Xx. Yy.’da osmanli devletİ

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde tömbk tarafından paylaşıldı.

 1. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0

  İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

  Bir ülkede var olan rejim ve kurumların halk desteği alınarak ve gerektiğinde güç kullanılarak değiştirilmesi, yerine yeni bir rejimin ve kurumların oluşturulmasına İNKILÂP denir.
  İşlerliğini yitirmiş kurumların tamamen kaldırılmayıp sadece bazı düzenlemelerin yapılmasına ise ISLAHAT denir.
  Türk inkılâbı:
  Demokratik bir halk hareketidir.
  Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlığı birlikte hedeflemiştir.
  Çağdaşlaşma ve batılılaşmayı birlikte hedeflemiştir.
  Evrenseldir.
  Yeni bir kültür çevresine girilirken milli kültür de korunmuştur.

  XX. YY.’DA OSMANLI DEVLETİ
  Sanayi inkılâbı ve onun neticesi olan sömürgecilik faaliyetleri ile Fransız ihtilali ve onun neticelerinden olan milliyetçilik akımı çok uluslu devletler olan imparatorlukların parçalanıp yerlerine ulus devletlerin kurulmasına yol açmıştır.

  • Sırplar daha önce isyan etmelerine(1804/1878) rağmen önce Yunanlılar bağımsız oldular (1821/1829).
  • Fransa Cezayir(1830) ve Tunus’u(1881)
  • İngiltere Mısır’ı(1882) işgal ettiler.
  • Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I.Meşrutiyet, II.Meşrutiyet gibi ıslahat çabaları başarısız oldu.
  • Alacaklı devletler Duyun-ı Umumiye İdaresi’ni (Genel Borçlar Yönetimi) kurarak Osmanlı ekonomisine el koydular.
  Osmanlı aydınları devletin çöküşünü durdurmak için:
  OSMANLICILIK, İSLAMCILIK, TÜRKÇÜLÜK, BATICILIK gibi fikir akımlarını savunmuşlardır.

  II. Meşrutiyet(1908):
  Bazı aydınlar Sultan II. Abdülhamid’i Meşrutiyeti yeniden ilana zorlamak için İttihat Terakki Cemiyeti’ni kurdular.
  Bu cemiyetin üyelerinden Binbaşı Enver Bey Selanik’te, Kolağası Niyazi Bey Manastır’da dağa çıkınca Sultan Abdülhamid, II. Meşrutiyeti ilan etti (23 Temmuz 1908).
  1908 Anayasası ile padişahın yetkileri kısıtlandı. Hükümet Meclise karşı sorumlu hale getirildi.

  I.MEŞRUTİYET II. MEŞRUTİYET
  Padişah: II. Abdülhamid Padişah: II. Abdülhamid
  Güç: Genç Osmanlılar Güç: Jön Türkler
  Akım: Osmanlıcılık Akım: Türkçülük
  Siyasi Parti yok Siyasi Partiler Kuruldu
  Hükümet Padişaha Karşı Sorumlu Hükümet Meclise Karşı Sorumlu
  Anayasa: Kanun-ı Esasi Anayasa: Kanun-ı Esasi

  • Bu karışık dönemde Bulgaristan bağımsız oldu.
  • Girit Yunanistan’a bağlandı.
  • Avusturya Bosna-Hersek’i ilhak etti.

  31 Mart Vakası:
  II. Meşrutiyet’e karşı 13 Nisan 1909’da (31 Mart 1325) çıkan isyandır.
  Kolağası Mustafa Kemal’in de katıldığı Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
  II. Abdülhamid tahttan indirilmiş, V. Mehmed Reşad padişah olmuştur.

  Trablusgarp Savaşı(1911 -1912)
  Milli birliğini geç tamamlayan İtalya(1871) sömürgecilik yarışındaki açığını kapatabilmek, hammadde ve pazar ihtiyacını karşılayabilmek için Trablusgarp’a (Libya) asker çıkardı.
  Osmanlı devleti kara ve denizden asker gönderemediği için ancak gönüllü subaylar gizlice gidebildiler.(Mustafa Kemal, Enver Bey, Fethi (Okyar) Bey, Eşref Sencer Bey…)
  Bu subaylar tarafından örgütlenen Libya halkı İtalyanlara karşı başarılı bir savunma savaşı verdi. İşgalde başarısız olan İtalya, Osmanlıları barışa zorlamak için Ege Denizi’ndeki 12 adayı işgal etti. Almanya bölgenin İngiltere ve Fransa’nın eline geçeceği endişesi ile işgale sessiz kalmıştır.
  Not: Babıâli Hükümeti, İtalya'nın istila niyetini bilen Trablusgarp Genel Valisi İbrahim Paşa'nın bütün uyarılarına rağmen Trablusgarp'taki kuvvetlerini çekmiş, ayaklanmayı bastırmak üzere Yemen'e göndermişti. Trablusgarp'ta bırakılan askerin toplamı 1700 kişiydi.

  Uşi Antlaşması(18 Ekim 1912):
  Balkan Savaşları’nın başlaması üzerine İtalya ile Osmanlılar arasında Uşi Antlaşması yapıldı. Bu antlaşmaya göre:
  1- Trablusgarp İtalya’ya verildi.
  2- 12 Ada Balkan savaşı bitinceye kadar geçici olarak İtalya’ya bırakıldı.
  Önemi:
  1)Osmanlı Devleti K. Afrika’daki son toprağını kaybetti.
  2)12 Ada’nın İtalya’ya geçici olarak bırakılması Osmanlıların kendi topraklarını koruyamayacak durumda olduğunu ortaya koymuştur. Bu adalar bir daha geri alınamamıştır.
  3)Libya dini yönden halifeye bağlı sayıldı. (Böylece Libya ile kültürel bağ korunmaya çalışılmıştır)
  salim006 ve kelebekk bunu beğendi.
 2. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0
  BALKAN SAVAŞLARI
  I.Balkan Savaşı (1912 -1913):
  Sebepleri:
  1-Rusya’nın izlediği Panislavist politikanın etkisi
  2-Balkan ulusları arasında gelişen milliyetçilik duygusu
  3-Trablusgarp Savaşı’nda yıpranan Osmanlıların Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi
  4-Aralarındaki Kiliseler Sorunu halledilen Balkan Milletlerinin Osmanlılara karşı ittifak etmesi

  Osmanlı Devleti; Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’a karşı savaştı. Bütün cephelerde yenildi.
  Not: Subaylar arasındaki particilik, savaş öncesi bölgede çok sayıda askerin terhis edilmesi yenilgide etkili olmuştur.
  Büyük devletler savaş öncesinde (özellikle Trablusgarp Savaşı’ndaki mücadelesine bakarak) Osmanlı Devleti’nin kazanacağını düşündüklerinden mevcut durumun korunacağını ilan etmişler, fakat Osmanlı Devleti savaşı kaybedince bu açıklamayı göz ardı ederek Osmanlı topraklarının paylaşılmasına engel olmamışlardır.

  Londra Antlaşması (30Mayıs 1913):
  Balkan Devletleri ile Osmanlılar arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre:
  1-Midye-Enez hattının batısı Balkan devletlerine bırakıldı.
  2-Ege adalarının durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı.

  I. Balkan Savaşının Sonuçları
  1)Osmanlı Balkanlardaki bütün topraklarını kaybetti. Ege hâkimiyeti sona erdi.
  2)Savaş sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Osmanlılardan ayrılan son Balkan ülkesi Arnavutluk’tur.
  3)Bulgaristan Ege Denizi’ne ulaştı.
  4)Balkanlardaki Türk nüfusun çoğu Anadolu’ya göç etti. Anadolu’daki genel nüfus ve Türk nüfusunun yoğunluğu arttı.
  5)Osmanlıcılık yerini Türkçülüğe bıraktı.
  6)İttihat Terakki Cemiyeti “Babı Âli Baskını” ile iktidarı tamamen ele geçirdi (23 Ocak 1913).
  II. Balkan Savaşı(1913):
  Sebepleri:
  1-İlk savaşta en karlı çıkan Bulgaristan’a karşı diğer devletlerin ittifak kurmasıdır.
  Romanya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Osmanlı devletleri Bulgaristan’a savaş açtılar.
  Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı.
  Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında Bükreş Antlaşması imzalandı (10 Ağustos 1913). Bulgaristan büyük toprak kaybına uğradı.

  İstanbul Antlaşması(1913):
  Osmanlı ve Bulgaristan arasında imzalandı(29 Eylül 1913). Bu antlaşmaya göre:
  1-Meriç Nehri iki ülke arasında sınır oldu. Edirne ve Kırklareli Osmanlılara bırakıldı.

  Atina Antlaşması(1913):
  Osmanlı Devleti ve Yunanistan arasında imzalandı.(14 Kasım 1913). Bu antlaşmaya göre:
  1-Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’a bırakıldı. Türk azınlığın hakları tanındı.
  2-Büyük devletler tarafından İmroz, Bozcaada ve Meis dışındaki Ege adaları Yunanistan’a; 12 Ada İtalya’ya verildi.
  Ayrıca Osmanlı ve Sırbistan arasında azınlıklarla ilgili olarak İstanbul Antlaşması imzalandı (1914).
  Not: Balkan Savaşları Balkanlarda istikrarı sağlayamamış, bölgede yaşanan gerginlikler I.Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında yer almıştır.
  kelebekk bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş