yazılı soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  cevapları yok sadece ne çıkabileceğini görün diye koyuyorum.

  Soru1: Anadolu tarih çağına hangi toplumun faaliyetleri sonucunda girmiştir? Anadolu da yapılan kazılarda ilk yazılı tabletlere nerede rastlanmıştır?

  Soru2: Günümüzde kullandığımız Takvim en son hangi uygarlığın mirasıdır?

  Soru3: Mezopotamya uygarlığını oluşturan toplumları yazınız.

  Soru4: İlkçağ Mısır uygarlığını oluşturan toplumların ölümden sonraki hayata inanmaları hangi bilimin gelişmesinde etkili olmuştur?

  Soru5: İskender’in başlatmış olduğu Asya seferi ile doğu kültürünün batı kültürüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uygarlığa ne ad verilir?

  Soru6: Yontma taş devrinin insanlık tarihi için en önemli buluşunun adını yazınız.

  Soru7: Bir yerde yapılan kazı sonucunda toprağın en altında tarımsal aletlere ve yanmış tahıl ürünlerine rastlanmıştır. Bu bulgulara bakılarak burada ilk olarak hangi devrin yaşandığını söyleyebiliriz?

  Soru8: 456 Batı roma ile ilgili vesikalar hangi çağa aittir?

  Soru9: Sümerlerin konuştuğu Ural-Altay dil gurubuna girdiğini belirten bir tarihçi öncelikli olarak tarihin hangi yardımcı bilim dalından yararlanmıştır?

  Soru10: Aşağıda verilen kavramları açıklayınız.
  Tavananna:

  Ziggurat:

  Hattuşaş:

  Hiyeroglif:

  Kibele:
  karapiton ve gugi bunu beğendi.
 2. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  SORULAR
  S.1-Tarih öncesi dönemler ile Tarihi dönemleri birbirinden ayıran en önemli fark nedir?
  S.2-Toplumların örf, adet ve geleneklerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
  S.3-Türklerin kullandıkları takvimler arasında yer alan Gregoryen takvimi de denilen takvim hangisidir?
  S.4-Antalya Beldibi,Ankara Macunçay ve Samsun Tekkeköy Anadolu’nun hangi dönemlerinde yerleşim yeri olmuşlardır?
  S.5-Tarihte ilk defa deniz ticaret kolonileri kuran medeniyet kimlerdir?
  S.6-Tıp ilminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?
  S.7-Büyük İskender tahta çıktığı zaman ilk amacı neydi?
  S.8-Büyük İskender öldüğü zaman devleti parçalanmıştır.Buna göre Makedonya’da hangi Krallık kurulmuştur?
  S.9 En önemli şehirleri Sayda,Biblos ve Sur olan, deniz ticaretinde önemli gelişmeler kaydeden ve M.Ö.800 yılında Asur egemenliğine giren devlet hangisidir?
  S.10-Yakut Türkleri ve Sakalar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz?
  S.11-Bugünkü Askeri teşkilatın temellerini atan ilk Türk hükümdarı kimdir?
  S.12-İlkçağın sonu ve Ortaçağın başlangıcı olan olay nedir?
  S.13-Türk Devlet teşkilatında var olan İkili teşkilata bir örnek veriniz?
  S.14-Uygurların Mani dinini kabul etmeleri onları nasıl etkilemiştir?
  S.15-Kırgızların en meşhur destanı hangisidir?
  S.16- Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir?
  S.17-Göktürk Devletini kimler yıkmıştır?
  S.18-Orta Asya Türk Devletleri ile Çinliler arasındaki mücadelenin temel nedeni nedir?
  S.19-Yabgu ve Tigin nedir?
  S.20-Mete, Bilge Kül Kağan, Bumin Kağan, Mukan Kağan ve Bögü Kağan Bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin Kağanlarıdır?
  karapiton ve gugi bunu beğendi.
 3. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  S.1-Kaynak nedir? Çeşitlerini yazınız.
  S.2-Kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalı hangisidir?
  S.3-Türklerin kullandıkları takvimler içerisinde,yılbaşı Nevruz olan takvim hangisidir?
  S.4-Prehistorik Devirler (Tarih Öncesi Çağlar) hangi kısımlara ayrılır?
  S.5-Devirlerinin iki büyük medeniyeti olan Mısır ve Hititleri karşı karşıya getiren Kadeş Savaşı’nın sebebi nedir?
  S.6-Tarih biliminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?
  S.7-Anadolu’da M.Ö.333’te Pers hakimiyetine son veren kimdir?
  S.8-İskender’in ölümünden sonra devleti parçalanmıştır.Buna göre Mısır’da hangi Krallık kurulmuştur?
  S.9-Kurucusu Hz.Davud olan ve bir süre sonra İsrail ve Yahudi Devleti olarak ikiye ayrılan devlet hangisidir?
  S.10-Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk kavmine İranlılar hangi ismi vermişlerdir?
  S.11-Tarihte ilk defa bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayan Türk hükümdarı kimdir?
  S.12-Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasına sebep olan olay nedir?
  S.13-İkili Teşkilat nedir?
  S.14-Uygurlar Mani dinini hangi kağan zamanında kabul etmişlerdir?
  S.15-Sakaların en meşhur destanı hangisidir?
  S.16-Göktürk Abideleri kimler adına dikilmiştir?
  S.17-Ötüken Uygur Devletini kimler yıkmıştır?
  S.18-Türkmen kimlere denir?
  S.19-Yuğ ve Balbal nedir?
  S.20-Ki-ok, Moyançur Kağan,Kapkan Kağan,Teoman ve Kutluk Kağan,bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin kağanlarıdır?
  karapiton ve gugi bunu beğendi.
 4. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  SORULAR
  S.1- Tarih biliminin konusu nedir?
  S.2- Tarihin tasnifi kaç bölüme ayrılır yazınız?
  S.3- Etnografya ve Toponimi bilimleri hangi alanlarda çalışma yaparlar?
  S.4- Türklerin kullandıkları ilk takvim hangisidir, hangi yıla göre düzenlenmiştir?
  S.5- Tunç Devrinin Türkiye için önemi hakkında bilgi veriniz?
  S.6- M.Ö. VI.Yüzyıldan M.S. XI. Yüzyıla kadar Türkiye’ye hakim olan devletlerin isimlerini yazınız?
  S.7- Kavimler göçünün sonuçları nelerdir?
  S.8- Mısır Firavunu II. Ramses Döneminin En önemli olayı nedir?
  S.9- Mezopotamya tanrılarının en önemlilerinin adlarını ve ne tanrısı olduklarını yazınız?
  S.10- M.Ö. 700’lerde ilk madeni parayı kullanarak “ Kral Yolu” ile tarihe damgasını vuran devletin adını yazınız?
  S.11- Lugal Kalma nedir yazınız?
  S.12- Uygur Devletinin diğer Türk devletlerinden farklı olan özelliği nedir?
  S.13- Peçeneklerin daima batıya doğru hareketlerinin sonucu ne olmuştur?
  S.14- Cengiz Hana itaat eden ilk Türk topluluğunun adı nedir ?
  S.15- Milleti meydana getiren alt birimleri küçükten büyüğe yazınız?
  S.16- Orhun abidelerinin Türk tarihi bakımından önemini yazınız?
  S.17- Orta Asya’da kurulan İlk Türk Devletlerinde uygulanan İkili Teşkilat modeli hakkında bilgi veriniz?
  S.18-Yabgu nedir?
  S.19-Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinin fazla mimari eserler bırakmamalarının sebebi nedir?
  S.20-Kut anlayışı hakkında bilgi veriniz?
  karapiton ve gugi bunu beğendi.
 5. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  S.1-Tarih bilimini, diğer bilimlerden ayıran özellik nedir?
  S.2- Zamana göre tasnife bir örnek veriniz?
  S.3- Kronoloji ve Arkeoloji bilimleri hangi alanlarda çalışma yapar?
  S.4- Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra hangi takvimi kullanmaya başlamışlardır, bu takvim hangi yıla göre düzenlenmiştir?
  S.5- Kalkolitik (Taş-Bakır) Devrin özelliği hakkında bilgi veriniz?
  S.6- M.Ö. II. Binden M.Ö. VI.Yüzyıla kadar Türkiye’de kurulan devletlerin isimlerini yazınız?
  S.7- Kavimler göçünün sebebi nedir?
  S.8- İbrani Devleti kim tarafından kurulmuştur , İkiye bölündükten sonra kurulan devletlerin adı nedir?
  S.9- Mısırlıların önemli tanrılarını ve ne tanrısı olduklarını yazınız?
  S.10- Tarihte bilinen ilk ticaret kolonilerini kim kurmuştur?
  S.11- Patesi nedir yazınız?
  S.12- Göktürk Devletinin diğer Türk devlerinden farklı olan özelli nedir?
  S.13- Ötüken Uygur Devleti yıkılınca ,Uygurlar nerelere yerleşip devlet kurmuşlardır?
  S.14- Cengiz Hana itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğunun adı nedir?
  S.15- Devleti meydana getiren unsurları yazınız?
  S.16- Orhun abideleri ne zaman ,kimler adına dikilmişlerdir?
  S.17- Bodun nedir?
  S.18-İlkçağın sona ermesine ve Ortaçağın başlamasına neden olan olay nedir?
  S.19-Zamanımıza kadar gelen en önemli Türk Destanı hangisidir?
  S.20-Orta Asya Türk Kültürü hangi çevre kültürlerle ilişki içerisine girmiştir?
  karapiton bunu beğendi.
 6. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  1 ) Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların özelliklerden biri değildir?
  A) Tarihin konusu insan topluluklarıdır
  B) Geçmişte meydana gelen yaşanmış olaylardır
  C) Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulur
  D) Tarihi olaylar belgelere dayanır
  E) Tarihi olaylar tekrardan ibarettir

  2 ) Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
  B) Birden fazla tanrıya inandıklarının
  C) Hayatın ölümden sonra devam ettiğine inandıklarının
  D) Mimarlıkta geliştiklerinin
  E) Barış içinde yaşadıklarının

  3 ) Aşağıdakilerden hangisi Tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?
  A) Deney yapma
  B) Kaynak taraması yapma
  C) Buluntuları inceleme
  D) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
  E) Olaylar arasında ilişki kurma

  4 ) Aşagıdaki tarihlerden hangisi 13.Yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreği içerisindedir?

  A) 1927 B)1498 C) 1361 D)1272 E) 1345

  5 ) İskender in başlatmış olduğu Asya seferi ile Doğu kültürünün Batı kültürüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uygarlığın adı aşağıdakilerden hangisidir.

  A) Manihaizm B) Zerdüştlük C) Helenizm D) Oryantalizm E) Hiçbiri

  6 ) Mezopotamya Medeniyeti’nin temelleri ilk olarak aşağıdaki uygarlıklar dan hangisi tarafından meydana getirilmiştir?
  A) Akadlar B) Elamlar C) Babiller
  D) Asurlular E) Sümerler

  7 ) Sümerlerin;
  - Zigguratların en üst katını gözlemevi olarak kullanmaları
  -Ay Yılı Takvimi’ni bulmaları
  -Matematik ve Geometri alanlarında çalışmalar yapmaları
  Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Bilimsel çalışmalar yapıldığının
  B) Toplumsal sınıflaşmanın başladığının
  C) Dini inançlarına bağlı olduklarının
  D) Sanat anlayışının başladığını
  E) İstilalardan korunmaya çalışıldığının

  8 ) Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir.

  A) İyonlar B) Urartular C) Asurlar
  D) Hititler E) Lidyalılar

  9 ) Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını birbirleriyle olan ilişkilerini, kültürlerini ,uygarlıklarını yer ve zaman göstererek belgelere dayanarak inceleyen bir bilimdir.
  Yukarıdaki tanımda tarih biliminin hangi özelliğine değinilmemiştir?
  A) Geçmişi konu edinmesi
  B) Olayların yer ve zamanını belirtmesi
  C) İnsan topluluklarının yaşayışlarını konu alması
  D)Belgelere dayanması
  E) Neden sonuç ilişkisi

  10 ) Kral Yolu Aşağıdaki hangi uygarlıkla ilgilidir.

  A) Lidyalılar B) Babiller C) Akadlar D) Hititler E) İyonlar


  11. Anadolu`ya yazıyı ilk kez _________________ getirmiş ve Anadolu ` da tarihi devirler başlamıştır.

  12. Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması Hitit ve Mısırlılar arasında yapılan _____________ anlaşmasıdır.

  13. Eski çağda tek tanrı inancı ilk kez __________________ ` de görülür.

  Ateş ___________________ devrinde bulunmuştur.

  14. Akadlar , Asurlular, Fenikeliler ve İbraniler ____________ asıllı kavimlerdir.

  15. Mezopotamya,ilk çağlarda _____________ ve _____________ nehirleri arasında kalan bölgeye denir.

  16. Tarihte parayı ilk _______________ kullanmışlardır.

  17. Miladi takvim ________ yılı esasına göre düzenlenmiş bir takvimdir.

  18. Ay yılı esasına dayalı takvimi ilk kez ________________ kullanmışlardır

  19. Roma İmparatorluğu ________________ sonucunda 395 yılında ikiye yarıldı ve Batı Roma 476 yılında yıkıldı.

  20. Özgür düşüncenin varlığı ____________`da felsefenin doğmasına sebep olmuştur.

  21. Ateş ___________________ devrinde bulunmuştur.

  22. _______________ devrinde insanlar ilk kez yerleşik hayata geçmiş ve tarım faaliyetleri başlamıştır.

  23. Konya` da ki _________________ , insanlık tarihinin bilinen ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilir.

  24. Güneş yılı esasına dayalı takvimi ilk kez ________________ kullanmışlardır.

  25. Doğu Roma İmparatorluğuna ____________ da denir.

  Aşağıdaki tabloda belirtilen kavramlar hangi uygarlığı aittir? Karşılarına yazınız.

  KAVRAM UYGARLIK
  26. PANKUŞ MECLİSİ
  27. HEREDOT
  28. TUŞPA
  29. 12 LEVHA KANUNLARI
  30. KONSTANTİNOPOLİS
  karapiton bunu beğendi.
 7. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  1. Tarih bilimini öğrenmenin faydalarından 2 tanesini yazınız.
  2. a) Dünya üzerinde var olmuş dilleri, ve diller arasındaki kelime alışverişlerini inceleyen bilim hangisidir?
  b) Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyen bilim hangisidir?
  3. Yeni çağ ve Yakın çağ nezaman başlar, ne zaman biter,yazınız.
  4. Tarihte resim yazısını (hiyeroğlif) bulan ilk medeniyet hangisidir,yazınız.
  5. İslamiyetin kabulünden sonra Türkler hangi takvimi kullandılar,yazınız.
  6. İlk aile hukuku hangi medeniyet tarafından ortaya çıkarılmıştır,yazınız.
  7. Hz.Musa’nın peygamberliğiyle Museviler olarak bilinen topluluğa ait medeniyetin adını yazınız.
  8. Hint medeniyetinde görülen en katı sınıf farklılığı sistemine …………………….. denir.
  9. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar hangi medeniyete aittir, yazınız.
  10. Türk akınlarını önlemek amacıyla Çinliler ne yapmışlardır.
  11. Ege medeniyetlerinin temelini oluşturan ve ilk denizci medeniyet hangisidir,yazınız.
  12. Tarihte ilk kez parayı bulan medeniyet hangisidir, yazınız.
  13. Helenizm nedir,açıklayınız.
  14. Tarih öncesini aydınlatan merkezlerden iki tanesini yazınız.
  15. Aşağıdaki kelimeleri açıklayınız:
  Pankuş :

  Olimpios :
  karapiton bunu beğendi.
 8. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  1- Tarih nedir? yazınız.
  2- Tarih’in kaynakları nelerdir? yazınız.
  3- Tarih biliminin özellikleri nelerdir? yazınız.
  4- Tarih’e yardımcı bilimlerden 5 tanesini yazınız ve açıklayınız.
  5- Tarih yazıcılığının geçirdiği aşamaları yazınız.
  6- Tarih hangi sınıflara ayrılır? Yazınız.
  7- Türklerin kullandıkları takvimleri yazınız.
  8- Tarih çağlarından “Ortaçağ” ı başlatan ve bitiren olaylar nelerdir? yazınız.
  9- Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında sırasıyla hangi maddelerden yararlanmaya başlamışlardır?
  10- Hititler yazıyı kimlerden öğrendiler? Yazınız.
  11- Tarih yazıcılığı ilk defa hangi medeniyetle başlamıştır? Yazınız.
  12- Hititlerde kralın yetkilerini kısıtlayan meclise ne ad verilir? Yazınız.
  13- Tarımı korumak için sert kanunlar koyan medeniyet hangisidir? Yazınız.
  14- Başkenti “Sard” olan ve “Kral Yolu” nu yapan ilkçağ Anadolu medeniyeti hangisidir? Yazınız.
  15- İlk yazılı anlaşma hangisidir ve hangi devletler arasında yapılmıştır? Yazınız.
  16- TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlü olan dokumacılıkta ileri giden medeniyet hangisidir? Yazınız.
  17- Bilim ve sanatta oldukça ileri giden Tales, Pisagor, Heredot, Hipokrat, Diojen gibi bilim adamlarını yetiştiren medeniyet hangisidir? Yazınız.
  18- Deniz ticaretinde gelişmiş olan ilkçağ Anadolu medeniyeti hangisidir? Yazınız.
  19- Helenistik medeniyet nedir? Yazınız.
  20- PARŞÜMEN kağıdını icad eden devlet hangisidir? Yazınız.
  21- Hıristiyanlığı ilk defa resmi devlet dini olarak kabul eden devlet hangisidir? yazınız.
  22- Günümüz Avrupa hukukunuzda temelini oluşturan 12 levha kanunları hangi devlete aittir? Yazınız.
  23- Mezopotamya neresidir? Yazınız.
  24- “Ensi”, “Ziggurat”, “Patesi” terimleri hangi medeniyete aittir?
  25- “Çivi yazısını” bulan medeniyet hangisidir? Yazınız.
  26- Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan Hikâyesi hangi medeniyete aittir? Yazınız.
  27- “Hammurabi Kanunları" ve “Asma bahçeleri" ile ünlü medeniyete hangisidir? Yazınız.
  28- İlk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmi hangisidir? Yazınız.
  karapiton bunu beğendi.
 9. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  1- Tarih nedir? yazınız.
  2- “Hatay tarihi” ve “Anadolu tarihi” Tarih’in hangi sınıflandırma grubuna girer? Yazınız.
  3- Tarih bilimi hangi sınıflara ayrılır? Yazınız
  4- Tarih’e yardımcı bilimlerden 5 tanesini yazınız.
  5- Türklerin kullandıkları takvimleri yazınız.
  6- Hititler, yazıyı hangi medeniyetten almıştır (Öğrenmiştir)? Yazınız.
  7- “Tavananna”, “Kibele”, “Mezopotamya”, “Tapetes”, “Tuşba” terimlerini kısaca açıklayınız
  8- Roma Devletinin ikiye ayrılmasına neden olan olay nedir? Yazınız.
  9- “Gılgamış Destanı”, “Yaradılış Destanı” ve “Tufan Hikâyesi” hangi medeniyete ait eserlerdir yazınız.
  10- Tarihte “Cam” ı icat eden, deniz ticaret kolonileri kuran, ve 22 harften oluşan alfabeleri ile bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturan medeniyet hangisidir? Yazınız.

  CEVAPLARI

  1- Tarih nedir? Yazınız.
   Toplumların geçmişteki yaşayışlarını, oluşturdukları kültür ve uygarlığı, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak inceleyen ve anlatan bilimdir.
  2- “Hatay tarihi” ve “Anadolu tarihi” Tarih’in hangi sınıflandırma grubuna girer? Yazınız.
   Mekâna göre tarih
  3- Tarih bilimi hangi sınıflara ayrılır? Yazınız.
   Mekâna Göre, Zamana Göre, Konuya Göre
  4- Tarih’e yardımcı bilimlerden 5 tanesini yazınız.
  1)COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.
  2)- ARKEOLOJİ(Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.
  3)- KRONOLOJİ(Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler
  4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.
  5)- EPİGRAFYA(Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.
  6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.
  7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.
  8)- FİLOLOJİ:(Dil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.
  9)- ETNOGRAFYA: Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.
  10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.
  11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.
  12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.
  5- Türklerin kullandıkları takvimleri yazınız.
   On İki Hayvanlı Türk Takvimi.
   Hicri Takvim.
   Celali Takvim(Selçuklu sultanı Celalettin Melikşah’a sunuldu).
   Rumi Takvim (XVIII. ve XIX. yy’da Osmanlı).
   Takvim-i Garbi (XX.yy başlarında Osmanlıda).
   Miladi Takvim (T.C. dönemi)
  6- Hititler, yazıyı hangi medeniyetten almıştır (Öğrenmiştir)? Yazınız.
   Asurlar
  7- “Tavananna”, “Kibele”, “Mezopotamya”, “Tapetes”, “Tuşba” terimlerini kısaca açıklayınız.
  Tavananna: Hititlerde Kraliçe. - Kibele:Friglerin bereket Tanrısı. - Mezopotamya: Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölge. Tapetes: Frigyalıların halı ve kilimleri Tuşba: Urartuların Merkezi.
  8- Roma Devletinin ikiye ayrılmasına neden olan olay nedir? Yazınız.
   Kavimler Göçü
  9- “Gılgamış Destanı”, “Yaradılış Destanı” ve “Tufan Hikâyesi” hangi medeniyete ait eserlerdir yazınız.
   Sümerler
  10- Tarihte “Cam” ı icat eden, deniz ticaret kolonileri kuran, ve 22 harften oluşan alfabeleri ile bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturan medeniyet hangisidir? Yazınız.
   Fenikeliler
  karapiton bunu beğendi.
 10. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  - Gordion ……………… medeniyetinin merkezidir.
  2- İlyada ve Odesa ……………………. Medeniyetine ait destanlardır
  3- ………………….. Urartu medeniyetinin merkezidir.
  4- Uygur Türkleri ………………dinini benimsemişlerdir.
  5- Ordu-Balık şehri ………………………. Devletinin merkezidir

  Aşağıdaki Sorularda Parantezle Açılan Yerlere Doğru (D) Veya Yanlış (Y) Yazınız

  6- Gordion , Hititlerin merkezidir. ( )
  7- Alper Tunga Destanı İskitlere ( Sakalara) aittir. ( )
  8- Bilinen ilk Türk Devleti Göktürk Devleti’dir. ( )
  9- Kadeş Antlaşması, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılmıştır. ( )
  10- Tarihte ilk yazıyı kullanan medeniyet Lidyalılar olmuştur. ( )


  11- Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir.

  A) İyonlar B) Urartular C) Asurlar D) Hititler E) Frigler

  12- Hititler de görülen bir nevi kralların tanrıya hesap vermeleri şeklinde olan ve bir anlamda tarih yazıcılığının ilki olarak ta kabul edilen yıllıklara ne ad verilir

  A) Şam B) Pankuş C) Patesi D) Anal E) Balbal

  13-Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerin kurucusudur

  A) Alper Tunga B) Mete Han C) Kül Bilge Kutluğ Kağan

  D) Bumin Kağan E) İlteriş Kağan

  14- İskenderin başlatmış olduğu Asya seferi ile Doğu kültürünün Batı kültürüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uygarlığın adı aşağıdakilerden hangisidir.

  A) Manihaizm B) Zerdüştlük C) Helenizm D) Oryantalizm E) Hiçbiri

  15- Kral Yolu Aşağıdaki hangi uygarlıkla ilgilidir

  A) Lidyalılar B) Babiller C) Akadlar D) Hititler E) İyonlar

  16- 13.Yüz yılın ikinci yarısının ilk çeyreği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1927 B)1498 C) 1361 D)1272 E) 1345

  17- Anadolu’da yazıyı kullanan ilk medeniyet hangisidir.

  A) Sümerler B) Fenikeliler C) Babiller D) Akadlar E) Hititler

  18- Dünyanın ilk kütüphanesini aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kurmuştur?

  A) İbraniler B) Lidyalılar C)Asurlular D)Urartular E) Frigler

  19- Tufan, Yaradılış ve Gılgamış destanları hangi medeniyete aittir.?

  A) Hititler B) Mısır C) İyonlar D) Sümerler E) Frigler


  20- Aşağıdaki Tabloda Yazılan Kavramların Karşısına Hangi Medeniyete Ait Olduğunu Yazınız

  KAVRAM UYGARLIK
  Heredot
  Ninova
  Hammurabi Kanunları
  Kral Yolu
  Tavananna
  karapiton, ahmet1157 ve sümeyye çınar bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş