Visual Basici Tanıyalım

Konu 'Programlama Dilleri' bölümünde VbulletinProt tarafından paylaşıldı.

 1. VbulletinProt

  VbulletinProt Üye

  Katılım:
  18 Haziran 2012
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0

  Menu Bar VB program menüsü
  Tool Bar Menü kısayol tuşları
  Project Explorer Projede yer alan form, module gibi elemanları listeler
  Properties WindowKontrol ve formların özelliklerini gösterir
  Form Layout Window Formun ekran üzerinde bulunduğu yeri gösterir
  ToolBox Arayüz tasarımında kullanılanılabilecek kontroller
  Form Desinger Projenin ara yüzünün tasarlandığı pencere
  Object Browser VB kütüphanesinde kullanılan tip ve değişkenleri gösterir
  Code Window Programın kodlamasının yapılacağı editör
  [​IMG]
  İLE MENÜSÜ

  New Project Yeni bir proje başlatır ( Ctrl + N )
  Open Project Daha önce kaydedilmiş bir projeyi açar ( Ctrl + O )
  Add Project Uygulamaya yeni projeler ekler
  Remove Project Uygulama içindeki bir projeyi uygulamadan çıkarır
  Save Project Projede bulunan tüm nesneleri kaydeder
  Save Project As Tüm nesneleri ve projeyi yeni bir isimle kaydeder
  Save Sadece aktif nesneyi kaydeder
  Save As Sadece aktif nesneyi yeni bir isimle kaydeder
  Print Projeyi yazdırır ( Ctrl + P )
  Current Module Aktif modülü yazdırır
  Current Project Projede bulunan bütün nesneleri yazdırır
  Form Image Form görüntüsünü yazdırır
  Form as Text Nesnelere ait özellikleri yazdırır
  Print Setup Yazıcı ve baskı ayarlarını değiştirir
  Make Project1.exe EXE dosya oluşturur
  Auto Increment Program sürüm numarası her exe yapışta otomatik olarak artar
  Exit Visual Basic programından çıkış
  EDİT MENÜSÜ  Undo Geri al
  Redo Son yapılan işlemi tekrarla
  Cut Kes ( Ctrl + X )
  Copy Kopyala ( Ctrl + C )
  Paste Yapıştır ( Ctrl + V )
  Paste Link DDE uygulamalarında bir Windows uygulamasından Clipboard’a kopyalanan verileri VB uygulaması içine aktarır
  Delete Silme
  Delete Table From Database Veri tabanından bir tabloyu siler
  Select All Tüm kod yada kontrolleri seçer ( Ctrl + A )
  Select All Columns Veri kaynağı penceresinde bulunan tüm alanları seçer
  Table Tablo işlemleri yapar
  Set Primary Key Seçilen bir sütun için birincil anahtar tanımlar
  Insert Column Tabloya yeni bir alan ekler
  Delete Column Tablodan bir alan siler
  Find Belirli bir ifadeyi arar
  Current Procedure Sadece aktif alt program içerisinde arar
  Current Module Sadece aktif olan form veya modülde arar
  Current Project Projede bulunan bütün form ve modüllerde arar
  Find Next Bir sonrakini arar
  Replace Bir ifadeyi arayarak başka bir ifade ile değiştirir
  Indent İmlecin bulunduğu satırı bir tab sağa kaydırır
  Outdent İmlecin bulunduğu satırı bir tab sola kaydırır
  Insert File Koda imlecin bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyadan alınan kodu ekler
  List Properties/Methods Kod penceresine yazılan ifadeden sonra yazılabilecek diğer ifadeleri gösterir
  List Constants İfadenin alabileceği sabit değerleri gösterir
  Quick Info Fonksiyon, metot, prosedür ve değişkenlerin yazılışını gösterir
  Parameter Info Fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösterir
  Complete Word Yazılan ifadenin otomatik olarak tamamlanmasını sağlar
  Bookmarks Sık kullanılan satırlara kolay bir erişim sağlar
  Toggle Bookmark Ulaşılmak istenen satırı işaretler veya işareti iptal eder
  Next Bookmark Bir sonraki işaretlenmiş kod satırına gider
  Previous Bookmark Bir önceki işaretlenmiş kod satırına gider
  Clear All Bookmarks Aktif penceredeki tüm işaretlemeleri iptal eder
  WİEW MENÜSÜ


  Code : Kod penceresini gösterir
  Object : Kod ortamında adı geçen kontrolü form üzerinde gösterir
  Definition : Değişkenin nerede tanımlandığını gösterir
  Last Position : Kod penceresindeki bulunulan son noktaya geri gider
  Object Browser : Nesne tarayıcı penceresini açar ( F2 )
  Debug : Projeyi satır satır çalıştırır ve değişkenlerin değerlerini gösterir
  Immediate Window : Hata ayıklama penceresi.Debug modda değişken üzerinde işlem yapılmasını sağlar
  Local Window : Debug modda kontrollere ait değerlerin izlemesini sağlar
  Watch Window : Debug modda Debug - Add Watch menüleri ile eklenen değişkenlerin değişiminin izlemesini sağlar
  Call Stack : Aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir
  Project Explorer : Projedeki dosyaları görüntüler ( Ctrl + R )
  Project Window : Properties penceresini görüntüler
  Form Layout Window : Layout peceresini görüntüler
  Property Pages : Özellikleri topluca değiştirme imkanı verir ( F4 )
  Table : Diyagram pencerelerini görünür kılar. Query, View ve veritabanı tasarım pencerelerinde kullanılır
  Show Panes : Query ve View tasarım pencerelerindeki kısımları görüntüler
  Zoom : Diyagram penceresini belirtilen oranlarda görüntüler
  Toolbox : Toolbox penceresini görüntüler
  Color Palet : Renk penceresini görüntüler
  Data View Window : Data view penceresini görüntüler
  Toolbars : Araç çubuklarını gösterilip gizler
  PROJECT MENÜSÜ

  Add Form : Projeye form eklenir
  Add MDI Form : Projeye MDI form eklenir
  Add Module : Projeye Module eklenir
  Add Class Module : Projeye Class Module eklenir
  Add User Control : Projeye kullanıcı kontrolü eklenir
  Add Property Page : Oluşturlan ActiveX için Property Page eklenir
  Add User ******** : ActiveX dökümanı eklenir
  Add DHTML Page : Dinamik HTML uygulamalarına dinamik HTML sayfası eklenir
  Add Data Report : Veritabanı uygulamalarına Data Report eklenir
  Add WebClass : Int. Information Server uygulamalarına WebClass nesnesi eklenir
  Add Microsoft UserConneciton : UserConneciton nesnesi eklenir
  More ActiveX Designers : Kullanılabilecek ActiveX tasarımlarını listeler
  Add File : Hazır modül, form, sınıf modülleri dosyalar gibi bileşenleri eklenir
  Remove : Seçili olan dosyayı projeden çıkarır
  References : Nesne kütüphanelerinden nesneler eklenir
  Components : ToolBox’a yeni kontroller eklenir ( Ctrl + T )
  Project Properties : Proje ile ilgili özellikler ayarlanır


  FORMAT MENÜSÜ

  Align : Form üzerindeki kontrolleri aynı hizaya getirir
  Lefts : Kontrollerin sol taraflarını hizalar
  Centers : Kontrollerin merkez noktalarını hizalar
  Rights : Kontrollerin sağ taraflarını hizala
  Tops : Kontrollerin üst taraflarını hizalar
  Middles : Kontrollerin üst üste getirerek orta kısımlarını hizalar
  Bottoms : Kontrollerin alt taraflarını hizalar
  To Grid : Kontrollerin form üzerinde noktalarla göre hizalanır
  Make Same Size : Form üzerindeki kontrolleri aynı boyuta getirir
  Width/Height : Kontrolleri aynı genişliğe / yüksekliğe ayarlar
  Both : Kontrolleri aynı yükseklik ve genişliğe ayarlar
  Size to Grid : Kontrollerin köşe ve kenar çizgilerini gridlerle çakıştırır
  Horizontal Spacing : Kontrollerin arasındaki yatay boşluğu ayarlar
  Make equal : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları eşitler
  Increase/Decrease : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları artırır/azaltır
  Remove : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları tamamen kaldırır
  Vertical Spacing : Kontrollerin arasındaki dikey boşluğu ayarlar
  Make Equal : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları eşitler
  Increase/ Decrease : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları artırır/azaltır
  Remove : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları tamamen kaldırır
  Center In Form : Form üzerindeki kontrolleri formun ortasına koyar
  Order : Form üzerindeki kontroller üst üste ise sıralarını değiştirir
  Bring to Front : Alttaki kontrollü üste alır
  Send to Back : Üstteki kontrollü alta alır
  Lock Controls : Kontrollerin form üzerindeki yerlerini sabitler


  DEBUG MENÜSÜ

  Step Into : Programı adım adım çalıştır ( F8 )
  Step Over : Prosedür çağrıları halinde adım adım çalıştırılır
  Run To Cursor : Programı yeniden başlatarak imlecin olduğu kısma kadar işletir
  Add Watch : Program çalışırken izlenecek değişkenler eklenir
  Watch Expression : İfadenin değerini gösterir
  Break When Value True : Değişkenin değeri sıfırdan farklı ise program durur
  Breake When Value Changes : Değişkenin değeri değiştiğinde program durur
  Edit Watch : Add Watch ile eklenen değişkenleri siler veya değiştirir
  Quick Watch : Seçilen değişkenin veya işlemin o andaki değerini gösterir
  Toggle Breakpoint : Programın BreakPoint bulunan koda kadar çalıştırır
  Clear All Breakpoints : Tüm durdurma noktalarını siler
  Set Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılabilir ilk komutu seçer
  Show Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılacak ilk komutu gösterir


  RUN MENÜSÜ

  Start : Programı çalıştırır ( F5 )
  Start With Full Compile : Projenin tamamını kontrol ettikten sonra çalıştırır
  Break : Çalışmakta olan programı geçici olarak durdurur (Ctrl + Break)
  End : Çalışan bir programın çalışmasını sona erdirir
  ReStart : Geçici olarak durdurulmuş programın çalışmasını baştan başlatır


  ADD İNS MENÜSÜ

  Add-In Manager : Yardımcı uygulama ekleme penceresi
  Load On StartUp : Visual Basic çalıştırıldığında yardımcı programı otomatik olarak yükler

Sayfayı Paylaş