Yazılı Soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde fallanAngel tarafından paylaşıldı.

 1. fallanAngel

  fallanAngel Üye

  Katılım:
  7 Nisan 2008
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  1)Atatürk'e göre türk inkılaplarının amac nedir?
  2) Cumhuriyetin ilanı ile hangi sorunlara çözüm bulundu?
  3) Halifeligin kaldırılma sebepleri nelerdir?
  4)Halifeigin kaldırılmasının sonucları nelerdir?
  5) Tevhidi-i tedrisat kanununun amacı nedir?
  6) Medreseler nedn kapatılmıştır?
  7) Millet mektepleri nelerdir, amacını yazınız?
  8)Türk harf devriminin sebepleri nelerdir?
  9)Türk harf devriminin faydaları nelerdir?
  10)Türk tarih kurumu neden kurulmustur?
  11) TÜrk dil kurumu nedn kurulmustur?
  12) Şer'i ye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılmasının önemi nedir?
  13) erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılmasının önemi nedir?
  14) 1946'ya kadar çok partili siyasi düzene geçilmemesinin sebepleri nelerdir?
  15)1946'ya kadar cok partili siyasi düzene geçilmemesinin sonucları neledir?
  16) Cumhuriyet halk fıkrası ile Terakkiperver Cumhuriyet fıkrası arasndaki temel farklar neledir?
  17) Şeyh Said isyanın sebepleri nelerdir?
  18) Şey Said isyanın sonucları nelerdir?
  19) Takrir-i Sükun kanunu nedir?
  20) Serbest Cumhuriyet Fıkrası hangi ortamda kuruldu?
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  2) Cumhuriyetin İlanıyla Çözümlenen Sorunlar

  * Yeni Türk Devleti'nin adı kondu.
  * Cumhur başkanı seçimiyle devlet başkanlığı sorunu çözümlendi.
  * Meclis hükümet yerine kabine sistemi benimsendi.
  * Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümetini İsmet Paşa kurdu.
  * Meclis başkanı Fethi Bey (Okyar) oldu.
  * Milli egemenlik ilkesi gerçekleşti ve Cumhuriyetçilik uygulamaya konuldu.


  3) Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri

  # Halife Abdülmecit Efendi'nin saltanatın geri gelmesi için yaptığı çalışmalar
  # Halifelik kurumu var olduğu sürece Cumhuriyet rejiminin tehlikede olması
  # Halifeliğin yapılacak inkılaplar ve laik düzene geçiş için engel oluşturması
  # Cumhuriyet ilkelerine ters düşmesi

  4) Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları

  -Laik düzene geçişte önemli bir aşama gerçekleştirildi.
  -Yapılacak inkılapların önü açıldı.
  -Devletin rejimi konusunda tartışmalara yol açabilecek bir kurum ortadan kaldırıldı.
  -Osmanlı hanedan üyeleri dahil 150 kişi ülke dışına çıkarıldı.
  -Devletin üst düzeydeki ikilikleri sona erdi.
  -Ümmetçi anlayışı yerini milliyetçi anlayışa bıraktı.


  5) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Amacı

  # Osmanlı Devleti'nde yaşanan ikilikleri önlemek birlik ve beraberlik ve dayanışmayı sağlamak ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarını tek çatı altında toplamak

  6) Medreseleri Kapatılması

  * Ülkede eğitim birliğinin olmaması ulusal kültürün gelimesini engellemesi sonucu kapatılmıştır.

  7)Millet Mekteplerinin nedenleri , amaçları

  -İlkokul çağını geçmiş olan Türk vatandaşlarına yeni harfleri okuma-yazmayı öğretmek için açılmıştır.
  -Türk tarihinde ilk kez okuma yazma seferberliği başlamıştır.

  8)Türk Harf Devriminin Sebepleri

  # Kullanılan Arap Harflerinin Türkçenin ses uygunluğuna uymaması
  #Öğrenilmesinin ve yazımının zor olması
  #Bu durum okuma yazma bilenlerinin sayısının çoğalmasını engellemesi

  9)Faydaları

  * Yeni Türk harflerinin kabulüyle okuma yazma oranı artmıştır.
  *Çağdaşlaşma hız kazanmıştır.

  10)Türk Tarih Kurumunun Kuruluş Nedenleri

  -Türklerin kökenini araştırarak Asya medeniyetinin Türkler tarafından kurulduğunu ispatlamak
  -Anadoluda yaşayan ilk kavimlerin Türkler olup olmadığını araştırmak
  -Türklerin İslam Medeniyetine olan hizmetleri ortaya koymak
  -Türkiye Cumhurşyeti Vatandaşlarının Milli bilince sahip olmasını sağlamak
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  11)Türk Dil Kurumunun Kurulması

  #Osmanlı ülkesinde Osmanlıca adı verilen dil kullanılıyordu.
  #Halkın büyük bölümü bu dili anlamıyor aydınlar ve halk arasında büyük bir kopukluk oluşuyordu.
  #M.Kemal Türk dilini yabancı kelimelerden kurtarmak için Türk Dil Kurumunu kurdu.

  12)Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

  Şeriat hükümlerine dayalı Osmanlı hukuk düzeninin yeni Türk toplumuna uyarlanamayacağının anlaşılması sonucunda, TBMM'nin hilafetin kaldırıldığı gün Şeriye ve Evkaf Vekâletini'ni de kaldırmasıyla (3 Mart 1924), Türk hukuk sisteminde yeni düzenlemeler yapılması gereği de açıkça ortaya konmuş oldu. 20 Nisan 1924 tarihli ikinci Anayasa'yla birlikte, hukuka ilişkin bir dizi yasa yürürlüğe girdi.

  16) Cumhuriyet halk fıkrası ile Terakkiperver Cumhuriyet fıkrası arasndaki temel farklar

  *Terakkiperver Cumhuriyet fıkrası ekonomide devletçilik yerine liberalizmi savunmuş,dini kurumlara ağrılık verilecektir yaklaşımıyla da farklı bir laiklik anlayışı sergilemiştir.

  17) Şeyh Said İsyanın Sebepleri

  -Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasına ve yapılan inkılaplara tepki duyulması.Din elden gidiyor propagandası

  18) Şey Said İsyanın Sonuçları

  En önemli sonucu Türk ordusunun yıpranması nedeniyle Musul üzerine yürümekten vazgeçmesi ve Musul'un elimizden çıkmasına neden olmasıdır.


  19) Takrir-i Sükun Kanunu

  #Takrir-i Sükun Kanunu Şeyh Sait İsyanı'nın yarattığı tehlikelere ve ülkede Türk inkılâbının gerçekleşmesine karşı çıkan bütün unsurları ortadan kaldırmak amacıyla çıkarılmıştır. 4 Mart 1925'de İsmet Paşa Hükûmeti'nin Meclis'e verdiği önergenin 578 sayı ile kanunlaşması sonucu iki yıllık bir süre için yürürlüğe konmuştur. Ancak daha sonra iki yıl daha uzatılarak 4 Mart 1929'a kadar yürürlükte kalması sağlanmıştır.

  20) Serbest Cumhuriyet Fıkrası

  -Dünyada ekonomik bunalımın yaşandığı sıralarda kurulmuştur.
  Son düzenleyen: Moderatör: 19 Mayıs 2009

Sayfayı Paylaş