vee 10-110 arasını yayınlıyorum arkadaşlar

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde burock5 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. burock5

  burock5 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  104
  Ödül Puanları:
  0

  evet 10-110 arasını yayınlıyorum.. ve beni desteklenemenizi bekliyorum...

  1.ETKİNLİK CEVABI:

  Sanat eserinin zenginliğini gösterir.Çünkü birtek nesne veya obje üzerinde çalışılmamıştır.ßu resimde birden fazla objeyi görebilmekteyiz.

  2.ETKİNLİK CEVABI:

  1.metinde şair kendi duygularını anlatmış ve daha çok mecaz anlama yer vermiş.2.metinde ise yazan kişinin düşünceleri değil de daha çok bilgi vermek niteliğinde ve gerçek anlama yer verilmiştir.ßu iki metinde ''ßir Günün Sonunda Arzu'' da daha çok anlamlı olduğunu görüyoruz.ßunun nedeni de şairin mecaz anlama çok yer vermesi ve okuyucular tartafından farklı yorumlanmasıdır.

  3.ETKİNLİK CEVABI:

  Yorum farklılığının sebebi okuyucunun bilgisiyle,kültürüyle,duyguve düşünceleriyle aynı zamanda ruh hali ile ilişkilidir

  1.Sorunun Cevabı:

  ßir günün sonunda arzu şiiri 4 birimden oluşmuştur..
  1.ßirim:Şair durumunu güller ile ilişkilendirerek anlatmıştır.
  2.ßirim:Şair akşam vaktinin kendisinde uyandırdıklarını yazmış.
  3.ßirim:Akşamın dünyaya etkisini anlatmıştır.
  4.ßirim:Akşam saatlerinden dileğini anlatmıştır.
  Teması: Akşamdır.

  2.Sorunun Cevabı:

  Renk yönü ile ilişki kurulmuştur.Kırmızı rengi ile ilişki kurulmuştur.

  3.Sorunun Cevabı:

  ßütün dizeler farklı anlamlara çekilebilir.ßunun nedeni ise kişinin yani okuyucunun ruh haline,bilgisine,duygusuna bağlıdır.

  4.Sorunun Cevabı:

  Evet yorumlanabilir.Şiirde bulunduğubu yeni ve farklı anlamı şiirin bütünlüğüyle ilişkilendirerek sebepleriyle birlikte açıklamak gerekir.

  ANLAMA YORUMLAMA

  1.Sorunun Cevabı:

  Şiirin çok anlamlığından kaynaklanır.Okuyucunun ruh hali,bilgisi,kültürüyle ilişkiilidir.

  2.Sorunun Cevabı:

  -Şiirin çok ya da tek anlamlı olması,
  -Şiirin hangi geleneğe bağlı olması ve geleneğin özellikleri,
  -Şiirin yazıldığı zamanın koşulları

  3.Sorunun Cevabı:

  Zamanın çok çabuk geçtiğini ve insanda büyük değişikler yarattığıdır.

  Ö LÇME DEĞERLENDİRME

  1) d-y
  2)TEMA
  3) € ŞIKKI
  4)C ŞIKKI

  **çme değerlendirmenin cevapları:

  1) D-Y

  2)Kör olmasına yazılacak boş yere.

  3)Çapraz eşlendireceksin.


  67.Sayfanın cevapları:

  1)Hikaye metninde anlam kaybı daha az olurdu.Çünkü redif ve kafiye kullanılmamıştır.

  2)
  çoçuğun ateşlenmesi
  Doktorun gelmesi
  Annenin telaşlanması
  Çocuğun iyileşmesi
  Annenin korkusu

  3)Gerçek hayatta yaşanılabilir niteliktedir ve bu yüzden yaşanılabilir.

  4) Bos

  5)Lirik şiir
  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

  Epik şiir
  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.

  Didaktik şiir
  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

  Pastoral şiir
  Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır

  Satirik şiir
  Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.

  Dramatik şiir
  Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.

  Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve kommedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.

  70.Sayfa Ö lçme değerlendirme cevapları:

  1) d-y

  2)
  Birincisi pastoral
  İkincisi Didaktik
  Üçüncüsü Satirik

  3) MENSUR

  4) A şıkkı

  72.Sayfa 1.Metin incelemenin cevapları:

  1)Aruz ölçüsü vardır.Dize sonlarındaki ses olaylarıyla ahenk ritim yapılmıştır.

  2)Nazım şekli:Gazel Nazım Birimi:Beyittir.

  3)

  a bölümünün cevapları:
  1.Birim:Cemin devrinin sona erdiğini,
  2.Birim:Halkın arasında iyilik kalmamış sadece selam olduğunu,
  3.Birim:Sevgilinin iyiliği karşısında rakiplerinin ham meyve kalacağini,
  4.Birim:Kötülüklere karşı inkitam alınamadığı,
  5.Birim:Allahtan bu dünyada yapamadığı işleri yapmayı istiyor.

  ß.bölümü:

  Gazel'in birinci ve üçüncü beyti arasında anlam bakımından bir ilişki vardır,Çünkü her iki beyitte de yakınma söz konusudur.

  4)Divan şiiri geleneğine bağlı yazılmıştır.Yabancı isim ve tamlamalar divan şiiri özellikleridir.

  5)İnsanların artık bazı değerleri unuttuğudur.

  6)Gölgede kalan meyve olgunlasamaz.

  7)ßize de saki cem in kadehiyle içki su,bizimde gönlümüz açlsın.

  8)Söz sanatı Telmihtir. 1. beytte kullanılmıştır.

  74.Sayfanın cevapları:

  1)Hece ölçüsüyle ritim oluşturulmuştur.Dize sonlarındaki ses benzerliklerinden ahenk,ritim oluşturulmuştur.Nazım birimi dörtlüktür.ßirim sayısı dörttr.Nazım şekli koşmadır.

  2)Nazım şekli: Koşma
  Nazım birimi : kıta (dörtlük)

  3)
  1.Birim:sevgilinin güzelliğinden söz ediyor.
  2.Birim:Aşkın özlemini dile getirmiştir.
  3.Birim:Sevgilinin aşığın üzerindeki etkisini anlatıyor.
  4.Birim:Sevgiliyle dolaşmayı istediğini anlatıyor.
  Teması: Aşk

  4)1.cümlede mecaz anlatım,2.cümlede tekrar mecaz anlatım ve son cümlede benzetme ve mecaz anlam vardır.

  5)Koşmanın ait oldugu dönemde aşk anlayışının sevgiliye bağlı hakim bir anlayış oldugunu anlıyoruz.

  6)1.de mübalaga 2.de Tenasüp

  75.Sayfanın cevapları:

  ETKİNLİK:

  ßenzerlikleri:
  -İkisi de sade dil ile yazılmış,halk deyişlerine yer verilmiştir.
  -İkisinde de (6+5) 11'li hece ölçüsü kullanılmıstır.
  -İkisi de kıtadır.
  -İkisi de koşmadır.
  -İkisinde de aşk konusu temadır.

  77.Sayfanın Cevabı:


  1)Nazım birimi dörtlüktür.ßu açıdan koşma,semai nazım şekilleri ile benzeşmektedir.Aruz ölçüsü vardır bu yönü ile de divan şiiridir.


  2)
  Türk milleti
  Bayrak
  Türk'ün yılmaz karakteri
  ßatı alemi ile Türklüğün mukayesesi
  Askerlerin yaptıkları ve yiğitlikleri
  Vatan toprağı


  3)Ocağı tütmek soyu devam etmek anlamında ocağı sönmek ise bunun tam tersine soyunun tükendiği anl***** gelmektedir.


  4)Renk bakımından ilişki kurulmuştur.


  5)Kurtuluş savaşı yıllarında Türk milleti için ne kadar zor ve acı verici olduğunu anlatıyor.Türk milletinin bir daha böyle birşey ile karşılaşmaması ve daha güzel günler geçirmesi için söylüyor.


  6)Kurban olmak deyimi,''Sana dökülen kanlarımız helal olsun'' dizesi ile uygun düşmektedir.


  7)
  ßirinci de sevgilinin kaşı anlamında,
  İkinci de aya benzetilmiştir.


  8)ßu dize demir dağın eritildiği ''Ergenekon'dan çıkışla'' ilişkilendirilebilir.ßu ifade zorluklara karşı karşıya kalan Türk Milletinin gerekirse dağları parçalayacağını,karşısında hiçbir gücün duramayacağını anlatıyor.


  9)Ulusun ifadesinin anlamı ulumak yani bir hayvanın ulumasıdır.''Tek dişi kalmış canavar'' ise batılı devletlerdir.


  10)Doğal,sosyal,tarihi gerçekleri yansıtan ifadeler şunlardır;

  *ßu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli.
  *€bedi yurdumun üstünde benim inlemeli. => Sosyal hayat
  *ßen ezelden beridir,hür yaşadım hür yaşarım => Tarihi geçmiş


  11)Mehmet Akif'in İstiklal Marşına yansıyan sanat anlayışı:Miili edebiyat döneminin dili ve söyleyişi.Anlamın okuyucunun ruh haline değilde metine bağlı olması.Şiirlerine yansıyan toplumsal sorumluluk ve gerçek samimiyettir.


  12)Mehmet Akif,kullandığı aruz ölçüsü ve bazı yabancı kökenli kelime gruplarıyla divan şiiri geleneğinden ayrıca özellikle ikinci dörtlükteki halk söyleyişleriyle nazım birimi dörtlükte halk şiiridir.


  13) Arkadaşlar bu soruda sırası ile yazacağım.Yazdıklarımı tekrar sırası ile kitap üzerindeki boş bırakılan yerlere aynı sıra ile yazacaksınız.

  İSTİKLAL MARŞINDAKİ SÖZ SANATLARI:

  -Nida (seslenme sanatı)
  -Mecaz-ı mürsel
  -Mecaz-ı mürsel
  -Tekrir sanatı
  -Teşhis sanatı
  -Nida sanatı
  -Mübalağa sanatı (abartma)
  -Benzetme sanatı
  -Teşhis sanatı  78 ok şiiri

  1)Manzumedir.Çünkü,metinde olay örgüsü,kişileri,zaman,yer gibi edebi unsurlar bulunmaktadır.

  2)Manzumenin ritmi 11'li hece ölçüsüyle,kafiye ve rediflerle sağlanmaktadır.

  3)Bu manzumenin nazım birimi dörtlük,ölçüsünün 11'li hece ölçüsü,birim sayısının beş olması nedeniyle koşmaya benzemektedir.Yani bumanzumenin nazım şekli koşmadır.

  4)Nazım birimi örtlüktür.

  5)
  1.Birim:Bektaş subaşı'nın diktiği taştan bahsedilmektedir.
  2.Birim:Ok atma gününde önemli şahsiyetlerin bulunduğunu kemankaşların sırasıyla oklarını attıklarını söylüyor.
  3.Birim:Bektaş Subaşı'nın ok atışını anlatıyor.
  4.Birim:padişahın onun atışını beğendiğini ve ona oku nereden aldığını anlattığını söylüyor.
  5.Birim:Bektaş Subaşı'nın okunu neden aldığını söylüyor.
  Teması:Kahramanlıktır.

  6)
  -Kemankardeşlerin sırasıyla ok atması,
  -Bektaş Sunaşı'nın ok atması,
  -Padişahın Bektaş ile konusması,
  -Bektaşın cevap vermesi.

  7)Manzumenin konusu tarihi bir olaydır.İşleniş bakımından ise kahramanlık teması oldugu için epik bir şiirdir.

  8) ßOS

  9)Manzume de Yavuz Sultan Selim'den ve İstanbul'un fethinden bahsetmektedir.

  10)Ok manzumesinin yaşanmış ya da yaşanılabilecek bir olayın doğal bir dil ile anlatımı vardır.

  Sayfa 80

  sayfa 80;1.sorusu;dıdaktık bıır sıırdır.
  7 lık hece olcusuyle yazılmısıtr.
  3.soru;1.konuda;
  kendı ıcınden ne hıssederse onu yaptıgını soyluyor.
  2.konuda
  evlerın bınaların olusaumunu bınaların ve evlerın yok olusmunu anlatıyor.
  3.konuda;
  velvelerın oldugu gun tukenmesını(bıtmesını)soyluyor.
  81.9.soru;;

  tezat sanatı:zıt kavramlarınnın bır arada kullanılması cennet =cehennem gıbı
  tesbıh sanatı;benzeyen benzetme sanatı edatlı sanat tek unsuru ıstıare

  sayfa 82;1.soru;;
  nazım bırımı beyıttır.
  kafıye kullanılmıstır.
  hece olcusu vardır.
  mubalaga sanatı kullanılmısıttr.
  3.soru::
  camı avlusundan bahsedıyor. bu camınınde eskı oldugunu soyluyor..

  sayfa 83;;1.soru;nazım seklı 2 lı dızelerden olusmustur.
  hece olcusu yoktur.
  kafıye duzenlı degıldır.
  duygusal lırık bır sıırdır.
  3.soru;;
  benzetme
  4.soru;;
  sevgılıye duyulan özlem onu hatırlamak.sevgıluye dyulan ozlem var.saırın sevdıgıne olan özlemm
  6.soru;;
  hasret konus vardır.ışık=somuttur.
  7.soru;;kısılestırme sanataı kullanıolmısıtç
  8.soru;;ask ve hasret bakımından lırık bır sıır.

  olcme degerlendırme;;1.soru;;
  D Y
  2.soru,;kısılestırme yanı teshıs sanatı nvardır.
  3.soru;;E
  4.soru;,D

  sayfa 84:
  ölçme ve değerlendirme:
  1-D,Y
  2-uygunluk(tenasüp)
  3-C
  4-D
  5-hüsn-ü tahlil sanatı ile açık istiare vardır.
  sayfa 86:
  2.ünite ölçme değerlendirme:
  1-Y,D
  2-didaktik
  3-modern şiir
  4-D
  5-telmih
  6-E
  7-D
  8-E
  9-E
  10-A
  sayfa 87:bulmaca:
  1-zihniyet
  2-yöntem
  3-türkü
  4-manzume
  5-didaktik
  6-koşma
  7-kafiye
  8-ahenk
  9-aruz
  10-beyit
  11-aliterasyon
  12-epik

  sayfa 89
  hazırlık
  1. Bilmiyorum

  2. Bir spor karşılaşmasını radyodan dinlerken sesler bozuk bozuk gelir. Televizyondan dinlerken düzgün ve anlaşılır. Karşılaşmayı televizyondan izleyebiliriz. Ama radyodan izleyemeyiz.

  sayfa 91

  1.etkinlik: Gerçek ya da gerçege uygun olarak tasarlanmış olayları anlatan yazılara hikaye(öykü) denir. Hikayede olay, yer, kişiler ve zaman olmak üzere dört ögeden oluşur. Bu ögeler gerçektir ya da gerçege uygun olarak tasarlanmıştır. Olay tektir. Kişi sayısı, romana göre azdır. Zaman, romana göre daha dardır.

  1.
  benzerlikler
  -olay, yer, kişi ve zaman vardır.
  -her ikiside edebi metindir.
  -gerçek hayatta yaşanılabilir.
  -serim, dügüm ve çözüm vardır.
  farklılıklar
  -tiyatroda sahne kullanılır.
  -hikayede olay tektir.
  -tiyatro metni diyalogdan olşur.

  2. anlatmaya baglı edebi metin:Köpek
  göstermeye baglı edebi metin: Vatan Yahut Silistre

  sayfa 92

  3. Tiyatro yapıtlarında konuşanların hareketlerini, durumlarını açıklamak ve göstermek için kullanılır.

  anlama yorumlama

  1. Anlatmaya baglı edebi metindir. Hikayedir. Gerçek ya da gerçege uygun olarak tasarlanmış olayları anlatan yazılara hikaye(öykü) denir. Hikayede olay, yer, kişiler ve zaman olmak üzere dört ögeden oluşur. Bu ögeler gerçektir ya da gerçege uygun olarak tasarlanmıştır. Olay tektir. Kişi sayısı, romana göre azdır. Zaman, romana göre daha dardır.
  Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır.

  sayfa 93

  2. birinci resim göstermeye baglı edebi metindir. ikinci resim ise anlatmaya baglı edebi metindir.

  ölçme degerlndirme

  1. d,y

  2. 1. boşluk: anlatmaya baglı edebi metin, 2. boşluk: göstermeye baglı edebi metindir.

  3. d

  4. e

  SAYFA 94:Hazırlık
  1:yerli bir filmle yabancı bir film arasındaki farklılıkların temelinde farklı kültürlerin ürünü olmaları yatmaktadır.zihniyet şemasındada görüldüğü gibi dini,siyası,sosyal,ekonomik,sivil ve askeri farklılıklar ortaya çıkan ürünlerdede kendini göstermektedir.
  2:Cumhuriyetin ilk yıllarında sosyal.siyasive kültürel ortamda bir atılım ve modernleşme hamlesi görülmektedir.sosyal ortam yapılan inkılaplarla çağdaş medeniyet seviyesine çıkarılmaya çalışılmış siyasi alanda yeni bir rejim olan cumhuriyet tüm varlığıyla siyasi alana hakim kılınmaya çalışılmış kültürel alanda ise yine yapılan inkılaplarla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak amacıyla bir hamle söz konusudur.

  SAYFA 95:
  1:bu soruda yazılan ifadeler döneminde birçok kalkınma ve ilerleme hedefini gerçekleştirmek amacıyla sosyal ve siyasi alanda yeniliklerin yapıldığını göstermektedir.bahsedilen dönem atatürkün inkılapları etrafında çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hatta onlarıda geçme ideallerinin yedidedn yetmişe herkesi sardığı bir dönemdir.
  2:kavak yelleri adlı metnin konusu olan idealist bir kaç gencin anadoluda büyük işler yapmak için yola çıktıkları işlenmiştir.bu durum yazarın döneminin olaylarına dışarıdan bakmadığını sanatta faydayı gözettiğini göstermektedir yine metnin sade olmasıda cumhuriyetle birlikte herşeyde olduğu gibi dildede milliliğe yönelişin olduğunu yazarında buna yabancı kalmadığını göstermektedir.
  SAYFA 96:
  1:bilmiyorum.
  2:bir edebi eser döneminin sanat anlayışın kullanılan türler işlenen temalar dil ve anlatım ile sanatı etkileyen akımlar bakımından yansıtır.  SAYFA=96
  2=bir edebi eser döneminin sanat anlayışın kullanılan türler,işlenen temelar,dil ve anlatım ile sanatı etkileyen ekımlar bakımından yansıtır.
  **ÇME DEĞERLENDİRME;
  1:Sosyal
  2:d,,Y
  3:C
  4:Verilen metin parçasında döneminin sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili unsurlar yer almaktadır.Ramazan gecelerinde birtakım eğlencelerin düzenlendiği,kahvelerde karagöz oynatıldığı;halkın,özellikle çocukların buna büyük ilgi gösterdiğinden bahsedilerek dönemin sosyal ve kültürel hayatına bir ışık tutulmuştur.

  Forsa İncelemenin Cevapları:

  1)Forsa adlı hikayede olayları birbirine bağlayan unsurlar hikayenin de yapısını oluşturan kişiler,zaman ve mekandır.Hikayedeki Kara Memiş,Turgut,korsanlar,efendi,bağcı,Türk askerleri kişileri ; otuz sene,kırk sene,altmış yaşında gibi yuvarlak ifadeler zamanı ; korsan gemisi,ada ve Türk gemisi de mekanları göstermektedir.

  2)Arkadaşlar grafiği burada çizemiyorum ..

  3)Forsa adlı hikayede anlatılanların gerçek hayatta aynen yaşanması mümkün değildir.Çünkü metinde anlatılanlar ‘’kurmaca gerçeklik’’tir.Doğal gerçeklik olarak düşünülse bile aynı olay örgüsüyle,kişilerle,zaman ve mekanlarıyla anlatılanların aynen yaşanması mümkün değildir.

  4)’’İnsana özgü gerçeklik’’ söz grubu,insana ait her şeyi,onun hayal,tasarı,izlenim ve düşüncelerini de içine alarak ifade eden gerçekliği ortaya koymaktadır.

  5)Forsa adlı metine ekleme yapacak olursak metinin yapısı ile uyumluluk gösteremeyebilir.

  6)

  Kara Memiş nasıl bir insandır?

  =>Korsanlara esir düşmüş,vatan hasreti çeken bir insandır.

  Kara Memiş durağan mıdır , dinamik midir?

  =>Olaylar Kara Memiş’in etrafında gerçekleştiği için dinamiktir.

  Hikayenin hangi kısmı sizin Kara Memiş hakkında böyle düşünmenize neden oldu?

  =>Ana kahraman olduğu için hikayenin bütününde bu durum söz konusudur.

  Sosyal ortam ve çevre Kara Memiş’i nasıl etkilemiştir?

  =>Yaşadığı ortam Kara Memiş’in olumsuz olarak etkilenmesine sebep olmuştur.

  Kara Memiş’in karakterler/ tipler üzerinde etkisi varmı?

  =>Diğer karakterler üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

  Kara Memiş,kendi kişiliğinin farkında mı?Yani sizin onun için düşündüklerinizi o da kendi hakkında düşünüyor mu? Neden?

  =>Evet,yıllar geçmesine rağmen ümidini kaybetmemesi kişiliğinin farkında olduğunun göstergesidir.

  Sizce gerçek hayatta Kara Memiş gibi davranan biri olabilir mi?

  =>Gerçek hayatta Kara Memiş gibi davranan biri olamaz.

  7)Forsa adlı hikayedeki mekanlar ve özellikleri şu şekildedir;

  *Korsan Kadırgaları:Kara Memiş’in kürek mahkumu olduğu mekan.
  *Akdeniz kıyısındaki ada:Kara Memiş’in esir olarak satıldığı ve ömrünün geri kalanını geçirdiği mekan.
  *Kulübe:Kara Memiş’in azat olduktan sonra yaşadığı mekan.
  *Kasaba:Kara Memiş’in acıktığında gittiği ada kasabası.
  *Büyük Türk Kadırgası: Kara Memiş’in oğlu Turgut’la karşılaştığı mekan.

  Aynı hikaye farklı bir mekanda kurgulansa aynı etkiyi göstermez.Çünkü metindeki kişi ve mekan arasında bir bütünlük vardır.Farklı bir mekan bu bütünlüğü bozacağından farklı bir mekanda yapılacak kurgu aynı etkiyi yaratmaz.

  8)Ömer Seyfettin’in Forsa’yı yazma amacı,okuyucuda ya da dinleyicide estetik bir etki bırakmaktır.ßu estetik etki içerisinde verilmek istenen ileti de vardır.

  9)Forsa’da anlatılan olayların ‘’insana özgü gerçeklik’’ olmasını sağlayan unsurlar,çekirdekte bir insanın yer alması,onun duygu,izlenim,hayal ve ümitlerinin yine insana özgü biçimde var olmasıdır.

  10)Forsa adlı hikayedeki zaman ifadelesi olarak şu şekilde örnek verebiliriz;

  *Bu ‘’her gece’’ uykusunda kendisini kurtarmak için birçok gemilerin pupa yelken gelmediğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı.

  Zaman,metindeki yapıyı tamamlamak amacıyla kullanılan unsurlardan biridir.

  ANLAMA-YORUMLAMA

  1)Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapıyı oluşturan olay örgüsü kişiler,zaman ve mekan metnin mesajını vermede ve somutlaştırmayı gerçekleştirmede kullanılan bir amaçtır.Bu amaçları kullanmaktaki amaç ise metinde verilmek istenen iletidir.

  2)Tünek Ahmet adlı metin parçasının yapısını oluşturan unsurlar:

  Olay Örgüsü:
  -Ahmet’in uykuya dalması,
  -Ahmet’in yanına birkaç kişinin gelmesi,
  -Ahmet’in Tünek Ahmet olması,

  Kişiler:
  Ahmet,Poyraz Hasan ve diğerleri.

  Zaman:
  Adalardaki ‘’fenerler’’den her biri göz kırparak,’’ışıklarıy’’la Ahmet’in söylediklerini tatlı tatlı yalanlıyorlardı.

  Mekan:
  -Battaniyesinin yarısı üzerinde yarısı ‘’denizde,güverteye’’ uzanmış.

  3)Verilen metin parçası hikayenin çözüm bölümüne aittir.Çünkü hikayede anlatılanlardan sonuçlandırılmıştır.

  Ö.LÇME-DEĞERLENDİRME

  1)Y-D

  2)Mustafa Meraki Efendi ve Mehmet’tir. Olucak.

  3)C şıkkı

  4)D şıkkı

  5)Verilen metin parçasında mekan,betimlenerek ve kahramanın ruh halini etkisi yönüyle verilmiştir.

  6)Verilen metin parçasında kahraman,kişilik özellikleriyle anlatımıştır.Anlatılanlara göre kahraman kitaplarla içli dışlı onları hayatının merkezine koyan bir yapıya sahiptir...  bir teşekkürü çok görmeyelim arkadaşlar

  arkadaşlar hakketiysem bir teşekkür..!
  Son düzenleyen: Moderatör: 27 Şubat 2009
  astrom, ismihan123, Alayinaisyan07 ve diğer 47 kişi bunu beğendi.
 2. Yusuf742

  Yusuf742 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Şubat 2009
  Mesajlar:
  157
  Beğenileri:
  73
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkür ederiz iyi paylaşım
  _-ölümsüzkral-_ ve cevik rukiye bunu beğendi.
 3. burock5

  burock5 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  104
  Ödül Puanları:
  0
  konumu karalamak istemeyin öğretmen arkadaşımla çözdüm..!
  astrom ve _-ölümsüzkral-_ bunu beğendi.
 4. burock5

  burock5 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  104
  Ödül Puanları:
  0
  Konuyu güncel tutuyorum
 5. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Konu sitede mevcut! Sabit oLan konuLara bakarsan var!

  Ayrıca forum kuraLLarını okurmusun!
  tğb, berock, godblessyou ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş