veriniz. Geçmiş dönemdeki faaliyetler ile günümüzdeki faaliyetlerin ortak yönlerini aşağıya yazınız.
  Vakıflar geçmişte de olduğu gibi günümüzde de eğitim alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok eğitim öğretim kurumlarına bağlı vakıflar vardır.

  4.Sitede yer alan linklerden de yararlanarak çevre, yardımlaşma, dayanışma, kalkınma, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyet vb. konularda çalışma yapan vakıflar tespit ediniz. Aşağıya bu vakıfların isimlerini yazıp hangi alanda faaliyet gösterdiklerini ve amaçlarını belirtiniz.Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV), İhsan Doğramacı Vakfı Milli Eğitim Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

  Sayfa 107
  Pabucu Dama Atılmak

  1.Esnaf kethüdasının çalışmaları, esnaf-müşteri ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
  Olumlu yönde etkilemiş, müşteri ve esnafın haklarını korumuştur. Hileli mal satan esnafı tespit ederek gereken cezai işlemi uygulayarak esnafın hile yapmasının önüne geçmiştir.

  2.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda, esnafa karşı nasıl davranılırdı?
  Gereken cezai işlem yapılırdı.

  3.Esnafın pabucunun dama atılması esnafın mesleki hayatında nelere yol açabilir?
  Usta için en büyük ayıp olup meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasını yol açarak artık o meslekte ekmek yemesinin zor olduğuna işaret sayılırdı.

  4.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda esnaf ağır bir şekilde cezalandırıldı. Siz o dönemlerde yaşayan bir esnaf olsaydınız çalışma ilkelerinizi nasıl belirlediniz?
  Dürüst bir esnaf olurdum, kesinlikle hileli mal satmazdım.

  Sayfa 108
  Daha İyi Bir Arkadaşlık İçin

  Sayfa 110
  Büyüyünce Ne Olacaksın?

  1.Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?
  Doktor olmayı düşünüyorum.

  2.Seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin neler olduğunu biliyor musunuz? Bildiklerinizi yazınız.
  Sayısalcı olmak gerekiyor fen ve matematik dersleri ağırlıklıdır.

  3.Bu mesleği yapmak için ne tür eğitim almak gereklidir?
  tıp eğitimi almak gerekir.

  4.Bu mesleğe giriş için belli bir sınırlama (yaş, cinsiyet, boy, kilo vb.) var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  yoktur.

  5.Bu mesleğin çalışma şartları nelerdir?
  Hastaları iyileştirme

  6.Bu mesleğin gelir durumu ve imkanları nelerdir?
  gelir durumu fazladır imkanlarıda iyidir.
  7.Bu meslekte ilerleme ve kendini daima geliştirebilme imkanı var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  Vardır

  Sayfa 111
  Resimlerden Tanıyalım

  1.Öğretmen olabilmek için kişilerin ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu ilgi ve yetenekler yüz yıl öncesi için de geçerli midir? Neden?
  Öğretmen olabilmek için birinci şart çocuklara karşı sevgi içinde bulunmak, çocuklara karşı bir şeyler öğretmenin azmi ve kararlığı içinde olmak, mesleğini sevmek.

  2.Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz. Buna göre polisler hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?
  Şuan toplumsal olaylara müdahalede polisler gerekli alet ve teçhizatlara sahip ancak toplumsal olaylara müdahalede orantısız güç kullanmakta veya olayları kontrol altına aldıktan sonra öfkesini kontrol altına alamadığından olayları çıkartanlara karşı güç kullanmaya devam etmektedir. Nasıl ki polis olarak görevi bu tür olaylara müdahale etmekse, oraya gelen insanlarında bir amacı, bir isteği yerine getirilmesi, kamuoyu oluşturulması için
  Toplandıklarını asla unutmamalıdır? Herkes aynı fikir ve düşüncede olmayabilir.

  4.Yukarıdaki fotoğraflarda geçmişte ve günümüzde yapılan arıcılık çalışmaları yer alıyor. Teknolojinin gelişimi meslekleri ve o mesleğe olan ilgili nasıl etkiler? Bunu yukarıdaki fotoğraflardan yola çıkarak açıklayınız.
  Fotoğraftan da görüldüğü üzere geçmişte yapılan arıcılık tamamen günün şartlarına göre
  yapılan, teknolojinin gelişmemesinden dolayı ilkel şartlarda yapılan bir aracılık sistemiydi.
  Fakat şuan yapılan arıcılık sistemi ise teknolojinin gelişmesiyle tamamen profesyonelce, gerekli alet ve teçhizatların kullanılarak yapılan bir arıcılıktır.

  5.Osmanlı Devleti zamanında berberler lonca teşkilatın üye olurlardı. Usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrenirlerdi. Bugünkü berber ya da kuaförlerin eğitim süreçlerinde yüzyıllar önceki meslektaşlarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  Osmanlı Devleti zamanında mesleğin öğretildiği, öğrenilen bu mesleği yapabilmek için gerekli
  belgeyi aldıkları yer lonca teşkilatı idi. Günümüzde ise çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri ne
  haftanın belirli günleri giderek mesleki ve diğer konularda öğrenim gördükleri yerdir. Her iki
  dönemde de mesleği öğrenmek için devlet tarafından belirlenen eğitim kurumuna gitme
  zorunluluğu var. Mesleği usta çıraklık ilişkisi içinde öğrenme düzeni aynı şekilde işlemektedir.
  Kullanılan teknoloji ise günün şartlarına göre değişmektedir.

  6.Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçiminizi nasıl etkilemektedir?
  Yaşamın gerçekleri karşısında ilgi, istek ve yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimi birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yapmaktadır?
  Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçimini çok etkilemektedir.
  Zamanında çok önemli bir yere sahip olan kalay ustalığı günümüzde önemini kaybetmiştir.
  Seçmiş olduğumuz bir mesleğin veya gerekli eğitimleri alarak sahip olduğumuz bir mesleğe
  fazla ihtiyacın olmaması iş bulamamamıza sebep olabilir. Bu yüzden işsizlik oranları artabilir.
  Meslek seçiminde o mesleğe olan ilgi ve becerimiz, mesleğin gelecekte durumunu göz önünde bulundurarak meslek seçimine dikkat etmeliyiz.

  7.Gelecekte hangi meslekler öne çıkabilir?
  Bilişim ve teknoloji, Uzay araştırmaları ve jeolojik araştırmalara yönelik meslekler öne çıkar
  7. ÜNİTE ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER

  Sayfa 136

  Savaşın Sebepleri

  1- Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden hangisi daha önemli olabilir? Neden?
  -ham Madde ve sömürge arayışı
  -İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet
  -silahlanma yarışının hızlanması.
  -Fransız ihtilalının getirdiği milletçilik akımının etkisi.
  -Fransızların alsos-loren bölgesini Almanlardan geri almak istemesi.
  -devletlerarası bloklaşma.
  -Avusturya’nın ve Rusya’nın balkanlar üzerindeki çıkar çatışmaları.
  -siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın siyasi dengeleri değiştirmesi.

  2.Osmanlı Devleti’nin birinci dünya Savaşı’na girmesinin sebepleri neler olabilir? Savaşın sebeplerini de düşündüğünüzde Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir miydi? Niçin?
  Osmanlı devleti önce tarafsızlığını ilan etti. Almanya Osmanlı’nın jeopolitik konumundan
  yararlanarak yeni cephelerin açılmasını sağlamak ve halifelik sıfatından yararlanmak için savaşa girmesini istedi. İtilaf devletleri Osmanlı devletinin savaşa girmemesi için kapitülasyonların kaldıracağını ve maddi yardım yapılacağını açıkladı. İttihat ve terakki yönetimi Almanların savaşı kazanacağını ve kaybedilen Toprakların geri alınacağını düşünerek kapitülasyonların tek yanlı olarak kaldırıldığını ilan etti. Midilli ve yavuzlu adı verilen alman gemileri Rus limanlarını bombaladılar. Bu olay sonucunda Osmanlı savaşa girmiş oldu.

  Sayfa138
  Çanakkale Geçilmez

  1.Yaralı İngiliz yüzbaşısına neden kendi askerleri yardım etmemiştir?
  Kimse yardım etmeye cesaret edememiştir. Çünkü siperden en ufak bir kıpırdanış halinde
  yüzlerce mermi yağmaktadır. Bu duruma kimse cesaret edememiştir.

  2.Türk askerinin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?
  Türk askerinin yaptığını yapmak çok zor bir olay olsa da aynısını yapmak isterdim.

  3.Bu hikayeden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
  Türk askerinin merhamet duygusu, düşmanı bile olsa yaralı olan , yardıma muhtaç olan birine yardım etme duygusu içinde olması, üstün cesaret örneği göstererek tüm dünyaya örnek olması.

  4.Çanakkale’desiniz ve girişte bir ziyaretçi defteri var. Bu deftere isteyen herkes duygularını ve düşüncelerini yazıyor. Siz neler yazardınız?
  Göstermiş olduğunuz üstün başarı taktire şayan bir başarıdır, sizlerle ne kadar şükran duysak azdır. Ruhunuz şad olsun.

  Sayfa 139
  Çözüm Önerin

  1.Problem: Savaş büyük bir yıkıma neden olmuştu. Binalar ve tarım alanları çok zarar görmüştü. Bu zararlar nasıl giderilecekti?
  Ülkemiz daha ileriki yıllarda gelişmiş ülkeler arasına girdiğimiz zaman bu alanları düzelteceklerdir.

  2.Problem: İmparatorlukların içinde yer alan milletler bağımsızlıklarını ve kendi kendilerini yönetmek istiyorlardı.
  Bence imparatorlukla yönetilmek doğru bir şey değil cumhuriyet şeklinde yönetmek daha iyiyidir.

  3.Problem: Birinci dünya Savaşı çok fazla sayıda can almıştı. Dünya daha önce böyle bir olayı hiç görmemişti. Gelecekte dünyanın böyle sorunlarla karşılaşmaması için neler yapılabilir? Daha çok iyi bir ülke olmalıyız. Yardımsever olmalıyız.
  Düşününüz: Sizce bu problemlerden hangisi daha önemlidir. Neden?
  Birinci dünya savaşında çok can kaybedilmiştir. İnsanlar buna çok üzülmüştür.

  Sayfa 141
  Çare Sizsiniz

  Aşağıda verile küresel sorunlardan birini seçerek çözümüne katkı sağlayınız.
  1.Su kirliliği 2.ozon tabakasının delinmesi 3.Açlık 4.Çevre kirliliği 5.Doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi 6.Küresel ısınma
  Doğal Kaynakların bilinçsiz tüketimi: Dünya nüfusunun artması, yaşanabilir yerlerin azalması, bilinçsiz yapılaşma, su kaynaklarının etkin kullanılamaması, sanayinin hızla artması gibi nedenlerle doğal kaynaklar düzensiz ve bilinçsiz kullanılarak gelecekte yaşayacak insanlar ve canlılar için tehlike unsuru oluşturmaktadır. Doğal kaynakların dengeli ve düzenli kullanılmasına önem vererek gelecekte yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.

  1.Hangi sorunu seçtiniz? Neden?
  Çevre kirliliğini seçtim.Çünkü;Çevremiz giderek kirleniyor ve dünyamız yakında bataklık haline gelmesi.

  2.Bu sorunu hangi sıfatla çözmek istersiniz? Neden? (düşünür,sanatçı,sporcu,yazar, bilim insanı,devlet adamı vs.)
  Bilim adamı ile çözmek isterdim.

  3.Bunu nasıl yapacağınızı yazınız?
  Bilim adamı ile çalışmalar yapar buna bir çözüm bulurduk.

  4.Sorunu çözdünüz. Şimdi nasıl bir hayat var? Aşağıya betimleyiniz.
  Dünyamız çok temiz havalı bir yer olur bataklık olmaktan kurtulur.

  5.Bu çalışmayı kime ya da kimlere göndermek isterdiniz? Niçin?
  Ülkeleri tehlikede olanlara verirdim.Çünkü;Onların ihtiyacı var.

  Sayfa 142
  Birlikte Yaşatalım

  1.Nemrut Dağı Milli Parkı’nda yaşanan sorunlar nelerdir?
  Nemrut Dağına giden yollar dar ve çok keskin virajlarla dolu , Yaşlı,hasta ve engelli vatandaşlar birilerinin desteği olmasa Nemrut Dağına çıkmaları imkansız, Nemrut Dağına çıkmak için neden bugüne kadar bir teleferik yapılmadı.

  2.Nemrut dağ Milli Parkı’nda yaşanan sorunların önlenebilmesi için neler yapılması gerekir? Yolların yeniden yapılandırılması, tanıtım faaliyetlerine önem verilerek organizasyon şirketleri ile anlaşma yapılması, teleferik yapılarak yaşlı olanlara gezme imkânı sağlanmalı.

  3.Tarihi çevrelerin karşı karşıya kaldığı başka ne tür sorunlar vardır?
  Tarihi yerlerin en önemli sorunları gereken ilgi ve alakanın gösterilmeyerek tamiratlarının zamanında yapılmaması, korunması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi, tarihi yerlerin tanıtımı yeterince yapılamamış olmasından dolayı bir çok insanımızın bu tür yerleri bilmemesi.
  ARKADAŞLAR KUSURA BAKMAYIN ALINTI AMA BENİMDE BELKİ KATKIM OLUR DEDİM VE ALINTI YAPTIM :( :(

  YİNEDE SİZLERE YARDIMCIOLDUYSAM NE BÜYÜK SEVİNÇ BANA
  qizem5130 ve Hande_GFB bunu beğendi.
 2. Hande_GFB

  Hande_GFB Üye

  Katılım:
  9 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  137 eksik ama olsun sağol
  bayramkalin bunu beğendi.
 3. bayramkalin

  bayramkalin Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2011
  Mesajlar:
  92
  Beğenileri:
  94
  Ödül Puanları:
  0
  sende saol nedemek yapamamıştım ondandır

Sayfayı Paylaş