Yazılı Soruları

Konu 'Coğrafya 9. Sınıf' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  1. Tersiyerde oluşan olayları maddeler halinde yazınız.

  2. Deprem çeşitleri nelerdir?Bunlardan tektonik depremleri açıklayınız.

  3. Havza nedir?Açık ve Kapalı havzayı açıklayınız.

  4. Deltanın oluşması için gerekli şartları yazınız.
  5. Daimi kar sınırı nedir? Açıklayınız.
  6. Dağların denize paralel uzanması sonucunda ne gibi sonuçlar oluşmuştur?
  7. Ege Bölgesindeki horst ve grabenlerin isimlerini yazınız
  8. Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki ovalarının isimlerini yazınız

  9. Doğu Anadolu Bölgesindeki volkanik dağların isimlerini yazınız.

  10. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerleri yazınız.

  1. Tortul taşlar kaç guruba ayrılır?Yazınız.

  2. Doğu ve İç Anadolu Bölgesindeki volkanik dağların isimlerini yazınız.

  3. Erozyona etki eden faktörleri maddeler halinde yazınız.

  4. Akarsuların biriktirme şekillerini yazınız.
  5. Barkan nedir? Açıklayınız.
  6. Karadeniz Bölgesindeki ovaları yazınız.
  7. Marmara Bölgesindeki iklimi görüldüğü yerlere göre yazınız.
  8. Akdeniz Bölgesindeki tarım alanlarını yazınız.

  9. Doğu Anadolu Bölgesinin bölümlerini yazınız.
  10. Kırkikindi yağışları ve Antropojen Bozkırlar ne demektir?

  Cevapları yok arkadaşlar
  Ezqi08 bunu beğendi.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  1) Aşağıda verilen jeolojik devirlere ait özelliklerden hangisi doğru değildir?
  A) İlkel canlılar devri - ilk kıta çekirdekleri oluştu. B) 1 Jeolojik zaman - Zonguldak kömür havzası oluştu.
  *C) 2. jeolojik zaman - Büyük dağ oluşumları yaşandı. D) 3. jeolojik zaman - Ortadoğu petrolleri oluştu.

  3. Aşağıdaki haritada volkanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre, bu dağılış aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir?

  A) Göller B) Akarsular C) Buzullar *D) Fay hatları

  4) Depremlerin büyük kısmı Pasifik Kuşağı ve Alp sistemi üzerinde meydana gelir. Bu durumun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Katılaşmış kayaların bu kuşaklarda yeralması B) Masif özelliği göstermeleri
  *C) Genç kıvrımların bu kuşaklarda yer alması D) Jeosenklinal alanları olması

  5)I. Yer sarsıntıları II. Basıncın azalması
  III.Çamur akıntıları IV. Yerkabuğunda kalınlaşmalar
  V.Verimli tarım arazileri VI. Sağanak yağmurlar VII.Taşlarda başkalaşmalar.
  Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda meydana gelir?
  *A) Volkanizma B) Seizma C) Orojenez D) Epirojenez

  6) Deprem şiddetini etkilemeyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İç merkeze olan uzaklıkB)Dış merkezi olan uzaklık
  C)Enerjinin büyüklüğü ve depremin süresi *D)Buzul erimesiyle karaların sular altında kalması

  7) Aşağıdakilerden hangisini iç kuvvetler için söyleyemeyiz?
  A)Kaynağını magmadan alırlar. B)İç kuvvetle oluşan olaylara tektonik olaylar da denir.
  C)İç kuvvetler yeryüzünü şekillendirir *D)İç kuvvetler sonunda aşınım şekilleri oluşur.

  Yukarıdaki haritada verilen noktaların hangilerinde Antiklinal , Senklinal sistemi görülür?
  A) 1 ve 5te B) 2 ve 3te *C) 1 ve 4te D) 3 ve 5te  10) Alp-Himalaya kıvrımlarıyla oluşan genç dağların özellikleri arasında hangisi yer almaz?
  A)Ulaşıma elverişli değildirler B)Yamaç eğimleri fazladır.
  C)Genellikle yüksek dağlardır. *D)Yurdumuzda yer almazlar.

  11) Aşağıdakllerden hangisi iç kuvvetlerin etkisiyle oluşmamıştır?
  A) Antiklinal *B) Moren C) Horst D) Jeosenklinal

  12) Jeolojik devirlerin ayırımında hangisi temel ölçü olarak alınmıştır?
  A)Kıvrımlı sıradağlar B)Kara ve deniz seviyelerinin değişmesi
  C)Kıta ve okyanusların oluşması *D)Tortulaşmış fosilli taşlar

  13)Aşağıdakilerden hangisi dünyanın iç ısısının çok yüksek olduğunun delili sayılamaz?
  A)Faal yanardağların varlığı *B)Karaların denizlere göre çabuk ısınması
  C)Sıcak su kaynaklarının olması D)Magmanın sıvı ve gaz halde çıkması

  14) Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınan tedbirler arasında yer almaz?
  *A)Deprem bölgelerini ağaçlandırmak B)Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek
  C)Depreme dayanıklı evler İnşaa etmek D)Büyük şehirleri deprem bölgelerinin dışına kurmak

  15) Epirojenez (kıta oluşumu) sonucu aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?
  A) Ağrı-Erciyes gibi volkanik dağların oluşumu B) Yeraltında mağaraların oluşumu
  C) Fay hatların boyunca depremlerin görülmesi *D) Deniz ilerlemesi veya deniz gerilemesi

  16) Türkiye'de fay hatlarının uzanış yönleri dikkate alındığında, hangisinde deprem görülme ihtimali en azdır?
  A) Sakarya Ovası B) Erzincan Ovası C)Gediz Ovası *D) Konya Ovası


  19)Yerkabuğunun kırıklı ve hareketli olduğu bölgelerde görülen olaylar aşağıdaki seçeneklerin han¬gisinde bir arada verilmiştir?
  A) Rüzgarlar - Volkanizma - Gel-git *B) Volkanizma - Depremler - Sıcak su kaynakları
  C) Depremler - Grabenler – Peneplenler D)Yüksek dağlar - Epirojenez – Menderesler

  20) Magmadaki hareketlerden dolayı kabuk tabakasında meydana gelen olaylar genel olarak aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
  *A) Tektonik Hareketler B) Volkanizma C) Göçme depremi D) Jeosenklinal

  22) I. Buzulların aşındırıp taşıdığı maddeyi biriktirmesiyle oluşan yığınaklardır.
  II. Dalga ve akıntının taşıdıkları materyalleri kıyı çizgi- sinden denizin içerisine doğru biriktirmesiyle oluşur. III. Yeraltı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle oluşan doğal kuyulardır.
  Yukarıda tanımları verilen yerşekilleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Obruk - Traverten – Moren B)Moren - Menderes - Polye
  *C)Moren - Kıyı oku – Obruk D)Lagün - Falez - Düden
  24) Aşağıdaki karstik şekillerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Sarkıt B) Dikit C) Sütun *D) Mağara

  25) 1. Yardang 2. Tafoni 3. Lös 4. Moren 5. Hörgüç kaya 6. Kırgıbayır
  Yukarıdaki şekillerden hangileri biriktirmeyle oluşmuştur?
  A) 1 -2-3 B) 4-5-6 *C) 3-4 D) 1-5

  27) Akarsu aşındırması aşağıdaki alanlardan hangisinde bütünüyle sona erer?
  A)Alüvyonlu ovalarda B)Dağların eteklerinde *C)Deniz seviyesinde D)Platolarda
  29) Türkiye kıyılarında aşağıdaki şekillerden hangisi oluşmaz?
  *A) Haliç B) Tombolo C) Lagün D) Kıyıoku

  30) Aşağıdakilerden hangisi volkan şekillerinden birisi değildir?
  A) Tüf Konileri B) Kalkan Volkanlar C) Tabakalı Volkanlar *D) Kılıç Volkanlar

  31)Aşağıda verilen dış kuvvetler ile meydana getirdikleri şekil, eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Buzullar – Hörgüçkaya B) Akarsular – Dev kazanı C) Rüzgâr – Mantarkaya *D) Buzullar – Peribacası

  32) I. Fiyortlu kıyı II. Falezli kıyı III. Dalmaçya tipi kıyı IV. Limanlı kıyı V. Rialı kıyı
  Yukarıdaki kıyı tiplerinden hangileri Türkiye'de bulunmaz?
  A) I ve II *B) Yalnız I C) III ve IV D) I ve V

  33) Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların biriktirme yoluyla oluşturduğu yer şekillerinden biridir?
  A) Mağara B) Plato C) Vadi *D) Ova

  34) Aşağıdakilerden hangisi akarsuların aşınım şekilleri arasında yer alır?
  A) Traverten B) Mağara C) Delta *D) Kargıbayır

  35) Delta; Akarsuların taşıdığı malzemeyi deniz kıyısında biriktirmesiyle oluşan bir yüzey şeklidir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kıyıda delta oluşabilmesi için gerekli şartlardan birisi olamaz?
  A) Akarsuyun bol miktarda alüvyon taşıması B) Gel-git olaylarının az olması.
  C) Kıyıda güçlü akıntıların bulunmaması *D) Akarsu boyunun uzun ve akarsu ağının sık olması

  36) Aşağıdakilerden hangisi Dalga ve akıntıların kıyılarda biriktirme yoluyla oluşturduğu şekillerden biridir?
  A) Delta *B) Lagün C) Ova D) Haliç

  37) Hörgüç kayaları hangi dış kuvvet oluşturur?
  *A) Buzullar B) Dalgalar C) Akarsular D) Yer altı suları  38) Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden birisidir?
  A) Akarsu *B) Deprem C) Rüzgâr D) Buzul

  39) Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetlerden birisidir?
  A) Dağ oluşumu B) Kıta oluşumu *C) Dalgalar ve akıntılar D) Volkanizma

  40) İç kuvvetlerin oluşumunu sağladığı ve gücünü aldığı temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dağlar *B) Magma C) Güneş D) Fay

  41) Dış kuvvetler gücünü nerden alır?
  A) Dağlar B) Magma *C) Güneş D) Fay

  42) Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşumunda dağların denize göre uzanış yönü doğrudan etkilidir?
  A) Skyer B) Ria C) Dalmaçya *D) Limanlı

  43) Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşumunda buzullar etkilidir?
  *A) Skyer B) Ria C) Dalmaçya D) Limanlı

  44) Aşağıdakilerden hangisi kurak bölgelerde görülen yer şekillerinden biri değildir?
  A) Tafoni B) Barkan *C) Sander Düzlükleri D) Kumullar

  45) Aşağıdakilerden hangisi Fay Tiplerinden değildir?
  A) Doğru atımlı fay B) Ters fay C) Normal fay *D) Eğri atımlı fay

  46) Aşağıdakilerden hangisi Jeolojik devirlerden hangisinde insanlar ortaya çıkmıştır?
  A) Pliyosen B) Trias *C) Holosen D) Karbonifer

  47) İlk canlılar hangi Jeolojik zamanda ortaya çıkmıştır?
  *A) Antekambriyen B) Paleozoik C) Kuaterner D)Tersiyer

  48) İç kuvvetler Dünyamızı oluşumunu nasıl etkiler?
  A) Yıkıcı B) Kesici *D) Yapıcı D) Doğrayıcı

  49) Dış kuvvetler Dünyamızı oluşumunu nasıl etkiler?
  *A) Yıkıcı B) Kesici D) Yapıcı D) Doğrayıcı

  50) Dünyada en fazla görülen Deprem Türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çöküntü *B) Tektonik C) Volkanik D) Büyük heyelanlar
  beşiktaşlı bunu beğendi.
 3. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  9.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

  S1 - Delta; Akarsuların taşıdığı malzemeyi deniz kıyısında biriktirmesiyle oluşan bir yüzey şeklidir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kıyıda delta oluşabilmesi için gerekli şartlardan birisi olamaz?


  A) Akarsuyun bol miktarda alüvyon taşıması B) Gel-git olaylarının az olması. C) Kıyıda güçlü akıntıların bulunmaması
  D) Akarsu boyunun uzun ve akarsu ağının sık olması. E) Kıyının sığ (az derin) olması.

  S2- Dünya’da; —Sık sık depremlerin yaşanması —Volkanizmanın etkili olması —Bazı kara kütlelerinin hızla alçalması
  gibi olayların görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


  A-Yerkabuğunun kırıklı olmasının B-Magmanın yeryüzüne yaklaşmasının C-Yerkabuğu kalınlığının azalmasının
  D-İç ısısını kaybetmemiş olmasının E-Tortul tabakaların esnek yapısının

  S3- Rüzgârların taşıdığı maddeleri biriktirmesiyle oluşturduğu yer şekillerinden biri de “barkan”lardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yer şekline ait bir özellik değildir?

  A-Çöllerde yaygın olarak bulunur B-Toprak örtüsünün gevşek olduğu yerlerde görülür
  C-Oluşumlarında daha çok buzul etkili olmuştur D-Rüzgâr hızının azaldığı yerlerde oluşur E-Geçici yer şekilleridir

  S4- Aşağıdakilerden hangisi, volkanizmaya bağlı olarak oluşan yer şekillerinden biri değildir?
  A-Krater B-Kaldera C-Maar D-Lav platoları E-Graben

  S5- Türkiye’nin jeolojik yapısına göre Ürgüp ve Göreme çevresinde oluşan toprağın daha çok hangi özellikte olması beklenir?

  A) Alüvyal-kumlu B) Kireçli-karbonatlı C) Granitik-tuzlu D) Organik-humuslu E)Volkanik-tüflü

  S6- Tehlikeli olmasına rağmen Volkanik alanlarda yerleşmenin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) O çevrede başka yerleşim bölgelerinin yokluğu B)Volkanın çok iyi bir doğal ısı kaynağı oluşu
  C)Volkanlar çevresinin turizm bakımından canlı oluşu D)Volkanik toprakların çok verimli oluşu
  E)Volkan çevresinde yerleşmenin bir gelenek oluşu

  S7- Türkiye’nin Ege kıyılarının, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarından uzun olmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi vardır?
  A)Ege kıyılarının epirojenik hareketler sonucunda oluşması B) Dağların kıyıya dik gelmesi C) Kıyıya yakın adaların çok olması D) Kıyının sığ olması E) Akarsu ağızlarında Delta ovalarının olması

  S8- Aşağıdakilerden hangisi yeraltı suları ve kaynakların oluşumuna katkıda bulunduğu yer şekillerinden değildir?
  A) Obruk B) Polye C) Traverten D) Falez E) Dolin

  S9- Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde horst ve grabenlere sıklıkla rastlamaktayız?

  A)Karadeniz B)Akdeniz C)Ege D)Marmara E)G.D. Anadolu

  S10- I. Melendiz II. Kaçkar III. Köroğlu IV. Karacadağ
  Yukarıdaki dağlardan hangileri Volkanizmanın etkileri sonucu oluşmuşlardır?


  A)I ve II B)II ve III C)III ve IV D)I ve IV E)II ve IV
  S11- Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesindeki sönmüş volkanlardan değildir?
  A-Erciyes B-Hasan dağı C-Karadağ D-Melendiz E-Süphan

  S12- Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvet değildir?
  A) Rüzgarlar B) Sular C) Akarsular D) Buzullar E) Orojenez

  S13- Aşağıda verilen etkili kuvvet, oluşturduğu yer şekli eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Dev Kazanı - Akarsu B) Krater – Volkanizma C) Hörgüç kaya – Rüzgâr D) Tombolo - Dalga ve akıntı E) Barkan – Rüzgâr
 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  S17- Aşağıdakilerden hangisi rüzgarların aşındırma gücünü olumsuz yönde etkiler?
  A)Hızlı esmesi B)Bitki örtüsünün gür olması C)Toprağın kuru ve taneli olması
  D)Sık aralıklarla esmesi E)Havadaki nem oranının düşük olması

  S18- Dünyadaki en önemli dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rüzgârlar B) Buzullar C)Akarsular D) Yeraltısuları E) Dalga ve akıntılar

  S19- Kapıdağı yarım adası ve Sinop hangi oluşuma örnektir?

  A) Tombolo B) Falez C) Obruk D) Lagün E) Sander

  S20- Aşağıdakilerden hangisi heyelanı kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
  A)Toprağın cinsi B) Bitki örtüsünün yapısı C) Yağış miktarı D) Eğim E)Yerçekimi

  S21–1200 metre yüksekliğindeki A kentinin gerçek sıcaklığı 9 C dir. Bu kentin indirgenmiş sıcaklığı ne kadardır?
  A) 6 C B) 9 C C) 3 C D) 15 C E) 16 C
  B)
  S22- Malatya’nın 22 Nisan tarihinde havasının nem taşıma kapasitesi 40 gr. Olarak belirlendi. O anda olan nem miktarı 20 gr. olduğuna göre
  Bu havanın bağıl nemi ne kadardır
  ?
  A) %50 B) %5 C) %500 D) %0,5 E) %100
  B)
  S23- Aşağıdaki dağlarımızdan hangisinin oluşumu, İç Anadolu’da yer alan Hasan dağının oluşumu ile benzerlik gösterir?
  A)Ağrı B) Bozdağlar C) Kaçkar D) Giresun E) Yıldız

  S24-Malatya’nı rakımı kaç metredir?
  A) 900 m B) 950 m C) 1500 m D) 964 m E) 50 m
  B)
  S25-Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisi ile sınır komşuluğu yoktur?
  A) İran B) Suriye C) Romanya D) Ermenistan E) Gürcistan
 5. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  S1- Aşağıdaki yazılı ülkelerden hangisi ile sınırımız yoktur?
  A) İran B) Suriye C) Bulgaristan D) Lübnan E) Ermenistan

  S2- Yerkabuğunun üst kısmında silisyum ve alüminyumdan oluşmuş kayalar geniş yer tutar.
  Buraya sial katı da denir. Sial sürekli uzanış göstermez yer yer parçalanmıştır. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinde bu katman daha kalındır?

  A-Deniz kıyısında B-Kıyı ovalarında C-Okyanus diplerinde D-Alçak düzlüklerde E-Sıradağlarda

  S3- Kıyı tiplerinin oluşmasında; buzullaşma, dalga hareketleri ve kıyı gerisindeki yer şekilleri gibi faktörler etkilidir. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşabilmesi için dağların kıyıya paralel uzanması gereklidir?
  A-Enine kıyıların B-Ria tipi kıyıların C-Boyuna kıyıların D-Haliçli kıyıların E-Deltalı kıyıların

  S4- - * Kıyı kordonu * Kıyı oku * Tombolo * Lagün ( Denizkulağı )
  Yukarıdaki kıyı şekillerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

  A-Akarsular B-Rüzgârlar C-Buzullar D-Dalgalar E-Yeraltı suları
 6. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  S6- Yüzey şekillerinin oluşmasında hem iç kuvvetlerin hem de dış kuvvetlerin etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi yoktur?
  A) Mağara B) Krater C) Delta D) Mantarkaya E) Hörgüçkaya

  S7-I. Akarsu yatağının genişlemesi II. Akarsu debisinde azalma III. Akarsu yatağında kum adalarının oluşması
  Yukarıdaki oluşumların görüldüğü yerde akarsu en çok hangisini gerçekleştirir?

  A) Erozyon B) Taşıma C) Aşındırma D) Eğim artışı E) Biriktirme

  S8- Karadeniz ve Akdeniz kıyıları fazla girintili çıkıntılı olmadığı halde, Ege kıyılarında girinti çıkıntı fazladır. Bunun nedeni nedir?
  A) Akarsuların kıyıda biriktirme yapması
  B) Dalga ve akıntıların kıyıda yaptığı aşındırma
  C) Dağların denize uzanış yönü
  D) Ege denizinde çok sayıda ada olması
  E) Ege denizinin bir iç deniz olması

  S9- Aşağıdaki oluşumlardan hangisi karstik şekillerden değildir?
  A)Pamukkale travertenleri B)Obruk Gölü C) Elmalı ve Korkuteli Ovaları
  D)Damlataş mağarasındaki sarkıt ve dikitler E) Kapıdağ yarımadası

  S10- I.Volkanizma II. Orojenez III. Akarsu aşındırması IV. Gel-git V.Depremler

  Türkiye’de yer şekillerinin oluşumunda yukarıdakilerden hangisinin etkisi yok sayılır?


  A)I B)II C)III D)IV E)V

  S11- İç kuvvetlerin oluşumuna etki eden temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Epirojenez B) Güneş enerjisi C) Dağlar D) Mağmadaki basınç E) Horst ve Grabenler


  S12- Yerkabuğunun mağma üzerinde dengede durmasına izostatik denge denir. Bu denge zaman zaman bozulur.
  Yukarıda sözü edilen dengenin bozulması sonucu hangi iç kuvvet oluşur?

  A) Epirojenez B) Orojenez C) Deprem D) Volkanizma E) Antikninal
  S13- Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığını yükseltir?
  A) Yıldız B) Bora C) Kıble D) Karayel E) Poyraz

  S14- Aşağıdaki yerlerden hangisinde akarsuyun derine aşındırması en fazladır?

  A) Delta ovalarında B) Taban seviyesi ovalarında C) Geniş tabanlı, alüvyal vadilerde
  D) Yağışın yeterli olduğu eğimli arazilerde E) Yamaçların eteklerindeki birikinti konilerinde

  S15- Marmara, Karadeniz ve İç bölgelerimize kuzeydo¬ğudan esen soğuk ve kuru rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karayel B) Yıldız C) Poyraz D) Lodos E) Sam yeli
 7. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  S17- Kıtaların alçalması ile deniz suyunun karaya doğru ilerlemesine ne ad verilir?
  A) Regresyon B) Transgresyon C) Falez D) Tusunami E) Gel-git

  S18- Aşağıdakilerden hangisi karstik birikim şekli değildir?
  A) Sütun B) Sarkıt C) Dikit D) Traverten E) Obruk

  S19- Dünyamız ana hatları ile kaç katmandan meydana gelmiştir?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
  S20- Volkan kraterinin patlamalar ve çökmeler sonucu genişleyerek oluşturduğu yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Antiklinal B) Senklinal C) Horst D) Graben E) Kaldera
  S21-Türkiye’deki iç bölge ovalarının büyük bölümü fay hatları boyunca bulunan çöküntü alanlarında oluşmuştur.
  Aşağıdaki ovalardan hangisi bu genellemeye uymaz?

  A) Bolu ovası B) Muş ovası C) Bafra ovası D) Erzincan ovası E) Elazığ ovası
  S22-Yaklaşık olarak aynı enlem üzerinde yer alan Ankara ve Erzurum’un ocak ayı sıcaklık ortalamalarının aynı olmaması, iki ilin aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunun göstergesidir?
  A) Yükselti B) Bakı C) Denizellik D) Yağış miktarı E) Ekvatora yakınlık
  S23–500 m yüksekliğindeki bir kentin gerçek sıcaklığı 13 C dir. Bu kentin indirgenmiş sıcaklığı kaç derecedir?
  A) 13 C B) 11,5 C C) 15 C D) 17,5 C E) 15,5 C
  S24- Havasında 20 gr nem olan bir hava kütlesinin nem taşıma kapasitesi 80 gr dır.Bu hava kütlesinin bağıl nemi ve nem açığı ne kadardır?
  A) % 25–75 B) %75–25 C) % 50–50 D) % 20–80 E) % 80–20


  - Volkanizma faaliyetleri aşağıda verilen alanların hangisinde sıkça görülmektedir?A) Kıta çekirdeklerinde B) Levha sınırlarında C) Ekvator çevresinde D) Deniz kıyılarında E) Dönencelerde

  S- Akarsuyun taşıdığı malzemeyi biriktirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A-Debisinin artması B-Rejiminin düzenli olması C-Belli bir dönemde kuruması
  D-Yeraltından beslenmesi E-Yatak eğiminin azalması

  S- Kapadokya Yöresi’nde sel sularının bitki örtüsünden yoksun eğimli arazileri aşındırmasıyla peribacaları oluşmuştur. Kapadokya Yöresi’nde peribacalarının oluşmasında hangi kayaç çeşidinin yaygın olması etkili olmuştur?
  A-Kalker B-Jips C-Çakıl taşı D-Volkan tüfü E-Granit

  S- Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların biriktirme yoluyla oluşturduğu yerşekiilerinden biridir?
  A) Dev kazanı B) Vadi C) Peribacası D) Kırgıbayır E) Delta
 8. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  S6- Kum adacıkları akarsu yataklarının genişlediği ve eğimin azaldığı yerlerde görülür.
  Bu durum, kum adacıklarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu gösterir?

  A) Akarsuyun akış hızının azalmasının B) Yeraltı su seviyesinin yükselmesinin
  C) Akarsuyun akımının azalmasının D) Akarsuya yeni bir kol katılmasının
  E)Yatak derinliğinin artmasının

  S7- Karstik yer şekillerinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en belirleyici olanıdır?
  A) Arazinin yapısı B) Bitki örtüsü C) Yağış miktarı D) Denize yakınlık E) Yükselti

  S9- Kaynağını yerin içinden alan kuvvetlere iç kuvvetler denir.
  Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkilidir?


  A) Kayaların ufalanması B) Peneplen oluşumu C) Dağ oluşumu D) Mağara oluşumu E) Falez oluşumu

  S10- Aşağıdakilerden hangisi,Dünyada ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu ülkelerden biri değildir?
  A)Irak B) Mısır C) Çin D) Kanada E) Hindistan
  S11- Aşağıdakilerden hangisi buzulların yeryüzündeki etkinlikleri sonucunda oluşmuş bir yer şeklidir?
  A)Tafoni B)Lapya C)Moren setleri D)Traverten E)Birikinti konisi

  S12- Aşağıdakilerden hangisi rüzgârların aşındırma gücünü olumsuz yönde etkiler?
  A)Hızlı esmesi B)Bitki örtüsünün gür olması C)Toprağın kuru ve taneli olması
  D)Sık aralıklarla esmesi E)Havadaki nem oranının düşük olması
  S13-Yerkabuğunda meydana gelen kırılmalarla fay hatları oluşur. Fay hatları yerkabuğunun en zayıf ve en hare¬ketli yerleridir.
  Buna göre;
  I. Volkanik faaliyetler
  II. Çöküntü depremleri
  III. Kaplıcalar
  IV. Tektonik depremler
  Yukarıdakilerden hangileri fay hatları ile paralellik göstermez?

  A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV


  S15- Doğuanadolu Bölgesi akarsuları sularını nereye boşaltır?
  A) Karadeniz B) Akdeniz C) Ege D) Basra Körfezi E) Marmara

  S16- Jeolojik dönemler içinde en uzun süren dönem hangi dönemdir?
  A) İlkel zaman B) Paleozoik C) Mezozoik D) Senozoik E) Hiçbiri

  S17- Depremin şiddetini ölçmek için kullanılan ölçeğin adı nedir?
  A) Episantr B) Hiposantr C) Richter D) Sismograf E) Sismoloji

  S18- Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek volkanik dağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nemrut B) Hasandağı C) Karadağ D) Ağrı E) Karacadağ

  S19-Geçmiş jeolojik dönemlerde Ülkemizin bulunduğu alanda hangi iç deniz bulunuyordu?
  A) Akdeniz B) Tetis C) Karayip D) Hazar E) Kızıldeniz

  S20-Hilal biçimindeki kum tepelerine ne denir?
  A) Barkan B) Tafoni C) Mantarkaya D) Yardang E) Lös

  S21-Tahtalı-Aydın-Erciyes __Bu dağların oluşum şekli aşağıdaki sıralamalardan hangisinde doru olarak verilmiştir?
  A) Kıvrım-Kırık-Volkanik B) Kırık-Kıvrım-Volkanik C) Volkanik-Kırık-Kıvrım
  D)Kıvrım-Volkanik-Kırık E) Volkanik-Kıvrım-Kırık

  S22-Aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi yazın güneydoğudan ülkemize giriş yaparak kuru ve sıcak bir havanı görülmesine neden olur?
  A) İzlanda DABM B) Sibirya TYBM C) Asor DYBM D) Basra TABM E)Kutupsal

  S23-Ülkemizde ,batıdan doğuya doğru sıcaklığın düşmesinin temel sebebi nedir?
  A) Yükselti B) Enlem C) Okyanus akıntıları D) Rüzgarın esme yönü E) Tropikal rüzgarlar

  S24-2200 m yüksekliğindeki Kars’ın gerçek sıcaklığı 17 C dir.Bu kentin indirgenmiş sıcaklığı ne kadardır?
  A) 30 C B) 11 C C) 27 C D) 25 C E) 28 C
 9. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  S1- 900 m yükseklikteki Ankara’da Ocak ayı ortalama sıcaklığı -2°C’dir. Ankara’nın deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?
  A) 4.5°C B) 2°C C) 2.5 °C D) -4.5°C E) -2.5°C
  S2- Ülkemizde volkanik oluşumların daha çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmesi, bölgenin hangi özelliğinden kaynaklanır?
  A-Yüksek oluşundan B-Sial tabakasının incelmiş oluşundan C-Fay hatlarının yoğun oluşundan D-eski bir kara kütlesi oluşundan E-Dağların batı-doğu yönünde uzanmasından

  S3- Tarım arazilerinin dağınık ve parçalı, su kaynaklarının bol, arazinin eğimli ve engebeli olduğu yerlerde genelde dağınık kırsal yerleşmeler görülür. Buna göre aşağıdaki hangi bölgemizde dağınık kır yerleşmeleri çok yaygındır?
  A) İç Anadolu B) Akdeniz C) Karadeniz D) Ege E) Güneydoğu Anadolu

  S4- Aşağıdakilerden hangisinde rüzgâr, dalga ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri birlikte verilmiştir?
  Rüzgâr Dalga Buzul
  A- Barkan Falez Haliç
  B- Kırgıbayır Sirk Tekne vadi
  C- Mantar kaya Lagün Falez
  D- Mantar kaya Tombolo Hörgüç kaya
  E- Dev kazan Delta Fiyort

  S5- Aşağıdakilerden hangisi, denge profiline ulaşmış bir akarsu yatağında görülebilecek bir özellik değildir?
  A) Enerji üretimine elverişlidir. B) Yatak eğimi iyice azalmıştır. C) Derine doğru aşındırma sona ermiştir.
  D) Akış hızı iyice azalmıştır. E) Deniz seviyesinden yüksekliği azdır.

  S6- Yer göçmeleri ve heyelan, yamaçlarda yerçekimine bağlı olarak oluşurlar. Aşağıdakilerden hangisi bu oluşumu hızlandırıcı bir etki yapamaz?
  A) Kuvvetli eğim B) Su C) Kayanın ve toprağın yapısı D) Tabakaların durumu E) Rüzgar

  S7- Akarsuyun taşıdığı maddeleri kıyıda biriktirerek denizden toprak kazanmak şeklinde oluşan yer şekline ne ad verilir?
  A) Haliç B) Taraça C) Vadi D) Delta E) Dev kazanı

  S8- “Dalgalar bir yandan çarparak, diğer yandan içlerinde taşıdıkları tortuları kıyıya vurarak zamanla dik kıyıların altını oyup buraları çökertirler”. Bu yer şekli hangisidir?
  A) Körfez B) Falez C) Haliç D) Delta E) Tombolo

  S9- Dalga, akıntı, gel-git görülen yerlerde aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşmaz?
  A) Kıyı oku B) Delta ovası C) Tombolo D) Falez E) Haliç

  S10- _I.Antalya __II. Rize__III. Zonguldak__IV. Trabzon
  Yukarıda verilen yörelerden hangisi ya da hangilerinde göçme ( çökme ) depremi olma ihtimali fazladır?

  A) Sadece I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) II ve IV

  S11- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kıyılarında gelgit olayının etkili olmadığını kanıtlar?
  A) Denizlerin sığ olması B) Kumsalların dar olması C) Delta ovalarının bulunması D) Kıyıların girintili çıkıntılı olması E) Kıyıların oldukça dik olması

  S12- Tombolo, aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin taşıdığı malzemenin biriktirmesiyle oluşmuş bir yer şeklidir?
  A) Med- Cezir B) Yer altı suları C) Rüzgarlar D) Dalgalar ve akıntılar E) Akarsular

  S13 - Yerin katmanlarından birisi olan manto, sıvı, akışkan ve erimiş bir özelliktedir. Manto iç kuvvetlere kaynaklık eder.
  Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumun¬da mantonun etkisinden söz edilemez?


  A) Horst B) Antiklinal C) Graben D) Volkan konisi E) Mağara
  S14- Enerjisini mağmadan alan kuvvetler, iç kuvvetler olarak isimlendirilir. Aşağıda, Türkiye ile ilgili veri¬len özelliklerden hangisinin ortaya çıkışında içkuvvetlerin etkili olduğu söylenemez?

  A) Ortalama yükseltinin fazla olmasında B) Fay hatlarının yaygın olmasında C) Volkanik arazilerin geniş yer tutmasında D) Sıcak su kaynaklarının yaygın olmasında E) Çöküntü depremlerinin görülmesinde
 10. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  S16- I. Dolin II. Polye III. Lapya IV. Uvala

  Yukarıdaki karstik erime şekillerini küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır?
  A) I.II. III. IV B) II. I.III. IV C) III. II. I.IV D) III. I.IV. II E) IV. III. II. I

  S17-Depremin ilk başladığı yere ne denir?
  A) Episantr B) Hiposantr C) Richter D) Sismograf E) Sismoloji

  S18- Heyelanların en fazla gerçekleştiği mevsim hangisidir?
  A) Sonbahar B) İlkbahar C) Yaz D) Kış E) Hiçbiri

  S19- Dünyamızın en üstten içe doğru katmanlarının sıralanışı nasıldır?

  A) Manto-Çekirdek-Kabuk B) Çekirdek-Kabuk-Manto C) Çekirdek-Manto-Kabuk D) Kabuk-Çekirdek-Manto E) Kabuk-Manto-Çekirdek

  S20- Aşağıdakilerden hangisinin volkanizma ile doğrudan ya da dolaylı bir ilgisi yoktur?
  A) Peribacası B) Maar C) Jeosenklinal
  D) Kaldera E) Krater gölü
  S21- Bir hava kütlesinin nem taşıma kapasitesi 10gr ve içinde bulunan mutlak nem 5gr ise bu hava kütlesinin nem açığı ne kadardır?
  A) %5 B) %30 C)%40 D)%50 E)%60

  S22- Aşağıda yazılı akarsu- medeniyetler eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
  A) Nil nehri=Mezopotamya B) Sarı ırmak=Mısır C) Fırat-Dicle=Hint D)İndus-Ganj=Çin E)Sarı ırmak=Çin

  S23- Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın kapsadığı bilim dallarından biri değildir.
  A) İklim coğrafyası B) Tarım coğrafyası C) Nüfus coğrafyası D) Turizm coğrafyası E) Yerleşme coğrafyası

  S24- Aşağıdakilerden hangisi dini kent olarak nitelendirilemez?
  A) Kudüs B) Vatikan C) Medine D) Mekke E) Liverpol


  S2- Yeryüzünde deprem ve volkanizma olaylarının olmaması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
  A-Yeryüzünde iklimin soğuması B-Yeryüzünün tamamının sularla kaplanması C-Yer’in iç ısısını kaybetmesi
  D-Yeryüzünde iklimin daha fazla ısınması E-Güneş enerjisinin yeryüzünde eşit dağılmasının

  S3- Okyanus ve deniz tabanlarında oluşan kalın tortul tabakalara, kıtaların birbirine yaklaşması sonucunda uyguladığı yan basınçların etkisiyle
  kıvrılma ve kırılmalar oluşabilir. Aşağıdaki yer yapılarından hangisinin oluşumunda bu durumun etkisi yoktur?

  A-Horst B-Graben C-Krater D-Senklinal E-Antiklinal

  S4- Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Ilıman iklim kuşağında yer alması B)Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi C)Üç kıtayla çevrili olması
  D)Bitki çeşitliliği E)Denizlerle çevrili olması

  S5- Dış güçler yeryüzünün her tarafında aynı ölçüde etkili olmazlar. Örneğin çöllerde .........I......... yüksek
  dağlarda ve kutup bölgelerinde .........II......... okyanus ve deniz kıyılarında .........III.......... yeryüzünün şekillenmesinde rol oynayan en önemli dış kuvvetlerdir.
  Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden Hangisi gelirse cümle anlamlı ve doğru bir yargıyı bildirir?

  I II III
  A) Kimyasal ayrışma Rüzgâr Akarsular
  B) Rüzgârlar Buzullar Dalgalar
  C) Yeraltı Suları Fiziksel parçalanma Buzullar
  D) Akarsular Kimyasal ayrışma Rüzgârlar
  E) Rüzgârlar Akarsular Fiziksel parçalanma
  S6- Aşağıdakilerden hangisi heyelanların Karadeniz Bölgesi’nde daha çok görülmesinin nedenlerinden birisi değildir?
  A)Eğimin fazla olması B)Bol yağış alması C)Killi tabakaların fazla olması
  D)Tabakaların eğim doğrultusunda uzanması E)Kıyının az girintili- çıkıntılı olması

  S7- Kaplıca ve ılıcaların yurdumuzun bir çok yerinde görülmesi ülkemizin hangi özelliğin-den kaynaklanır?
  A)Kırıklı arazinin çokluğu B)Genç kıvrımların varlığı C)Yükseltinin fazla olması
  D)Kalker arazinin yaygınlığı E)Yağış rejiminin düzensizliği

  S8- Aşağıdakilerden hangisi gel- git olayının temel nedenidir?
  A) Dünyanın günlük hareketi B) Güneş ışınlarının düşme açısı C) Ay ve güneşin çekim etkisi
  D) Denizaltı depremleri E) Sürekli rüzgârlar

  S9- Aşağıdaki bilgilerin hangileri mantoya aittir?

  I. Yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur.
  II. Yoğunluğu en fazla olan katmandır.
  III. İç kuvvetlerin enerjilerini aldıkları katmandır.
  IV. Kalınlığı en az olan katmandır.
  V. Yerin merkezine en yakın katmandır
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I ve IV

  S10- Yerkabuğunun kırıklı ve hareketli olduğu bölgelerde görülen olaylar aşağıdaki seçeneklerin han¬gisinde bir arada verilmiştir?

  A) Rüzgârlar - Volkanizma - Gel-git
  B) Volkanizma - Depremler - Sıcak su kaynakları
  C) Depremler - Grabenler - Peneplenler
  D) Yüksek dağlar - Epirojenez – Menderesler
  E) Rüzgârlar - Mantarkaya – Horstlar

  S11- Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangilerinin oluşumunda buzulların etkisi vardır?
  A)Haliç B) Ria C) Fiyort D)Dalmaçya E)Boyuna
  hamiyet.yucell bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş