varlık felsefesi ve felsefi akımlar test soruları

Konu 'Felsefe Dersi Yazılı ve Test Soruları' bölümünde calısganemo_ tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. calısganemo_

  calısganemo_ Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2008
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  1

  arkadaşlar bana varlık felsefesinden 30 test sorusu gerekli cevap anahtarlarıyla beraber.. şimdiden teşekkür ederim:ugh:
  emrah tuncer bunu beğendi.
 2. emiliozlem

  emiliozlem Üye

  Katılım:
  11 Ocak 2009
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0
  1-bende birtakım algılar,tasarımlar var.Öte yandan bunların kaynağının ben olmadıımıda biliyorum;çünkü rüyalarım gibi tamamen bende olup biten şeylerle gerçek hayatta veya varlıkta olup biten şeyle arasında bir ayrım yapmam gerekir.O halde varlık algıdan ibaret olamaz.Tam tersine varlık varolduğu içindir ki algı vardır.

  Aristoteles'in bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisini destekler?

  A)varlık olmadan düşünce de olmaz.
  B)varlığın olup olmadığını bilemeyiz.
  C)varlık kişiden kişiye değişir.
  D)varlık değişimden ibarettir.
  E)varlık insan düşüncesinin ürünüdür.

  2-toprağa atılan tohum karşıtı olan bitkiye dönüşür,bitki de ürün verir ve kendisi ortadan kalkar.

  Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

  A)idea
  B)diyalektik
  C)form
  D)nihilizm
  E)fenomenoloji

  3-Platon'a göre içinde yaşadığımz duyular dünyası,gerçek varlığın bulunduğu idealar dünyasının ynsımasıdır.

  Platon'un bu düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
  A)materyalizm
  B)düalizm
  C)entüisyonalizm
  D)nihilizm
  E)idealizm

  4-Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin sorularından biri olamaz?

  A)ölümden sonra yaşam var mıdr?
  B)ruh ve beden ilişkisi nasıldır?
  C)insanın biyolojik yapısının özellikleri nelerdir?
  D)evrenin bir başlangıcı var mıdır?
  E)bir yaratıcı var mıdır?

  5-thales,yeryüzü ve gökyüzündeki herşeyin sudan türediğini,
  Anaksimandros,doğada varolanların Aperion'dan (sınırlı olmayan)meydana geldiğini,
  Anaksimenes,varolan herşeyin sıcak nefes adını verdiğini havadan oluştuunu ileri sürmüştür.

  Bu görüşler,Milet felsefe okulunda aşağıdaki sorulardan hangine yanıt arandığını gösterir?

  A)Evren değişebilir mi?
  B)Bilgimiz ne ile başlar?
  C)İnsan aklıyla evreni kavrayabilir mi?
  D)Sonsuz olan nedir?
  E)Evrenin ilk ögesi nedir? (1991-ÖYS)

  6-Gorgias'a göre "hiçbir şey yotur,olsada bilinemez,bilinsede başkasına ifade edilemez."

  Aşağıdakilerden hangisi bu görüşe uygundur?

  A)Varlık duyular alanıdır.
  B)Varlık sürekli değişim halindedir.
  C)varlığın kaynağı idealardır.
  D)Varlık değişmeyen tek olandır.
  E)varlık yoktur.

  7-*Evrende hiçbir rastlantı yoktur.Herşey mekanik bir nedensellik sonucunda ortaya çıkar.
  *duyum ve düşünce insan organizmasının bir hareketidir.

  Bu düşünceleri savunan bir kişi aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemektedir?

  A)idealizm
  B)düalizm
  C)materyalim
  D)nihilizm
  E)rasyonalizm

  8-Bilimler varlık dünyasındaki sadece somut nesnelerle ilgilenirken felsefe varolan her türlü nesnenin genelini konu edinir.

  Bu bilimin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

  A)olgusal olması
  B)sistematik olması
  C)evrensel olması
  D)objektif olması
  E)birikimsel olarak ilerlemesi

  9-Varlık felsefesi varlığı bütün olarak ele alıpen genel ve en temel sorgulamaları yapar.

  Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi varlık felefesinin sorduğu sorulardan biri değildir?

  A)oluş bir varlık mıdır?
  B)varlık varsa nedir?
  C)varlığın temel özellikleri nelerdir?
  D)varlığın bilgisine ulaşılabilir mi?
  E)duyuların dışında bir varlık var mıdır?

  10-=>"Güzelliğin on para etmez şu bedendeki aşk olmasa."diyen şık Veysel ile
  =>"Varolmak algılanmış olmatır."diyen Berkeley'in

  Bu görüşlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmasıdır?

  A)soyut olanın önemsiz olduğu
  B)somut olanın önemsiz olduğu
  C)asıl olanın nesne olduğu
  D)asıl olanın özne olduğu
  E)değerlerin belirsiz olduğu (2006-ÖSS)

  1-A , 2-B , 3-E , 4-C , 5-A , 6-E , 7-C , 8-A , 9-D , 10-A
  sertinho bunu beğendi.
 3. karakurt

  karakurt Üye

  Katılım:
  9 Şubat 2009
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  FELSEFİ AKIMLAR  1. Bilgilerimizin mutlak olduğunu savunan, o nedenle iddiaları eleştirmeden kabul eden felsefe öğretisi aşağıdakiler-
  den hangisidir?
  A) Septisizm
  B) Dogmatizm
  C) Realizm
  D) Pragmatizm
  E) Pozitivizm

  2.Aşağıdakilerin hangisi pozitivist felsefe öğretisinin konusuna uygun bir açıklamadır?
  A) Hiçbir şey bilinemez, bilinse bile açıklanamaz.
  B) Her şey sezgilere bağlı olarak kavranır.
  C) Bilimin konusuna giren olay ve olgularla felsefe yapılmalıdır.
  D) İnsan için faydalı olan metafizik kavramların açıklanmasıdır.
  E) Akıl ile hayatın ve evrenin mutlak bilgisine ulaşılabilir.

  3. Platon'a göre nesne ve olayların bilgisi doğuştan insan aklında vardır. İnsan “idealar aleminde” her şeyin bilgisine sahipti ama "gölgeler aleminde” her şeyi unuttu, hatırlarsa tekrar varlıkların bilgisini edinir.
  Bu açıklama aşağıdaki felsefe öğretilerinin hangisiyle ilgilidir?
  A) Relativizm
  B) Septisizm
  C) Rasyonalizm
  D) İntiusyonizm
  E) Kritisizm

  4. I. Her şeyden sürekli kuşkulanmak
  II. Duyu organlarına gelen uyarıcılardan kuşkulanmak
  III. Doğru bilgiye ulaşmak için kuşkuyu metod olarak kullanmak
  IV. Bilimsel çalışmalarda ortaya atılan varsayımlardan kuşkulanmak
  Yukarıda kuşku çeşitlerinin hangilerinde düşünce tembelliği vardır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) Yalnız IV.
  D) II. ve III.
  E) III ve IV

  5. Ortaçağın dogmalarına karşı çıkan, hiçbir şeyi tartışmadan eleştiri süzgecinden geçirmeden kabul etmek doğru değildir diyen felsefe öğretisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kritisizm
  B) Skolastik felsefe
  C) Ampirizm
  D) Egzistansializm
  E) Fenomonolojizm

  6. Her şeyin ve her varlığın esası olan cevhere "MONAD" adını verir. Rasyonalizmin yeniçağdaki önde gelen temsilcilerinden olan bu filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  A) R. Descartes
  B) B. Spinoza
  C) G. Wilhelm Leibniz
  D) İ. Kant
  E) D. Hume

  7.Isı karşısında metallerin genleştiğini bilerek ya da bilmeyerek gözlemişizdir. Bu gözlemlerimizin devamlılığı bizde “ısı ve genleşmeyi” daima yan yana görme “alışkanlığı” meydana getirecek ve “nerede ısı görsek orada genleşmeyi hatırlayacağız.”
  Bu görüşüyle David HUME aşağıdakilerin hangisini savunmuştur?
  A)Bilgilerimizin nesnelere bağlı olarak değişmeyeceğini
  B)Önsezilerimizin olayları algılamada etkili olduğunu
  C)Bilgilerimizin nesnelere değil akıl gücüne bağlı olduğu
  D)Duyum ve deneyimlerimizin bilgilerimizi oluşturduğunu
  E)Nesnelerin bilgisinin doğuştan aklımızda saklı olduğunu

  8. Bergson'a göre "yaratıcı evrim halinde bulunan hayatın bilgisini felsefe verir. Felsefe bunu sezgilerle yapar. Sezgide içgüdüye yaklaşan bir durum vardır.Nasıl hayvanlar içgüdüleriyle kendilerine zarar verecek durumlardan uzaklaşırsa felsefe de sezgiyle doğrulara ulaşabilir.” Bu görüş aşağıdaki felsefi öğretilerin hangisiyle açıklanabilir?
  A) Dogmatizm
  B) Ampirizm
  C) Hedonizm
  D) Pozitivizm
  E) İntiüsyonizm

  9.Aşağıdakilerden hangisi “Pragmatist” görüşün açıklamasına uygun bir anlatımdır?
  A) Deneyin verileri gerçektir.
  B) Fayda ve işe yararlılık önemlidir.
  C) Akıl prensiplerine uygunluk önemlidir.
  D) Doğrunun ölçüsü dine bağlıdır.
  E) Eleştirilerek elde edilen bilgiler doğrudur.

  10. Büyük İskender’in doğuya yaptığı seferler sonucu doğu ve batı kültürü karşılaşmış ve “Hellenistik kültür" ortaya çıkmıştır. Bu dönemin felsefesi Stoa ve Epiküros ile temsil edilir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu felsefenin temel özelliğidir?
  A) Ana maddenin araştırılması
  B) Bilginin kaynağının araştırılması
  C) Mutlu bir yaşamın sağlanması
  D) Estetik değerlerin tartışılması
  E) Doğru bilginin koşullarının belirlenmesi

  11. İlkçağ felsefesinde doğa yerine insanı incelemeyi amaçlayan "her şeyde ölçünün insan" olduğunu savunan felsefe aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Roma felsefesi
  B) Hellenistik felsefe
  C) Septikler
  D) Sofistler
  E) Stoacılar

  12. Nasıl saat günün bir parçası ise ben de bunun gibi bütünün bir parçasıyım.
  Epiktetos'un bu sözleri Stoacı felsefenin hangi yönüyle ilgilidir?
  A) Rasyonalistlik
  B) Panteistlik
  C) Doğmatiklik
  D) İdealistlik
  E) Ampiristlik

  13. Platon, “Devlet” adlı eserinde; “Ya filozoflar devlet adamı, ya da devlet adamları filozof olmalıdır.” der.
  Burada aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
  A) Devlet, insanın varlığına bağlıdır.
  B) Eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesi doğaya uygundur.
  C) Koruyucu olmak insanın cesaretinden gelir.
  D) Yönetici erdemli ve bilge kişi olmalıdır.
  E) İnsan devlet içinde yaşayan toplumsal varlıktır.

  14. Metafizik düşünceye karşı çıkan, duyu verilerine ve deneye dayanan, düşüncelerden hareketle felsefe yapılmalıdır.
  Bu açıklama aşağıdaki felsefe öğretisinin hangisiyle ilgilidir?

  A) Egzistansializm
  B) Pragmatizm
  C) Fenomonoloji
  D) Materyalizm
  E) Pozitivizm

  15. Bireysel yaşamı kendisine konu alan, bireyin somut varlığını ve yaşantısını açıklayan ilk temsilcisi Danimarkalı Kierkegard olan çağdaş felsefe akımı aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Pozitivizm
  B) Egzistansializm
  C) Mantıkçı ampirizm
  D) Nihilizm
  E) Panteizm

  16. "Bir eylemin iyiliği mutluluğu doğurmasından, kötülüğü de mutsuzluğa yol açmasındandır."
  J.S. MILL
  Bu değerlendirme felsefenin öncelikle hangi alanında incelenmelidir?
  A) Varlık felsefesi
  B) Bilgi felsefesi
  C) Din felsefesi
  D) Siyaset felsefesi
  E) Ahlak felsefesi

  TEST NO: 2
  1. Hegel'e göre; "Felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir."
  "Düşünce dışından gelecek duyusal gereçler gerekli değildir."
  Hegel, bu iki cümlesiyle aşağıdaki akımların hangisini temsil eder?
  A) İdealizm
  B) Pozitivizm
  C) Septisizm
  D) Kritisizm
  E) Ampirizm

  2. Dogmatik düşünürler, akılla değişmez, gerçek, kesin bilgilere ulaşabileceklerini ve evrenin ana maddesinin ne olduğunu bilebileceklerini ileri sürerler.
  Yukarıdaki düşüncenin karşıtı, aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
  A) Skolastik düşünce
  B) Epikuros sistemi
  C) Skolastik öğreti
  D) Septisizm
  E) idealizm

  3. Tüm bilgilerimiz iki ayrı kaynaktan doğar: Suje (Bilgi edinen) ve obje (dış dünya). Dış dünya bilginin hammaddesini verir. Diğeri ise bu hammaddeyi düzenler ve bir biçime koyar; bilgi haline getirir. Şu halde dış dünya olmasaydı, bilginin hammaddesi olmayacaktı.Akıl olmasaydı, dış dünyaya ait tüm algılarımız bilgi halini almayacaktı.
  Bilgiyi iki kaynağa dayandıran düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rasyonalizm
  B) Agnostisizm
  C) Fenomonoloji
  D) Pozitivizm
  E) Kritisizm

  4. Bilim sadece duyularımızla algıladığımız, üzerinde deney ve gözlem yapabildiğimiz olgularla ilgilenmelidir.
  Bu görüş aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine aittir?
  A) Septisizm
  B) Pozitivizm
  C) Kritisizm
  D) Dogmatizm
  E) Rasyonalizm
  sertinho bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş