üretim tüketim ve verimlilik ile ilgili yazı

Konu 'Türkçe 8. Sınıf' bölümünde merveck tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. merveck

  merveck Üye

  Katılım:
  15 Mart 2010
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaslar üretim tüketim ve verimlilik ile ilgili yazı bulan varsa lütfen yardımcı olsun:(:(:(
 2. Sevqi. .

  Sevqi. . Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  23 Şubat 2010
  Mesajlar:
  1.130
  Beğenileri:
  1.863
  Ödül Puanları:
  0
  A-ÜRETİMİ ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER
  1.SERMAYE
  2.İŞ GÜCÜ
  3.TARIMSAL FAALİYETLER
  4.TEKNOLOJİK GELİŞMELER
  5.SANAYİNİN ETKİSİ
  6.HAMMADDENİN ETKİSİ
  1- SERMAYE:Daha önceden üretilmiş ve üretime tahsis edildiğinde emeğin verimini artıran her şeye sermaye denir.
  Sermaye iktisadi bir varlıktır. Sermaye ekonomide her türlü mal ve hizmet üretmede kullanılabilecek
  kaynakların tümüdür. ( Makine, bina, hisse senedi, patent, şöhret, itibar vb.) Sermaye bazen üretimi
  oluşturur. Bazen de verimliliği artırır.
  Sermaye Birikimi:
  Yapılmış olan yatırımların tümüdür. Sermayenin birikmiş hali veya stokudur. ( Ulaştırma, eğitim, sağlık,
  haberleşme enerji, konut, tarım, sanayi, turizm alanındaki yatırımlar gibi.)
  Bir ülkede sermaye birikiminin fazla olası o ülkenin üretim gücünün yüksek olması demektir. Çünkü
  sermaye, zenginlik ve verimlilik işaretidir. Sermaye daha kısa zamanda daha fazla, kaliteli ve ucuz üretime
  imkân verir.
  Beşeri uns. Üret. Dağ.
  Tük. Faaliyetlerine
  etkileri
  Üretimi etkileyen
  faktörler Dağıtımı etkileyen
  faktörler Tüketimi etkileyen
  faktörler
  Sermaye Birikimi
  İş gücü Kaynakları
  Tarımsal
  faaliyetlerin
  özelliği
  Teknolojik gelişme
  Sanayinin etkisi
  Ulaşım Modern pazarlama
  İnsan kaynakları İletişim
  Yerleşim
  özelliklerin etkisi
  Temel İhtiyaçlar
  Tanıtım ve reklâm,
  kitle iletişim araçları
  Gelir düzeyi
  Moda
  Teknolojik
  gelişmeler
  Hammaddelerin
  etkisi
  Her ülke sermaye birikimine önem verir. Bunun en önemli yolu tasarruf edilerek ve bunu yatırıma
  dönüştürerek sermaye artışı sağlanır.
  Sermaye, sanayi tesislerinin yapımında gerekli olan araç ve gereçlerin alınmasından, çalışanların ücretlerinin
  ödenmesine kadar birçok alanda en gerekli şarttır.
  Sanayi tesisleri büyük sermayelerle kurulmaktadır. Bu nedenle, sermayenin, yani paranın biriktiği veya fazla
  olduğu bölgelerde sanayinin kuruluşu daha kolay olmaktadır. Sermaye birikimi fazla olduğundan Marmara,
  Ege ve Akdeniz bölgelerinde sanayi yatırımları daha fazladır.
  Türkiye’de sanayi konusunda en büyük etken sermayedir.
  Sermayemiz yeterli olmadığından, ülkemizde yabancı sermayenin girmesi için kolaylıklar
  sağlanmaktadır. Bu da zaman zaman büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Ülkemizde tarımın gelişmiş
  ülkelere oranla geri kalmasında en önemli eksiklik sermaye yetersizliğidir Tarımla uğraşan çiftçi kesimi kendi
  gereksinimini zorlukla karşılamakta, çoğu kez elde ettiği gelir yeterli olmadığı için yaşadığı köyü terk ederek
  büyük kentlere göç etmektedir.
  Köylülerimizin bu gereksinimleri kendi düşük gelirleri ile karşılama imkânları yoktur.
  2- İŞGÜCÜ:Üretimde kullanılan insan gücüne emek denir. Emek olmadan diğer üretim faaliyetlerini üretime dönüştürmek
  mümkün değildir. Ekonomik anlamda emek; faydalı mal ve hizmet üretmek için planlı bir şekilde yapılan
  bedensel ve zihinsel faaliyettir. Emeğin kaynağı insandır. Bunun kaynağı da nüfustur.
  Nüfusu çok olan ve genç bir yapıda olup, iyi eğitilmiş ülkeler işgücü kaynağı olarak avantajlı ülkelerdir.
  İşgücü ikiye ayrılır,
  1- Vasıflı İşgücü: Nitelikli, becerikli veya yetişmiş işgücüdür. Yani işinin ustasıdır.
  2-Vasıflı İşgücü: Niteliksiz veya belirli bir beceri gerektirmeyen işgücüdür. Bu tür işgücü üretimde fazla verimli
  değildir.
  Sanayi tesislerinin çalışması ve üretimin artması yönünden iş gücüne ihtiyaç vardır. Özellikle gelişen
  teknoloji ile birlikte sanayi tesislerinin büyümesi ve bu işyerlerinde makineleri kullanabilecek işgücü ihtiyacı
  artmaktadır. Sanayinin gelişebilmesi için konularında uzman nitelikli ve sürekli işgücünün olması gereklidir.
  Ülkemizde iş gücü ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilmekte, hatta dış ülkelere bile gönderilmektedir. Fakat
  ülkemizde bazı sanayi kollarında teknik eleman henüz tam olarak yeterli değildir.
  İşgücünün verimli olup olmamasını etkileyen faktörler:
  1-İşgücünün eğitim, uzmanlaşma ve iş bölümü durumu,
  2- Kullanılan hammadde ve malzemelerin kalitesi,
  ( Daha dayanıklı, üretimde daha az fire veren ve daha uzun ömürlü malzemeler olumlu katkılar yapacaktır.
  Örneğin dokuma tezgâhında sık sık kopan iplik olumsuz etki yapar.)
  3- Kullanılan teknolojinin düzeyi de emeğin verimini etkiler.
  4- Emeğin verimi ülkeler, bölgelere ve sektörlere göre de değişebilmektedir.
  ( Enerji, eğitim, sağlık, yol, su, haberleşme vb at yapı yatırımları tamamlanmış alanlarda emek daha
  verimlidir.)
  3- TARIMSAL FAALİYETLER:Tarımsal faaliyetlerin özeliği, tarımda kullanılan teknolojiler, üretim miktarları ve üretilen ürünlerin kalitesi,
  üretilen ürünlerin fiyatlanma durumu ve dünya piyansına uyguluğu üretim açısından önemlidir.
  Uygulanan Tarım Yöntemleri:
  1. İntansif (Modern-Yoğun) Tarım Metodu:Nüfusa göre ekili dikili alanların sınırlı olduğu ülkelerde uygulanır. Birim alandan alınan verim çok
  yüksektir. Örneğin Hollanda, Danimarka, Japonya, İsveç ve İsrail gibi ülkelerde bu tür tarım metodu
  uygulanmaktadır. Yurdumuzda ise Akdeniz ve Ege Bölgelerinde uygulanan seracılık faaliyetleri intansif tarım
  metoduna örnektir.
  2. Ekstansif (İlkel-Kaba- Yaygın ) Tarım Metodu:Nüfusa göre tarım alanlarının fazla olduğu ülkelerde uygulanan tarım metodudur. Birim alandan alınan verim
  düşüktür. Üretim miktarında iklimin etkisi vardır. İntansif tarım metodu ile ekstansif tarım metodu arasındaki
  en önemli fark birim alandan alınan verimdir.
  3. Nadas Tarım Metodu:Nadas, toprağın su ve mineral kazanmasını sağlamak amacıyla boş bırakılmasıdır. Verimi en düşük tarım
  metodudur. Tamamen iklime bağlılık gösterir. Yağışın az, sulamanın yetersiz olduğu alanlarda uygulanır.
  4-TEKNOLOJİK GELİŞMELER:Teknolojik gelişmeler üretimin artırılması, kaliteli ve ucuza mal üretiminin gerçekleşmesinde önemlidir.
  Yeni gelişen teknolojilerle daha kaliteli, daha seri ve ucuza üretim gerçekleşmekte daha kaliteli ve nitelikli
  ürünler üretilebilmektedir.
  Ülkeler her geçen gün teknoloji yarışına girmekteler ve teknoloji harikası ürünleri sergileyerek dünya
  piyansına hâkim olma amacındadırlar. Bu yarışta geri kalan ülke ve firmaların ayakta kalmaları mümkün
  olamamaktadır.
  Örneğin ülkemizde tarımsal üretimde; Köylerimizde tarlalar pek çok yerde hala hayvan gücünden
  yararlanarak sürülmekte; çiftçilerimizin dünyadaki teknolojik gelişmelerden, yeni bitki türlerinden yeterince
  haberi dahi olmamaktadır Oysaki içinde bulunduğumuz çağ, bilim ve teknoloji çağıdır. Gelişmiş ülkeler ile
  rekabet edebilmek, tarımsal ürün çeşitliliğini ve kalitesini yükseltmek için; Tarım araçlarına, tarımsal üretimi
  arttırıcı girdilere (kimyasal gübre, sulama kanalları), Bilimsel verileri uygulayacak gelire (tohumlarının satın
  alınıp, yeni bitki türlerinin üretilmesi) gereksinim vardır
  5-SANAYİNİN ETKİSİ:Sanayi: İşlenmemiş (hammadde) ya da yarı işlenmiş maddelerin fabrika ve imalathanelerde makinelerle
  işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir duruma getirilmesidir. Sanayide üretim yapan tesislere sanayi tesisi,
  yapılan faaliyetlere sanayi faaliyetleri denir. Sanayinin ekonomiye katma değeri tarıma oranla oldukça
  yüksektir. Bu nedenle sanayileşen ülkeler daha gelişmiştir. Sanayi ekonomik gelişmenin motor gücüdür.
  Sanayi dayanıklı, depolanabilir mal üretmesi ve daha örgütlü bir yapısı olduğu için gelir düzeyi daha
  yüksektir. Sanayi ayrıca bazı ürünlerin üretiminin artışı veya yaygınlaşmasına neden olarak üretim artışına
  neden olmaktadır Artan bu ürünlerin daha yüksek değerlerle alınması ve daha iyi değerlendirilmesi yoluyla
  katma değerler artmasın neden olmaktadır. Kurulduğu bölgelere yeni sanayi dalları veya yan sanayilerin
  kurulmasına imkân vererek, üretimin artmasına neden olmaktadır.
  Örnek; Ülkemizde şekerpancarı üretimi, 1926 yılında Uşak ve Alpullu şeker fabrikalarının yapılmasıyla
  başlamıştır
  6.HAMMADDENİN ÜRETİME ETKİSİ:Sanayide makineler, işlenmemiş ya da yarı işlenmiş maddeleri işleyerek kullanılabilir ve tüketilebilir hale
  getirir. Bu şekilde kullanılabilir hale getirilen her türlü işlenmemiş yada yarı işlenmiş maddelere hammadde
  denir. Örneğin; Tarladan toplanmış pamuk, şekerpancarı işlenmemiş hammaddedir. Pamuk ipliği ise yarı
  işlenmiştir.
  Hammadde, sanayi tesislerine üretim için gerekli en önemli öğelerden biri olup, fabrikaları ayağına çeken
  özellik taşır.
  Sanayide üretim yapılabilmesi için hammaddenin olması gerekmektedir.
  Sanayi tesisleri hammaddelerin yoğun olduğu alanlar özellikle de hammaddenin yükte çok ağır alanlara
  kurulmaktadır. Bisküvi, makarna vb. unlu mamuller fabrikalarının İç Anadolu’da yoğunlaşması, Demir çelik
  fabrikalarının kömür ve demir yönünden zengin alanlara kurulması buna örnektir. Bunun yanı sıra fazla ağır
  olmamakla birlikte bazı çabuk bozulabilen hammaddeler de sanayi ayağına çeker. Örneğin konserve, salça,
  meyve suyu fabrikaları ve süt üretim tesislerinin çok yetiştirilen yerle kurulması buna örnektir.
  Ülkemizde hammadde kaynakları ile sanayi kuruluşları arasında son derece sıkı bir ilişki mevcuttur.
  Örneğin,
  • Unlu gıda sanayi İç Anadolu’da,
  • Dokuma sanayi Adana, İzmir, Denizli çevresinde,
  • Zeytinyağı Sanayi Ege kıyılarında,
  • Boya, plastik ve lastik fabrikaları rafineri kenarlarında yaygınlık göstermektedir.
  B –DAĞITIMI ETİLEYEN FAKTÖRLER:• Üretilen malların tüketicilere ulaşabilmesi dağıtım yoluyla olmaktadır.
  • Dağıtım yeterince gelişemezse fazlaca üretim yapmanın bir anlamı yoktur.
  • Üreticiden tüketiciye ulaşamayan mal ve hizmetlerinde tüketilmesi söz konusu olamaz.
  DAĞITIMI ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER
  • 1.ULAŞIM
  • 2.MODERN PAZARLAMA TEKNİKLERİ
  • 3.İLETİŞİM
  • 4.İNSAN KAYNAKLARI
  • 5-YERLEŞİM ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ1-ULAŞIM:
  Sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve üretilen mamul maddelerin taşınması faaliyetlerine ulaşım denir.
  Ulaştırma ekonomik (tarım, sanayi, ticaret, turizm) veya ekonomik olmayan (gezi, kültür transferi, kolay
  ulaşım imkânları vb.) sistemlerin vazgeçilmez unsurudur ve Hızlı ve ekonomik bir ulaştırma, tarım
  verimliğinin arttırılması, sanayinin ve yerleşmelerin ve nüfusun sağlıksız dev şehirlerde toplanmasının
  engellenerek, yurt sathına daha homojen dağıtılmasının da en önemli aracıdır. Sanayi tesislerinin kuruluş
  aşamasında araç-gereçlerin, enerjinin, hammaddenin ve çalışanların taşınması ve üretim aşamasında
  ürünün pazarlanması için iyi bir ulaşım ağı gerekir.
  Ulaşımın hızlı ve ucuz olması da gerekir. Bu nedenle sanayi kuruluşları ulaşımın elverişli ve ucuz olduğu
  deniz kıyılarında ya da demiryolu ağı çevresinde yoğundur.
  Fabrika kurulacak yerler ana yollar üzeri ve yakınları olan alanlar olmalı, ulaşımı zor yolları kapanan
  alanlar buna uygun değildir.
  Sanayi faaliyetlerinin ülkelerin yüzeyine dağılışı düzensizdir.
  Ulaşım kolaylığına bağlı olarak tesislerin çoğu belli bölgelerde ve kıyı kesimlerde toplanmıştır. Örneğin,
  ülkemizde, sanayi tesisleri, genelde önemli ulaşım yolları kenarlarında ve limanlara yakın yerlere
  kurulmuştur.
  İstanbul, İzmir, Mersin, Adana gibi merkezlerin çok gelişmesi ulaşımla çok yakından ilişkilidir.
  2-MODERN PAZARLAMA TEKNİKLERİ:Günümüzde dağıtım açısında modern pazarlama tekniklerinin de önemi büyüktür. Özellikle gelişen
  teknolojiden faydalanarak elektronik ortamda ticari bağlantılar yapılabilmektedir veya insanlar üretilen
  ürünler hakkında bilgilendirilmesi, o mal ve hizmetleri almaya istekli hale getirilme gayreti güdülmektedir.
  Ayrıca pazarlama günümüzde uzmanlık alanı haline gelmiş olup profesyonelce yapılamaktadır.
  Pazarlama kavramı günümüzde önemli bir ekonomi dalı haline gelmiştir. Çünkü insanlar çok çeşitli
  ürünlerin seçilmesinde zorlanmaktadır. Ayrıca var olan ürünlerinde bilinmesi gerekir.
  Pazarlama; piyasada var olan ürünlerin tüketici tarafından tanınması ve bilinmesi, kişilerin belli ürünlere
  yönlendirilmesi görevini yapar. Bu sektördeki deneyimli bilgili ve yetişmiş elemanlarla yapılır. Bir yandan
  tanıtım ve yönlendirme yapılırken bir yandan etkili satış teknikleri ile ürünler daha cazip hale getirilerek
  dağıtım faaliyetleri ve tüketimin artmasına neden olurlar. Örneğin; Turizmde yılın belli aylarında yapılan
  indirimler sürpriz hediyeler, sürekli rehber hizmeti verme, ilginç seyahatlere uygulanacak farklı fiyatlar
  gibi.
  3-İLETİŞİM:Günümüzde iletişim ağı teknolojilerinin gerekliliği değil, sağladığı avantajlardan nasıl yararlanılacağı
  önem kazanmıştır.
  İletişimin sağlayacağı yararlar;
  • Maliyet avantajı,
  • İş Sürekliliği,
  • Bilgilere her an ve her yerden hızlı şekilde erişimdir.
  • Günümüzde ticari ilişkilerin yürütülmesinde iletişimin çok önemli yeri vardır.
  Üretilen malların tüketim bölgelerine ulaştırılmasında gerekli bağlantıların zamanında ve doğru şekilde
  yapılması çok önemlidir. İyi yapılmayan bağlantılar ticari ilişkilerin aksamasına üretimde kayıplara neden olur.
  Dağıtım sırasında oluşan aksaklıkların düzeltilmesi iletişim sayesinde olmaktadır. Konuyla ilgili yenilikler de
  iletişim ile anında bildirilebilir.
  4-İNSAN KAYNAKLARI:Bir ülkede çalışabilen ve üretime katkıda bulunan insan sayısını ifade eder. Ancak emeğin hem miktarı
  hem de kalitesi önemlidir. İnsanların sağlık, eğitim, bilgi birikimleri, kültürel durumları önemlidir.
  Dağıtımın hızlı, güvenli, zamanında yapılabilmesi için, ulaşım araçlarının hızlı, güvenli, teknolojik
  özelliklerinin yeterli olması kadar bunları kullanacak ve bu faaliyetleri aksatmadan yapacak yetişmiş
  elemanlar gereklidir
  5-YERLEŞİM ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ:Dağıtımda yerleşmelerin önemi büyüktür. Önemli yol güzergâhlarında olan ulaşımın kolay olduğu
  yerleşmeler dağıtım faaliyetleri için oldukça uygundur. Özelikle de kara, hava, demir ve deniz yollarının
  birbirine bağladığı, otoban veya oto yolların üzerinde bulunan, önemli gar, liman ve hava alanlarına sahip
  yerleşmeler dağıtım üssü haline gelmektedirler. Bunların yakın çevreleri de bundan olumlu etkilenirken;
  Sayılan özeliklerden uzak, ulaşımın zor olduğu dağlık alanlar, yolların aşırı kış nedeniyle kapandığı
  alanlar, üretim bölgelerinde uzak olan alanlarda bulunan yerleşmeler olumsuz etkilenmektedir. Çünkü
  buralara üretilen mallar zorluk nedeniyle hem az gelmekte, hem de maliyeti yükselmektedir. Bu da fiyat
  artışları nedeniyle tüketimin az olmasına neden olmaktadır. Tüketim azaldıkça dağıtım da azalmaktadır.
  Özellikle kırsal yerleşmeler, bunlar içinde de dağınık yerleşmeler dağıtım için oldukça olumsuz özellikler
  oluşturmaktadır.
  C –TÜKETİMİ ETİLEYEN FAKTÖRLER:
  • 1.TEMEL İHTİYAÇLAR
  • 2.TANITIM, REKLAM VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
  • 3.GELİR DÜZEYİ
  • 4.MODA
  • 5.TEKNOLOJİK GELİŞMELER1- TEMEL İHTİYAÇLAR:
  Temel ihtiyaçlar arttıkça tüketim artmaktadır. Çünkü bunlar zorunlu ihtiyaçlar olup ötelenmesi veya tehir
  edilmesi mümkün olmayan ihtiyaçlardır. Dünya nüfusu arttıkça veya yerleşmeler, aileler kalabalıklaştıkça
  temel ihtiyaçlar artmaktadır. Bu da tüketin artmasına neden olmaktadır. Nüfusun kalabalık olduğu yerler
  tüketimin fazla olduğu yerlerdir. Orhangazi’deki tüketim işleri İstanbul’daki tüketim aynı ölçüde değildir.
  Örneğin, batı bölgelerinde nüfus fazla olduğundan ürünlerin pazarlanması kolay olurken doğu
  bölgelerinde nüfus az olduğundan ürünlerin pazarlanması zor olur. Bu durum sanayi tesislerinin
  buralarda kurulmasını zorlaştırmaktadır.
  Tüketim Talebini Etkileyen Faktörler:
  1-Bir malın talebi toplumun istek ve ihtiyacına bağlıdır. Örneğin merdaneli çamaşır makinesini bu gün
  alan ve satan yoktur. Herkes otomatik makine istemektedir.
  2-Bir malın talebi nüfusun büyüklüğüne bağlıdır. Bir ülkede çocuk oranı fazla ise çocuk giysisine talep
  de fazladır.
  3-Bir malın talebi toplumun gelir düzeyi ile doğru orantılıdır. Gelir düzeyi yüksek kişiler temel
  ihtiyaçlarının dışında da talepte bulunurlar
  4-Bir malın talebi o malın fiyatına da bağlıdır. Fiyat düştükçe talep de artar. Balığın fiyatı düşünce ete
  olan talep azalır.
  5-Bir malın talebi başka bir malın fiyatına bağlıdır. Benzin fiyatları arttıkça oto gazla çalışan arabalara
  doğru bir talep artışı olur.
  2-TANITIM REKLÂM VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI:
  Reklâm: Mal ve hizmetler hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi ve etkilenmesi için kitle iletişim
  araçlarında ücret karşılığında söz, yazı, resim, görüntülerle sunulan yayınlardır.
  Reklâmın amacı;
  • Bilgi verme,
  • Hatırlama ve ikna etme yoluyla ürünlerin satışlarını artırmaktır.
  Tanıtım:
  İşletmeler, mallar ve hizmetler, kişiler hakkında kitle iletişim araçları ile sunulan haber niteliğindeki bilgilerdir.
  Amacı; Karşılığında ücret almadan geniş kitleleri doğruluk derecesi yüksek haberle bilgilendirmedir. Kitleleri
  etkilemek ve ilgi uyandırmaktır.
  Reklâm ve tanıtım araçları;
  Radyo, televizyon, gazeteler, dergiler, internet, broşürler, pankartlar, afişler, duvar ilanları, el ilanları,
  tabela, kasetler, CD’ler, videokasetleri, sinema, tabela, ışıklı panolar, kataloglar vb. Bu tür araçlar ve
  faaliyetler tüketimi artıran etkidedir.
  Reklâm ve tanıtım faaliyetlerinden etkilenen ve bir mal ve hizmet almaya henüz karar verememiş insanlar bu
  sayede mal ve hizmetleri alarak tüketici durumuna gelmektedir. Bu araçların günümüzde tüketim
  faaliyetlerindeki önemi her geçen gün artmakta âdete bu araçlar yeni bir sektör haline gelmektedir.
  İzlediğimiz reklâmlar evimizin içine girmiş, birer saatli bomba gibi tıklamaya başlıyor. Televizyon adeta
  elektronik bebek bakıcısı. Reklâm önce onları tavlıyor, sonra hayal dünyalarına giriyor ve daha sonra
  tüketime dönüşüyor. Çocuklarımız özellikle gıda ve oyuncak ürünleri seçiminde en çok televizyon
  reklâmlarından etkilendiklerinin tespit edilmiştir.
  3-GELİR DÜZEYİ:İnsanların tüketimlerinde en önemli etkendir. Gelir olmadan mal ve hizmetlere talep olmaz. İnsanlar yeterli
  gelirleri oldukça ancak tüketime girerler. Geliri attıkça tüketim için ayırdıkları bütçede artar. Gelir düzeyi az
  olan insanlar ancak zorunlu ihtiyaçları için kaynak ayırabilirken, zorunlu olmayan ihtiyaçlarına, lüks ihtiyaçlara
  imkân bulamaz. Gelir seviyesi arttıkça da zorunlu ihtiyaçların dışındaki ihtiyaçlara kaynak bulabilirler. İşçi,
  memur, çiftçi vb toplum kesimlerinde yeteli gelir olmadığı zaman piyasa durgunlaşır esnaf iş yapamaz hale
  gelir, Beyaz eşya, mobilya, ev, araba vb. alımları azalır. Bu, tüketimle gelir arasındaki bağlantıyı gösterir.
  4-MODA:İnsanları tüketimime yönelten ve tüketimi artıran bir başka etkendir. Modayı takip etmek, moda olan ürünleri
  almak, başkalarında gördüklerini özenti yoluyla almaya çalışmak, tüketimi artırır. Özellikle de gençler ve
  bayanlar bu konuda hedef olan kitledir. İhtiyacı olmadığı halde yeni bir elbiseyi, ayakkabıyı almak veya
  turistik bir beldeyi ziyaret etmek, yeni açılan bir lokantada yemek yemeye gitmek, yeni model bir araba almak
  vb. istek ve arzular tüketimin artmasına neden olmaktadır.
  5- TEKNOLOJİK GELİŞMELER:Bir yandan insanların yaşamlarını kolaylaştırmakta, bir yandan da hayat ve sağlık şartlarını iyileştirmektedir.
  Daha sağlıklı ve daha uzun ömür yaşayan ve daha fazla geliri olan insanlar daha fazla tüketici duruma
  gelmektedir. Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe çeşitli mal ve hizmetlerin daha ucuza mal edilmesine neden
  olmaktadır. Üretilen malların ve hizmetlerin ucuzlaması tüketimin artmasına yol açmaktadır.
  Teknolojik gelişmeler malların ucuzlamasını sağladığı gibi harika denilebilecek çok yeni ürünleri ortaya
  çıkarmakta; insanları moda da olduğu gibi cezb ederek İhtiyacı olmadığı halde daha iyisi, daha güzeli, daha
  fonksiyonlusu gibi yeni ürünlere yönelmektedir.
  Kimi zaman da yükselen talep fiyatları düşürebilir. Bunun için en iyi örnek olarak bilgisayarlar ve
  elektronik ürünler verilebilir. Seri üretim teknikleri 1960’lı yıllardan beri, fiyatları yüzde 20 ila 30
  düşürmektedir.
  Sevqi. . bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş