yazılıda çıkıcak sorular yapabildiklerinizi yazar mısınız?

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde girl.gs tarafından paylaşıldı.

 1. girl.gs

  girl.gs Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2007
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1

  1)Amasya Genelgesinin önemi nedir?
  2)Amasya Genelgesinde alınan kararları yazınız?
  3)Erzurum Kongresinde alınan kararları yazınız?
  4)Erzurum Kongresinin önemi nedir?
  5)Sİvas Kongresinde alınan kararları yazınız?
  6)Sivas Kongresi ve Erzurum Kongresini Karşılaştırınız?
  7)Damat Ferit Paşa Hükümetinin milli mücadeleye bakış açısı nedir?
  8)Ali Rıza Paşa Hükümetinin milli mücadeleye bakış açısı nedir?
  9)Amasya Görüşmesini Anlatınız?Önemi nedir?
  10)Son Osmanlı Mebuslar Meclisini ve çalışmalarını anlatınız?
  11)Misak-ı Milli nedir?açıklayınız ve sonuçlarını yazınız?
  12)İstanbulun işgalini anlatınız?SONUÇlarını yazınız?
  13)Ankara'da TBMM'nin açılışını anlatınız.
  14)Yeni Türk devletinin(1921)anayasasını anlatınız.
  15)TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların önemini yazınız?
  16)İstanbul Hükümetinin yürüttüğü ayaklanmaları yazınız?
  17)İsgal devletlerinin kışkırttığı ayaklanmaları yazınız?
  18)Azınlıkların çıkardığı ayaklanmaları yazınız?
  19)Hiyanet-i Vataniye KaNunu açıklayınız?
  20)İstiklal Mahkemelerini Açıklayınız?
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1. sorunun cevabı..!;)

  AMASYA GENELGESİ’NİN ÖNEMİ
  • İlk defa kurtuluş savaşının mücadele safhası başlamıştır.
  • İlk defa kurtuluş savaşının gerekçesi , yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
  • İlk defa millet egemenliğine dayanan yönetimden bahsedilmiştir.***
  • İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
  • İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir.
  • İlk defa Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir.
  NOT: M. Kemal Amasya Genelgesi’nden sonra 8 Temmuz 1919’da padişaha yolladığı bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini açıklamıştır..!!
 3. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  2.sorunun cevabı..!;)

  Amasya Genelgesinin Sonuçları :

  * Türk inkılabının ihtilal safhası başlamıştır.
  * Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi,amacı yöntemi belirlenmiştir.
  * İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir.
  * İstanbul Hükümeti ilk kez yok sayılmıştır.
  * Türk Milleti hem İstanbul’a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağırılmıştır.
  * Kurtarıcı olarak görülen padişah, hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerini millet ve milliyetçilik düşüncesi almıştır.
  * Üstü kapalı olarak “Temsil Kurulu”‘nun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
  * Mustafa Kemal padişah tarafından kendisine verilen yetkiyi halkın yararı doğrultusunda en iyi şekilde kulanmıştır.
  * Direniş esasları ilk defa Amasya’da yazılı bir ilke haline getirilmiştir.
  * Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiş olup; Evrensel bir maddedir.
  * Cemiyetleri birleştirmek için Sivas’ta bir kongre toplanma kararı alındı.
  * Ordu tehris edilmeyecek Erzurum’a gelen delegeler doğrudan Sivas’a gelecekler..!!
 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
 5. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  4.sorunun cevabı..!

  ERZURUM KONGRESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?(23 TEMMUZ 1919)
  • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır.
  • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Milli’de aynen yer aldı.)
  • İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir.
  • İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir.
  • Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırıldı.(Mebusan Meclisi)
  • Kuva-yi Milliye’yi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
  • Erzurum kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongredir.
 6. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113


  1.Sorunun Cevabı:

  AMASYA GENELGESİ’NİN ÖNEMİ
  • İlk defa kurtuluş savaşının mücadele safhası başlamıştır.
  • İlk defa kurtuluş savaşının gerekçesi , yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
  • İlk defa millet egemenliğine dayanan yönetimden bahsedilmiştir.***
  • İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
  • İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir.
  • İlk defa Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir.
  NOT: M. Kemal Amasya Genelgesi’nden sonra 8 Temmuz 1919’da padişaha yolladığı bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini açıklamıştır  2.Sorunun Cevabı:

  -Milletin durumunu ve hak isteyen sesini bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı gereklidir.
  -Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
  -Kongre için bütün illerden halkın güvenini kazanmış üç delege Sivas'a gönderilecektir
  -Amasya Genelgesi, Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin gerekçe, amaç ve yöntemini belirtmiştir.
  -Mücadelenin nedeni, amacı ve nasıl yapılacağının yolu gösterilmiştir


  3.Sorunun Cevabı:

  1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz (Birbirinden ayrılamaz).
  2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.
  3. Doğu illerinin ve bütün vatanın bağımsızlığı, Osmanlı Hükümet tarafından sağlanamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet milli bir kongre tarafından seçilecek, kongre toplanmışsa seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.
  4. Milli kuvvetleri (Kuva-yi Milliyeyi) etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
  5. Hrıstiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar ve ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların can, mal ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır.
  6. Manda ve himaye kabul olunamaz.
  7. Milli Meclis derhal toplanmalı, hükümetin çalışmaları meclis denetimi altına girmelidir.  4.Sorunun Cevabı:

  Erzurum Kongresi Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla Doğu Anadolu'dan gelen delegelerle toplanmıştı. Amacı, toplanış şekli ve yapısı bölgesel bir kongre idi. Ancak Mustafa Kemal'in kongreye katılımı ve kongre üyelerini yönlendirmesiyle bütün yurdu ilgilendiren milli kararlar alındı.
  Kongre, Mustafa Kemal başkanlığında dokuz kişilik Temsil Heyetini seçerek çalışmalarını tamamladı.  5.Sorunun Cevabı:


  1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
  2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
  3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
  4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.
  5. Manda ve himaye kabul olunamaz.
  6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.
  7. Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
  8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.
 7. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  5.sorunun cevabı..!;)

  Sivas Kongresi Kararları

  1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
  2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
  3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
  4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.
  5. Manda ve himaye kabul olunamaz.
  6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.
  7. Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
  8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir...!
 8. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  11.Sorunun Cevabı:

  Misak-ı Milli” (Ulusal Yemin) olarak bilinen ve tanınan metin Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan altı mad****k bildiridir. Temelde Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşının bir programı niteliğindedir.
 9. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113


  20.Sorunun Cevabı:

  İstiklal Mahkemeleri, Kurtuluş Savaşı sırasında ayaklanma çıkaran ve yağmaya girişenleri, bozguncuları, orduya ait silah ve mühimmatı çalanları, casus ve köstebekleri, asker kaçaklarını, Milli Mücadeleyi engelleme amacıyla propaganda yapanları yargılamak için özel kanunla kurulan mahkemelerdir.
 10. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36

Sayfayı Paylaş