Yararlı (Milli) Cemiyetler

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde Sevqi. . tarafından paylaşıldı.

 1. Sevqi. .

  Sevqi. . Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  23 Şubat 2010
  Mesajlar:
  1.130
  Beğenileri:
  1.863
  Ödül Puanları:
  0


  Türk milletiMondros’tan sonra başlayan işgaller üzerine haklarını savunmaya
  başlamıştır. Osmanlı hükümetinin olaylara kayıtsız kalması milletin harekete geçmesine neden
  olmuştur.Türk yurdunun parçalanmasını önlemek için çeşitli bölgelerde milli amaca hizmet
  edecek nitelikte mahalli cemiyetler kurulmuştur . Bu cemiyetlere genel olarak Müdafaa-i Hukuk
  Cemiyetleri (Hakları Savunma Dernekleri) adı verilmiştir
  Kuruluş Nedenleri:
  İşgallereişgalcilere ve zararlı cemiyetlere tepki
  2)İşgaller karşısında padişah
  yönetiminin bir şeyler yapmayışı
  3)Halkın kendisini bilinçli bir şekilde örgütlenerek koruma
  isteği.
  4)Milliyetçi bilincin gelişmiş olması.

  1-Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk
  Cemiyeti ( 7 Kasım 1918 )

  a)Trakya’nın Yunanlara verileceği endişesi ile
  Edirne’de kurulmuştur.
  b)Osmanlı Devleti parçalandığı takdirde Batı Trakya ile
  birleşerekTrakya Cumhuriyeti’ni kurmayı amaçlamıştır. Zamanla Kuva-i Miliye
  hareketine dönüşecek olan silahlı mücadeleyi esas almıştır.
  c)Doğu Trakya’nın
  Yunanistan’a verilmesini önlemek ve Mavri Mira’nın zararlı faaliyetlerini önlemek
  amaçlarındandır.
  d)Mondros’tan sonra kurulan ilk direniş cemiyetidir
  e)LüleburgazEdirne kongrelerini düzenlemişlerdir. Edirne Kongresi’nde (9-13 Mayıs
  1920) TBMM’ye bağlılık kararı almıştır.

  2-İzmir Müdafaa-i Hukuk-u
  Osmaniye Cemiyeti (1 Aralık 1918)

  a)İzmir’de Nurettin Paşa tarafından
  kuruldu. Bu cemiyetin ilk adı “Müdafaa-i Vatan Heyeti”dir.
  b)İzmir’in Yunanlara verilmesini engellemek amacı ile kurulmuştur.
  c)Zamanla
  (Alaşehir Kongresinden sonra) İstanbul’da da etkinlik gösteren bu cemiyet ulusal
  mücadeleye yardımcı gizli cemiyetlerle anlaşarak Anadolu’ya silah ve cephane
  kaçırılması işinde yardımcı olmuştur.
  d)Basın yolu ile sesini duyurmaya çalışmıştır.
  e)İttihatçı ve Bolşevik olmakla suçlanmışlardüzenli bir cemiyet olamamışlardır.
  f)Cemiyet ismini İzmir’in işgal edileceği haberinin alınması üzerine “İzmir Reddi
  İlhak Cemiyeti” olarak değiştirmiştir.

  3-İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

  a)İzmir’in işgali üzerine kurulmuştur. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti işgalden bir gün
  önce bu ismi almıştır.
  b)I.ve II. Balıkesir Kongresi ile Alaşehir Kongresi’ni
  düzenlemişlerdir.
  c)Yunan işgaline fiilen karşı koymuş bir cemiyettir
  d)Kuvay-i Milliye
  hareketinin başlamasını da sağlamıştır

  4-Kilikyalılar Cemiyeti (21 Aralık 1918)

  a)İstanbul’da Ali Fuat Paşa’nın gayretleri ile kurulmuştur.
  b)Adana
  ve çevresinin Ermenilere verilmesini engellemek ve Fransız işgalinden korumak için
  kurulmuştur.
  c)Bölgedeki ulusal güçleri birleştirmek içim 30 Mayıs 1920’de Pozantı
  Kongresi’ni düzenlemiştir.

  5-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
  (12 Şubat 1919)

  a)Merkezi Trabzon olmak üzere Trabzon ve çevresinde Pontus
  Rum Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur.
  b)Erzurum
  Kongresinden sonra Doğu Anadolu Cemiyetinin bir şubesi haline gelmiştir
  6-Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

  a)Trabzon ve çevresinde
  bağımsız bir Türk Devleti kurmak amacı ile kurulmuştur.
  b)İlk kurulduğunda padişaha
  bağlı iken daha sonra Milli Mücadele’ye katılmıştır.

  7-Doğu Anadolu (Şark
  Vilayetleri) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

  a)4 Aralık 1918’de
  İstanbul’da kuruldu.
  b)Merkezi İstanbul’da bulunan bu cemiyet daha
  sonra Erzurum ve Elazığ da şubeler açmıştır.
  c)Doğuda bağımsız bir Ermeni
  Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. Ermenilerin Doğu
  Anadolu'da nüfus olarak çoğunlukta olmadığını açıklamıştır.
  d)Cemiyet Ermenilerle
  mücadele etmekDoğu illerinde Türklerin Ermenilere sayıca üstün olduğu kadar tarihkültür ve
  uygarlık yönüyle de üstün olduğunu kanıtlamak için Fransızca Le Pays Türkçe Hâdisât ve
  Albayrak gazetelerini çıkarmıştır.
  e)Cemiyet şu kararları almıştır: Kesinlikle Doğu
  Anadolu’dan göç edilmeyecek. Doğu illeri bir saldırıya uğrarsa birleşilecek. Bilim din ve
  ekonomi alanında teşkilatlanılacak.
  f)Doğu Anadolu'da Türk ve Müslüman
  nüfusun fazla olduğunu belirtmiş ve Doğu Anadolu'nun bütünlüğünün korunmasını
  savunmuştur.
  g)Erzurum Kongresi'ni düzenlemişlerdir.
  h)Mustafa Kemal
  Sivas Kongresinde Ulusal Dernekleri bu cemiyet aracılığı ile birleştirmiştir.
  En etkili olan
  cemiyettir.

  8-Milli Kongre Cemiyeti (29 Kasım 1918)

  a)II. Meşrutiyet
  döneminde Türkçülük fikrini ve Türk milliyetçiliği hareketini Milli Eğitim vasıtalarıyla yaymak
  amacıyla kurulan “Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti” üyeleri tarafından
  İstanbul’da kuruldu.
  b)Partiler üstü bir cemiyet olarak kurulan Milli Kongre
  Cemiyeti’nin amacı; Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan
  propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarınıtarihi vazifelerini
  medeni vasıflarını belirtmekti.
  c)1919 yılında Milli Kongre Türkler hakkında tanınmış
  yazarların sözlerinidünya kamuoyunda Türklerin durumu ve Ermenilerin Müslümanlara
  yaptıkları zulümler hakkında vesikalar ve Fransızca eserler yayımlayarak etkili olmuştur.
  d)Türk vatanının kurtuluşu için bütün kurum ve cemiyetlerin birleşmesi gerektiğini belirtiyordu.
  Çünkü Türk milletiancak bu birlik ve dayanışmayı sağladığında başarıya ulaşacaktı
  e)“Kuva-yı Milliye” deyimini ilk kullanan cemiyettir.

  9-Anadolu
  Kadınları Müfaaa-i Vatan Cemiyeti

  a)5 Kasım 1915’te Sivas’ta
  kuruldu.
  b)Vatanın bütünlük ve bağımsızlığı uğrunda bütün Anadolu’nun birliği
  çalışmak gayesiyle mitingler ve kongreler düzenlemiştir.
  c)Vatanın savunmasında
  kadınların da üzerine büyük görevler düştüğünü belirterek kadınların görevlerini yapmaya hazır
  olduklarını vurgulamışlardır.
  10- Gizli Karakol Cemiyeti
  a)İstanbul'dan
  Anadolu'ya silah ve Cephane kaçırılmasında önemli bir rol oynadı.

  Milli
  Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

  1)Mondros Ateşkes Antlaşmasına ve işgallere bir tepki
  olarak ortaya çıkmışlardır.
  2)Azınlıkların taşkınlıklarına karşı kurulmuşlardır.
  3)Cemiyetlerin tabanını çoğunlukla eski İttihatçılar oluşturmuştur.
  4)Cemiyetlerde
  “Türklük” duygusu ön plandadır.
  5)Cemiyetler yalnız bulundukları bölgeleri
  kurtarmak için kurulmuş olup programları vatanın bütünlüğü özelliğini taşımazlar (Bölgesel
  amaçlarla kurulmuşlardır).
  6)Genellikle basın ve yayın yoluyla mücadele etmişlerdir. Ancak
  işgallerle birlikte silahlı mücadeleye başlamışlardır.
  Yayın yoluyla bulundukları bölgelerde
  Türklerin çoğunlukta olduklarını dünya kamuoyuna duyurarak işgallerin haksızlığını
  savunmuşlardır.
  7)Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesine katkıda bulunmuşlardır.
  8)Yeni bir Türk Devleti kurma amacı taşımazlar (Trakya Paşaeli Cemiyeti hariç).
  9)Düşmanı belli bir süre oyalamışlardır.
  10)Ulusal bilincin gelişmesineyayılmasınacanlı
  tutulmasına kaynak olmuşlardır.
  11)Halkın savaşı maddi ve manevi yönden
  desteklemesine öncülük etmişlerdir.
  12)Bu cemiyetler kendiliklerinden oluşmuşlardır.
  Hükümet ya da her hangi bir organın katkısı yoktur.
  13)Birbirlerinden kopuk ve bağımsız
  hareket etmişlerdir. Milli Cemiyetler; Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
  Hukuk Cemiyeti adı ile birleştirilmiştir.
  14)Cemiyetler yöresel kongreler düzenleyerek siyasi
  ve silahlı mücadeleler yapmışlardır.
  15)Yararlı cemiyetlerin başlangıçtaki en büyük
  eksikliği merkezi bir otoriteden ve birlikten yoksun olmalarıdır. Erzurum Kongresinde giderilmeye
  başlayan bu eksiklikSivas Kongresinde bütün derneklerin bir çatı altında toplanmasıyla
  tamamen giderildi.
  16)Yararlı cemiyetler genellikle İstanbul ve çevresinde kurularak
  faaliyet göstermiştir. İstanbul’da kurulmalarının en önemli nedenidevletin merkezi
  olmasından dolayı haberleşme ve ulaşımın kolay olmasıdır Ayrıca basın ve yayın merkezi olması
  da etkilidir
  Cemiyetlerin hemen hemen hepsinin kuruluşunda dayandıkları nokta Wilson
  İlkeleri’dir.
  emo123 ve zeynep B. bunu beğendi.
 2. weZar_K@buL

  weZar_K@buL Üye

  Katılım:
  14 Ekim 2010
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler
 3. emo123

  emo123 Üye

  Katılım:
  12 Ekim 2010
  Mesajlar:
  112
  Beğenileri:
  123
  Ödül Puanları:
  44
  sağol işime yaradı

Sayfayı Paylaş